Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ειδικότητες Σ.Ε.Κ.. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ειδικότητες Σ.Ε.Κ.. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Ειδικότητες Σ.Ε.Κ.

Άρθρο 20
Ομάδες Προσανατολισμού και Ειδικότητες Σ.Ε.Κ.
1. Οι Ομάδες Προσανατολισμού με τις αντίστοιχες Ειδικότητες της Σχολής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι οι εξής:
α) Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής :
1. Τεχνίτης Ζωοτεχνίας
2. Τεχνίτης Γεωργίας (εστιασμένο στην τοπική γεωργική παραγωγή πχ. Σιτηρά - Έλαια -
Φιστίκια - Μαστίχα κλπ)
3. Τεχνίτης Αλιείας & Ιχθυοκαλλιέργειας
4. Τεχνίτης Πτηνοτροφίας
5. Τεχνίτης Αμπελουργίας - Οινοτεχνίας
6. Τεχνίτης Αρδεύσεων
7. Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Κατασκευών
8. Τεχνίτης Ανθοκομίας - Φυτοτεχνίας
9. Τεχνίτης Μελισσοκομίας
10. Τεχνίτης Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας
11. Τεχνίτης Ποτοποιίας – Αποσταγματοποιίας
β) Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών :
1. Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών (Κτίστης πλινθοδομών -γύψου- επιχρίσματος –
μονώσεων - σκυροδέματοςς)
2. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής
3. Τεχνίτης Λιθοξόος - Μαρμαράς και Λιθοχαράκτης
4. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών – Υαλοπινάκων & Κουφωμάτων
5. Τεχνίτης Μωσαϊκών – Πλακοστρώσεων
6. Τεχνίτης Επιμεταλλώσεων
7. Τεχνίτης Κοπτικής - Ραπτικής
8. Τεχνίτης Δερμάτινης ένδυσης & Γουνοποιίας
9. Τεχνίτης Υποδηματοποιίας
10. Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων
11. Τεχνίτης Φανοποιός και Βαφής οχημάτων
12. Τεχνίτης Ναυπηγείου