Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΘΕΜΑ:  :   «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

Καλούνται τα μέλη της ΕΛΤΕΕ Κορινθίας σε Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί την Τρίτη 14-11-2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Κορινθίων στις 11:00.
Για τη Γενική Συνέλευση έχει δοθεί συνδικαλιστική άδεια από τη Δ/νση Δ.Ε. Κορινθίας, ώστε να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι για να λάβουν μέρος σ’ αυτή.
Συνάδελφοι κρίνεται απαραίτητη τη συμμετοχή όλων μας.

                                                   


Από το Διοικητικό Συμβούλιο

Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Αθήνα, 29-10-2016
Αριθμ. Δ.Τ.: 013

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Ενόψει των αρχαιρεσιών για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Β/θμιας Εκπ/σης, που θα πραγματοποιηθούν στις 2 Νοεμβρίου,

υ π ε ν θ υ μ ί ζ ο υ μ ε :

  1. Ότι ΔΕΝ πρόκειται για εκλογές συνδικαλιστικής εκπροσώπησης και έκφρασης των εκπαιδευτικών.
  2. Ότι τα θέματα που απασχολούν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι καθαρώς υπηρεσιακά (υπηρεσιακές μεταβολές, λειτουργικά θέματα σχολείων, κλπ) και οφείλουν να περιορίζονται στο ρόλο που προβλέπει για αυτά ο Νόμος.
  3. Ότι ΔΕΝ νοείται η άσκηση «πολιτικής» μέσα σε αυτά, ούτε να χρησιμοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο για εφαρμογή ή στήριξη πολιτικών επιλογών.
  4. Ότι η συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια αποτελεί ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ του Κλάδου και έχει στόχο τον έλεγχο των πράξεων της Διοίκησης και τη συμμετοχή των εργαζομένων στις υπηρεσιακές Αποφάσεις ΔΙΑ της ΨΗΦΟΥ των αιρετών τους εκπροσώπων.
  5. Ότι οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στα Συμβούλια οφείλουν να διασφαλίζουν τη νομιμότητα των Αποφάσεων της Διοίκησης εξ’ ονόματος και για λογαριασμό ΟΛΩΝ των εργαζομένων, ασχέτως πολιτικών πεποιθήσεων, ιδεολογίας και κομματικής προτίμησης.

Θεωρούμε λοιπόν ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ το γεγονός ότι οι εκλογές πραγματοποιούνται με
«παραταξιακά» ψηφοδέλτια με πολιτική – κομματική ταυτότητα που βρίσκονται σε ευθεία επικοινωνία, σχέση και εξαρτήσεις με τα Κόμματα, που είτε κυβερνούν, είτε αντιπολιτεύονται.
Κοντά σε όλα αυτά, αποτελεί μόνιμο πρόβλημα της Τ.Ε.Ε. ότι μετά την ενοποίηση
της Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης καταργήθηκαν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Τεχνικής Εκπαίδευσης. Από τότε, τα πολύπλοκα και ειδικά θέματα της Τ.Ε.Ε. αντιμετωπίζονται μέσα από τα Συμβούλια της γενικής Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης. Μόνο τυχαίως και εντελώς συμπτωματικά μπορεί να βρεθεί σε αυτά υπηρεσιακό στέλεχος ή αιρετός που να έχει υπηρετήσει στα σχολεία της Τ.Ε.Ε. και να γνωρίζει τα θέματά μας. Η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει την αντιπροσώπευση των εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε. ΟΥΤΕ στα θέματα που αφορούν ΕΙΔΙΚΑ και ΜΟΝΟ σε αυτήν !
Μετά από όλα τα παραπάνω,

κ α λ ο ύ μ ε

όλους τους συναδέλφους της Τ.Ε.Ε. να στηρίξουν υποψηφιότητες αιρετών που υπηρετούν στα σχολεία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ή γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας και τα προβλήματα των πολύπαθων σχολείων μας και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά, ασχέτως κλάδου και ειδικότητας.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

Ο χάρτης των ΕΠΑΛ

Άμυνα κρατερά επί των θέσεών μας μέχρις εσχάτων

Αθήνα, 26-10-2016
Αριθμ. Δ.Τ.: 012

Άμυνα κρατερά επί των θέσεών μας μέχρις εσχάτων


Στις 28 Οκτωβρίου 1940, ο Φασισμός ζήτησε από την Ελλάδα «..το δικαίωμα να καταλάβει δια των ενόπλων αυτής δυνάμεων …ορισμένα στρατηγικά σημεία του ελληνικού εδάφους.… Τα στρατεύματα ταύτα δεν παρουσιάζονται ως εχθροί του ελληνικού λαού και η Ιταλική Κυβέρνησις δεν προτίθεται ποσώς, δια της προσωρινής κατοχής στρατηγικών τινών σημείων… να θίξει οπωσδήποτε την κυριαρχίαν και την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος. Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως δώσει αυθωρεί… τας αναγκαίας διαταγάς ίνα η κατοχή αύτη δυνηθεί να πραγματοποιηθεί κατά ειρηνικόν τρόπον…» (απόσπασμα από τη «διακοίνωση-τελεσίγραφο» του Ιταλού πρεσβευτή Εμμανουέλε Γκράτσι).
Alors, c’est la guerre: «Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμος» ήταν η απάντηση του Μεταξά στο τελεσίγραφο.
Ο Μεταξάς, αν και δικτάτορας, απάντησε « ΟΧΙ ». Το ΟΧΙ που πήγαζε από τη βούληση σύσσωμου του Ελληνικού Λαού.
Σήμερα «γιορτάζουμε» την επέτειο του «ΟΧΙ», σε μια χώρα:
  • που έχει δεχθεί ένα νέο «τελεσίγραφο» (από τους δανειστές της αυτή τη φορά),
  • που έχει εκχωρήσει «ορισμένα στρατηγικά σημεία του ελληνικού εδάφους»,
  • και όλα αυτά «κατά ειρηνικόν τρόπον»,
  • από «δυνάμεις» που «δεν παρουσιάζονται ως εχθροί του ελληνικού λαού».
Η επέτειος του «ΟΧΙ» γιορτάστηκε για πρώτη φορά στα χρόνια της Κατοχής, το 1941, στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τσάτσος (μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας) αρνήθηκε να κάνει μάθημα εκείνη την ημέρα, με αποτέλεσμα να απολυθεί από το Πανεπιστήμιο. Το 1942, ο εορτασμός έγινε στην Πλατεία Συντάγματος με πρωτοβουλία των οργανώσεων ΕΠΟΝ και ΠΕΑΝ. Σύμφωνα με τον Ηλία Βενέζη, το 1943 η επέτειος γιορτάστηκε στο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας στην πλατεία Κοτζιά. Κατέφθασαν όμως οι Γερμανοί, που είχαν πλέον την ευθύνη της αστυνόμευσης, υποχρέωσαν όσους συμμετείχαν να σταθούν με τα χέρια ψηλά μέχρι το βράδυ, ενώ έστειλαν περίπου είκοσι από τους συμμετέχοντες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Κάποιοι δεν επέστρεψαν ποτέ…
Η …«ειρήνη» στη Χώρα μπορούσε να διασφαλιστεί με …«μικρές παραχωρήσεις» προς τις χώρες του Φασιστικού Άξονα: «μερικά εδάφη» μέχρι την Πρέβεζα στους Ιταλούς και «ολίγη» Μακεδονία και Θράκη στους Βουλγάρους… Ο Καγκελάριος της Γερμανίας Αδόλφος Χίτλερ, «ως εραστής του ελληνικού πνεύματος», ζήτησε μόνο αυτά ! Ο Μεταξάς αρνήθηκε, αν και «ομοϊδεάτης» του. Ο Λαός ξεσηκώθηκε με ενθουσιασμό σε ένα «παράλογο» αγώνα, στα βουνά της Αλβανίας και στα οχυρά του Ρούπελ, που από χρόνια κατασκεύαζε μυστικά ο Μεταξάς, προετοιμάζοντας έγκαιρα τη χώρα να αποκρούσει τις ορέξεις των «φίλων» του…
Η σύγκριση του τότε και του τώρα, μόνο θλίψη και απελπισία προκαλεί.
Η δική τους καγκελάριος,
Οι δικοί μας πρωθυπουργοί,
Οι «εταίροι»,
Η δημόσια περιουσία, γη, αεροδρόμια, λιμάνια, δίκτυα, υποδομές, φυσικοί πόροι, ορυκτός πλούτος, που … «αξιοποιούνται» κοψοχρονιάς.
Η χωρίς όρους παράδοσή τους, που από χρόνια μυστικά προετοιμαζόταν
Ο Λαός που επιτέλους «σωφρονίστηκε» να επιδιώκει το εφικτό κι όχι το «παράλογο», την ατομική καλοπέραση κι όχι το συλλογικό συμφέρον.
Την Ελλάδα σήμερα δεν την κυβερνά ούτε η συγκυβέρνηση, ούτε η Τρόικα. Την κυβερνά ο ΦΟΒΟΣ !! Ένας Φόβος που δεν γνώριζαν οι αγωνιστές του 1940…
Το σημερινό μας ΟΧΙ, πρέπει να ξεκινήσει από τις συνειδήσεις.
ΟΧΙ στο Φόβο !
Τα «νούμερα» ΗΤΑΝ και ΕΙΝΑΙ συντριπτικά εναντίον μας. Και το ’40 και σήμερα !
Το δίδαγμα όμως του ’40 είναι οτι τα «νούμερα» αυτά μηδενίζονται μπροστά σε ένα αποφασισμένο λαό που δε γνωρίζει Φόβο.
Κι ο Φόβος εξοβελίζεται μόνο με τη Γνώση και την Παιδεία !
Και Φόβο δεν μπορεί να νοιώθει αυτός που του τα έχουν πάρει ΟΛΑ!
Αυτός που δεν έχει πια τίποτε να χάσει, εκτός από την Ψυχή του…
Σε αυτή την Ψυχή, την ελεύθερη, αδούλωτη, ατρόμητη ελληνική Ψυχή του ’40, σε αυτήν έχουν στοχεύσει και ΑΥΤΗ είναι που ΔΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΗ ΧΑΡΙΣΟΥΜΕ !!

……Νικούμε. Νικούμε.
Πάντα νικάει το δίκιο!
Μια μέρα θα νικήσει ο άνθρωπος.
Μια μέρα η λευτεριά θα νικήσει τον πόλεμο.
Μια μέρα θα νικήσουμε για πάντα.
Αθήνα, Νοέμβριος 1940, Γιάννης Ρίτσος


Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Casus belli

Συνάδελφοι ο αρμαγεδώνας δεν έρχεται αλλά είναι εδώ.

Ο Λιάκος συνεχίζει το καταστροφικό του έργο έχοντας όλους εμάς τους καθηγητές, υποτίθεται αυτόφωτες και αυτόνομες προσωπικότητες, να κοιτάμε μουδιασμένοι ή να δηλώνουμε άγνοια παριστάνοντας τους ‘κουφούς’ και τους ‘τυφλούς’. Το χρονικό της καταστροφής έχει ως εξής:
Βήμα 1ο : Πριν από ένα χρόνο μια ομάδα υποτιθέμενων αγανακτισμένων φοιτητών για το χάλι της Παιδείας (η ομάδα REN), σαν γνήσιοι αρουραίοι που πρώτα βρωμίζουν και μετά εξαφανίζονται, υποτίθεται έδωσαν τη σπίθα προβληματισμού για μια νέα μεταρρύθμιση στη πολύπαθη Τ.Ε.Ε., που είχε σύμφωνα με τους εμπνευστές της στόχο με ορίζοντα 5ετίας, την κατάργηση των Σχολείων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Βήμα 2ο : Τη βρώμικη δουλειά αναλαμβάνει να εκτελέσει το Ι.Ε.Π., συστήνοντας επιτροπές χωρίς να υπάρχει η στοιχειώδης αξιοκρατική και διαφανής διαδικασία. Βέβαια κύριοι ενορχηστρωτές είναι υποτίθεται ‘συνάδελφοι’ από τον χώρο της Τ.Ε.Ε., σε θέσεις συμβούλων και άλλες .
Βήμα 3ο : Ξεκινάει με την κατάλληλη προπαγάνδα στα ΜΜΕ ο περιβόητος Εθνικός διάλογος για την Παιδεία όπου προβλεπόταν να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2016, αφού θα είχαν ακουστεί και ληφθεί υπόψη οι φωνές των κοινωνικών ομάδων (καθηγητές, μαθητές, γονείς). Όμως τον Μάιο του 2016, έχουν ήδη τυπωθεί και εκδοθεί τα Φ.Ε.Κ. που «καλούπωναν» τη νέα μεταρρύθμιση με μοναδικό φαινόμενο οι μαθητές της Γ΄τάξης να συνεχίζουν τις σπουδές τους με τον νόμο Αρβανιτόπουλου, οι της Α΄τάξης με τον νόμο Φίλη και οι μαθητές της Β΄τάξης και με τους δύο νόμους (Μέχρι τον Ιούνιο ο νόμος του Αρβανιτόπουλου και μετά ο νόμος Φίλη).
Βήμα 4ο : Τα σχολεία ξεκινάνε τη νέα σχολική χρονιά σε πολλές περιπτώσεις με τεράστια κενά και παραδόξως σε άλλες περιπτώσεις με τεχνητές υπεραριθμίες, καταργήσεις τμημάτων και ειδικοτήτων, συγχωνεύσεις Τομέων και μετακινήσεις μαθητών και καθηγητών.
Κατά καιρούς ο πρόεδρος του Εθνικού Διαλόγου Λιάκος έχυνε όπου μπορούσε τη χολή του για τα Σχολεία της Τ.Ε.Ε., με δηλώσεις, «Τα ΕΠΑ.Λ. έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους» ή «είναι απλά αποθετήρια ψυχών».
Μέχρι και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η εκπαιδευτική κοινότητα αντιμετωπίζει τον Λιάκο σαν έναν ‘πανεπιστημιακό’ εκτός πραγματικότητας που τα κείμενα του και οι δημόσιες δηλώσεις του, προκαλούσαν θυμηδία προβάλλοντας με την αστοχία τους την ανικανότητα του να καταλάβει τη σπουδαιότητα για την ελληνική κοινωνία που έχει διαδραματίσει η Τεχνική εκπαίδευση από την εποχή του Καποδίστρια που την ίδρυσε έως και σήμερα στην Ελλάδα της κρίσης.
Βήμα 5ο : Ο Λιάκος που χρησιμοποιούνται για να κάνουν τη βρώμικη δουλειά και να συνεχίσουν το «θεάρεστο έργο» Ρεπούση, με εμπρηστικές δηλώσεις για τον ποντιακό ελληνισμό, αλλά και πράξεις που προσβάλουν το φρόνημα του λαού, με χειρουργική ακρίβεια ακρωτηριάζει μαθήματα, όπως τα Αρχαία Ελληνικά, τα Θρησκευτικά, την Ιστορία, έρχεται τώρα να βάλει την ταφόπλακα στην Δημόσια
Τ.Ε.Ε., κοινοποιώντας τις απαράδεκτες και προκλητικές θέσεις του με την μορφή «
Υπομνήματος…» για την αναβάθμιση της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Κύριοι/ες Συνάδελφοι θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. της μοναδικής σοβαρής δύναμης που υπερασπίζεται τη Δημόσια Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση ο λεπτομερής σχολιασμός του υπομνήματος Λιάκου, του οποίου τα κύρια σημεία είναι:
1. Τετραετές Γυμνάσιο και διετές Λύκειο. Μόνο με αυτή την αλλαγή σύμφωνα με το υπόμνημα θα κλείσει το 1/3 των σχολείων. Μόνο τα ΕΠΑ.Λ. είναι 400 σχολεία. Αν υποτεθεί ότι σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία υπάρχει προβληματισμός όταν ένα σχολείο σταματά να λειτουργεί, εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ανυπολόγιστο το κόστος όχι μόνο για τη νέα γενιά αλλά και για όλη την ελληνική κοινωνία όταν στις ήδη κατηργημένες εκατόν έξι (106) κατηργημένες ΕΠΑ.Σ. προστεθούν περισσότερα από εκατόν τριάντα (130) ΕΠΑ.Λ..
2. Το νέο Τεχνικό σχολείο θα είναι διετές αλλά το 1ο έτος του θα είναι παρόμοιο με του ΓΕ.Λ.. Δηλαδή το υπάρχον κουτσουρεμένο τριετές ΕΠΑ.Λ., πολύ σύντομα, πιστεύουμε αν δεν υπάρξει η αναγκαία αντίδραση, από τον προσεχή Σεπτέμβριο, θα εκφυλιστεί σε μονοετές. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να μην μπορεί ο απόφοιτος να έχει τα επαγγελματικά δικαιώματα που είχε ως σήμερα, και το ‘Τεχνικό’ Σχολείο να οδηγείται στην ανυποληψία, στην παρακμή και νομοτελειακά στο κλείσιμο του.
3. Στο συγκεκριμένο υπόμνημα ο φωστήρας της μεταρρύθμισης Λιάκος δηλώνει ανερυθρίαστα ότι οι απόφοιτοι της Γ΄τάξης δεν θα παίρνουν πτυχίο. Δηλαδή επαναφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα όπως ήταν πριν 50 χρόνια. Πριν ακόμα και από τη μεταρρύθμιση Παπανούτσου που είχε ιδρύσει και εντάξει τις Τεχνικές Σχολές (Κατώτερες, Μέσες, Ανώτερες Τεχνικές Σχολές), στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι θα επιτευχθεί ο διακαής πόθος των εμπνευστών της μεταρρύθμισης, ότι «με ορίζοντα πενταετίας, οι δύο τύποι Λυκείων ΓΕ.Λ. –ΕΠΑ.Λ., να γίνουν ένας».
ΚΥΡΙΟΙ/ΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΑΝ ΟΥΤΕ ΑΠΕΞΩ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ. Ακόμα και αν υποτεθεί ότι το δυναμικό των καθηγητών με τις υπάρχουσες ειδικότητες του, είναι απλοί αριθμοί που πρέπει η «πρώτη φορά Αριστερά» να τους μειώσει, το εγκληματικό στη συγκεκριμένη περίπτωση με το κλείσιμο των σχολείων είναι ότι μεθοδευμένα επιχειρούν να αποστερήσουν από τα παιδιά των λαϊκών τάξεων που αποτελούν την πλειοψηφία των μαθητών που στελεχώνουν τα ΕΠΑ.Λ. και τα τελευταία τους εφόδια, που είναι τα Γράμματα και η Τέχνη της επιλογής τους.
Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προσωπεία έπεσαν και με τα όσα συμβαίνουν στο χώρο της Παιδείας, δεν υπάρχουν δικαιολογίες για κανένα από εμάς. Ως καθηγητές που επενδύσαμε τη ζωή μας στην Τ.Ε.Ε. και στα προβλήματα της, πιστεύουμε ότι η αντίληψη Λιάκου, θέλει να μετατρέπονται οι απόφοιτοι των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολείων σε ανειδίκευτους, ανεπάγγελτους και διαχρονικά κομματικά εξαρτώμενους αντί να προορίζονται ως οι μελλοντικοί επαγγελματίες που θα καλύψουν τις ανάγκες της κοινωνίας, ενώ παράλληλα θα είναι ελεύθεροι δημοκρατικοί πολίτες με άποψη.
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ. ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε..
ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ.
Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε. ΣΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΟ.
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Τα όμορφα ΕΠΑ.Λ. όμορφα καίγονται

Από την ψήφιση του 4386/2016 , του πρόσφατου νόμου για την Τ.Ε.Ε. και τις εξαγγελίες που προηγήθηκαν και ακολούθησαν είχαμε αντιληφθεί τι θα επακολουθήσει. Αρχικά είχαμε το “μάζεμα” σε “δόσεις” των τομέων που ξεκίνησε με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 , που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ20/120403/Δ4/21-07-2016 και παίρνοντας την τελική (?) μορφή με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. Φ20/122938/Δ4/26-7-2016 )
Σήμερα έχουμε τον “εξορθολογισμό” των ολιγομελών. Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και οι τοπικές Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. απεύθυναν επιστολές στον Υπουργό αλλά και στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης ζητώντας να δουν την πραγματική και ουσιαστική διάσταση του θέματος (ενδεικτικά βλ.: http://www.oltee.gr/?p=7386 στις 25-8-2016, http://www.oltee.gr/?p=7446 στις 14-09-2016, http://elteekor.blogspot.com/2016/09/normal-0-false-false-false-el-x-none-x.html στις 19-09-2016).
Όμως η παλινδρόμηση μεταξύ εγκρίσεων και απ-εγκρίσεων, άλλοτε από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και άλλοτε από τον Υπουργό, για την λειτουργία ολιγομελών τμημάτων των ΕΠΑ.Λ., δείχνει την έλλειψη σοβαρής προσέγγισης κομβικών ζητημάτων της Τ.Ε.Ε..Συγκεκριμένα αρκετοί Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν ενέκριναν ολιγομελή τμήματα , ενώ άλλοι που αρχικά ενέκριναν άλλαξαν τις αποφάσεις τους λαμβάνοντας εντολές άνωθεν.
Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρουμε κάποιες αποφάσεις που τροποποιήθηκαν, αφαιρώντας τμήματα που αρχικά είχαν εγκριθεί:
• στην Δ.Δ.Ε. Πιερίας η αρχική απόφαση : https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A7%CE%9B94653%CE%A0%CE%A3-%CE%9C%CE%A4%CE%9D
τροποποιήθηκε στην : https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A964%CE%964653%CE%A0%CE%A3-%CE%94%CE%974
• στην Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικής η αρχική απόφαση:
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E9%CE%9B4653%CE%A0%CE%A3-%CE%987%CE%A1?inline=true
τροποποιήθηκε στην : https://diavgeia.gov.gr/doc/75304653%CE%A0%CE%A3-9%CE%9F%CE%9B?inline=true
• στην Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης η αρχική απόφαση: https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%97%CE%964653%CE%A0%CE%A3-%CE%A1%CE%97%CE%A7?inline=true
τροποποιήθηκε στην : https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A91%CE%9704653%CE%A0%CE%A3-02%CE%9E?inline=true
• Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης η αρχική απόφαση: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A96%CE%9544653%CE%A0%CE%A3-97%CE%91?inline=true
τροποποιήθηκε στην : https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A8%CE%9A%CE%A34653%CE%A0%CE%A3-31%CE%95?inline=true
Η επιφανειακή ενασχόληση με το θέμα, καθώς οι πρόσφατες αλλαγές είναι τόσο νωπές που έχουν ως αποτέλεσμα το ράβε- ξήλωνε στην Τεχνική εκπαίδευση. Λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, της “επιτροπής Λιάκου” με τίτλο “ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΑ ΑΕΙ- ΤΕΙ ” (βλ. http://www.oltee.gr/?p=7703) περί διετούς Λυκείου, ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., προϊόν ενός διαλόγου που έγινε (;) – που τελείωσε (;) – που δεν τελείωσε (;) – που συνεχίζεται (;), συμπεραίνει κανείς την προχειρότητα των αλλαγών , χωρίς να υπάρχει κάποιο στοιχειωδώς σχεδιασμένο μεταβατικό στάδιο.
Είναι ηλίου φαεινότερο πως οι αλλαγές που έγιναν στα ΕΠΑ.Λ. δεν ήταν προϊόν ουσιαστικού διαλόγου αλλά ενός κατ’ επίφαση διαλόγου , με μόνο κριτήριο την οικονομία χρήματος και δεν έλαβε διόλου υπόψη τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να ξελασπώσουν τις «αλλαγές επί χάρτου», μην έχοντας ούτε αναλυτικά προγράμματα ούτε οδηγίες αλλά να τους προτείνεται να χρησιμοποιήσουν αναχρονιστικά βιβλία δεκαπενταετίας (που ακόμα δεν έχουν διανεμηθεί).
Ας καταλάβουν επιτέλους πως στην εκπαίδευση δεν υπεισέρχονται μόνο λογιστικά αριθμητικά δεδομένα, αλλά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της είναι αυτά που θα μεταστρέψουν το μορφωτικό αποτέλεσμα από αρνητικό σε θετικό.
Με όλες αυτές τις αλλαγές καλλιεργείται και επαυξάνεται η άποψη της κοινωνίας πως τα ΕΠΑ.Λ. είναι σχολεία πρόχειρα σχεδιασμένα και σχολεία δεύτερης επιλογής . Συνοψίζοντας
δη λ ώ ν ο υ μ ε
την κατηγορηματική αντίθεσή μας:
I. Στην κατάργηση των ολιγομελών τμημάτων των σχολείων της Τ.Ε.Ε.
II. Στην αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και στην μετακίνηση μαθητών.
III. Στους επιπλέον φραγμούς και κοινωνικούς αποκλεισμούς των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
IV. Στην περαιτέρω υποβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Δεν μπορούμε να ΦΟΡΤΩΝΟΥΜΕ συνεχώς τις ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ στις ΠΛΑΤΕΣ των ΜΑΘΗΤΩΝ, ούτε να παίζουμε με τις ζωές τους !
Κύριε Φίλη ας τελειώνουμε με τους αιωρούμενους μαθητές, ήρθε η ώρα να εγκρίνετε την λειτουργία όλων των ολιγομελών τμημάτων σήμερα διότι στις 15 Οκτωβρίου εκπνέει και η προθεσμία των μετεγγραφών.
Καλούμε
τους εκπαιδευτικούς που πιστεύουν στην αξία της Τ.Ε.Ε. να συσπειρωθούν γύρω από την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., η οποία είναι η μόνη ανεξάρτητη – ακομμάτιστη – μη χειραγωγούμενη ομοσπονδία που αγωνίζεται για την εγκαθίδρυση των ΕΠΑ.Λ. σε σχολεία πρώτης επιλογής.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 28-09-2016
Αριθμ. Δ.Τ.: 008

Και ιδού εισιν έσχατοι οι έσονται πρώτοι

Στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Αρ. Πρωτ. Κ1/122418/29-08-2016,  που υπογράφει ο Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς , με θέμα: «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193)» και συγκεκριμένα στην παράγραφο  Γ’ και στην περίπτωση 7 αυτής, ορίζει ότι:
«7. Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος των αξιολογικών πινάκων»,
διαπιστώνεται δηλαδή δυσμενής διάκριση μεταξύ των ιδιωτικών υπαλλήλων, ελευθέρων επαγγελματιών και δημοσίων υπαλλήλων, σε βάρος των εκπαιδευτικών δημοσίων υπαλλήλων, κατατάσσοντας τους τελευταίους ανεξαρτήτως μορίων .
Αν ο στόχος του Υπουργείου είναι η διασφάλιση του καλύτερου επιπέδου σπουδών των Δ.Ι.Ε.Κ. και Δ.Σ.Ε.Κ., με την  προσέλκυση ατόμων με αποδεδειγμένη εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο, κάλλιστα μπορεί να πριμοδοτήσει τους εργαζομένους  με επαγγελματική εμπειρία σε συναφή εργασία με ανάλογα  ποσοστά και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υιοθετήσει την λογική των αποκλεισμών, αλλά την λογική της μοριοδότησης των πραγματικών προσόντων, που οδηγούν στην επιλογή των πλέον κατάλληλων, καταρτισμένων και πιστοποιημένων  εκπαιδευτών.
Σε περίπτωση που σκοπός της επιλογής είναι  να πριμοδοτήσει τους αποκλεισμένους από την αγορά εργασίας (ανέργους) οφείλει να  αυξήσει την μοριοδότησή τους και όχι όπως λάθος έκανε να την μειώσει .
Επιπλέον να προσθέσουμε ότι στο θέμα της οργάνωσης και  ασφαλής λειτουργίας των εργαστηρίων, θα πρέπει να τηρηθεί η πρόβλεψη  της Υ.Α. με Αρ. Πρωτ.9493/Δ4/20-01-2015/ΥΠΑΙΘ και ειδικά το άρθρο 4 που αναφέρει:
«Στα στελέχη διοίκησης του Ε.Κ. που διατίθενται για τη λειτουργία των εργαστηρίων των Δ.Ι.Ε.Κ. και Δ.Σ.Ε.Κ. σύμφωνα με την παράγραφο 3, δύναται να ανατίθενται από τους Δ/ντές των Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. μέχρι (10) δέκα διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως εις έκαστον.»
Είναι  θεσμοθετημένη λοιπόν  η κατά προτεραιότητα ανάθεση στους Υπευθύνους εργαστηρίων και Τομεαρχών του ΕΚ ώστε να διασφαλίζεται η πληρέστερη οργάνωση και επαρκέστερη διδασκαλία των μαθημάτων στα Δ.ΙΕΚ.
Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι στην Υπουργική Απόφαση  με Αρ. Πρωτ. 96004/Δ4/17-6-2015 (ΦΕΚ 1318/τ.Β΄/1-7-2015), που καθορίζει την λειτουργία των Ε.Κ. υπάρχει το άρθρο 10 που ορίζει την συνεργασία Ε.Κ. με Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ ,  που προβλέπει :
«4. Στο ωράριο που εκπαιδεύονται οι σπουδαστές των Δ.Ι.Ε.Κ. και οι μαθητές των Σ.Ε.Κ. , όταν αυτό δεν συμπίπτει με το ωράριο λειτουργίας του Ε.Κ κατά το οποίο εξυπηρετούνται τα  ΕΠΑ.Λ, ορίζεται υπεύθυνος του Ε.Κ. εκπαιδευτικός από τα στελέχη διοίκησης του, με πρόταση του Διευθυντή του Ε.Κ. και απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα διδακτικό έτος. Ο παραπάνω υπεύθυνος, μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε ημέρα …
…. Επιπλέον για την διασφάλιση του εξοπλισμού των εργαστηρίων και την εύρυθμη λειτουργία των εργαστηριακών μαθημάτων προσλαμβάνεται, κατά προτεραιότητα, ένας (1) τουλάχιστον εκπαιδευτικός του Ε.Κ για κάθε εργαστηριακό μάθημα  ».
Μετά από τα παραπάνω, ζητούμε την άρση του αποκλεισμού των Εκπαιδευτικών δημόσιων υπάλληλων και την σύννομη κατάταξή τους σύμφωνα με τα προσόντα τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Σεκεριάδης
Ο Γενικός Γραμματέας Παλαιολόγος Δούρος

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016΄Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων των ΕΠΑ.Λ.ΕΛΤΕΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑξιότιμε κ. Διευθυντά,
Όπως γνωρίζετε, η φετινή χρονιά είναι μια δύσκολη χρονιά για την εκπαιδευτική κοινότητα και ειδικά για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Είναι μια μεταβατική  περίοδος για τα  ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ. όπου :
    η Α΄ και Β΄ τάξη θα λειτουργούν με τον ν.4386/2016 που εφαρμόζεται για πρώτη φορά
    η Γ΄ τάξη θα λειτουργεί για τελευταία χρονιά με τον ν.4186/2013
    άλλαξε η δομή και ο χάρτης των ΕΠΑ.Λ.
    τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις των  εγγραφών διαφοροποιήθηκαν  μέσα στο καλοκαίρι
    επαναλειτούργησαν μετά την άρση της διαθεσιμότητας ειδικότητες  που χρειάζονται στήριξη
    η μαθητική διαρροή και η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου έχει αρχίσει να αυξάνεται
    η μετακίνηση ανηλίκων μαθητών και η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος συνήθως  είναι  πράξη τιμωρίας
    μειώθηκε ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών λόγω και του γενικότερου δημογραφικού προβλήματος
    δεν έχουν λάβει την τελική τους μορφή τα τμήματα αφού βρισκόμαστε σε περίοδο μετεγγραφών
Ειδικότερα στην Κορινθία :
    έχουμε κτιριακές υποδομές  και  εργαστηριακό εξοπλισμό, αναμφισβήτητα σύγχρονο και πλήρη
    υπάρχουν έμπειροι καθηγητές που επιμορφώνονται και παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο της Παιδείας των Ειδικοτήτων τους και της Τεχνικής 
    οι αποστάσεις και το ανάγλυφο της περιοχής δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις των μαθητών
    διαφαίνεται ο κίνδυνος πολλοί τομείς και ειδικότητες να προσφέρονται μόνο σε ένα σχολείο και να  εξαναγκάζονται οι μαθητές  σε μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων για να φοιτήσουν στην ειδικότητα που επιθυμούν που μπορεί να έχει αποτέλεσμα την εγκατάλειψη του σχολείου η να ακολουθήσουν κάποια ειδικότητα διαφορετική από αυτή που πραγματικά επιθυμούν
    την προηγούμενη περίοδο είχαμε την κατάργηση του ΕΠΑ.Λ. Ζευγολατιού, της  ΕΠΑ.Σ. Κιάτου και της ΕΠΑ.Σ. Λουτρακίου,


Για όλα τα παραπάνω σας καλούμε

Να εγκρίνετε τη λειτουργία  όλων των ολιγομελών τμημάτων  των ΕΠΑ.Λ. που υπάγονται στην Δ.Δ.Ε. Κορινθίας

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  ΕΛΤΕΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ