Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ,
                                                                                                Κόρινθος     28.11.2013           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 65915

  ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                               

 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                            

                                                                                                                                                           
Ταχ. Διεύθ.: Κολιάτσου 32
Τ. Κ.: 20100 Κόρινθος
Πληροφορίες:  Α. Ρέππα                                         
Fax: 27410 76425                                                                                      
Τηλ. 27413 61090
                                                                                       

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
       Προς τους  κ.κ :

1.        Παρίση Μαρία
2.        Σταυρόπουλο Αντώνιο
3.        Γεώργαρη Βασίλειο
4.        Νικολόπουλο Παναγιώτη
5.        Γκίνη Αικατερίνη
6.        Ζορμπάς Αθανάσιος
7.        Τσίτουρας Δημήτριος,
       μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
         Ενταύθα

           Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας την 2η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα πιο κάτω επείγοντα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1.        Κατανομή ποσού (101.469,84) ΕΥΡΩ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2013 και υλοποίηση του θεσμού των σχολικών τροχονόμων β΄εξαμήνου 2013, των σχολείων του Δήμου μας.
2.        Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτ/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους  2014-2015.
3.        Παραχώρηση αιθουσών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου στο INSTITUT FRANCAIS GRECE.
4.        Παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Κλένιας στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Κλένιας. 
5.        Παραχώρηση αίθουσας του Νηπιαγωγείου Άσσου στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου.
6.        Παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου στο σύλλογο ιδιοκτητών κέντρου ξένων γλωσσών Ν. Κορινθίας. 

Κοιν: -  κ. Δήμαρχο                                                                    Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
      -  Πρόεδρο Δημοτικοό Συμβουλίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                             ΔΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας την 3η Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30΄
                                                                                                Κόρινθος     27.3.2013                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 15392

  ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                              

 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                            

                                                                                                                                                           
Ταχ. Διεύθ.: Κολιάτσου 32
Τ. Κ.: 20100 Κόρινθος
Πληροφορίες:  Α. Ρέππα                                          
Fax: 27410 76425                                                                                          
Τηλ. 27413 61090
                                                                                       

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
       Προς τους  κ.κ :

1.        Παρίση Μαρία
2.        Σταυρόπουλο Αντώνιο
3.        Γεώργαρη Βασίλειο
4.        Νικολόπουλο Παναγιώτη
5.        Γκίνη Αικατερίνη
6.        Ζορμπάς Αθανάσιος
7.        Τσίτουρας Δημήτριος,
       μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
         Ενταύθα

           Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας την 3η Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30΄ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα πιο κάτω επείγοντα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1. Κατανομή ποσού (99.152,75) ΕΥΡΩ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2013 των σχολείων του Δήμου μας (Β' κατανομή).
2.        Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Κορινθίων, του έτους 2011.


Κοιν: -  κ. Δήμαρχο                                                                    Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
      -  Πρόεδρο Δημοτικοό Συμβουλίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                             ΔΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ