Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΕΚ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΕΚ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Λειτουργία Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και Σχολικών Εργαστηρίων (Σ.Ε.)

 

ΘΕΜΑ :   Λειτουργία Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και Σχολικών Εργαστηρίων (Σ.Ε.)

1. Με την  Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμ. 96004/Δ4/17-06-2015 ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 1 ότι: «9. Κάθε Ε.Κ. ως αυτοτελής εκπαιδευτική μονάδα χρηματοδοτείται αυτοτελώς και συγκροτεί αυτόνομο συμβούλιο σχολικής κοινότητας. Λαμβάνει ειδική χρηματοδότηση η οποία είναι συνάρτηση του αριθμού των μαθητών όλων των σχολικών μονάδων που εξυπηρετεί, ο οποίος πλασματικά διπλασιάζεται».
Αν  και το Υπουργείο σωστά προχώρησε στην αυτόνομη χρηματοδότηση των Ε.Κ. λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες οικονομικές ανάγκες των εργαστηρίων αφού διπλασιάζεται πλασματικά ο αριθμός των μαθητών για την κατανομή των πιστώσεων από τους Δήμους,  δεν προβλέπει αντίστοιχα τις ανάγκες των Σχολικών Εργαστηρίων που λειτουργούν σε σχολικές μονάδες και όχι σε Ε.Κ.
Προτείνουμε να ληφθεί αντίστοιχη  μέριμνα και για τα εργαστήρια που λειτουργούν σε σχολικές μονάδες ώστε να είναι δυνατή η προμήθεια αναλωσίμων η συντήρηση του εξοπλισμού αλλά και ο εκσυγχρονισμός του όταν αυτός κρίνεται παλαιωμένος δεν ανταποκρίνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα.

2. Με την Απόφαση   του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμ.133384/Δ4/24-08-2016 συμπληρώνεται η υπ’ αριθμ. 96004/Δ4/17-6-2015 (Φ.Ε.Κ. 1318 Β΄) υπουργική απόφαση στο άρθρο 1 ως ακολούθως:
Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος με αύξοντα αριθμό 10 ως εξής: «Στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα δεν επιτρέπεται η ίδρυση δεύτερου Εργαστηριακού Κέντρου».
Κατανοούμε την ανάγκη για μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την καλύτερη οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης. Η Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι έτοιμη να πράξει το αυτονόητο. Άλλη μια απόφαση που κινείται στη κατεύθυνση της συρρίκνωσης της ΔΤΕΕ που  δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα πάνω από μια δεκαετία τώρα. Η συρρίκνωση των δομών θα φέρει ενδεχομένως τα οικονομικά αποτελέσματα που προσδοκά το Υπουργείο και μας θυμίζει και τα λόγια παράγοντα του, που όταν ήταν συνδικαλιστής ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο για τις απολύσεις δήλωνε: «δεν είναι παράλογο να προκύπτουν πλεονάζοντες εκπαιδευτικοί όταν η δημόσια εκπαίδευση συρρικνώνεται». Στον βωμό της μείωσης του διοικητικού κόστους στην παιδεία στο μισό, που αποτελεί άλλωστε και μνημονιακή δέσμευσή μας,  δεν θέλουμε να πιστέψουμε πως πρόκειται για άλλη μια απόφαση που δεν έχει άλλο στόχο παρά την εξοικονόμηση πόρων. Πόρων οικονομικών και ανθρώπινων.
Προτείνουμε την δυνατότητα λειτουργίας δευτέρου ΕΚ στο ίδιο σχολικό συγκρότημα, με στόχο την άρτια εκτέλεση του διοικητικού έργου και την καλύτερη εποπτεία των εργαστηριακών υποδομών. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για λειτουργικούς λόγους (καλύτερη εξυπηρέτηση μαθητών, αρτιότερη λειτουργία προγράμματος καλύτερη εκμετάλλευση υλικών και υποδομών, αποτελεσματικό διοικητικό έλεγχο που δεν είναι δυνατός σε μεγάλα συγκροτήματα που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο) κατόπιν πρότασης του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Διευθυντές των υπαρχόντων Ε.Κ. να επιτρέπεται η ίδρυση δεύτερου Ε.Κ. στο ίδιο σχολικό συγκρότημα με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

3.  Επίσης με το άρθρο 3 ως ακολούθως:
Στο άρθρο 12 (Γενικές Διατάξεις) συμπληρώνεται η  παράγραφος με αύξοντα αριθμό 4 ως εξής: «Σε αυτήν την περίπτωση, για τους υπεύθυνους τομέων και υπευθύνους εργαστηρίων, ισχύουν τα αντίστοιχα ωράρια του Εργαστηριακού Κέντρου. Ο υπεύθυνος τομέα του Σχολικών Εργαστηρίων δε λαμβάνει επίδομα θέσης και μόρια διοικητικής ευθύνης».
Οι υπεύθυνοι εργαστηρίου και οι τομεάρχες των Σχολικών Εργαστηρίων τοποθετούνται και ασκούν πρόσθετο εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Αποτελεί διάκριση και σημείο ανισότητας έναντι των συναδέλφων τους που ασκούν τα ίδια καθήκοντα σε Ε.Κ. η εξαίρεσή τους από το επίδομα ευθύνης πόσο μάλλον  από την απόκτηση των μορίων διοικητικής ευθύνης.
Προτείνουμε την άμεση κατάργηση της σχετικής διάταξης.

4.  Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της λειτουργίας εργαστηρίων σε ΕΠΑ.Λ. τα οποία δεν εντάσσονται σε Ε.Κ. πέραν των ειδικών περιπτώσεων που προβλέπει  η παρ. 4 στο άρθρο 12 της  υπ’αριθ. 96004/Δ4/17-6-2015 (ΦΕΚ 1318 τ.Β΄),Σχεδιαστήρια, Εργαστήρια Πληροφορικής, Εργαστήρια Χημεία  και Εργαστήρια Φυσικής. Αυτό έχει σαν συνέπεια την ελλιπή εποπεία και υποστήριξη των εργαστηρίων σε υλικοτεχνική υποδομή με συνέπεια την μη αποτελεσματική και ποιοτική λειτουργία τους.
Προτείνουμε την ένταξη όλων των Εργαστηριακών χώρων στα Ε.Κ. με αντίστοιχο ορισμό  υπεύθυνου εργαστηρίου.

 

 

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

ΣΕΚ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  
Ειδικότητα Τεχνίτης Ζωικής Παραγωγής
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ 3 2 5      
2   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ 1 1 2      
3   ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 3 2 5      
4   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ       3 2 5
5   ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 2 4      
6   ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 3 2 5      
7   ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ       3 2 5
8   ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ       3 2 5
9   ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ       2 2 4
10   ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       2   2
11   ΧΡΗΣΗ Η/Υ   2 2   2 2
12   ΑΓΓΛΙΚΑ 3   3 3   3
13   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
14   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 19 11 30 20 10 30
Ειδικότητα Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΑΓΓΛΙΚΑ 3   3 3   3
2   ΧΡΗΣΗ Η/Υ   2 2      
3   ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3 2 5      
4   ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ - ΛΙΠΑΝΣΗ - ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ 2 2 4      
5   ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2   2      
6   ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2   2      
7   ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ -ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ       3 1 4
8   ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ 3 2 5     0
9   ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ       3 2 5
10   ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ       3 2 5
11   ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ       2 2 4
12   ΑΡΧΕΣ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1 2 3     0
13   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ       1 2 3
14   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΓΙΕΙΝΗ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ       2   2
15   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
16   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 20 10 30 21 9 30
Ειδικότητα    Τεχνίτης Πτηνοτροφίας
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΑΓΓΛΙΚΑ 3   3 3   3
2   ΧΡΗΣΗ Η/Υ   2 2      
3   ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 2 4 2 2 4
4   ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ  2 2 4 2 2 4
5   ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3 2 5      
6   ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ       2 2 4
7   ΕΙΔΙΚΟΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ 2 2 4      
8   ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ 4   4      
9   ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΤΗΝΩΝ       2 1 3
10   ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ       2 1 3
11   ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       2   2
12   ΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ)       2 1 3
13   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
14   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 20 10 30 21 9 30
Ειδικότητα  Τεχνίτης Αμπελουργίας - Οινοτεχνίας - Ποτοποιίας
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2 2 4      
2   ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι 2 4 6      
3   ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΙΙ 1 1 2      
4   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΗΡΩΝ ΣΤΑΦΙΔΩΝ       1 1 2
5   ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2 1 3 3 2 5
6   ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ       1 1 2
7   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ       1 2 3
8   ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ       2 2 4
9   ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1   1 1   1
10   ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ       2   2
11   ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2   2      
12   ΧΡΗΣΗ Η/Υ   2 2      
13   ΑΓΓΛΙΚΑ 3   3 3   3
14   ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ 1 1 2 1 1 2
15   ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ   1 1 1 1 2
16   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
17   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 18 12 30 20 10 30
Ειδικότητα   Τεχνίτης Αρδεύσεων
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΑ 2 2 4      
2   ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ 2 2 4      
3   ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ       2 2 4
4   ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ 1 3 4 1 3 4
5   ΠΗΓΕΣ ΝΕΡΟΥ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 2 2 4 2 2 4
6   ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΔΑΦΩΝ 2 1 3 2 1 3
7   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ   2 2   2 2
8   ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 1 2 3 1 2 3
9   ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ       2 2 4
10   ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       2   2
11   ΧΡΗΣΗ Η/Υ   2 2      
13   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
14   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 14 16 30 16 14 30
Ειδικότητα  Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Κατασκευών
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 2 2 4 3 2 5
2   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 1 1 2 3 2 5
3   ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι 1 2 3      
4   ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΙ       1 3 4
5   ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΑ 2 2 4      
6   ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1 1 2 3 2 5
7   ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ       1 2 3
8   ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ       2 2 4
9   ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2 2 4      
10   ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 1 3      
11   ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2   2      
12   ΧΡΗΣΗ Η/Υ   2 2      
13   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
14   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 17 13 30 17 13 30
Ειδικότητα   Τεχνίτης Ανθοκομίας -  Φυτοτεχνίας
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ 1 1 2 2 2 4
2   ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ       3 2 5
3   ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 3 2 5      
4   ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 3 2 5      
5   ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΑ 3 2 5      
6   ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ            
7   ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ       2 2 4
8   ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ       2 1 3
9   ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ       2   2
10   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ       2 2 4
11   ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 1 2 3      
12   ΥΓΙΕΙΝΗ Κ.Τ.Λ. 2   2      
13   ΧΡΗΣΗ Η/Υ   2 2   2 2
14   ΑΓΓΛΙΚΑ 2   2 2   2
15   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
16   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 19 11 30 19 11 30
Ειδικότητα    Τεχνίτης Μελισσοκομίας
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ 1 1 2      
2   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 2 1 3      
3   ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 2 1 3      
4   ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2   2      
5   ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  1 1 2 1 2 3
6   ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2   2      
7   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ       1   1
8   ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2 1 3      
9   ΕΧΘΡΟΙ & ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ  2 1 3 2 1 3
10   ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 1 1 2      
11   ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2   2      
12   ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ  1 1 2 1 2 3
13   ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ       1 2 3
14   ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ            
15   ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ            
16   ΒΑΣΙΛΟΤΡΟΦΙΑ -ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΟΛΤΟΥ        1 3 4
17   ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ        1 3 4
18   ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ       3 2 5
19   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
20   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 22 8 30 15 15 30
Ειδικότητα Τεχνίτης Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1   1      
2   ΧΗΜΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 2 3      
3   ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 2 3      
4   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3   3      
5   ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ Ι 2 3 5      
6   ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΙΑ   1 1      
7   ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ ΙΙ       2 17 19
8   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 2 3      
9   ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ       2   2
10   ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Ε.Ε. 1   1      
11   ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ       2   2
12   ΧΡΗΣΗ Η/Υ   2 2      
13   ΑΓΓΛΙΚΑ 3   3 3   3
14   ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 1 2 3      
19   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
20   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 18 14 32 13 17 30
Ειδικότητα Τεχνίτης Μηχανικός γεωργικών μηχανημάτων
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΑΓΓΛΙΚΑ 3   3      
2   ΧΡΗΣΗ Η/Υ   2 2      
3   ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ 2   2      
4   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι, ΙΙ   2 2      
5   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 2   2      
6   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ 2 4 6      
7   ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Ιν 2 3 5 2 2 4
8   ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 2 2 4 2 2 4
10   ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ       2 2 4
11   ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι, ΙΙ       2 2 4
12   ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ       2 2 4
13   ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ       2   2
14   ΜΗΧ/ΜΑΤΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ       2 2 4
15   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
16   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 17 13 30 18 12 30
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
Ειδικότητα Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών (Κτίστης πλινθοδρόμων -γύψου-επιχρίσματος- μονώσεων-σκυροδέματος)
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   Αγγλικά 3   3 3   3
2   Χρήση Η/Υ   2 2   2 2
3   Τεχνολογία δομικών υλικών 2 6 8      
4   Αντοχή υλικών 2   2      
5   Πρακτικά Μαθηματικά 2   2      
6   Επιμετρήσεις       2   2
7   Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία-Στοιχεία προστασίας περιβάλλοντος 1   1      
8   Δομικά Στοιχεία σύγχρονης και παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής 2   2      
9   Τεχνικό σχέδιο   2 2   3 3
10   Οικοδομική 2   2 2   2
11   Στοιχεία οργάνωσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων και εργοταξίων 2   2      
12   Σκαλωσιές         4 4
    Τοιχοποιίες       2 8 10
13   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
14   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 20 10 30 13 17 30
Ειδικότητα  Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   Αγγλικά 2   2 2   2
2   Χρήση Η/Υ   2 2   2 2
3   Πρακτικά Μαθηματικά 2   2      
4   Τεχνικό σχέδιο   2 2   2 2
5   Τεχνολογία δομικών υλικών 2   2      
6   Οικοδομική 2   2      
7   Επιμετρήσεις / Έρευνα αγοράς -Κοστολόγηση         2 2
8   Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία -Στοιχεία προστασίας περιβάλλοντος 1   1      
9   Στοιχεία οργάνωσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων και εργοταξίων 2   2      
10   Θεωρητική γνώση και εφαρμογή χρωματισμών σε τοίχους   5 5      
11   Τεχνολογία χρωμάτων διαλυτικών και υποστρωμάτων 2   2      
12   Σκαλωσιές 1 3 4      
13   Χρώμα και χρωματική αρμονία       2   2
14   Προστασία και βαφή ειδικών επιφανειών       2 6 8
15   Διακοσμητικοί χρωματισμοί       2 6 8
16   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
17   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 18 12 30 12 18 30
Ειδικότητα  Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών- Υαλοπινάκων & Κουφωμάτων
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΑΓΓΛΙΚΑ 3   3 3   3
2   ΧΡΗΣΗ Η/Υ   2 2      
3   ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι,ΙΙ 3   3      
4   ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι,ΙΙ   8 8      
5   ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 2   2      
6   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2   2      
7   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2   2      
8   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ   2 2      
9   ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ         4 4
10   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ       3   3
11   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2   2      
12   ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ       4 2 6
13   ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ       2 2 4
14   ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ       2   2
15   ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ         4 4
16   ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 2   2 2   2
17   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 18 12 30 18 12 30
Ειδικότητα  Τεχνίτης Μωσαϊκών – Πλακοστρώσεων
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   Αγγλικά 2   2 2   2
2   Χρήση Η/Υ   2 2   2 2
3   Τεχνική Επικοινωνίας / Επιχειρηματικότητα       1   1
    Τεχνολογία Δομικών Υλικών 2   2 2   2
4   Αντοχή Υλικών 2   2      
5   Πρακτικά Μαθηματικά 2   2 1   1
6   Επιμετρήσεις 2   2 2   2
7   Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία 2   2     0
8   Αρχές προστασίας περιβάλλοντος       1   1
9   Τεχνικό Σχέδιο   3 3   2 2
10   Οικοδομική 2 6 8 2 10 12
11   Στοιχεία Αρχιτεκτονικής       1   1
12   Στοιχεία Οργάνωσης & Λειτουργίας Μικρών Επιχειρήσεων (ΣΟΛΜΕ) 1   1      
13   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
14   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 19 11 30 16 14 30
Ειδικότητα Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής 
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΑΓΓΛΙΚΑ 3   3 3   3
2   ΧΡΗΣΗ Η/Υ   2 2      
3   ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2   2 2   2
4   ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 2   2 2   2
5   ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΔΑΣ   3 3      
6   ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ   2 2      
7   ΧΡΩΜΑ   2 2      
8   ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ   2 2      
9   ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΟΠΤΙΚΗ 2 3 5      
10   ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΡΑΠΤΙΚΗ   3 3      
11   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΕΩΝ       2 1 3
12   ΥΦΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ       2   2
13   ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΟΔΑΣ       2   2
14   ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ  MARKETING       2   2
15   ΣΧΕΔΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ  ΧΡΩΜΑ         2 2
16   STYLING       2   2
17   ΠΡΟΣΩΜΕΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ         4 4
18   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ       2   2
19   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
20   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 13 17 30 23 7 30
Ειδικότητα   Τεχνίτης  Δερμάτινης ένδυσης & Γουνοποιίας 
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΑΓΓΛΙΚΑ 2   2 2   2
2   ΧΡΗΣΗ Η/Υ   3 3      
3   ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ  ΕΝΔΥΣΗΣ 1   1      
4   ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΨΗΣ 1   1      
5   ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ         2 2
6   ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2   2      
7   ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2   2      
    MARKETING  ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ       2   2
8   ΣΚΙΤΣΟ ΜΟΔΑΣ ΔΕΡΝΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ   2 2   2 2
9   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΠΑΤΡΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ   4 4   6 6
10   ΚΟΠΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ   4 4   6 6
11   ΠΡΟΒΑ ΚΑΙ ΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ   4 4   4 4
12   ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 1   1      
    ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ         2 2
13   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
14   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 13 17 30 8 22 30
Ειδικότητα Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ       1   1
2   ΧΡΗΣΗ Η/Υ   2 2     0
3   ΑΓΓΛΙΚΑ 3   3 3   3
4   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ   2 2      
5   ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 1   1      
6   ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 1   1      
7   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 3 4      
8   ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1   1      
9   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 2 2 4      
10   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 1   1      
11   ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ 2 4 6      
12   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ       1 3 4
13   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ       1 2 3
14   ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ       1 1 2
15   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ       2   2
16   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 1   1      
18   ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ       2 3 5
19   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΔΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ       2 2 4
20   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ       2   2
21   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
22   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 17 13 30 19 11 30
Ειδικότητα  Τεχνίτης Φανοποιός και Βαφής οχημάτων
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΑΓΓΛΙΚΑ 3   3 3   3
2   ΧΡΗΣΗ Η/Υ   2 2      
3   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ   3 3      
4   ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ 2   2      
5   ΜΗΧΑΝ/ΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ 2 8 10      
6   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 2   2      
7   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1   1      
8   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 1   1      
9   Μ.Ε.Κ. 1   1      
10   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 1   1      
11   ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ         2 2
12   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ Ι, ΙΙ       3 6 9
13   Η.Σ.Α.       2   2
14   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ       3 4 7
15   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ       2   2
16   ΑΝΘΡΩΠΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ       1   1
17   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
18   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 17 13 30 18 12 30
Ειδικότητα Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 3 3 6      
2   ΣΧΕΔΙΟ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ)   4 4      
3   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ   3 3      
4   ΧΡΗΣΗ Η/Υ   2 2      
5   ΑΓΓΛΙΚΑ 3   3 3   3
6   ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 2 4      
7   ΗΛΕΚ/ΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ       4 10 14
8   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ       2 3 5
9   ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 2 4      
10   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ         2 2
11   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ       2   2
12   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
13   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 14 16 30 15 15 30
Ειδικότητα Τεχνίτης Μηχανικός αυτοκινήτων μοτοσυκλετών και μηχανών θαλάσσης
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   Χρήση Η/Υ   2 2      
3   Αγγλικά 3   3 3   3
4   Τεχνολογία Υλικών 2   2      
5   Μηχανολογικό Σχέδιο   2 2      
6   Μηχανουργική Τεχνολογία 1 1 2      
7   ΜηχανικήΑντοχή Υλικών 2   2      
8   Αρχές Θερμικών Μηχανών 1   1      
9   Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας Περιβάλλον 1   1      
10   Ναυπηγικό σχέδιο   2 2      
11   Ναυπηγική ΤεχνολογίαΟρολογία 2   2      
12   Μ.Ε.Κ (Μηχανές Εσωτερικής Καύσης) 1 2 3      
13   Συγκολλήσεις   1 1      
14   Στοιχεία Μηχανών 1   1      
15   Εφαρμοσμένη Ηλεκτροτεχνία   1 1      
16   Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά   1 1      
17   Ναυτική Μηχανολογία       1   1
18   Υδραυλικές εγκαταστάσεις       1 1 2
19   Συστήματα ΨύξηςΚλιματισμούΑερισμού       1 2 3
20   Ηλεκτρικές μηχανές και εγκαταστάσεις σκαφών αναψυχής         2 2
21   Κατασκευή σκαφών αναψυχής       1 2 3
22   Βοηθητικά μηχανήματα εξοπλισμός πλοίων       1 1 2
23   Συντήρηση και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού         2 2
24   Βιομηχανία σκαφών αναψυχής       2   2
25   Μηχανές Θαλάσσης Ι, ΙΙ       2 2 4
26   Συστήματα επικοινωνίας σκαφών αναψυχής         2 2
27   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
28   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 18 12 30 16 14 30
Ειδικότητα Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 2 2 4      
2   ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι 3 5 8      
3   ΣΧΕΔΙΟ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ)   3 3      
4   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ   3 3      
5   ΧΡΗΣΗ Η/Υ   2 2      
6   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1   1      
7   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2   2      
8   ΑΓΓΛΙΚΑ 3   3      
9   ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ       4 12 16
10   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ       1 2 3
11   ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ       2 2 4
12   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ       2   2
13   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ       1   1
14   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
15   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 15 15 30 14 16 30
Ειδικότητα  Τεχνίτης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   Συγκολλήσεις   2 2      
2   Ηλεκτρολογία  2   2      
3   Ύδρευση - Αποχέτευση Ι 2   2      
4   Σχέδιο Ειδικότητας   3 3      
5   Υδραυλικές Εγκαταστάσεις Ι 2 5 7      
6   Θέρμανση 2   2      
7   Θερμικές Εγκαταστάσεις 2 4 6      
8   Η/Υ   2 2      
9   Υδραυλικές Εγκαταστάσεις ΙΙ       1 4 5
10   Κατασκευή και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Κεντρικών Θερμάνσεων        1 5 6
11   Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίων Καυσίμων       2 3 5
12   Νομοθεσία, Κανονισμοί & Ασφάλεια Εργασίας       1   1
13   Ειδικές εφαρμογές Η/Υ         3 3
14   Ύδρευση - Αποχέτευση ΙI       2   2
15   Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων       3   3
16   Αγγλικά Ορολογίας       1   1
17   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
18   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 14 16 30 15 15 30
Ειδικότητα  Τεχνίτης Δομής και Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   Μηχανική – Αντοχή Υλικών 2   2      
2   Στοιχεία Ηλεκτρολογίας 2   2      
3   Τεχνολογία Αεροσκαφών I 4 6 10      
4   Κινητήρες Αεροσκαφών I 4 6 9      
5   Σχέδιο Ειδικότητας Ι 2   2      
6   Τεχνολογία Αεροσκαφών ΙΙ       4 8 12
7   Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ       3 7 10
8   Σχέδιο Ειδικότητας ΙΙ       2 2 4
9   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
10   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 18 12 29 13 17 30
Ειδικότητα  Τεχνίτης εργαλειομηχανών CNC
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   Μηχανολογικές Μετρήσεις 2 1 3      
2   Στοιχεία Ηλεκτρολογίας  2   2      
3   Μηχανουργική Τεχνολογία Ι 2 6 8      
4   Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ 2 3 5      
5   Στοιχεία Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων 2   2      
6   Μηχανική - Αντοχή Υλικών 2   2      
7   Μηχανολογικό Σχέδιο 2 2 4      
8   Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ         3 3
9   Προγραμματισμός CNC        4 6 10
10   Συστήματα APT, CAD/CAM, FMS       3 3 6
11   Μη Συμβατικές Κατεργασίες       3   3
12   Ποιοτικός Έλεγχος       2   2
13   Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας       2   2
14   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
15   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 18 12 30 18 12 30
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
Ειδικότητα Τεχνίτης Ωρολογοποιίας
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ 2 13 15 2 13 15
2   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ 1   1 2   2
3   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ   2 2   2 2
4   ΙΣΤΟΡΙΑ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ 1   1 1   1
5   ΧΡΗΣΗ Η/Υ   2 2      
6   ΑΓΓΛΙΚΑ 3   3 3   3
7   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ   2 2   2 2
8   ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ       1   1
9   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
10   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 11 19 30 13 17 30
Ειδικότητα  Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας 
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ 1 1 2 1 1 2
2   ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ 1   1 1   1
3   ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ   2 2   2 2
4   ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ   2 2   2 2
5   ΧΡΗΣΗ Η/Υ   2 2      
6   ΑΓΓΛΙΚΑ 3   3 3   3
7   ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑ   11 11   11 11
8   ΜΙΚΡΟΓΛΥΠΤΙΚΗ   3 3   3 3
9   ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ       1   1
10   ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ISO 9000       1   1
13   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
14   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 9 21 30 11 19 30
Ειδικότητα   Τεχνίτης Κοσμήματος & Μεταλλοτεχνίας 
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 2   2 2   2
2   ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 3   3      
3   ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 2   2      
4   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΣΕΓΑ  ΛΙΜΑ  ΚΟΛΛΗΣΗ INLAY  MARRIED METALS  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΥΛΛΩΣΗ Α’)    6 6      
5   ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ 1   1      
6   ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ   1 1      
7   ΓΕΜΟΛΟΓΙΑ       2   2
8   ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ 1 1 2 1 1 2
9   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1   1      
10   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (LAMINATION ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Β’ LAMINATION ΚΑΘΕΤΗ  LAMINATION SPIRAL LAMINATION TOUIST  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ) *   6 6      
11   ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ       1    
12   ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ       1    
13   ΧΡΗΣΗ Η/Υ   2 2   1 1
14   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ Ι.(ΧΑΡΑΚΤΙΚΗNIELLOΚΟΥΤΙΚΑΡΦΩΤΙΚΗ Α!) ΙΙ. (ΚΑΡΦΩΤΙΚΗ Β!ΧΥΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ)         15 15
15   ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ         1 1
16   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ         3 3
17   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
18   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 14 16 30 11 21 30
Ειδικότητα Τεχνίτης Ξυλουργικής & Επιπλοποιίας
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   Σχέδιο Επίπλου   3 3      
2   Κατασκευαστικό Σχέδιο Επίπλου   4 4      
3   Ξύλινες Κατασκευές 1 4 5 1 5 6
4   Τεχνολογία Ξυλουργικών Μηχανημάτων   2 2      
5   Ξυλογλυπτική   2 2   3 3
6   Συνδεσμολογία 1 3 4 1 3 4
7   Επεξεργασία Επιφανειών 2   2      
8   Αρχές Σύνθεσης   2 2      
9   Εφαρμογές Η/Υ   2 2      
    Τεχνολογία Ξύλου - Μετρήσεις       2   2
    Επεξεργασία Επιφανειών - Υλικά Επικαλύψεων (Καπλαμάδες - Ένθετα)        2 2 4
    Ρυθμολογία Επίπλου       2   2
10   Οργάνωση Εργαστηρίου       1   1
11   Σχέδιο με Η/Υ (AutoCAD 2D-3D)         4 4
13   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
14   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 8 22 30 13 17 30
Ειδικότητα Τεχνίτης Εργαστηρίου Φωτογραφίας
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΑΓΓΛΙΚΑ 3   3 3   3
2   ΧΡΗΣΗ Η/Υ   2 2      
3   ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2 4 6      
4   ΦΩΤΟΑΙΣΘΗΤΟΜΕΤΡΙΑ Ι 1 1 2      
5   ΘΕΩΡΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι, ΙΙ 2   2      
6   ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 2 4 6 2 2 4
7   ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Ι 1   1      
8   ΑΡΧΕΣ ΔΟΜΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ Ι, ΙΙ   3 3      
9   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1   1      
10   ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι, ΙΙ       2 2 4
11   ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι, ΙΙ       1 1 2
12   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ       1   1
13   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ         1 1
14   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Ι, ΙΙ       1 2 3
15   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ         2 2
16   ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ         2 2
17   ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ V       2 2 4
18   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
19   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 16 14 30 16 14 30
Ειδικότητα Τεχνίτης Κεραμικής -Αγγειοπλαστικής τέχνης
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΑΓΓΛΙΚΑ  ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 3   3 3   3
2   ΧΡΗΣΗ Η/Υ   2 2      
3   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1   1      
4   ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ   2 2      
5   ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 2   2      
6   ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 2 4      
7   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1   1      
8   ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1   1      
9   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ  ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ 1 1 2      
10   ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ 1 2 3      
11   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ 1   1      
12   ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ 1   1      
13   ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1   1      
14   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΩΝ   2 2   2 2
15   ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ       1 2 3
16   ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ       1   1
17   ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ       1 2 3
18   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΑΛΩΜΑΤΩΝ       1 2 3
19   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ         3 3
20   ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ     1   1
21   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΜΑΛΤΩΝ         2 2
22   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       1   1
23   ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ       1   1
24   ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ         3 3
25   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
26   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 19 11 30 14 16 30
Ειδικότητα   Τεχνίτης Αγιογράφος Εικόνων και Τοιχογραφιών
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΥΖ. ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 5 9 14 3 6 9
2   ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΥΖ. ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ       3 6 9
3   ΤΕΧΝΗ  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 1   1      
4   ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Ιν 2   2 2   2
5   ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ       1   1
6   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2   2      
7   ΑΓΓΛΙΚΑ 3   3 3   3
8   ΧΡΗΣΗ Η/Υ   2 2      
9   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ   2 2      
10   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ       1   1
11   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ       1   1
12   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
13   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 17 13 30 18 12 30
Ειδικότητα  Τεχνίτης Ψηφιδωτών
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   Επαγγελματικοί υπολογισμοί 1   1      
2   Σχέδιο   4 4      
3   Ιστορία τέχνης ψηφιδωτού 3   3      
4   Εφαρμοσμένη χημεία 1   1      
5   Ειδικές τεχνικές γνώσεις   9 9   8 8
6   Εφαρμογές πρακτικές ασκήσεις   8 8   18 18
13   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
14   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 9 21 30 4 26 30
Ειδικότητα  Τεχνίτης Ξυλογλυπτικής
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ 3   3      
2   ΤΕΧΝΗ & ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ 2   2 2   2
3   ΣΧΕΔΙΟ   3 3   3 3
4   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 3   3      
5   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ)   15 15   21 21
13   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
14   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 12 18 30 6 24 30
Ειδικότητα Τεχνίτης Υαλουργίας - Ψηφιδογραφίας - Υαλογραφίας (βιτρό)
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑ   4 4   5 5
2   ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑ   4 4   5 5
3   ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 4   4 4   4
4   ΣΧΕΔΙΟ-ΧΡΩΜΑ-ΜΑΚΕΤΑ   5 5   4 4
5   ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 2   2 2   2
6   ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 3   3 3   3
7   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 2   2      
8   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2   2 2   2
9   ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ       1   1
10   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
11   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 17 13 30 16 14 30
Ειδικότητα Τεχνίτης Κατασκευής Εγχόρδων μουσικών οργάνων
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2   2      
2   ΑΓΓΛΙΚΑ 2   2 2   2
3   ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ -ΟΡΓΑΝΟΓΝΩΣΙΑ 3   3 2   2
4   ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2   2 3   3
5   ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2   2 3   3
6   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   2 2   2 2
7   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 2   2 2   2
8   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   2 2   2 2
9   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ       1   1
10   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   9 9   9 9
13   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
14   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 17 13 30 17 13 30
Ειδικότητα Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - PROJECT 0 4 4 0 4 4
2   ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ  2 0 2 2 0 2
3   ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ  0 2 2 0 2 2
4   ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ - ΣΚΙΤΣΟ 0 4 4 0 0 0
5   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 4 0 4 0 0 0
6   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ 0 2 2 0 2 2
7   ΧΡΩΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 4 0 4 0 0 0
8   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 0 2 2 0 0 0
9   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΕΤΑΣ 0 2 2 0 2 2
10   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ 0 0 0 0 4 4
11   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 0 0 0 0 4 4
12   ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ 0 0 0 0 6 6
13   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
14   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 14 16 30 6 24 30
Ειδικότητα Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΑΓΓΛΙΚΑ 2   2 2   2
2   ΧΡΗΣΗ Η/Υ   2 2      
3   ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ   6 6      
4   ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ   4 4      
5   ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ   4 4      
6   ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ   4 4   2 2
7   ΔΟΜΙΚΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ         4 4
8   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 2   2 2   2
9   ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2   2 2   2
10   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ       2   2
11   ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ           2
12   ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΣΩ Η/Υ       2 8 10
17   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
18   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 10 20 30 14 14 30
Ειδικότητα Τεχνίτης Συντήρησης Μουσικών οργάνων
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2   2      
2   ΑΓΓΛΙΚΑ 2   2 2   2
3   ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ -ΟΡΓΑΝΟΓΝΩΣΙΑ 3   3 2   2
4   ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2   2 3   3
5   ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2   2 3   3
6   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   2 2   2 2
7   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 2   2 2   2
8   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   2 2   2 2
9   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ       1   1
10   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   9 9   9 9
11   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
12   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 17 13 30 17 13 30
Ειδικότητα  Τεχνίτης Συντήρησης Έργων τέχνης & Βιβλιακού & Αρχειακού υλικού
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΧΡΗΣΗ Η/Υ   2 2      
2   ΑΓΓΛΙΚΑ 3   3 3   3
3   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1 1 2      
4   ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2   2      
5   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ   5 5   3 3
6   ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2   2      
7   ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ   2 2      
8   ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ   2 2      
9   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ       1 3 4
10   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ       1 3 4
11   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ       1 2 3
12   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ       1 2 3
13   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ       1 2 3
14   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΥΑΛΙΟΥ       1 2 3
15   ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ I, ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 2   2      
16   ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ   4 4      
17   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
18   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 14 16 30 13 17 30
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  
Ειδικότητα  Τεχνίτης  Τουριστικών  μονάδων & Επιχειρήσεων φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής- Υπηρεσία ορόφων -Εμπορευματογνωσια)
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ 2 0 2 2 0 2
2   ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2 0 2 0 0 0
3   ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ι,ΙΙ 2 0 2 2 0 2
4   ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Ι,ΙΙ 3 3 4 2 2 4
5   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 0 2 0 0 0
6   ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 2 2 4 0 0 0
7   ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 2 2 4 0 0 0
8   ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 0 0 0 2 0 2
9   ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 0 0 0 2 0 2
10   BAR- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ 0 0 0 2 2 4
11   ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ -ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 0 0 0 2 0 2
12   ΥΓΙΕΙΝΗ 0 0 0 2 0 2
13   ΑΓΓΛΙΚΑ 2 0 2 2 0 2
14   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 2 0 2 2 0 4
15   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
16   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 23 7 28 24 4 30
Ειδικότητα Τεχνίτης Ποτών και Οινολογίας (Μπαρίστας)
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   Στοιχεία Τουρισμού 2   2      
2   Στοιχεία Κοινωνιολογίας & Κοινωνιολογίας της Σχόλης 2   2      
3   Τεχνική της Επικοινωνίας & της Επιχειρηματικότητας       1   1
4   Υγιεινή & Ασφάλεια των Χώρων Bar 2   2      
5   Οργάνωση & Διοίκηση Bar I 4   4      
6   Αγγλικά 2   2 2   2
7   Γαλλικά 2   2 2   2
8   Μη Αλκοολούχα Ποτά, Καφές & Αφεψήματα 2 2 4      
9   Στοιχεία Ατομικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας των Ομάδων 2 2 4      
10   Οινολογία & Βιομηχανική Παραγωγή Οινοπνευματωδών 2 2 4      
11   Οργάνωση & Διοίκηση Bar II       2 1 3
12   Χρήση Η/Υ & Ταμειακής Μηχανής       2 1 3
13   Ποτά Αλκοολούχα & η Τέχνη των Cocktails       2 1 3
14   Παρασκευές Συνοδευτικών Εδεσμάτων & Επιδορπίων         2 2
15   Bar Marketing       2   2
16   Αγγλικά Ορολογία       2   2
17   Γαλλικά Ορολογία       2   2
18   Τυπολογία & Νομικό Πλαίσιο Ίδρυσης Λειτουργίας των Bar       2   2
19   Bar Animation (Εμψυχωτική Bar)       2   2
20   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
21   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 24 6 30 25 5 30
Ειδικότητα Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής & Αρτοποιίας
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2 0 2 0 0 0
2   ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ- ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 0 2 0 0 0
3   ΑΓΓΛΙΚΑ 2 0 2 2 0 2
4   ΓΑΛΛΙΚΑ 2 0 2 2 0 2
5   ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ 2 0 2 0 0 0
6   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΩΝ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 1 3 0 2 2
7   ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ) 2 2 4 3 4 7
8   ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ) 2 2 4 3 4 7
9   ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2 0 2 0 0 0
10   ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2 1 3 0 0 0
11   ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ) 0 0 0 2 0 2
12   ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 0 0 0 2 0 2
13   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (HACCP)       2 0 2
14   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
15   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 24 6 30 20 10 30
Ειδικότητα Τεχνίτης Μαγειρικής τέχνης
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΑΓΓΛΙΚΑ 2 0 2 2 0 2
2   ΓΑΛΛΙΚΑ 2 0 2 2 0 2
3   ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2 0 2 0 0 0
4   ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ  2 1 3 3 3 6
5   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  2 1 3 3 3 6
6   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2 0 2 0 0 0
7   ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ 2 0 2 0 0 0
8   ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 0 2 0 0 0
11   ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 2 0 2 0 0 0
12   ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ 2 0 2 0 0 0
13   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ 2 0 2 0 0 0
14   ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 0 0 0 1 0 1
16   ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΝΟΥ 0 0 0 2 0 2
17   ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΚΡΕΑΤΩΝ  1 1 2 1 1 2
18   ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 0 0 0 0 1 1
19   ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ 0 0 0 2 0 2
21   ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 0 0 0 0 2 2
24   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
25   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 27 3 30 20 10 30
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ  
Ειδικότητα Τεχνίτης Αισθητικής τέχνης & Μακιγιάζ
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2 0 2 0 0 0
2   ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2 0 2 0 0 0
3   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ- ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ 2 0 2 0 0 0
4   ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 1 1 2 0 0 0
5   ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ 0 0 0 2 0 2
6   ΣΧΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ      0 0 0 2 0 2
7   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ- MARKETING 2 0 2 0 0 0
8   ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 2 0 2 0 0 0
9   ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 0 0 0 1 2 3
10   ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ- SPA                    0 0 0 1 1 2
11   ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  2 2 4 2 2 4
12   ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1 1 2 0 0 0
13   ΜΑΚΙΓΙΑΖ 2 2 4 0 0 0
14   ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΜΑΚΙΓΙΑΖ 2 2 4 0 0 0
15   ΜΑΚΙΓΙΑΖ MEDIA (TV VIDEO ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ) 0 0 0 2 2 4
16   ΜΑΚΙΓΙΑΖ SPECIAL ΕΦΕ 0 0 0 1 2 3
17   ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ  0 0 0 1 2 3
18   ΤΑΤΟΟ ΜΕ ΧΕΝΑ 0 0 0 1 2 3
19   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
20   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 22 8 30 17 13 30
Ειδικότητα Τεχνίτης Κομμωτικής τέχνης
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 5 0 5 4 0 4
2   ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 0 5 5 0 0 0
3   ΥΓΙΕΙΝΗ- ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1 0 1 0 0 0
4   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ 1 0 1 0 0 0
5   ΤΕΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1 1 2 0 0 0
6   ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 4 0 4 0 0 0
7   ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 0 6 6 0 12 12
8   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 2 0 2 2 0 2
9   ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ- MARKETING 0 0 0 4 0 4
10   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 0 0 0 4 0 4
11   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
12   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 18 12 30 18 12 30
Ειδικότητα Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού νυχιών & Ονυχοπλαστικής
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΤΟΣ Β' ΕΤΟΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΑΝΑΤΟΜΙΑ 1 0 1 0 0 0
2   ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1 0 1 0 0 0
3   ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ 1 0 1 0 0 0
4   ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 1 0 1 0 0 0
5   ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 1 0 1 0 0 0
6   ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ 2 0 2 0 0 0
7   ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 1 0 1 0 0 0
8   ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 0 0 0 1 0 1
9   MARKETING 0 0 0 1 0 1
10   ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 1 0 1 0 0 0
11   ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 0 0 0 2 0 2
12   ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 1 3 4 0 2 2
13   ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 2 3 5 0 0 0
14   ΜΑΚΙΓΙΑΖ 1 1 2 0 0 0
15   ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ 0 0 0 2 2 4
16   ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0 0 0 5 0 5
17   ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 1 0 1 2 0 2
18   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 2 0 2 5 0 5
19   ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 2 0 2 0 0 0
20   ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 2 0 2 0 0 0
21   ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 2 0 2 0 0 0
22   ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 0 4 4 0 4 4
23   ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 3 2 5 0 4 4
24   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 0 0 0 2 0 2
25   ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1 0 1 0 0 0
26   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2   2 2   2
27   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   2 2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 20 10 30 20 10 30