Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Κινητά Εργαστήρια Πληροφορικής. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Κινητά Εργαστήρια Πληροφορικής. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Κινητά Εργαστήρια Πληροφορικής


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα

τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798


ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr

πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284

Αθήνα, 25-2-2013

 Αριθμ. Πρωτ.: 153

ΠΡΟΣ :

1.   Τις Περιφερειακές Δ/σεις Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπ/σης

2.   Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΟΙΝ :

1.   κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας, Θ.Π.Α.

2.   τον κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

3.   τον κ. Αθανάσιο Κυριαζή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

4.   την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (Ε.Υ.Ε.Ε.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

5.   Τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια

6.   τα Σχολεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

7.   τις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., τα Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τα Κινητά Εργαστήρια Πληροφορικής

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 150/21-2-2013 επιστολή μας με θέμα «Υποδομές για την Εγκατάσταση Κινητών Εργαστηρίων Πληροφορικής»

Σχετικά με την ως άνω σχετική επιστολή μας, και σε απάντηση σωρείας επιστολών και καταιγισμού τηλεφωνημάτων που δεχθήκαμε από τα σχολεία, στα οποία αδυνατούμε να απαντήσουμε ένα προς ένα, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Στόχος του εγγράφου μας ήταν να ενημερωθούν τα σχολεία για τα οποία προορίζονται τα κινητά εργαστήρια, ώστε να συμβάλλουν με την άποψή τους για την ως άνω προμήθεια που τα αφορά.

Η δική μας άποψη, αναλύθηκε διεξοδικά στα προηγούμενα έγγραφά μας προς το Υπουργείο, όπου τεκμηριώνεται η αντίθεσή μας στην προμήθεια φορητών υπολογιστών (laptops) και προτείνουμε τη λύση των σταθερών υπολογιστών για προφανέστατους λόγους που αφορούν στο υποπολλαπλάσιο κόστος τους, στη ευκολία συντήρησή τους, σε λειτουργικά θέματα κατά τη χρήση τους και στην ασφάλεια του εξοπλισμού. Επίσης επιχειρηματολογήσαμε για την ανάγκη ένταξης των Σχολείων της Τ.Ε.Ε. στο πρόγραμμα αυτό, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων των εργαστηρίων μας και του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού, σε όσα από αυτά υπάρχει.

Το σκαρίφημα που συνοδεύει το έγγραφό μας δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι είναι το ορθό! Το συντάξαμε με βάση όσα καταλαβαίναμε από την διακήρυξη του Υπουργείου.

Εάν αυτό δεν ισχύει, και εννοεί το Υπουργείο ότι το ερμάριο θα είναι μια κινητή «ραφιέρα» (βλ. συνημμένη εικόνα), τα δε «laptops» θα τοποθετούνται επάνω στα θρανία των μαθητών, προκύπτουν πολύ περισσότερα προβλήματα χρήσης και ενδεχόμενης φθοράς και καταστροφής τους, δεδομένου του ότι θα χρησιμοποιούνται και από μικρά παιδιά. Ακόμη, θα πρέπει να επιλυθούν προβλήματα τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος προς κάθε υπολογιστή μέσα στην κάθε τάξη, κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, από την αποστολή της επιστολής μας, προέκυψε περίτρανα το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το Υπουργείο δεν είχε ενημερώσει καθόλου τα σχολεία, δεν έχει διερευνήσει τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις επιθυμίες τους και οφείλει, έστω και τώρα, να τα ενημερώσει επίσημα και να λάβει υπόψη τη γνώμη τους, πριν από τη διενέργεια της Προμήθειας, εάν δηλαδή επιθυμούν σταθερούς υπολογιστές ή «laptops». Επίσης, δεν αναζητήθηκε η εμπειρία από τη χρήση των κινητών εργαστηρίων που τυχόν έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε ελληνικά σχολεία και των προβλημάτων λειτουργίας που τυχόν ανέκυψαν.

Επίσης, ενημερώνουμε τους συναδέλφους Διευθυντές των Σχολείων που εναγώνια ρωτούν λεπτομέρειες για την εφαρμογή του Προγράμματος, ότι είμαστε παντελώς αναρμόδιοι να παράσχουμε οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση και παρακαλούμε να αποτείνονται στα αρμόδια Υπηρεσιακά Όργανα και στις προϊσταμένες τους Αρχές, και ενδεχομένως απευθείας στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, με τα στοιχεία επικοινωνίας:

Ε.Υ.Ε. (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.)

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

τηλ. 210-3442146 κα Βασιλική Κολυβά

τηλ. 210-3442142 κα Ελπίδα Παπανικολάου

τηλ. 210-3442132 κα Νέλη Μπρίλη

τηλ. 210-3442135


Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα

τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798


ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr, facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284

Αθήνα, 15-2-2013

 Αριθμ. Δ.Τ.: 035

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κινητά Εργαστήρια – Αεικίνητος Παραλογισμός

Η «Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητών Εργαστηρίων Πληροφορικής» κατάντησε ανέκδοτο πια… Στις 28-1-2013 αποστείλαμε το με αρ. πρωτ. 135 έγγραφό μας στο Υπουργείο, όπου εκθέσαμε αναλυτικά τις αντιρρήσεις και τις τεκμηριωμένες απόψεις μας για το θέμα. Η απάντηση του Υπουργείου ήρθε …διαδικτυακά ([1]) αφού …διαβιβάστηκε στη Βουλή! (;;).

Χωρίς να επαναλαμβάνουμε τα όσα εκθέσαμε στην επιστολή μας, ως προς τους αναφερόμενους ισχυρισμούς του Υπουργείου Παιδείας για την αιτιολόγηση της επιλογής προμήθειας κινητών εργαστηρίων πληροφορικής, αντί της προμήθειας σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών, και των δυνατοτήτων των φορητών υπολογιστών, σχολιάζουμε:

Τα ευφάνταστα περί «ένταξης στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη δημιουργία Ψηφιακού Σχολείου», με τη δημιουργία «κινητών τάξεων» και «μετατροπή οποιασδήποτε αίθουσας σε διαδραστική πολυμεσική τάξη» για την «εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία», όπου «θα μπορεί να γίνει χρήση όλων των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών!(;) και του διαθέσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού!(;)», αλλά και να πραγματοποιηθούν «ποικίλες παιδαγωγικές δραστηριότητες», συνιστούν προκλητική ειρωνεία, εμπαιγμό και κοροϊδία, όταν μάλιστα αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια και όχι τα σχολεία της Τ.Ε.Ε., που με το τελευταίο τους σχήμα (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ., κλπ) λειτουργούν εδώ και έξι (6) χρόνια:

·     Χωρίς να έχουν συγγραφεί βιβλία (τα ΕΠΑ.Λ. χρησιμοποιούν τα βιβλία του ΓΕ.Λ. και των Τ.Ε.Ε., ενώ οι ΕΠΑ.Σ. των Τ.Ε.Ε. και του εμπορίου).

·     Με αναλυτικά προγράμματα και προγράμματα σπουδών ανεφάρμοστα, στημένα στο πόδι, ανίκανα να υπηρετήσουν τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ακατάλληλα για το εκπαιδευτικό έργο που πρέπει να παραχθεί.

Τα όρια της όποιας καλής διάθεσης εξαντλούνται όταν προσβάλλεται απροκάλυπτα η στοιχειώδης νοημοσύνη, με τον ισχυρισμό του Υπουργείου ότι το ερμάριο με τους 15 φορητούς υπολογιστές θα κινείται και θα φιλοξενείται μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, η επιφάνεια των οποίων αναλογεί κατά 1,5 τετρ. μέτρο σε κάθε μαθητή (σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο) χωρίς να συνυπολογίζονται εκπαιδευτικός, έδρα, θρανία, καρέκλες, βιβλιοθήκη, κλπ…

Για τη αδυναμία μετακίνησης του ερμαρίου στους ορόφους των σχολείων έχουμε ήδη αναφερθεί αναλυτικά, ενώ για την «παροχή καλύτερης ασφάλειας» επειδή «κλειδώνονται» και «μπορούν να φυλαχθούν σε προστατευόμενους χώρους του σχολείου» θα μας επιτραπεί να αμφιβάλουμε αν υπάρχουν διαθέσιμες τέτοιου μεγέθους αποθήκες, αλλά και να επισημάνουμε ότι με αυτό τον τρόπο τα κινητά εργαστήρια στοχοποιούνται εύκολα και μπορούν να γίνουν ακόμα πιο «κινητά» (βγάζοντας «φτερά») ευκολότερα...

Η κατάσταση οδηγείται σε πλήρη παραφροσύνη όταν στο έγγραφο του Υπουργείου «βαφτίζεται» «ισάξιο» το κόστος επένδυσης που «καλύπτει μεγαλύτερο αριθμό ωφελούμενων μαθητών». Δηλαδή, στον ίδιο χρόνο εργάζονται περισσότεροι μαθητές στο φορητό υπολογιστή από ότι στο σταθερό; Και με ποιο τρόπο διευκολύνει τον προγραμματισμό των μαθημάτων του σχολείου η χρήση κινητού συστήματος, αντί της χρήσης μιας αίθουσας πληροφορικής; Σε κάθε περίπτωση, ένα μόνο τμήμα θα κάνει μάθημα κάθε φορά! Αντίθετα, η απίστευτη αναστάτωση που θα δημιουργείται σε κάθε αίθουσα, πριν και μετά το μάθημα με το «κινητό» εργαστήριο, σε βάρος ποιου χρόνου θα γίνεται; Του μαθήματος ή του διαλλείματος;

Απευθύνουμε έκκληση, Κύριοι του Υπουργείου.

Επιδείξτε σοβαρότητα.

Εκτίθεστε.

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.([1]) Βλ. δημοσίευμα 6-2-2013: “ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Γιατί επιλέξαμε κινητά εργαστήρια και όχι σταθερούς Η/Υ για τα Γυμνάσια και Δημοτικά http://www.esos.gr/article/eidisis-defterovathmia-ekpaidefsi/ypoyrgeio_paideias_epilexame_kinita_ergastiria_oxi_statheroyw_ypologistes_gymnasia_dimotika