Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΑΘΗΤΕΙΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΑΘΗΤΕΙΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ 8.000 ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.mathiteia4u.gov.gr/ νέο Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας «Μαθητεία για Αποφοίτους».http://www.mathiteia4u.gov.gr/

Στους απόφοιτους που θα μετάσχουν στο πρόγραμμα χορηγείται μηνιαία υποτροφία 300 € και καλύπτεται η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ, για τον κίνδυνο ατυχήματος.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πύληwww.mathiteia4u.gov.gr και στα τηλέφωνα 210 344 3364, 210 344 2059, 210 344 3361, 210 344 2329, 210 344 2062, και 801 11 801 84.

ΑρχικήΚαλώς ήρθατε
Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εμπειρίας για αποφοίτους ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣΠληροφορίες > Απόφοιτοι

Απόφοιτοι


Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μαθητεία για Αποφοίτους» υλοποιείται σήμερα ειδικό Πρόγραμμα για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ μέσω των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» - Άξονες 4 και 5.
Δίνεται η δυνατότητα σε νέους Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης των 2 σχολικών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης της δημόσιας πρόσκληση προς τους αποφοίτους ή 3 ετών εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε επιχειρήσεις λαμβάνοντας υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας.
Δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή έχουν Απόφοιτοι Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης δηλ των Δημοσίων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ (Επαγγελματικά Λύκεια - Επαγγελματικές Σχολές) και Απόφοιτοι αντιστοίχων Δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης- ΕΕΕΚ & ΤΕΕ β’ βαθμίδας).
Στους νέους αποφοίτους δίνεται η δυνατότητα μέσω της Μαθητείας να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό τομέα, σε επιχειρήσεις κλάδων σχετικές με τις σπουδές τους έτσι ώστε να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες τους και να καταστεί ευκολότερη η είσοδος τους στην αγορά εργασίας.
Τονίζεται ότι στο πλαίσιο των εγκριθεισών συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δηλώσεις Θέσεων Μαθητείας θα γίνονται από Επιχειρήσεις πανελλαδικά εκτός των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου (λόγω έλλειψης διαθέσιμης χρηματοδότησης). Βέβαια, δικαιούχοι μπορεί να είναι οι απόφοιτοι Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
Οι ενδιαφερόμενοι Απόφοιτοι εγγράφονται στο Σύστημα και δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για - έως (4) – θέσεις Μαθητείας τις οποίες έχουν δηλώσει οι Επιχειρήσεις.
Κατά την εγγραφή στο Σύστημα ζητούνται τα εξής στοιχεία:
  • Ονοματεπώνυμο.
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
  • Στοιχεία ταυτότητας (Αριθμός).
  • Στοιχεία τίτλου σπουδών (απολυτηρίου/πτυχίου) (Σχολική Μονάδα Αποφοίτησης, Ειδικότητα, Βαθμός, Μήνας/Έτος Αποφοίτησης).
  • Στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση, Τηλέφωνο).
  • Email.
  • Αριθμός - ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλεται η υποτροφία (εφόσον επιλεγούν)
  • Αναπηρία: Σε περίπτωση αναπηρίας δηλώνεται η κατηγορία αναπηρίας (1. Νοητική καθυστέρηση, 2.Αισθητηριακές αναπηρίες (κωφοί, βαρήκοοι, τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), 3. Κινητικές αναπηρίες, 4. Χρόνια νοσήματα, 5. Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (σύνδρομο Asperger)
  • Επιθυμητός κωδικός χρήστη και εμπιστευτικός κλειδάριθμος πρόσβασης (password).
Κατόπιν διαδικασίας επιλογής από τις Επιχειρήσεις και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, προσφέρεται θέση Μαθητείας έως έξι (6) μήνες (*εκτός αν για κάποιο ειδικό λόγο γίνει διακοπή νωρίτερα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους όρους του Προγράμματος). Η μαθητεία είναι για έξι (6) ώρες κάθε εργάσιμη ημέρα.
Για την πραγματοποίηση της μαθητείας χορηγείται υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων – μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων και του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. – η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματική Εμπειρίας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης» στου Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5).
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διακοπής Μαθητείας, ο απόφοιτος έχει δυνατότητα επανεγγραφής σε επόμενο κύκλο, μέχρι και 2 φορές, για όσο χρόνο θα υπολείπεται για τη συμπλήρωση Μαθητείας 6 μηνών.

16.6K
Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.grδίνεται πρόσβαση στο νέο Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας «Μαθητεία για Αποφοίτους». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα Μαθητείας για τους νέους που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την εκπαίδευση. Μέσω του Προγράμματος θα παρέχεται στους νέους απόφοιτους η ευκαιρία να αποκτήσουν την πρώτη τους εμπειρία από την επαγγελματική ζωή κάνοντας Μαθητεία σε Επιχειρήσεις ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνουν υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας.
To Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ, με συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (www.edulll.gr).
Σήμερα το Πρόγραμμα υλοποιείται ειδικά για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης, μέσω των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”
Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση στο νέο Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας «Μαθητεία για Αποφοίτους». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα Μαθητείας για τους νέους που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την εκπαίδευση. Μέσω του Προγράμματος θα παρέχεται στους νέους απόφοιτους η ευκαιρία να αποκτήσουν την πρώτη τους εμπειρία από την επαγγελματική ζωή κάνοντας Μαθητεία σε Επιχειρήσεις ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνουν υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας. To Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ, με συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (www.edulll.gr).
Το Πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους» είναι ένα Πρόγραμμα για την ουσιαστική Σύνδεση της Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας. Είναι ένα πρόγραμμα για πρόσφατους Αποφοίτους. Σήμερα το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στους πρόσφατους Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης (αποφοίτους 2-3 ετών). Σχεδιάζεται, όμως, να επεκταθεί και σε αποφοίτους άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων.
Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr, Επιχειρήσεις από όλους τους παραγωγικούς κλάδους δηλώνουν ηλεκτρονικά Θέσεις Μαθητείας και οι ενδιαφερόμενοι Απόφοιτοι επιλέγουν ηλεκτρονικά θέσεις Μαθητείας. Οι θέσεις Μαθητείας είναι διάρκειας έξι (6) μηνών.
Οι δηλώσεις θέσεων Μαθητείας από τις Επιχειρήσεις γίνονται με έναν εύκολο και πρακτικό τρόπο και με άμεσο έλεγχο εγκυρότητας στοιχείων μέσω διασύνδεσης με το δημόσιο Πληροφοριακό Σύστημα της (ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών.
Αντίστοιχα, από τις θέσεις Μαθητείας που δηλώνονται οι ενδιαφερόμενοι Απόφοιτοι καλούνται να επιλέξουν ηλεκτρονικά έως τέσσερις (4) Θέσεις Μαθητείας και στη συνέχεια μόλις τους προσφερθεί μία Θέση Μαθητείας να προδεσμεύσουν τη θέση αυτή ηλεκτρονικά. Με την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, κατοχυρώνεται η θέση Μαθητείας και μπορούν να παρουσιασθούν στην Επιχείρηση που προσφέρει τη θέση για να ξεκινήσουν τη Μαθητεία τους, για έξι (6) ώρες κάθε μέρα. Για κάθε μήνα Μαθητείας θα καταβάλλεται υποτροφία.

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

04-03-13 Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας

04-03-13 Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας

Δελτίο Τύπου
ypdvmth thumb other250 0Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, υπενθυμίζει ότι βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης το Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν νέοι απόφοιτοι της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού των τελευταίων 2 σχολικών ετών (2010-2011 και 2011-2012) καθώς και του σχολικού έτους 2009-2010 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους (19.02.13).

Μέσω του Προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης Μαθητείας 6 μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η Μαθητεία παρέχεται πέντε ημέρες (5) εβδομαδιαίως, έξι (6) ώρες την ημέρα.

Στους απόφοιτους που θα μετάσχουν στο πρόγραμμα χορηγείται μηνιαία υποτροφία 300 € και καλύπτεται η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ, για τον κίνδυνο ατυχήματος.

Στόχος του Προγράμματος Μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης, για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας είναι να υποστηρίξει και να ενισχύσειτους πρόσφατα αποφοιτήσαντες  από τη Δημόσια Τεχνική Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έτσι θα αποκτήσουν -μέσω της Μαθητείας - επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό τομέα και ειδικότερα σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις κλάδων σχετικές με τις σπουδές τους, έτσι ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιείται περιοδικά σε κύκλους (περίπου ανά δίμηνο) με στόχο να χρηματοδοτηθούν έως 8.358 υποτροφίες αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στην παρούσα φάση (Α’ ΚΥΚΛΟΣ), έχουν εγγραφεί 368 επιχειρήσεις και έχουν προσφέρει 531 θέσεις μαθητείας σε όλη την Ελλάδα (εξαιρουμένων επιχειρήσεων των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου)

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.ED

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-----
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
-----
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
E-mail: press@minedu.gov.gr
 Μαρούσι, 04/03/2013
Δελτίο Τύπου
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, υπενθυμίζει ότι βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης το Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν νέοι απόφοιτοι της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού των τελευταίων 2 σχολικών ετών ( 2010-2011 και 2011-2012) καθώς και του σχολικού έτους 2009-2010 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους (19.02.13).

Μέσω του Προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης Μαθητείας 6 μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η Μαθητεία παρέχεται πέντε ημέρες (5) εβδομαδιαίως, έξι (6) ώρες την ημέρα.

Στους απόφοιτους που θα μετάσχουν στο πρόγραμμα χορηγείται μηνιαία υποτροφία 300 € και καλύπτεται η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ, για τον κίνδυνο ατυχήματος.

Στόχος του Προγράμματος Μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης, για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας είναι να υποστηρίξει και να ενισχύσει τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες  από τη Δημόσια Τεχνική Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έτσι θα αποκτήσουν -μέσω της Μαθητείας - επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό τομέα και ειδικότερα σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις κλάδων σχετικές με τις σπουδές τους, έτσι ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιείται περιοδικά σε κύκλους (περίπου ανά δίμηνο) με στόχο να χρηματοδοτηθούν έως 8.358 υποτροφίες αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στην παρούσα φάση (Α’ ΚΥΚΛΟΣ), έχουν εγγραφεί 368 επιχειρήσεις και έχουν προσφέρει 531 θέσεις μαθητείας σε όλη την Ελλάδα (εξαιρουμένων επιχειρήσεων των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου).

Οι εγγραφές και η επιλογή θέσεων μαθητείας από αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, πραγματοποιούνται από τις 19.02.2013 έως τις 08.03.2013, στην ηλεκτρονική πύλη www.mathiteia4u.gov.gr.

Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης μαθητειών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, για τον Α’ ΚΥΚΛΟ, ορίζεται το χρονικό διάστημα 01.04.2013 – 05.04.2013.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πύλη www.mathiteia4u.gov.gr και στα τηλέφωνα 210 344 3364, 210 344 2059, 210 344 3361, 210 344 2329, 210 344 2062, και 801 11 801 84.
 Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα

τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798


ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr, facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284

Αθήνα, 28-2-2013

 Αριθμ. Δ.Τ.: 037

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΑΘΗΤΕΙΑ: η ώρα των Αποφοίτων …

Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εγγραφής Αποφοίτων των σχολείων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο πρόγραμμα «ΜΑΘΗΤΕΙΑ Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για απόκτηση Επαγγελματικής εμπειρίας». Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά με απλούστατη διαδικασία μέσω της διαδικτυακής πύλης:


Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής και επιλογής θέσεων μαθητείας από τους απόφοιτους, είναι η 08-03-2013. Οι  Απόφοιτοι που θα εγγραφούν στο πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για έως τέσσερις (4) από τις προσφερόμενες θέσεις Μαθητείας. Στη συνέχεια, εφόσον τους προσφερθεί μία Θέση Μαθητείας, μπορούν να την προδεσμεύσουν ηλεκτρονικά. Με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, κατοχυρώνουν τη θέση και προσέρχονται στην Επιχείρηση που την προσέφερε για να ξεκινήσουν τη Μαθητεία τους, για έξι (6) ώρες ημερησίως και για διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες.

Κατά την εγγραφή των αποφοίτων στο Σύστημα τους ζητούνται τα εξής στοιχεία:

·     Ονοματεπώνυμο.

·     Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

·     Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας.

·     Στοιχεία τίτλου σπουδών (Σχολική Μονάδα Αποφοίτησης, Ειδικότητα, Βαθμός, Μήνας/Έτος Αποφοίτησης).

·     Στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση, Τηλέφωνο).

·     Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

·     Αριθμός  τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο θα καταβάλλεται η υποτροφία.

·     Σε περίπτωση αναπηρίας δηλώνεται η κατηγορία αναπηρίας : 1. Νοητική καθυστέρηση, 2. Αισθητηριακές αναπηρίες (κωφοί, βαρήκοοι, τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), 3. Κινητικές αναπηρίες, 4. Χρόνια νοσήματα, 5. Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (σύνδρομο Asperger) .

·     Επιθυμητός κωδικός χρήστη και εμπιστευτικός κλειδάριθμος πρόσβασης (password).

Στον πρώτο (τρέχοντα) κύκλο του προγράμματος έχουν εγκριθεί 531 θέσεις μαθητείας από επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια.

Δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή έχουν οι Απόφοιτοι Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης, δηλαδή των Δημοσίων ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. (Επαγγελματικά Λύκεια - Επαγγελματικές Σχολές) και Απόφοιτοι αντιστοίχων Δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε. Β’ βαθμίδας  και Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.).

Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα Μαθητείας για τους νέους Απόφοιτους Τεχνικής Εκπαίδευσης των τελευταίων 2 σχολικών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης της δημόσιας πρόσκλησης προς τους αποφοίτους ή των τελευταίων 3 ετών, εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία. Μέσω του Προγράμματος θα παρέχεται στους νέους απόφοιτους η ευκαιρία να αποκτήσουν την πρώτη τους εμπειρία από την επαγγελματική ζωή κάνοντας Μαθητεία σε Επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα θα λαμβάνουν υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας και θα τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη από το ΙΚΑ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιείται περιοδικά, σε κύκλους (περίπου ανά δίμηνο), με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2014, ο οποίος όμως δύναται να παραταθεί μέχρι την εξάντληση των εγκεκριμένων θέσεων Μαθητείας, ή με την εξασφάλιση επιπλέον κονδυλίων.

Όσες Επιχειρήσεις δεν πρόλαβαν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην παρούσα φάση, θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε επόμενη φάση του Προγράμματος. Το ίδιο ισχύει και για τους Αποφοίτους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην παρούσα φάση προσφέρονται:

·     132 θέσεις για ειδικότητες της ομάδας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

·     101 θέσεις για ειδικότητες της ομάδας Υγείας - Πρόνοιας.

·       54 θέσεις για ειδικότητες της ομάδας Αισθητικής - Κομμωτικής.

·       46 θέσεις για ειδικότητες της ομάδας Μηχανολογίας

·       41 θέσεις για ειδικότητες της ομάδας Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

·       31 θέσεις για ειδικότητες της ομάδας Ηλεκτρονικής.

·       31 θέσεις για ειδικότητες της ομάδας Πληροφορικής.

·       30 θέσεις για ειδικότητες της ομάδας Οχημάτων.

·       24 θέσεις για ειδικότητες της Ηλεκτρολογίας.

·       17 θέσεις για ειδικότητες της Εφαρμοσμένων Τεχνών.

·       08 θέσεις για ειδικότητες της Δομικών Έργων.

·       08 θέσεις για ειδικότητες των T.E.E. B΄βαθμίδας.

·       07 θέσεις για ειδικότητες των E.E.E.E.Κ.

·       01 θέση για ειδικότητες της ομάδας Ναυτικός – Ναυτιλιακός.

Αναλυτικό πίνακα με τις προσφερόμενες θέσεις μαθητείας κατά Ειδικότητα και Νομό, επισυνάπτουμε στο παρόν. Στο μέλλον, παρόμοιος πίνακας θα είναι διαθέσιμος μέσα στον επίσημο διαδικτυακό τόπο, μόλις ολοκληρωθεί η εργασία επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων από το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου.

Η Ομοσπονδία μας αισθάνεται δικαιωμένη από τις εξελίξεις και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά το έργο, συμβάλλοντας με όλες μας τις δυνάμεις στην επιτυχία του.

Παρακαλούμε τους Διευθυντές, τους Συλλόγους Διδασκόντων των Σχολικών Μονάδων της Τ.Ε.Ε., καθώς και τις κατά τόπους Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., να αναλάβουν ενεργό δράση και πρωτοβουλία ενημέρωσης των αποφοίτων μαθητών τους, έναν προς έναν, να τους ενημερώσουν για το Πρόγραμμα και τις διατιθέμενες θέσεις μαθητείας της περιοχής τους, αλλά και άλλων περιοχών, στις οποίες έχουν ενδεχομένως ενδιαφέρον και δυνατότητα να μαθητεύσουν.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.