Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΟΛΤΕΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΟΛΤΕΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

ΟΛΤΕΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ


   Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ            Αθήνα, 22/11/2011
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                   Αριθ. Πρωτ :
          Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
ΠΡΟΣ :   
1) ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ   ΕΛΤΕΕ                             
2) ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ε.Ε
 
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5238973  - 2742023455
         6974000033
FAX: 210 5202798  - 2742024361

ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr                        
                         E-mail: oltee@otenet.gr
                                oltee.oltee@gmail.com        

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. ΟΛΤΕΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Στη συνάντηση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με Υπηρεσιακούς παράγοντες  του Υπουργείου Παιδείας  Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την 22-11-2011 κάναμε παρεμβάσεις για τα παρακάτω θέματα:
  • Το νόμο για το Τεχνολογικό Λύκειο
  • Για την κατάταξη των εκπαιδευτικών στο Νέο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο
  • Την οργάνωση διοικητικής δομής της εκπαίδευσης.
  • Σε συνεργασία με την Ένωση Φυσικών για την τροποποίηση του προγράμματος  της Β΄ και Γ΄ Τεχνολογικού Λυκείου για τα μαθήματα της Φυσικής – Χημείας,
ενόψει της κατάθεσης του Πολυνομοσχέδιου μέσα στον Δεκέμβριο καταθέτοντας για κάθε ζήτημα  ολοκληρωμένες προτάσεις.
Οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεσμεύτηκαν ότι θα ενημερώσουν την Πολιτική Ηγεσία του Υπουρ- γείου για τις θέσεις μας και ότι θα έχουμε συνάντηση και απάντηση για όλα τα θέματα που έχουμε θέσει.


Α. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ  ΣΕΚ

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕΚ.

Σύμφωνα με την υπ’ άριθμ. Γ2/6098/13-11-2001 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με την οποία τροποποιείται η υπ’ άριθμ Γ2/4321/26-10-83 Απόφαση  που αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΣΕΚ– τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ) χαρακτηρίζονται ως Εκπαιδευτικές Μονάδες του ΥΠΕΠΘ που έχουν αυτοτελή διοικητική δομή στη λειτουργία τους ως Σ χ ο λ ικ έ ς μονάδες συμπληρώνοντας το ν.1566/1985.
Με την ανωτέρω τροποποίηση στα ΣΕΚ, όσον αφορά την επιλογή του Υποδιευθυντή άμεσα εμπίπτουν (Σχολικές Μονάδες πλέον) στην παράγραφο 7, άρθρο 11 του νόμου 1566/1985 όπου ρυθμίζονταν η επιλογή των Υποδιευθυντών ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων.
Αυτό σημαίνει ότι ορίζει,
·         (1) υποδ/ντή για αριθμό τμημάτων πάνω από (8) μέχρι και (12) και
·         (2) υποδ/ντές για αριθμό τμημάτων πάνω (12).
Λαμβάνοντες υπ’ όψη στη συνέχεια το ν. 3848/2010, άρθρο 11, παράγραφος 5, όπου στα ΣΕΚ ορίζεται υποδ/ντης με την προϋπόθεση ότι το ΣΕΚ λειτουργεί σε πρωινό και απογευματινό κύκλο και ασκούνται τουλάχιστον 300 μαθητές, προτείνουμε :
·         Να ορίζεται ένας (1) υποδ/ντης στα ΣΕΚ εάν λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό ή εσπερινό κύκλο ανεξάρτητα αριθμού τμημάτων και μαθητών .
·         Να ορίζονται δύο (2)  υποδ/ντες εάν στο ΣΕΚ λειτουργούν περισσότερα από 12 τμήματα και ασκούνται τουλάχιστον 300 μαθητές.
·         Να δύναται να οριστεί και 3ος υπδ/ντης σε ΣΕΚ που λειτουργούν περισσότερα από 24 τμήματα σε πρωινό και απογευματινό ή εσπερινό κύκλο και ασκούνται τουλάχιστον 500 μαθητές.

2. ΩΡΑΡΙΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕΚ.

            Το ωράριο των διευθυντών των ΣΕΚ – λόγω του ότι είναι Αυτόνομες Σχολικές Μονάδες Λυκειακής βαθμίδας β/θμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να εναρμονιστεί με το ωράριο των διευθυντών των ΕΠΑΛ και ΓΕΛ.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕΚ.   

Επειδή ο διευθυντής του ΣΕΚ προΐσταται σε Αυτόνομες Σχολικές Μονάδες Λυκειακής βαθμίδας β/θμιας εκπαίδευσης, το επίδομα θέσης ευθύνης πρέπει να εναρμονιστεί με το επίδομα θέσης ευθύνης των διευθυντών των ΕΠΑΛ και ΓΕΛ.

4. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΟ ΣΕΚ .

Στα πλαίσια της ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ, ΣΕΚ, ως προς την κατανομή των μαθημάτων των τομέων και των ειδικοτήτων που αφορούν τη θεωρία και το εργα- στηριακό μέρος σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται να διδάξει ο Υποδιευθυντής σε άλλη Σχολική Μονάδα του Συγκροτήματος.
Προτείνουμε ο υποδιευθυντής των ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ να δύναται να διδάξει στο ΣΕΚ και  αντίστοιχα ο υποδιευθυντής των ΣΕΚ να δύναται να διδάξει θεωρητικό μέρος μαθημάτων στο ΕΠΑΛ η ΕΠΑΣ. 
Διότι σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόμενο ο Υποδιευθυντής να μην καλύπτει ωράριο μόνο με τα εργαστηριακά μαθήματα και να απαιτείται ένας επί πλέον εκπαιδευτικός να διδάξει τα εργαστηριακά μαθήματα στο ΣΕΚ και ο υποδιευθυντής να πλεονάζει.


Β. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οι πιστώσεις που κατανέμονται στα Συμβούλια των Σχολικών κοινοτήτων μέσω των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, σύμφωνα με το ν.1566/1985, άρθρο 44 και την υπ’ αριθμ.8440/24-2-2011 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών, πρέπει να λαμβάνει υπόψη της ότι οι σχολικές μονάδες της ΤΕΕ έχουν αυξημένες ανάγκες για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών των εργαστηρίων, για την επισκευή και συντήρηση συσκευών και μηχανημάτων, για την αγορά εργαλείων και μικροσυσκευών κ.λ.π. που είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου σε αυτές.
Ως εκ τούτου για την κατανομή των πιστώσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανωτέρω παράμετροι στον υπολογισμό του αριθμού των μαθητών στα σχολεία της ΤΕΕ και να υπολογίζεται ο τριπλάσιος αριθμός των φοιτούντων μαθητών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Αν πρόκειται να κατανεμηθούν πιστώσεις 100.000,00 για λειτουργικά έξοδα σχολικών μονάδων στις οποίες φοιτούν συνολικά 12.500 μαθητές, από τους οποίους οι 10.000 φοιτούν σε σχολικές μονάδες Γενικής Παιδείας και 2.500 σε σχολεία ΤΕΕ, οι πιστώσεις που αναλογούν κατά μαθητή θα πρέπει να είναι :

100.000,00  / [10.000,00 +(2.500 Χ 3)]=100.000,00 / 17.500 =5,71 Ευρώ / ανά μαθητή

Θα δοθούν λοιπόν στις σχολικές μονάδες της ΤΕΕ τα εξής χρήματα,

          (2.500 Χ 3 ) Χ 5,71 = 7.500 Χ 5,71 =42.825,00  Ευρώ.

και στις σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης

          100.000,00   – 42825,00   =57.175,00  Ευρώ.

Παρακαλούμε για τήρηση των παραπάνω αναλογιών για να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που δημιουργούνται στην εκπαίδευση των μαθητών της ΤΕΕ.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ