Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΛΤΕΕ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΛΤΕΕ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 28-09-2016
Αριθμ. Δ.Τ.: 008

Και ιδού εισιν έσχατοι οι έσονται πρώτοι

Στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Αρ. Πρωτ. Κ1/122418/29-08-2016,  που υπογράφει ο Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς , με θέμα: «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193)» και συγκεκριμένα στην παράγραφο  Γ’ και στην περίπτωση 7 αυτής, ορίζει ότι:
«7. Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος των αξιολογικών πινάκων»,
διαπιστώνεται δηλαδή δυσμενής διάκριση μεταξύ των ιδιωτικών υπαλλήλων, ελευθέρων επαγγελματιών και δημοσίων υπαλλήλων, σε βάρος των εκπαιδευτικών δημοσίων υπαλλήλων, κατατάσσοντας τους τελευταίους ανεξαρτήτως μορίων .
Αν ο στόχος του Υπουργείου είναι η διασφάλιση του καλύτερου επιπέδου σπουδών των Δ.Ι.Ε.Κ. και Δ.Σ.Ε.Κ., με την  προσέλκυση ατόμων με αποδεδειγμένη εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο, κάλλιστα μπορεί να πριμοδοτήσει τους εργαζομένους  με επαγγελματική εμπειρία σε συναφή εργασία με ανάλογα  ποσοστά και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υιοθετήσει την λογική των αποκλεισμών, αλλά την λογική της μοριοδότησης των πραγματικών προσόντων, που οδηγούν στην επιλογή των πλέον κατάλληλων, καταρτισμένων και πιστοποιημένων  εκπαιδευτών.
Σε περίπτωση που σκοπός της επιλογής είναι  να πριμοδοτήσει τους αποκλεισμένους από την αγορά εργασίας (ανέργους) οφείλει να  αυξήσει την μοριοδότησή τους και όχι όπως λάθος έκανε να την μειώσει .
Επιπλέον να προσθέσουμε ότι στο θέμα της οργάνωσης και  ασφαλής λειτουργίας των εργαστηρίων, θα πρέπει να τηρηθεί η πρόβλεψη  της Υ.Α. με Αρ. Πρωτ.9493/Δ4/20-01-2015/ΥΠΑΙΘ και ειδικά το άρθρο 4 που αναφέρει:
«Στα στελέχη διοίκησης του Ε.Κ. που διατίθενται για τη λειτουργία των εργαστηρίων των Δ.Ι.Ε.Κ. και Δ.Σ.Ε.Κ. σύμφωνα με την παράγραφο 3, δύναται να ανατίθενται από τους Δ/ντές των Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. μέχρι (10) δέκα διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως εις έκαστον.»
Είναι  θεσμοθετημένη λοιπόν  η κατά προτεραιότητα ανάθεση στους Υπευθύνους εργαστηρίων και Τομεαρχών του ΕΚ ώστε να διασφαλίζεται η πληρέστερη οργάνωση και επαρκέστερη διδασκαλία των μαθημάτων στα Δ.ΙΕΚ.
Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι στην Υπουργική Απόφαση  με Αρ. Πρωτ. 96004/Δ4/17-6-2015 (ΦΕΚ 1318/τ.Β΄/1-7-2015), που καθορίζει την λειτουργία των Ε.Κ. υπάρχει το άρθρο 10 που ορίζει την συνεργασία Ε.Κ. με Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ ,  που προβλέπει :
«4. Στο ωράριο που εκπαιδεύονται οι σπουδαστές των Δ.Ι.Ε.Κ. και οι μαθητές των Σ.Ε.Κ. , όταν αυτό δεν συμπίπτει με το ωράριο λειτουργίας του Ε.Κ κατά το οποίο εξυπηρετούνται τα  ΕΠΑ.Λ, ορίζεται υπεύθυνος του Ε.Κ. εκπαιδευτικός από τα στελέχη διοίκησης του, με πρόταση του Διευθυντή του Ε.Κ. και απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα διδακτικό έτος. Ο παραπάνω υπεύθυνος, μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε ημέρα …
…. Επιπλέον για την διασφάλιση του εξοπλισμού των εργαστηρίων και την εύρυθμη λειτουργία των εργαστηριακών μαθημάτων προσλαμβάνεται, κατά προτεραιότητα, ένας (1) τουλάχιστον εκπαιδευτικός του Ε.Κ για κάθε εργαστηριακό μάθημα  ».
Μετά από τα παραπάνω, ζητούμε την άρση του αποκλεισμού των Εκπαιδευτικών δημόσιων υπάλληλων και την σύννομη κατάταξή τους σύμφωνα με τα προσόντα τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Σεκεριάδης
Ο Γενικός Γραμματέας Παλαιολόγος Δούρος

Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 16η Γ.Σ. Αντιπροσώπων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

πληροφορίες:
Φάνης Νανούλης, Πρόεδρος Γ.Σ., τηλ.: 6973-018495
Σούλα Θεοδωρίδου, Γραμματέας Γ.Σ., τηλ.: 6974-251028
Θεσσαλονίκη, 23-7-2016
 Αριθμ. Δ.Τ.: 002

Μπουτάρης, σταθερή αξία για την Τ.Ε.Ε.


Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης δέχθηκε αντιπροσωπεία από τους Συνέδρους που μετείχαν στο 16ο Συνέδριο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο κτήριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Τ.Κ.Μ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Δημάρχου την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016.
Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Μπουτάρης πλαισιωνόταν από τους συνεργάτες του κ. Απόστολο Σοφιαλίδη, καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και τις κυρίες Ελένη Σωτηρίου και Βάσω Πασχαλίδου.
Από μέρους των Συνέδρων παραβρέθηκαν Αντιπρόσωποι από τις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Α’ και Γ’ Αθήνας, Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Κορινθίας, Λάρισας, Μεσσηνίας, Σερρών, Σιβιτανιδείου και Χαλκιδικής.
O Δήμαρχος κ. Μπουτάρης δεν εξέπληξε κανέναν από τους Συνέδρους για την αναμενόμενη αμεσότητα στην επικοινωνία του μαζί τους, για τη θερμή υποδοχή και φιλοξενία που τους επιφύλαξε και για την εν γένει σεμνή και χωρίς «πρόζα» παρουσία του.
Ωστόσο, οι Σύνεδροι έμειναν κατάπληκτοι για τη βαθειά γνώση που είχε ο Δήμαρχος για τα θέματα της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για την Κατάρτιση και για τη Μαθητεία.
Ο Δήμαρχος είχε άποψη για το περίφημο «Dual System» που επιχειρείται να «εισαχθεί» από τη Γερμανία. «Αυτά είναι ανεφάρμοστα πράγματα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις τέτοιου μεγέθους που να μπορούν να στηρίξουν το σύστημα. Εδώ η οικονομία βασίζεται στους μικρομεσαίους, στους μικροεπαγγελματίες, στις ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις. Δεν είμαστε Γερμανία εδώ…».
Ο Δήμαρχος είχε άποψη και για η «Μαθητεία». «Την εφάρμοσαν πιλοτικά στην Αθήνα και στο Ηράκλειο. Μου έστελναν κι εμένα στο παρελθόν για πρακτική άσκηση από τα Τ.Ε.Ι. Πρέπει οι καταρτιζόμενοι να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα το προσδιορίσουν οι καθηγητές τους και θα πρέπει να το ακολουθούν οι εργοδότες. Οι καθηγητές θα πρέπει να ελέγχουν τη συμμόρφωση της επιχείρησης και την πρόοδο του μαθητευόμενου. Έτσι όμως που εφαρμόζεται, καταλήγουν τζάμπα εργαζόμενοι για τη “λάντζα” της επιχείρησης ή για να χτυπούν φραπέ στο αφεντικό…».
Είναι περιττό να επισημάνουμε ότι αυτές οι τοποθετήσεις του Δημάρχου συμπίπτουν ακριβώς με τις θέσεις της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., αλλά και με την κοινή λογική του κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου που έχει καθαρό μάτι και ανεπηρέαστη κρίση !
Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι προωθεί κάθε θέμα «…όταν αυτό υποστηρίζεται από τη Λογική και κινείται στην κατεύθυνση βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης». «Όχι ψέματα, όχι χατίρια…», δήλωσε εμφαντικά.
Ο Δήμαρχος ενδιαφέρθηκε για τα προβλήματα των σχολείων της Τ.Ε.Ε. που βρίσκονται στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Επισήμανε τη συμβολή τους στην εξέλιξη των υπαλλήλων του Δήμου, πολλοί από τους οποίους αποφοίτησαν από αυτά. Ακόμη, επισήμανε την ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση των υπαλλήλων του Δήμου, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί σε συνεργασία με τα Εργαστηριακά Κέντρα.
«Θέλω να με ενημερώνετε άμεσα για κάθε θέμα της Τ.Ε.Ε. Μπορεί να μην είμαι πάντοτε ο αρμόδιος για την επίλυση του κάθε προβλήματος, εφόσον όμως συμβαίνει κάτι στο Δήμο μου, με αφορά ΘΕΣΜΙΚΑ ως Δήμαρχο αλλά και προσωπικά» κατέληξε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και ευχήθηκε καλή επιτυχία στους Συνέδρους για τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Από το Προεδρείο της 16ης Γενικής Συνέλευσης
των Αντιπροσώπων των Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Τα «Σχέδια» της Κυβέρνησης για τον Εκπαιδευτικό


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα

τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798


ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr, facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284

Αθήνα, 16-11-2012

 Αριθμ. Δ.Τ.: 019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Τα «Σχέδια» της Κυβέρνησης για τον Εκπαιδευτικό

 

Μέσα από τις εντεταλμένες δημοσιεύσεις σε Μ.Μ.Ε., διαμορφώνεται μεθοδευμένα από καιρό η ενοχοποίηση και απαξίωση του εκπαιδευτικού και ετοιμάζεται η κοινωνία όχι μόνο να αποδεχθεί σαν αναγκαία, αλλά και να επιβραβεύσει ως «δίκαια» και «απαραίτητα» όλα τα μέτρα που ορίζει η Τρόικα και επιχειρεί να επιβάλλει η Τρικομματική Μνημονιακή Κυβέρνηση.

Μέτρα που, επικαλούμενα την επιχειρούμενη «αναβάθμιση» και «εξυγίανση» της Παιδείας, αποκαλύπτεται ότι στοχεύουν μονοσήμαντα στις ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, μέσα από εννέα (9) απλά και «προφανούς σκοπιμότητας» επί μέρους βήματα.

Βήμα 1ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ του εκπαιδευτικού μέσω της εφαρμογής του Ενιαίου Μισθολόγιου – Βαθμολόγιου από το Νοέμβριο του 2011 αλλά και τη συνεχή επιβάρυνσή του με επιπλέον φόρους, χαράτσια, εισφορές κλπ. Ο Υπουργός Παιδείας δηλώνει κατόπιν ότι «κατανοεί το πρόβλημα και το Υπουργείο Παιδείας φρόντισε να μπορούν οι εκπαιδευτικοί, κυρίως της επαρχίας, να πηγαίνουν να τρώνε στις φοιτητικές λέσχες ή σε στρατιωτική λέσχη αν υπάρχει κοντά κάποιο στρατόπεδο» !!! Για να ζεσταθούνε; Αφού δεν μπορούν να έχουν θέρμανση στο σπίτι ας μένουν περισσότερες ώρες στο σχολείο… Αλλά και εκεί δεν υπάρχει θέρμανση !! Για το λόγο αυτό «προνόησε» να είναι οι τάξεις μικρές και να έχουν από 30 μαθητές η κάθε μια ! Καθηγητές και μαθητές ας εμπνέονται από την εικόνα του Κυρίου, που γεννήθηκε σε φάτνη αλόγων και ζεσταινόταν από τα …χνώτα τους …

Βήμα 2ο: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του εκπαιδευτικού, ο οποίος «κηρύχθηκε» ένοχος για όλα τα κακώς κείμενα της Παιδείας, στοχοποιήθηκε και η Κυβέρνηση προχωρά …«δημοκρατικά» στην υλοποίηση των ήδη ειλημμένων αποφάσεων της, μέσω προσχηματικής «διαβούλευσης» …επτά ημερών, χωρίς όμως τον διάλογο με τους Φορείς που είχε προαναγγείλει …

Βήμα 3ο: ΣΥΓΧΝΩΝΕΥΣΕΙΣ και ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ σχολικών μονάδων, που κατά τη διάρκεια ακόμη της υποβολής σχετικών προτάσεων από τους Δήμους, τους Φορείς της Εκπαίδευσης και τους Υπηρεσιακούς παράγοντες (σύμφωνα πάντα με τα όσα όριζε η εγκύκλιος του Υπουργείου), ο Υπουργός Παιδείας «προσδιόρισε» με δηλώσεις του στο 10% των υφισταμένων σχολείων, δηλαδή «προέβλεψε» συγχώνευση - κατάργηση περίπου 1.500 σχολείων, επιπλέον όσων έκλεισαν την περσινή σχολική χρονιά.

Βήμα 4ο: ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ κατά 2 – 3 ώρες την εβδομάδα, με σκοπό να λυθεί και το πρόβλημα των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό !

Βήμα 5ο: ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ εκπαιδευτικών που θα προκύψουν από τα προηγούμενα βήματα.

Βήμα 6ο: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ εκπαιδευτικών σε περιπτώσεις υπεραριθμίας με απόφαση πλέον του ιδίου του Υπουργού Παιδείας «…από Διεύθυνση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, από σχολείο σε σχολείο σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης και οργανικής θέσης» για «…το συμφέρον της εθνικής οικονομίας και την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και με δαπάνη του Δημοσίου…» (βλ. πρόσφατη αντικατάσταση του στοιχείου α΄ της παρ. 1 του Κεφαλαίου β΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985) !!

Βήμα 7ο: ΑΡΣΗ της ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το από 12-11-2012 έγγραφο που διαβίβασε το Υπουργείο στη Βουλή ότι «Οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι, εφόσον αυτές οι θέσεις υφίστανται» !!!

Βήμα 8ο: ΑΡΓΙΑ των εκπαιδευτικών που δεν θα αποδεχθούν τη μετάθεσή τους από τον Υπουργό Παιδείας, ακόμα και όταν αυτή συνεπάγεται τη διάλυση της οικογένειάς τους … Με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση, η κυβέρνηση άλλαξε άρδην το ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ των Δημοσίων Υπαλλήλων. Πέραν του ότι εισάγει σε μαζική βάση το μέτρο της αργίας, καταργεί ουσιαστικά το τεκμήριο της αθωότητας του υπαλλήλου και κραδαίνει μια ανεξέλεγκτα αιωρούμενη δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια των υπαλλήλων, ανοίγοντας διάπλατα την πόρτα ακόμα και για πολιτικές διώξεις !

Βήμα 9ο: ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ εκπαιδευτικών.

Απ’ όλα τα παραπάνω καθίσταται προφανής ο στόχος, όχι μόνο της καταπάτησης – κατάργησης και λεηλάτησης κάθε εργασιακού δικαιώματος, αλλά και της καταρράκωσης της ίδιας της τιμής και της υπόληψης του εκπαιδευτικού – πολίτη.

Τώρα μπορεί να «παίζει» κυβερνητική διαφήμιση, ανάλογη της αντίστοιχης τηλεοπτικής, με «πρωταγωνιστή» τον εκπαιδευτικό στο: «Είσαι καθηγητής; Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ;»  !!

Καλούμε την Κυβέρνηση να μην το «πάει» αυτό το ΣΤΟΙΧΗΜΑ, για να μη βρεθούμε ως πολίτες αυτής της Χώρας στη δυσάρεστη θέση να διαπιστώσουμε ότι εξευτελίζοντας και ποδοπατώντας τον Εκπαιδευτικό, βλάπτουμε κατ’ αρχήν την Εκπαίδευση, στη συνεχεία την ΠΑΙΔΕΙΑ, και τέλος το ΜΕΛΛΟΝ της Πατρίδας μας και την προσδοκία των ΠΑΙΔΙΩΝ μας για ένα καλύτερο αύριο.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Το ΦΙΑΣΚΟ (δυστυχώς) συνεχίζεται …


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα

τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798


ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr, facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284

Αθήνα, 19-11-2012

 Αριθμ. Δ.Τ.: 020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Το ΦΙΑΣΚΟ (δυστυχώς) συνεχίζεται …

 

Για μια φορά ακόμα οι εκπαιδευτικοί βιώνουν την ανάλγητη και απαράδεκτη εμμονή της Κυβέρνησης και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, προκειμένου να δοθεί το μήνυμα στην Τρόικα της καθολικής συμμόρφωσης της χώρας με την εφαρμογή των αναφερομένων στο πολυνομοσχέδιο (Μνημόνιο 3), ως προς την «αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου» και ιδιαίτερα την «αξιολόγηση του εκπαιδευτικού». Η αξιολόγηση αυτή θα αποτελέσει το μέσο – εργαλείο για την επιβολή των νεοφιλελεύθερων μνημονιακού τύπου αναδιαρθρώσεων που σχετίζονται με τη μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, τις αναγκαστικές μεταθέσεις, την άρση της οργανικότητας και της μονιμότητας, τη διαθεσιμότητα και στην συνεχεία τις απολύσεις.

Η όλη διαδικασία στήθηκε πονηρά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, για να περάσουν οι αποφάσεις πιο ανώδυνα χωρίς τις ιδιαίτερες αντιδράσεις των εμπλεκομένων φορέων της Εκπαιδευτικής Κοινότητας. Υπουργικός – Κυβερνητικός (;) τελικός σκοπός είναι η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και όχι η κατάθεση σχετικού Νομοσχεδίου για ψήφιση στη Βουλή, με προφανή στόχο την αποφυγή της συζήτησης και την ενδεχόμενη εκδήλωση αντιδράσεων των Πολιτικών Κομμάτων…

Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, επέλεξε να σχεδιάσει και να αποφασίσει μονομερώς για το μέλλον των εκπαιδευτικών, κρυπτόμενο πίσω από τη διορισμένη «Επιτροπή Εργασίας» - Σύνταξης της πρότασης, ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου με διαδικασίες «express». Ήταν απόλυτη επιλογή του Υπουργείου να επενδύσει στην έλλειψη:

·   Της συμμετοχής των εμπλεκομένων Φορέων,

·   Του πλουραλισμού των απόψεων των ενδιαφερομένων,

·   Της πλειοψηφικής συμμετοχής των εκπαιδευτικών, και

·   Του στοιχειωδώς επαρκούς χρόνου για διαβούλευση.

Έφερε το θέμα της αξιολόγησης για συζήτηση το 2Ο 15νθημερο του Αυγούστου, αφού είχε ορίσει με αδιαφανείς διαδικασίες την Επιτροπή εισήγησης της πρότασης αξιολόγησης με το 94246/1-8-2012 έγγραφό του. Στις 1-10-2012 εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου και του έργου των Εκπαιδευτικών – Το ερωτηματολόγιο», που ανάρτησε στον διαδικτυακό του τόπο καλώντας τους εκπαιδευτικούς να συμπληρώσουν ανώνυμα το ερωτηματολόγιο σε χρονική προθεσμία μιας εβδομάδας … Στις 12-11-2012 η «Επιτροπή» κατέθεσε το πόρισμα - πρόταση για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 13-11-2012, και καθόρισε χρόνο διαβούλευσης επίσης … μια εβδομάδα.

Όλο αυτό το βιαστικό και κακοστημένο παιχνίδι υφαρπαγής της «άποψης» των Φορέων της Εκπαίδευσης από πλευράς Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, ένα και μόνο σκοπό εξυπηρετεί, τη συνενοχή και δημοκρατική νομιμοποίηση της εξόντωσης του πιο υγιούς κομματιού της ελληνικής κοινωνίας, της εκπαίδευσης, μέσα από την υποβάθμιση και κατηγοριοποίηση του Δημόσιου Σχολείου με την κατάργηση – συγχώνευση σχολικών μονάδων, την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, τη μείωση της χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών, τη μείωση των αποδοχών των εκπαιδευτικών, το μηδενισμό των διορισμών, την επιβολή αναγκαστικών μεταθέσεων, διαθεσιμοτήτων και απολύσεων.

Το Υπουργείο με την πολιτική μιας γρήγορης, πρόχειρης και κακοστημένης θεατρικής παράστασης στο θέμα της «Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών» δεν πείθει κανέναν, γιατί:

·   Δεν υπήρξε ουσιαστικός και σε εύλογα χρονικά περιθώρια διάλογος με τους Φορείς της Εκπαίδευσης,

·   Δεν υπήρξε πλειοψηφική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (που ήταν μικρότερη του 10%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ίδιο το Υπουργείο).

·   Δεν πείθει ακόμη, για τις καλές του προθέσεις περί διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση, αφού οδηγούμαστε σε συρρίκνωση των σχολείων κατά έως 25% και ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη,

·   Δεν πείθει το Υπουργείο ούτε με τους διαφαινόμενους αξιολογητές (Περιφερειακούς Διευθυντές, Διευθυντές Διευθύνσεων, Σχολικούς Συμβούλους, Διευθυντές Σχολείων) αφού έχουν κριθεί μόνο για τη θέση ευθύνης που κατέχουν και όχι ως αξιολογητές.

Εμμένουμε

στις θέσεις μας ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ στο σύνολό της και ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΦΙΑΣΚΟΥ της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, όπως τις διατυπώσαμε στο Δ.Τ.009/2-10-2012, με θέμα: «ΝΑΙ στην Αξιολόγηση – ΟΧΙ στο φιάσκο», και

καλούμε

όλους τους εκπαιδευτικούς και τους φορείς τους να μη συμμετέχουν στη προσχηματική, εκβιαστική και κατεπείγουσα διαβούλευση εβδομαδιαίας διάρκειας, γιατί αποσκοπεί στη δημιουργία συνενόχων και άλλοθι στην άσκηση μιας πολιτικής που στοχοποιεί άδικα τον εκπαιδευτικό, θίγει τα εργασιακά του δικαιώματα, πλήττει την εκπαίδευση και εγκαθιδρύει αυταρχικές σχέσεις εξουσίας.

Ζητούμε

επαρκή χρόνο για τη διαμόρφωση εκείνων των προτάσεων, που μετά από διαβούλευση και συναίνεση, θα οδηγούν σε διαδικασίες αξιολόγησης αποδεκτές από την εκπαιδευτική κοινότητα και θα συνδράμουν στην ουσιαστική διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, και

προτρέπουμε

το Υπουργείο Παιδείας να ξεκινήσει την αυτοαξιολόγησή του στο όνομα της βελτίωσης του «παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου» που επαγγέλλεται. Κριτήρια θα μπορούσαν να αποτελούν οι ελλείψεις βιβλίων (σχολ. έτος 2011-12), οι ελλείψεις εκπαιδευτικών (σχολ. έτος 2012-13), οι συνεχείς περικοπές των πιστώσεων (βλ. άλλα 295 εκατ. ευρώ από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το 2013), η κοινωνική απαξίωση και η οικονομική εξαθλίωση του χωρίς επιμόρφωση εκπαιδευτικού, η αδυναμία – αποτυχία αναβάθμισης της Τ.Ε.Ε. (για τρίτο συνεχόμενο τώρα χρόνο), τα απαρχαιωμένα αναλυτικά προγράμματα, τα ακατάλληλα βιβλία, οι ανύπαρκτες υποδομές, τα πεπαλαιωμένα κτίρια, ο ξεπερασμένος τεχνολογικά εργαστηριακός εξοπλισμός, τα ανύπαρκτα σύγχρονα μέσα διδασκαλίας (ακόμη έρχονται στα σχολεία μας οι διαδραστικοί πίνακες) και εποπτικό – εκπαιδευτικό υλικό, οι πολυπληθείς και κρύες τάξεις, κλπ.

Ως προς το περιεχόμενο του «προς διαβούλευση» κειμένου της Επιτροπής, επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε αναλυτικότερα, για να αποδείξουμε ότι στήθηκε κυριολεκτικά «στο γόνατο» και είναι παντελώς ανεφάρμοστο.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΟ.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798
ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr, facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284
Αθήνα, 9-11-2012
 Αριθμ. Δ.Τ.: 017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
«Καθημερινή» - Η πλήρης απαξίωση του Εκπαιδευτικού, «Εξ’ αφορμής» του Σταύρου Ζουμπουλάκη: «Αξιολόγηση επειγόντως!»

Είναι πια φανερό ότι η προσπάθεια μερίδας του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου για απαξίωση του Εκπαιδευτικού και του έργου του, καθώς και του Συνδικαλιστικού Κινήματος των Εκπαιδευτικών που συνεχίζεται αμείωτη, είναι κατευθυνόμενη, εξυπηρετεί συμφέροντα, διευκολύνει και υποβοηθά τις μνημονιακές επιταγές.
Συγκεκριμένα, σε δημοσίευμα της εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στις 7-10-2012 και «συμπτωματικά» για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, είδε το φως της δημοσιότητας «κοινωνικό άρθρο» με τίτλο «Αξιολόγηση, επειγόντως!». Κατά τον αρθρογράφο κ. Σταύρο Ζουμπουλάκη, η «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» πρέπει να αναδειχθεί στο πλέον απαραίτητο – πρωταρχικό εργαλείο για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο (κατά τη γνώμη του) νοσεί επειδή ο παλαιός «Επιθεωρητής» της εκπαίδευσης έκανε καλά τη δουλειά του, ενώ ο «Σχολικός Σύμβουλος» που τον αντικατέστησε ώς θεσμός, δεν την κάνει … Επίσης ισχυρίζεται ότι δεν εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία και οι εκπαιδευτικοί χωρίς το φόβο και την πιθανότητα να βρεθούν εκτός Δημοσίου «…κάνουν ανεξέλεγκτοι και χωρίς συνέπειες ό,τι τους βολεύει». Καλό θα ήταν όμως ο συντάκτης του άρθρου να μην τοποθετεί συλλήβδην όλους τους εκπαιδευτικούς και τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις τους στο ίδιο τσουβάλι. Στο τσουβάλι που το ίδιο το πολιτικό σύστημα, «…με δειλούς και πολιτικάντηδες υπουργούς Παιδείας» (sic), κρατούσε κλειστό με ισχυρούς κομματικούς κόμπους και τώρα, ελέω της κατάστασης, το έλυσε και βρέθηκαν όλοι ξεκρέμαστοι …
Ο εν λόγω συντάκτης οριοθετεί σαφώς την αρχή και το τέλος των προβλημάτων της εκπαίδευσης σε έναν και μόνο: τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ !!  Και έχει έτοιμη και τη λύση του προβλήματος. Μόνο ο εκπαιδευτικός χρήζει αξιολόγησης γιατί αυτός είναι η αιτία όλου του κακού ! Και μόνο ο Διευθυντής και ο Σχολικός Σύμβουλος μαζί μπορούν να τον αξιολογήσουν σωστά …
Αναρωτήθηκε αλήθεια ο συντάκτης του άρθρου αν έχει αξιολογήσει κάποιος το Θεσμικό Πλαίσιο και τους Στόχους της Εκπαίδευσης, την Εκπαιδευτική Πολιτική, τα Προγράμματα Σπουδών, τα Αναλυτικά Προγράμματα, τα Βιβλία, τα Μέσα, την Υλικοτεχνική Υποδομή, τα Σχολικά Συγκροτήματα αναφορικά με την εν γένει δυνατότητα και καταλληλότητα στην παροχή του επιθυμητού Εκπαιδευτικού Έργου, την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, κλπ, ακόμα και τους προκρινόμενους ως αξιολογητές (για την ικανότητά τους να αξιολογούν και όχι για την καταλληλότητά τους για την θέση που νομίμως κατέχουν) και με ποια κριτήρια;
Η πρότασή του είναι σαφής. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αξιολογείται «ατομικά», «υποχρεωτικά», και «η αξιολόγηση να έχει συνέπειες στην υπηρεσιακή του κατάσταση». Η αξιολόγησή του να συνίσταται στην «εκτίμηση της επιστημονικής και διδακτικής του επάρκειας, της παιδαγωγικής του ικανότητας και της υπηρεσιακής του συνέπειας», διότι προφανώς μόνο αυτοί οι παράγοντες συντελούν, κατά τον συντάκτη, στην αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα από το εάν το μάθημα γίνεται σε αποθήκες και χωρίς θέρμανση, εάν τα βιβλία είναι κακογραμμένα, εάν δεν υπάρχει ούτε φωτοτυπικό χαρτί στο σχολείο, εάν οι μαθητές λιποθυμούν στα θρανία από την πείνα, και εάν ο εκπαιδευτικός τρέχει σε τρία σχολεία για να συμπληρώσει ωράριο ή του προτείνεται να σιτίζεται σε …στρατόπεδα αφού δεν μπορεί να επιβιώσει με το μισθό του.
Μετά από τέτοια ολομέτωπη επίθεση στον Εκπαιδευτικό, είναι απορίας άξιο το ότι ο συντάκτης του κειμένου του αναγνωρίζει έστω τη δυνατότητα να …λάβει γνώση της αξιολογικής του εκθέσεως και να έχει δικαίωμα ένστασης, κλπ. Πάλι καλά ! Όμως για τον «ακατάλληλο και αβελτίωτο δάσκαλο» που θα τύχει «αρνητικής αξιολόγησης», έχει έτοιμη την ποινή: Απόλυση ! Ευτυχώς που έχει καταργηθεί η θανατική ποινή …
Το άρθρο ολοκληρώνεται με τη διαπίστωση ότι οι αντιρρήσεις των εκπαιδευτικών αποτελούν «προφάσεις εν αμαρτίαις», με τη λαϊκίστικη και δημαγωγική επιχειρηματολογία ότι αφού οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τους μαθητές, οφείλουν να αποδέχονται και τη δική τους αξιολόγηση!
Παραπέμπουμε το συγκεκριμένο δημοσιογράφο στο Δελτίο Τύπου της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με αριθμ. 009/2-10-2012 και θέμα «ΝΑΙ στην ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΟΧΙ στο ΦΙΑΣΚΟ» και
καλούμε
την «Καθημερινή», τον συγκεκριμένο αρθρογράφο, και όποιον άλλον συνάδελφό του ενδιαφέρεται πραγματικά για την εκπαίδευση και θεωρεί ότι οφείλει να ενημερώνει την κοινή γνώμη αντικειμενικά, με σεβασμό σε αυτό που υπηρετεί και σε αυτούς που απευθύνεται,
1.    να αποφεύγουν τις υπερβολές και την πρόχειρη, εύκολη και μονόπλευρη κριτική για τη δημιουργία εντυπώσεων, και
2.    να απευθύνονται στους εκλεγμένους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών προς αναζήτηση και καταγραφή των θέσεών τους, γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση δίκαια θα τους καταλογιστεί ότι εξυπηρετούν σκοπιμότητες και «βάζουν πλάτη» στα όποια συμφέροντα.
Με αυτό το πνεύμα, είμαστε στη διάθεση του καθενός για οποιαδήποτε πληροφορία, ενημέρωση και άποψη ήθελε να μας ζητηθεί.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Πρόγραμμα δράσης και κινητοποιήσεων ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα

τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798


ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr, facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284

Αθήνα, 5-10-2012

 Αριθμ. Δ.Τ.: 011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα δράσης και κινητοποιήσεων ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα

Μετά την άνευ όρων παράδοση της Κυβέρνησης στις απαιτήσεις της Τρόικας και την ολομέτωπη επίθεση στους εργαζομένους, το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. προχωρά στην οργάνωση του παρακάτω προγράμματος δράσης και κινητοποιήσεων:

1. Συμμετοχή στο Πανεργατικό Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση - που διοργανώνει η ΑΔΕΔΥ σε συνεργασία με τη ΓΣΕΕ, τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012, στις 06:00 μ.μ. στο Σύνταγμα (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας).

2. Συμμετοχή στο Πανεργατικό Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας με αφορμή την επίσκεψη της Γερμανίδας Καγκελαρίου Άνγκελας Μέρκελ, που διοργανώνει η ΑΔΕΔΥ σε συνεργασία με τη ΓΣΕΕ, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012, στις 01:00 μ.μ. στο Σύνταγμα.

3. Διοργάνωση κινηματικών δράσεων (νέα απογευματινά Συλλαλητήρια) κατόπιν συνεννόησης και συνεργασία με τις άλλες Ομοσπονδίες και την ΑΔΕΔΥ, ανάλογα με τις εξελίξεις, και στην πορεία προς τη νέα Γενική Απεργία.

4. Συμμετοχή στην 24ωρη Γενική Απεργία της ΑΔΕΔΥ την ημέρα συζήτησης και ψήφισης των αντιλαϊκών μέτρων στη βουλή, που θίγουν άμεσα και για πολλοστή φορά τα οικονομικά, τα συνταξιοδοτικά και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και του συνόλου των εργαζομένων.

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. καλεί τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε μαζική συμμετοχή και στήριξη των κινητοποιήσεων ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, που οδηγεί τους εκπαιδευτικούς, τους δημοσίους υπαλλήλους και το σύνολο των εργαζομένων σε μισθολογικό μαρασμό, σε συνταξιοδοτικό αφανισμό, στην κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους και σε εργασιακό μεσαίωνα.

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. καλεί τις κατά τόπους ενώσεις των Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. να ενημερώσουν και να κινητοποιήσουν τους συναδέλφους σε όλα τα σχολεία. Δεν μπορούν άλλο οι εργαζόμενοι να τηρούν παθητική και μοιρολατρική στάση στην πρωτοφανούς αγριότητας επίθεση που δέχονται.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.