Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Έσοδα από το κυλικείο και οι μαθητικές κοινότητες.. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Έσοδα από το κυλικείο και οι μαθητικές κοινότητες.. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Έσοδα από το κυλικείο και οι μαθητικές κοινότητες.


Του Κερασιώτη Σεραφείμ


Δ/ντή του 2ου ΕΠΑ.Λ Γαλατσίου.

Τηλ.             210 6449284      Έσοδα από το κυλικείο και οι μαθητικές κοινότητες.

     

      Στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχολικά κυλικεία που σκοπό έχουν την κάλυψη σε καθημερινή βάση  των αναγκών υγιεινής διατροφής των μαθητών και μαθητριών καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωρολογίου προγράμματος, έτσι ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να παραμένουν και στα διαλείμματα μέσα στους σχολικούς χώρους με ασφάλεια και να μην αναγκάζονται να βγαίνουν εκτός αυτών με τη δικαιολογία της αναζήτησης του κολατσιού τους, με τους όποιους σοβαρούς κινδύνους για τη σωματικής τους ακεραιότητα από ατυχήματα αλλά και της υγιεινής διατροφής των.

      Έτσι το κυλικείο κρίνεται ως απαραίτητο σε κάθε σχολική μονάδα, γιατί από τη μία εξασφαλίζει στους μαθητές και τις μαθήτριες υγιεινή διατροφή κάτω από τον έλεγχο της σχολικής επιτροπής καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος και από την άλλη εξασφαλίζει την ασφαλή παραμονή των μαθητών και των μαθητριών υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών μέσα στους σχολικούς χώρους.

      Όλα όμως τα παραπάνω εξασφαλίζονται με την χρηματοδότηση του κυλικείου από τους ίδιους τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Οι οικογένειες των μαθητών χρηματοδοτούν καθημερινά το κυλικείο με τις αγορές των παιδιών τους με χρηματικά ποσά που ένα μέρος το επικαρπούται ο εκμεταλλευτής του κυλικείου και ένα άλλο σημαντικό μέρος η Σχολική Επιτροπή που έχει μισθώσει το κυλικείο.

      Ο νόμος προβλέπει τη διαχείριση των χρηματικών ποσών από τα έσοδα της μίσθωσης του κυλικείου στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων και για συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες.

      Θεωρώ ότι μέσα στις επιλέξιμες δαπάνες για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων πρέπει να συμπεριληφθεί και η δυνατή χρηματοδότηση των σχολικών δραστηριοτήτων για την κάλυψη μέρους των μετακινήσεων – διαμονής – διατροφής των μαθητών που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές μονοήμερες και πολυήμερες επισκέψεις για την υλοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων (περιβαλλοντικών - αγωγής υγείας – πολιτιστικών δραστηριοτήτων – εκπαιδευτικών ανταλλαγών κ.ά.).

      Οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν και πρέπει να χρηματοδοτούνται από ένα μέρος των εσόδων του κυλικείου, έσοδα που σε τελική ανάλυση προέρχονται από τους ίδιους τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

           Ειδικά αυτή τη περίοδο που βιώνουμε την οικονομική κρίση, οι περισσότερες οικογένειες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν την οικονομική επιβάρυνση που απαιτείται για την συμμετοχή των παιδιών τους σε εκπαιδευτικές μονοήμερες και πολυήμερες επισκέψεις για την υλοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων (περιβαλλοντικών - αγωγής υγείας – πολιτιστικών δραστηριοτήτων – εκπαιδευτικών ανταλλαγών κ.ά.) που είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κρίνονται ως απαραίτητες από την εκπαιδευτική κοινότητα.