Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 176. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 176. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2009

176 €


ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ                                                           ΤΟΠΟΣ,....... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ


Βεβαιώνεται ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία ατομικού φακέλου,
....................................................... ..... , διορίσθηκε ως υπάλληλος στο Υπουργείο
Παιδείας την ..................... με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, με ειδικότητα
, κατηγορία (ΠΕ,ΤΕ)……. σήμερα υπηρετει στο……………. ................................... και κατά τα
παρακάτω χρονικά διαστήματα δεν έχει λάβει την ειδική μηνιαία παροχή του επιδόματος των 176 ευρώ.
Αρμόδιες κατά τόπο Υπηρεσίες για τη μισθοδοσία τ.... κατά τα παρακάτω διαστήματα ήταν :
1. Για το έτος 200…και από........ μέχρι ……………..
2.     Για το έτος 200… και από……....... μέχρι ………………………..
3.     Για το έτος 200… και από……........ μέχρι……………………………...
4.     Για το έτος 200….. και από .......... . ....... μέχρι .................. τ
5.     Για το έτος 200.. ..και από .................. μέχρι .................. τ
                                                                                         Διευθυντής (όνομα, σφρ. & υπγρ.)

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

176 ευρώ

3/06/2009
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Διευκρινίζουμε ότι για λόγους ταχύτητας κάθε αγωγή που θα ασκηθεί σε σχέση με τη διεκδίκηση του επιδόματος των 176 ευρώ, θα πρέπει να περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν ή υπηρέτησαν πραγματικά στο ίδιο σχολείο ή έστω σε σχολεία του ίδιου νομού και το επίδομα θα διεκδικείται για το διάστημα κατά το οποίο υπηρετούν ή υπηρέτησαν αντίστοιχα σε αυτό-α.
Επομένως εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά το χρόνο άσκησης της πρώτης αγωγής υπηρετούσαν στο σχολείο σας αλλά πλέον υπηρετούν σε άλλο σχολείο δεν θα συμπεριληφούν στην ίδια αγωγή, αλλά σε ομαδική αγωγή με συναδέλφους τους από το νέο σχολείο.
Παρακαλούμε για πρακτικούς απλώς λόγους να είναι ξεχωριστή η λίστα των συναδέλφων σας που ασκούν αγωγή για πρώτη φορά (αν και θα συμπληρωθούν στην ίδια αγωγή με εκείνους που ασκούν αγωγή για δεύτερη φορά).
Επαναλαμβάνουμε ότι θα μας ήταν χρήσιμο να μας στείλετε τους καταλόγους και ηλεκτρονικά.

Για να μπορέσουμε να συντάξουμε ορθά και με πληρότητα τις σχετικές αγωγές θα πρέπει:
- να μας ενημερώσετε για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο κάθε εκπαιδευτικός έχει υπηρετήσει στο συγκεκριμένο σχολείο ή και σε άλλο σχολείο του νομού (ή σε διοικητική θέση της Διεύθυνσης Β’ θμιας Εκπαίδευσης). Αυτές οι πληροφορίες θα περιλαμβάνονται στη βεβαίωση υπηρεσιακών μεταβολών. Εάν η βεβαίωση αυτή δεν μπορεί να εκδοθεί γρήγορα, θα πρέπει να γράψετε εσείς τις πληροφορίες αυτές σε κατάλογο και να μας τον στείλετε, και στη συνέχεια να μας στείλετε τις βεβαιώσεις αυτές , όταν εκδοθούν.
- να μας προμηθεύσετε αντίγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου των αιτήσεων οι οποίες έχουν υποβληθεί στην οικεία Διεύθυνση Β’ θμιας Εκπαίδευσης ή στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την διακοπή της παραγραφής των αξιώσεων αυτών, ή αν δεν υπάρχει, αντίγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου του σχετικού διαβιβαστικού του σχολείου, για να γνωρίζουμε αν θα επικαλεστούμε ότι η παραγραφή διακόπηκε τον Δεκέμβριο του 2008 και επομένως δικαιούστε το επίδομα από τον Δεκέμβριο 2006 (αντί αντίθετα από τον Ιούνιο 2007) μέχρι την ημέρα άσκησης της αγωγής.

Φιλικά,
Γιώργος Σ.-Π. Κατρούγκαλος
Ειρήνη Περβολαράκη