Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΕΤΕΜ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΕΤΕΜ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

ΕΕΤΕΜ

Αθήνα 31/5/2013 
Αριθ. Πρωτ. 837 


Προς:  ΥΠΕΚΑ Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
            κ. Μωυσή Κουρουζίδη

Κοιν.: 1. Υπουργό & Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ
   2. Κόμματα Βουλής – Πρόεδροι Κομμάτων
   3. Νομαρχιακά Τμήματα της ΕΕΤΕΜ

Θέμα: Ενεργειακοί Επιθεωρητές – εξετάσεις και λοιπά θέματα

Κύριε Ειδικέ Γραμματέα,
Έχοντας υποπέσει στην αντίληψή μας, το με αριθ.πρωτ. 278/ 8-4-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας προς το ΤΕΕ, η με αριθ.πρωτ. 7931/ 16-4-2013 απάντηση του ΤΕΕ στο παραπάνω έγγραφό, η με αριθ.πρωτ. 10140/ 13-5-2013 προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού του ΤΕΕ για την ανάθεση συστήματος διαχείρισης και διενέργειας εξετάσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών και το με αριθ.πρωτ. 1027/ 20-5-2013 έγγραφό σας προ το ΤΕΕ, το με αριθ.πρωτ. 10845/ 28-5-2013 έγγραφο του ΤΕΕ προς εσάς και την με αριθ.πρωτ. 1085/ 30-5-2013 απάντησή σας προς το Τεχνικό Επιμελητήριο, θεωρούμε πως, για άλλη μία φορά, δικαιώνονται οι θέσεις της ΕΕΤΕΜ, οι οποίες είχαν πρωτο-εκφραστεί κατά τη διενέργεια διαλόγου για τη σύνταξη του Π.Δ. 100/2010, στη συνέχεια είχαν κοινοποιηθεί, κατά περιόδους, σε όλες τις ηγεσίες του Υπουργείου σας, και πρόσφατα, σε εσάς, κατά τη συνάντησή μας στις 19-4-2013 .
Για τους λόγους αυτούς, σας καλούμε να αναλάβετε άμεσα πρωτοβουλία και να προβείτε στις εξής ενέργειες:
  1. Να παρατείνετε την άσκηση της δραστηριότητας των προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών κατά ένα (1) εξάμηνο, μετά την 31η Οκτωβρίου 2013.
  2. Να προχωρήσετε σε νομοθετική πράξη, με την οποία να καταργείτε τους απαράδεκτους περιορισμούς στην άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, σε βάρος των Μηχανικών ΤΕΙ, καταργώντας τις αντίστοιχες διατάξειςοι οποίες περιελήφθησαν στην παράγραφο 4 του άρθρου 31 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18Α/ 25-1-2013)
  3. Να προχωρήσετε σε νομοθετική πράξηπροκειμένου να αναθέσετε τη διενέργεια των εξετάσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πολυτεχνεία, Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ).

Κύριε Ειδικέ Γραμματέα,
Η ΕΕΤΕΜ, αναμένοντας τις δικές σας ενέργειες και πρωτοβουλίες, για το σχετικό θέμα, επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός της, προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντα των μελών της.
Με εκτίμηση,
Για την ΚΔΕ της ΕΕΤΕΜ
Ο Πρόεδρος
Δ.Δημόπουλος 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
     ΡΑΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ