Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010

ΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 12/01/2010
Διεύθυνση : ΟΔΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ – ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ               
                  Αριθ. Πρωτ: 27
                    ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΤΚ 20100

Τηλέφωνο : 2741085991,2
Fax :   2741088990
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009-2010

ΠΡΑΞΗ 21η

Στην ΚΟΡΙΝΘΟ, σήμερα 12/01/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 στα γραφεία της Διεύθυνσης του ΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, αφού λάβαμε υπ’ όψιν :
1. Το Ν. 2009/92 (ΦΕΚ 18, τ. Α΄), «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 22 της υπ’αριθμ. 121/25-5-92 (ΦΕΚ 371, τ. Β΄) Απόφασης του Υπουργού Ε.Π.Θ., «Κανονισμός Λειτουργίας Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αναριθμήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΚ2/315/11-1-2010 Πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., «Ειδικότητες Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Εαρινού εξαμήνου, Έτους Κατάρτισης 2010».
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΚ2/314/11-1-2010 Πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. με θέμα «Προκήρυξη Ειδικοτήτων Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Εαρινού Εξαμήνου, Έτους Κατάρτισης 2010 (τμήματα που θα λειτουργήσουν σε περιοχές εκτός Ι.Ε.Κ. υπό την εποπτεία γειτονικού Ι.Ε.Κ.)».
5. Την υπ’ αριθμ. Δ/ΣΤ/33791/11-12-2009 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. με θέμα «Έγκριση Χρονοδιαγραμμάτων Δραστηριοτήτων και Κατάρτισης Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Εαρινού Εξαμήνου 2010, Έτους Κατάρτισης 2009-2010».
6. Το Ν.2472/97, όπως ισχύει, περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις υπ’αριθμ. 17/2002 και 56/2003 αποφάσεις, καθώς και το υπ’αριθμ. 792/18-4-04 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
7. Την υπ’αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22768/13-10-2006 εγκύκλιο της Διεύθυνσης απλούστευσης διαδικασιών και παραγωγικότητας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
8. Τις ανάγκες του ΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ σε εκπαιδευτές κατά το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης 2009-2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

            Καλούμε τους ενδιαφερόμενους - υποψηφίους προς πρόσληψη εκπαιδευτές, οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες κατάρτισης του εαρινού εξαμήνου 2009-2010.
            Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο ΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ.

1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΔΟΣ
ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΩΡΕΣ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Δ'
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
3
0
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
Δ'
ΜΙΚΤΟ
6*
6*
ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ - ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ
Δ'
ΜΙΚΤΟ
6*
6*
ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Δ'
ΜΙΚΤΟ
6*
6*
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ   
Δ'
ΜΙΚΤΟ
6*
6*
ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ  
Δ'
ΜΙΚΤΟ
6*
6*
ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Δ'
ΜΙΚΤΟ
6*
6*
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Δ'
ΜΙΚΤΟ
6*
6*
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Δ'
ΜΙΚΤΟ
6*
6*
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Δ'
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
0
230*

 * : οι ώρες διδασκαλίας είναι για όλο το εξάμηνο.

2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΔΟΣ
ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΩΡΕΣ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
B'
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
2
0
ΧΡΗΣΗ Η/Υ
B'
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
0
2
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
B'
MIKTO
2
3
ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΗΤΙΚΗ
B'
MIKTO
1
1
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
B'
MIKTO
2
1
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ)
B'
MIKTO
1
2
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΩΝ
B'
MIKTO
2
1
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
B'
MIKTO
2
2
ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΟΓΜΑΤΩΝ
B'
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
2
0
ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
B'
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
2
0
3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΔΟΣ
ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΩΡΕΣ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
B'
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
3
0
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
B'
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
2
0
ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
B'
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
0
2
ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C & C++
B'
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
0
7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
B'
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
2
0
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
B'
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
0
5
ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC
B'
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
0
3
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
B'
ΜΙΚΤΟ
2
1
4. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΔΟΣ
ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΩΡΕΣ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
B'
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
3
0
ΧΡΗΣΗ Η/Υ
B'
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
0
2
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
B'
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
3
0
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
B'
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
2
0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ
B'
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
0
8
ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
B'
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
3
0
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
B'
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
2
0
5. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΔΟΣ
ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΩΡΕΣ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ Η΄ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
3
0
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
4
0
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
2
0
ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
0
2
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
0
2
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
2
0
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
4
0
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
2
0
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
2
0

Σημ. : οι ώρες διδασκαλίας είναι ανά εβδομάδα.


            Δικαίωμα υποβολής σχετικής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ασχολούμενοι στο Δημόσιο Τομέα που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στα εγκεκριμένα αναλυτικά προγράμματα του Ο.Ε.Ε.Κ.

Δικαιολογητικά
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με την ειδικότητα που προκηρύσσεται, μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος θέματος συναφούς προς το αντικείμενο, παιδαγωγικός τίτλος σπουδών ΑΣΕΤΕΜ / ΣΕΛΕΤΕ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., δίπλωμα Ι.Ε.Κ., πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού – Εκπαιδευτικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής).
Επισημαίνεται ότι όλοι οι τίτλοι σπουδών, από τον βασικό έως τον μεταπτυχιακό, πρέπει να είναι συναφείς με το αντικείμενο που αιτούνται να διδάξουν οι εκπαιδευτές, με ευθύνη των ιδίων και των Διευθυντών των Ι.Ε.Κ. Η συνάφεια των τίτλων σπουδών των υποψηφίων εκπαιδευτών ελέγχεται από το Διευθυντή του Ι.Ε.Κ.
4. Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν είτε α) άδεια άσκησης επαγγέλματος, η οποία έχει χορηγηθεί με τη διαδικασία της επαγγελματικής αναγνώρισης, βάσει των διατάξεων των επαγγελματικών προσόντων (π.χ. Οδηγίες 89/48/Ε.Ο.Κ., 92/51/Ε.Ο.Κ., 99/42/Ε.Κ., Τομεακές Οδηγίες κ.λπ.). Στην περίπτωση της επαγγελματικής αναγνώρισης, αντί της άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι δυνατόν να κατατεθεί αντίγραφο της Πράξης Αναγνώρισης από το αρμόδιο Συλλογικό Όργανο ή την αρμόδια επιτροπή (π.χ. Σ.Α.Ε.Ι., Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ., Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων κ.α.) ή αντίγραφο της Απόφασης Αναγνώρισης από την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή (Υπουργείο, Νομαρχία κ.λπ.), είτε β) Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία.

5. Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επισύναψη επικυρωμένων αντιγράφων των βασικών τίτλων σπουδών επισήμως μεταφρασμένων (από το Υπ.Εξ., πρεσβείες της Ελλάδος στο εξωτερικό, Δικηγόρους και μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου).
6α. Από τους υποψηφίους που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται :
·         βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης,
·         ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
6β. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να προσκομίσουν :
·         βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένου επαγγέλματος,
·         ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι εξετέλεσε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.
7. Από τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα, όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1, του άρθρου 14, του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3, του άρθρου 1, του Ν. 2527/1997, απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα, από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
Παρατήρηση : οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που έχουν ήδη συνεργαστεί στο φθινοπωρινό εξάμηνο 2009 – 2010 με το ΙΕΚ, δεν χρειάζεται να επανυποβάλουν τα ίδια δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελό τους. Αρκεί η υποβολή της αίτησης με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα.
Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται : η εργασιακή εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν, οι συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η απόδοση, η συνέπεια και η διάθεση συνεργασίας στην περίπτωση προηγούμενης απασχόλησης στο Ι.Ε.Κ., τα κοινωνικά κριτήρια.

Κατόπιν της ανάθεσης μαθημάτων οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές οφείλουν :
1.      Να υπογράψουν σχετική σύμβαση στην οποία θα καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης, οι λοιπές υποχρεώσεις και η ωριαία αντιμισθία.
2.      Να προσκομίσουν τα εξής στοιχεία : Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, αρμόδια ΔΟΥ και αριθμό μητρώου ασφαλισμένου στο ΙΚΑ.
3.      Να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τις συνολικές τακτικές και πρόσθετες, αμοιβές από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ότι οι συνολικές αποδοχές τους δεν υπερβαίνουν τα εκ του Ν. 1326/83 (άρθρα 4, 5), Ν. 2303/95 και 2470/97 ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατά μήνα.

            Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στην έδρα του ΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ από 22-1-2010 μέχρι και 27-1-2010 και κατά τις ώρες από 09:00 έως 16:00.
Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς δε θα γίνουν δεκτές.
               

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΑΝΩΛΗΣ