Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΠΑΛ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΠΑΛ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 28-09-2016
Αριθμ. Δ.Τ.: 008

Και ιδού εισιν έσχατοι οι έσονται πρώτοι

Στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Αρ. Πρωτ. Κ1/122418/29-08-2016,  που υπογράφει ο Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς , με θέμα: «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193)» και συγκεκριμένα στην παράγραφο  Γ’ και στην περίπτωση 7 αυτής, ορίζει ότι:
«7. Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος των αξιολογικών πινάκων»,
διαπιστώνεται δηλαδή δυσμενής διάκριση μεταξύ των ιδιωτικών υπαλλήλων, ελευθέρων επαγγελματιών και δημοσίων υπαλλήλων, σε βάρος των εκπαιδευτικών δημοσίων υπαλλήλων, κατατάσσοντας τους τελευταίους ανεξαρτήτως μορίων .
Αν ο στόχος του Υπουργείου είναι η διασφάλιση του καλύτερου επιπέδου σπουδών των Δ.Ι.Ε.Κ. και Δ.Σ.Ε.Κ., με την  προσέλκυση ατόμων με αποδεδειγμένη εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο, κάλλιστα μπορεί να πριμοδοτήσει τους εργαζομένους  με επαγγελματική εμπειρία σε συναφή εργασία με ανάλογα  ποσοστά και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υιοθετήσει την λογική των αποκλεισμών, αλλά την λογική της μοριοδότησης των πραγματικών προσόντων, που οδηγούν στην επιλογή των πλέον κατάλληλων, καταρτισμένων και πιστοποιημένων  εκπαιδευτών.
Σε περίπτωση που σκοπός της επιλογής είναι  να πριμοδοτήσει τους αποκλεισμένους από την αγορά εργασίας (ανέργους) οφείλει να  αυξήσει την μοριοδότησή τους και όχι όπως λάθος έκανε να την μειώσει .
Επιπλέον να προσθέσουμε ότι στο θέμα της οργάνωσης και  ασφαλής λειτουργίας των εργαστηρίων, θα πρέπει να τηρηθεί η πρόβλεψη  της Υ.Α. με Αρ. Πρωτ.9493/Δ4/20-01-2015/ΥΠΑΙΘ και ειδικά το άρθρο 4 που αναφέρει:
«Στα στελέχη διοίκησης του Ε.Κ. που διατίθενται για τη λειτουργία των εργαστηρίων των Δ.Ι.Ε.Κ. και Δ.Σ.Ε.Κ. σύμφωνα με την παράγραφο 3, δύναται να ανατίθενται από τους Δ/ντές των Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. μέχρι (10) δέκα διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως εις έκαστον.»
Είναι  θεσμοθετημένη λοιπόν  η κατά προτεραιότητα ανάθεση στους Υπευθύνους εργαστηρίων και Τομεαρχών του ΕΚ ώστε να διασφαλίζεται η πληρέστερη οργάνωση και επαρκέστερη διδασκαλία των μαθημάτων στα Δ.ΙΕΚ.
Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι στην Υπουργική Απόφαση  με Αρ. Πρωτ. 96004/Δ4/17-6-2015 (ΦΕΚ 1318/τ.Β΄/1-7-2015), που καθορίζει την λειτουργία των Ε.Κ. υπάρχει το άρθρο 10 που ορίζει την συνεργασία Ε.Κ. με Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ ,  που προβλέπει :
«4. Στο ωράριο που εκπαιδεύονται οι σπουδαστές των Δ.Ι.Ε.Κ. και οι μαθητές των Σ.Ε.Κ. , όταν αυτό δεν συμπίπτει με το ωράριο λειτουργίας του Ε.Κ κατά το οποίο εξυπηρετούνται τα  ΕΠΑ.Λ, ορίζεται υπεύθυνος του Ε.Κ. εκπαιδευτικός από τα στελέχη διοίκησης του, με πρόταση του Διευθυντή του Ε.Κ. και απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα διδακτικό έτος. Ο παραπάνω υπεύθυνος, μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε ημέρα …
…. Επιπλέον για την διασφάλιση του εξοπλισμού των εργαστηρίων και την εύρυθμη λειτουργία των εργαστηριακών μαθημάτων προσλαμβάνεται, κατά προτεραιότητα, ένας (1) τουλάχιστον εκπαιδευτικός του Ε.Κ για κάθε εργαστηριακό μάθημα  ».
Μετά από τα παραπάνω, ζητούμε την άρση του αποκλεισμού των Εκπαιδευτικών δημόσιων υπάλληλων και την σύννομη κατάταξή τους σύμφωνα με τα προσόντα τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Σεκεριάδης
Ο Γενικός Γραμματέας Παλαιολόγος Δούρος

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 21-09-2016
Αρ. Δ.Τ.: 007

Εμείς δεν μοιράσαμε φωτοτυπίες


Α. Τσίπρας: Εμείς δεν μοιράσαμε φωτοτυπίες, τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στις 18 Σεπτεμβρίου 2016 ( http://www.esos.gr/arthra/46241/tsipras-emeis-den-moirasame-fototypies )

ΟΛΤΕΕ: 
 • Εσείς δεν μοιράσατε ούτε βιβλία (στα μαθήματα Τομέων και Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ).
 • Εσείς δεν εκδώσατε Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (στα μαθήματα Τομέων και Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ).
 • Εσείς δεν εκδώσατε οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων στην Α΄ και στην Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. .
 • Εσείς δεν φροντίσατε να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις.
 • Εσείς συγχωνεύσατε Τομείς και καταργήσατε Ειδικότητες.
 • Εσείς δυσκολέψατε την εγγραφή των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ εκδίδοντας τέσσερις διαφορετικές εγκυκλίους σε δύο μήνες για τον τρόπο εγγραφής των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. όπου ορίζεται καταληκτική ημερομηνία εγγραφών πριν την έκδοση αποτελεσμάτων των ανεξεταστέων μαθητών του Γυμνασίου.
 • Εσείς παραχωρήσατε τις 106 ΕΠΑ.Σ. σε άλλο Υπουργείο.
 • Εσείς δημιουργήσατε υπεραριθμίες εκπαιδευτικών.
 • Εσείς δεν ενημερώσατε τους μαθητές και τους γονείς τους για την συντελούμενη αλλαγή στα ΕΠΑ.Λ. και για την νέα δομή τους.
 • Εσείς υποχρεώνετε τους μαθητές μας να παρακολουθούν μαθήματα που ήδη έχουν διδαχθεί, αναγκάζοντας τους πτυχιούχους ΕΠΑ.Λ παρελθόντων ετών να εγγράφονται στην Β’ τάξη.
 • Εσείς δεν πραγματοποιήσατε μεταθέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
 • Εσείς δεν πραγματοποιήσατε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη των οργανικών κενών.
 • Εσείς αλλάζετε την αντιστοιχία βιβλίων (που ενδεχομένως θα δώσουμε στους μαθητές μας) και μαθημάτων κάθε βδομάδα.
 • Εσείς οδηγήσατε σε πλάνη 130 εκπαιδευτικούς  σε πρόωρη συνταξιοδότηση.
 • Εσείς μετατρέπετε τους εκπαιδευτικούς σε εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ., οδηγώντας τους στην κατάρτιση.
 • Εσείς αφαιρέσατε την δυνατότητα από τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν την προϋπηρεσία τους από τον ιδιωτικό τομέα, όπως μπορούν να κάνουν όλοι οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι.
 • Εσείς αφαιρέσατε πέντε ώρες μαθημάτων ειδικότητας με συγκεκριμένο θεματικό περιεχόμενο και τα αντικαταστήσατε με την ζώνη δημιουργικών δραστηριοτήτων αφηρημένου περιεχομένου, υποβαθμίζοντας το επίπεδο σπουδών.
 • Εσείς δεν αναστείλατε την υποχρηματοδότηση των Σχολείων.
 • Εσείς υποχρηματοδοτείτε τους δήμους με συνέπεια η συντήρηση των σχολικών κτηρίων να είναι ελλιπής.
 • Εσείς δεν φροντίζετε για την εφαρμογή της αυτοτελούς  χρηματοδότησης των Ε.Κ..
 • Εσείς δεν εξοπλίζετε τα Εργαστηριακά Κέντρα με τον απαιτούμενο σύγχρονο εξοπλισμό.
 • Εσείς δεν ενεργοποιείτε θεσμούς που υποστηρίζουν τη διαδικασία της μάθησης και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας (ΓΡΑ.Σ.Υ., ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. κλπ)
τονίζει η ΟΛΤΕΕ απευθυνόμενη στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και Πρωθυπουργό.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 01-09-2016
Αρ. Δ.Τ.: 006

Καλή σχολική χρονιά, το νέο ΕΠΑ.Λ είναι εδώ

Αγαπητοί συνάδελφοι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., σας εύχεται καλή σχολική χρονιά και σας καλεί σε αγωνιστική εγρήγορση. Μετά την πρόσφατη μεταρρύθμιση η θέση του τεχνικού σχολείου έγινε ακόμα πιο δεινή και συγκεκριμένα αφού αγνοήθηκε κάθε πρόταση της εκπαιδευτικής κοινότητας:
Στην Α’ τάξη:
Η κατ’ ευφημισμόν ενιαία Α΄ τάξη του νέου ΕΠΑ.Λ, κατέληξε σε επιλογή τριών μαθημάτων από οκτώ (56 δυνατοί συνδυασμοί) και εκφυλίζεται τελικά σε επιλογή τριών μαθημάτων μόνον από τους διαθέσιμους τομείς του σχολείου που φοιτά ο μαθητής. Επίσης η υποτιθέμενη αναβάθμιση των τεχνικών σχολείων είχε σαν αποτέλεσμα να αφαιρεθούν πέντε ώρες μαθημάτων ειδικότητας με συγκεκριμένο θεματικό περιεχόμενο και να αντικατασταθούν με την ζώνη δημιουργικών δραστηριοτήτων αφηρημένου περιεχομένου, υποβαθμίζοντας το επίπεδο σπουδών.
Στην Β’ τάξη:
Έγινε αντικατάσταση των  ειδικοτήτων με υπερμεγέθεις σε κάποιες περιπτώσεις  τομείς και δίχως αναλυτικά προγράμματα, όπου ο μαθητής αντί να διδάσκεται τα μαθήματα της ειδικότητας που επέλεξε, πελαγοδρομεί στα μαθήματα των ειδικοτήτων του τομέα που τον αναγκάζουν να ακολουθήσει. Επίσης, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό, το σκεπτικό του υπουργείου ότι ο δεκαεπτάχρονος μαθητής δεν είναι σε θέση να επιλέξει την ειδικότητα που θα ακολουθήσει ενώ από την άλλη πλευρά είναι ικανός να ψηφίζει.
Στην Γ΄ τάξη:
Η διδασκαλία της ειδικότητας έχει περιορισθεί μόνο στην Γ΄ τάξη με συνέπεια, να μην επαρκεί ο χρόνος ώστε να διδαχθούν τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα τα οποία προβλέπονται στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα της κάθε ειδικότητας. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια  τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων αυτού του τύπου ΕΠΑ.Λ, αναγκαστικά να είναι υποδεέστερα αυτών των επαγγελματικών δικαιωμάτων που ως τώρα κατείχαν οι απόφοιτοι όλων των τύπων τω τεχνικών σχολείων που ως τώρα λειτούργησαν στη Ελλάδα.
Το τέταρτο έτος «μαθητείας» δεν ανήκει στην τυπική εκπαίδευση και εξελίσσεται σε παρωδία.
Οι ενδεικτικά αναφερόμενες παραπάνω αλλαγές σε συνδυασμό με την διοικητική ανεπάρκεια (τέσσερις διαφορετικές εγκύκλιοι σε δύο μήνες για τον τρόπο εγγραφής των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ όπου  ορίζεται καταληκτική ημερομηνία εγγραφών πριν την έκδοση αποτελεσμάτων ανεξεταστέων μαθητών Γυμνασίου), έχουν προκαλέσει ως τώρα:
 • Μαθητική διαρροή.
 • Καταργήσεις τμημάτων.
 • Συγχωνεύσεις τομέων και καταργήσεις ειδικοτήτων.
 • Υπεραριθμίες και μετακινήσεις εκπαιδευτικών.
 • Την παραχώρηση των ΕΠΑ.Σ. στον ΟΑΕΔ που αποδεικνύεται σήμερα το πλέον δυναμικό του κομμάτι.
 • Συρρίκνωση σχολείων της ΔΤΕΕ.
Συνάδελφοι, η μία ακόμη χαλιναγωγημένη από ευρωπαϊκό πακέτο μεταρρύθμιση,  έχει επιφέρει σύγχυση στην ελληνική κοινωνία, αβεβαιότητα στους μαθητές και εργασιακή ανασφάλεια σε όλους μας και γι’ αυτό σας καλούμε να στηρίξετε την προσπάθεια της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., της μοναδικής δύναμης που αντιστέκεται σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης της ΔΤΕΕ. Διατηρώντας αυτή την πορεία η Ελλάδα θα είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης που εκτοπίζει την Τεχνική Εκπαίδευση από τυπικό εκπαιδευτικό της σύστημα.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Λειτουργία Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και Σχολικών Εργαστηρίων (Σ.Ε.)

 

ΘΕΜΑ :   Λειτουργία Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και Σχολικών Εργαστηρίων (Σ.Ε.)

1. Με την  Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμ. 96004/Δ4/17-06-2015 ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 1 ότι: «9. Κάθε Ε.Κ. ως αυτοτελής εκπαιδευτική μονάδα χρηματοδοτείται αυτοτελώς και συγκροτεί αυτόνομο συμβούλιο σχολικής κοινότητας. Λαμβάνει ειδική χρηματοδότηση η οποία είναι συνάρτηση του αριθμού των μαθητών όλων των σχολικών μονάδων που εξυπηρετεί, ο οποίος πλασματικά διπλασιάζεται».
Αν  και το Υπουργείο σωστά προχώρησε στην αυτόνομη χρηματοδότηση των Ε.Κ. λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες οικονομικές ανάγκες των εργαστηρίων αφού διπλασιάζεται πλασματικά ο αριθμός των μαθητών για την κατανομή των πιστώσεων από τους Δήμους,  δεν προβλέπει αντίστοιχα τις ανάγκες των Σχολικών Εργαστηρίων που λειτουργούν σε σχολικές μονάδες και όχι σε Ε.Κ.
Προτείνουμε να ληφθεί αντίστοιχη  μέριμνα και για τα εργαστήρια που λειτουργούν σε σχολικές μονάδες ώστε να είναι δυνατή η προμήθεια αναλωσίμων η συντήρηση του εξοπλισμού αλλά και ο εκσυγχρονισμός του όταν αυτός κρίνεται παλαιωμένος δεν ανταποκρίνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα.

2. Με την Απόφαση   του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμ.133384/Δ4/24-08-2016 συμπληρώνεται η υπ’ αριθμ. 96004/Δ4/17-6-2015 (Φ.Ε.Κ. 1318 Β΄) υπουργική απόφαση στο άρθρο 1 ως ακολούθως:
Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος με αύξοντα αριθμό 10 ως εξής: «Στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα δεν επιτρέπεται η ίδρυση δεύτερου Εργαστηριακού Κέντρου».
Κατανοούμε την ανάγκη για μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την καλύτερη οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης. Η Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι έτοιμη να πράξει το αυτονόητο. Άλλη μια απόφαση που κινείται στη κατεύθυνση της συρρίκνωσης της ΔΤΕΕ που  δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα πάνω από μια δεκαετία τώρα. Η συρρίκνωση των δομών θα φέρει ενδεχομένως τα οικονομικά αποτελέσματα που προσδοκά το Υπουργείο και μας θυμίζει και τα λόγια παράγοντα του, που όταν ήταν συνδικαλιστής ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο για τις απολύσεις δήλωνε: «δεν είναι παράλογο να προκύπτουν πλεονάζοντες εκπαιδευτικοί όταν η δημόσια εκπαίδευση συρρικνώνεται». Στον βωμό της μείωσης του διοικητικού κόστους στην παιδεία στο μισό, που αποτελεί άλλωστε και μνημονιακή δέσμευσή μας,  δεν θέλουμε να πιστέψουμε πως πρόκειται για άλλη μια απόφαση που δεν έχει άλλο στόχο παρά την εξοικονόμηση πόρων. Πόρων οικονομικών και ανθρώπινων.
Προτείνουμε την δυνατότητα λειτουργίας δευτέρου ΕΚ στο ίδιο σχολικό συγκρότημα, με στόχο την άρτια εκτέλεση του διοικητικού έργου και την καλύτερη εποπτεία των εργαστηριακών υποδομών. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για λειτουργικούς λόγους (καλύτερη εξυπηρέτηση μαθητών, αρτιότερη λειτουργία προγράμματος καλύτερη εκμετάλλευση υλικών και υποδομών, αποτελεσματικό διοικητικό έλεγχο που δεν είναι δυνατός σε μεγάλα συγκροτήματα που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο) κατόπιν πρότασης του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Διευθυντές των υπαρχόντων Ε.Κ. να επιτρέπεται η ίδρυση δεύτερου Ε.Κ. στο ίδιο σχολικό συγκρότημα με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

3.  Επίσης με το άρθρο 3 ως ακολούθως:
Στο άρθρο 12 (Γενικές Διατάξεις) συμπληρώνεται η  παράγραφος με αύξοντα αριθμό 4 ως εξής: «Σε αυτήν την περίπτωση, για τους υπεύθυνους τομέων και υπευθύνους εργαστηρίων, ισχύουν τα αντίστοιχα ωράρια του Εργαστηριακού Κέντρου. Ο υπεύθυνος τομέα του Σχολικών Εργαστηρίων δε λαμβάνει επίδομα θέσης και μόρια διοικητικής ευθύνης».
Οι υπεύθυνοι εργαστηρίου και οι τομεάρχες των Σχολικών Εργαστηρίων τοποθετούνται και ασκούν πρόσθετο εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Αποτελεί διάκριση και σημείο ανισότητας έναντι των συναδέλφων τους που ασκούν τα ίδια καθήκοντα σε Ε.Κ. η εξαίρεσή τους από το επίδομα ευθύνης πόσο μάλλον  από την απόκτηση των μορίων διοικητικής ευθύνης.
Προτείνουμε την άμεση κατάργηση της σχετικής διάταξης.

4.  Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της λειτουργίας εργαστηρίων σε ΕΠΑ.Λ. τα οποία δεν εντάσσονται σε Ε.Κ. πέραν των ειδικών περιπτώσεων που προβλέπει  η παρ. 4 στο άρθρο 12 της  υπ’αριθ. 96004/Δ4/17-6-2015 (ΦΕΚ 1318 τ.Β΄),Σχεδιαστήρια, Εργαστήρια Πληροφορικής, Εργαστήρια Χημεία  και Εργαστήρια Φυσικής. Αυτό έχει σαν συνέπεια την ελλιπή εποπεία και υποστήριξη των εργαστηρίων σε υλικοτεχνική υποδομή με συνέπεια την μη αποτελεσματική και ποιοτική λειτουργία τους.
Προτείνουμε την ένταξη όλων των Εργαστηριακών χώρων στα Ε.Κ. με αντίστοιχο ορισμό  υπεύθυνου εργαστηρίου.

 

 

Έγκριση Λειτουργίας Ολιγομελών Τμημάτων

 Έγκριση Λειτουργίας Ολιγομελών Τμημάτων Τομέων και Ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ.

Σχετ.:     Η με αριθμό Φ12/127076/Δ4/01-08-2016 (Β΄2434) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)»
Η τρέχουσα σχολική χρονιά βρίσκει τους μαθητές της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και αδιέξοδα. Βιώνουν την διάψευση των προσδοκιών τους για αναβάθμιση της Τ.Ε.Ε. και ταυτόχρονα τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που πλήττουν καίρια τις οικογένειές τους. Και τώρα, ενώ ξεκινάει η σχολική χρονιά, κάποιοι από αυτούς κινδυνεύουν να μεταφερθούν σε άλλο σχολείο γιατί το τμήμα που φοιτούν είναι ολιγομελές.
Επιμένουμε (και θα επανερχόμαστε συνεχώς) ότι η Τ.Ε.Ε. έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, και ιδιόμορφα προβλήματα που αναφύονται, τα οποία δεν μπορούν να «λύνονται» με συνταγές και προδιαγραφές που εφαρμόζονται στα Γυμνάσια και στα ΓΕ.Λ.
Αναλυτικότερα:
1. Οι μαθητές που επιλέγουν το ΓΕ.Λ. εγγράφονται στο σχολείο που είναι πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας τους. Με το πλήθος των ΓΕ.Λ. που υπάρχουν σε όλη την Επικράτεια (στα μεγάλα αστικά κέντρα υπάρχουν από ένα έως τέσσερα Γενικά Λύκεια σε κάθε συνοικία) οι μαθητές δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα.
Επιπλέον, σε ΟΛΑ τα ΓΕΛ διδάσκεται ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ.
Αντίθετα, τα ΕΠΑ.Λ. παρέχουν διαφορετικό περιεχόμενο σπουδών εξαιτίας των διαφορετικών Τομέων/Ειδικοτήτων που λειτουργεί το καθένα, και παρόλα αυτά είναι λίγα σε αριθμό και αραιά κατανεμημένα με τρόπο πού να εξυπηρετούν κατά το δυνατόν τους μαθητές των απομακρυσμένων περιοχών και των απομακρυσμένων χωριών.
Οι μαθητές της Τ.Ε.Ε. επιλέγουν κατ’ αρχήν την ειδικότητα στην οποία θέλουν να φοιτήσουν και στη συνέχεια, μεταξύ των Σχολείων στα οποία λειτουργεί η ειδικότητα της αρεσκείας τους, επιλέγουν το κοντινότερο στον τόπο κατοικίας τους. Όταν λοιπόν ο μαθητής επιλέξει τελικά ένα σχολείο, είναι απολύτως βέβαιο ότι έχει εξαντλήσει όλα τα ενδεχόμενα μετακινήσεων στις οποίες έχει τη δυνατότητα να υποβληθεί ο ίδιος και η οικογένειά του.
2. Η τροφοδότηση των τάξεων των ΓΕ.Λ. γίνεται με αυτόματο και απλουστευμένο τρόπο: π.χ. οι 100 μαθητές της Α΄ τάξης θα εγγραφούν στη Β΄ τάξη και μετά ΟΛΟΙ στη Γ΄ τάξη, δηλαδή υπάρχει ομαλή και συνεχής ροή μαθητών από τάξη σε τάξη, με αποτέλεσμα ένα σχολείο προβλέψιμο, λειτουργικό, «βιώσιμο» στο οποίο σπάνια προκύπτουν ολιγομελή τμήματα.
Όμως, οι ίδιοι σε αριθμό 100 μαθητές της Α΄ τάξης ενός ΕΠΑ.Λ. θα μοιραστούν σε 4-5 Τομείς στην Β΄ τάξη, ενώ στην Γ΄ τάξη κάποιοι Τομείς χωρίζονται σε 2-3 Ειδικότητες. Εφαρμόζοντας απλά μαθηματικά, και δεδομένου ότι οι μαθητές δεν θα κατανεμηθούν ισομερώς στους διατιθέμενους Τομείς, στο σχολείο αυτό θα προκύψουν νομοτελειακά κάποια ολιγομελή τμήματα στη Β΄ τάξη, και σίγουρα στη Γ΄ τάξη. Επομένως, σύμφωνα με την προκρούστια «λογική» (ή μάλλον τον απόλυτο παραλογισμό) των Εγκυκλίων, θα πρέπει να καταργηθούν αυτά τα «ολιγομελή» τμήματα, να διαλυθούν, και οι μαθητές να «μετοικήσουν» σε άλλα σχολεία όπου διδάσκεται η ίδια ειδικότητα, ασχέτως του πόσο μακριά βρίσκονται από την ήδη απομακρυσμένη κατοικία του μαθητή (γιατί αν ήταν πιο κοντά σε αυτή, θα τα είχε επιλέξει εξ’ αρχής) ή αν τους βολεύει το ωράριο του νέου σχολείου.
Και για να το διατυπώσουμε απλά και ξεκάθαρα, ωθούμε ουσιαστικά τον ήδη εξουθενωμένο μαθητή στην εγκατάλειψη του σχολείου η στην καλύτερη περίπτωση να παρακολουθήσει έναν τομέα η ειδικότητα που δεν επιθυμεί.
Θα ήταν πραγματικά πιο έντιμο από πλευράς της Πολιτείας να προβλέπει την «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των ΜΑΘΗΤΩΝ» και όχι των ολιγομελών τμημάτων. Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο έτσι κι αλλιώς …
3. Τα Γενικά Λύκεια είναι καταξιωμένα και αποδεκτά από το κοινωνικό σύνολο, εξαιτίας της επικρατούσας άποψης για την εκπαίδευση αλλά και της παράδοσης όπως αποτυπώνεται από το μακροχρόνιο παρελθόν τους.
Η Τ.Ε.Ε. όμως δεν έχει την ίδια τύχη. Οι συνεχείς αλλαγές στη δομή, στο περιεχόμενο και τους στόχους της, δεν επέτρεψε την ωρίμανσή της, την ανάδειξη των καρπών της, την δημιουργία «παράδοσης» Τεχνικής Εκπαίδευσης και την αποδοχή της από την κοινωνία
4. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι μαθητές της Τ.Ε.Ε. ανήκουν στην πλειονότητά τους στα μεσαία και κατώτερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα. Πολλοί από αυτούς είναι ήδη εργαζόμενοι. Βιώνουν μια δραματική καθημερινή προσωπική και οικογενειακή κατάσταση με πείνα, ανεργία, εξαθλίωση. Αυτοί και οι οικογένειές τους έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα. Και παρόλα αυτά ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ !! Στον αγώνα για μόρφωση, για προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη. Θέλουν να μάθουν μια τέχνη και να πάρουν το πτυχίο τους για να μπορούν να την εξασκήσουν. Διεκδικούν τη θέση τους στο μέλλον αυτού του τόπου γιατί πιστεύουν ότι το ΜΕΛΛΟΝ του ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ !!

Συμπερασματικά:
Είναι απολύτως ΑΔΙΚΟ, Παιδαγωγικά και Κοινωνικά ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ να εξαναγκάζουμε τους μαθητές που έχουν εγγραφεί και έχουν φοιτήσει για μία ή και δύο χρονιές σε ένα σχολείο να μεταφερθούν εν μέσω της φοίτησής τους, σε ένα άλλο πιο απομακρυσμένο σχολείο, επειδή το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα αδυνατεί να αντιληφθεί ΕΓΚΑΙΡΑ ότι κάποια τμήματα ενός Τομέα στη Β΄ τάξη ή μιας Ειδικότητας στην Γ΄ τάξη, θα προκύψουν να είναι ολιγομελή στις επόμενες χρονιές, και ως εκ τούτου δεν θα εγκριθεί η λειτουργία τους.
Είναι απαράδεκτο να δημιουργείται τέτοιου είδους αναστάτωση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, που μόνο τις αστοχίες του εκπαιδευτικού συστήματος και τους ατυχείς χειρισμούς της Διοίκησης μπορεί να αναδείξει, προκαλώντας την έντονη κοινωνική κατακραυγή, την απαξίωση του σχολείου και στη συνέχεια μαθητική διαρροή που νομοτελειακά οδηγεί στην εγκατάλειψή του !
Οι μαθητές της Τ.Ε.Ε., μετά από την εγγραφή τους, έχουν την πεποίθηση ότι θα συνεχίσουν να σπουδάζουν και ότι θα αποφοιτήσουν από το σχολείο που γράφτηκαν. Και έχουν δικαίωμα να έχουν αυτήν την πεποίθηση, γιατί κανένας δεν τους προειδοποίησε για το αντίθετο !! Στους μαθητές αυτούς εφαρμόζεται αδιακρίτως και άδικα, η εσχάτη των ποινών που μπορεί να επιβληθεί σε μαθητή, η «αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος», χωρίς να έχουν υποπέσει σε κανένα απολύτως παράπτωμα !! «Τιμωρούνται» γιατί επέλεξαν να φοιτήσουν σε σχολείο της Τ.Ε.Ε., γιατί επιθυμούν να αποκτήσουν ένα πτυχίο που θα αξιοποιήσουν στην αγορά εργασίας, και γιατί ανήκουν σε μη προνομιούχες κοινωνικά ομάδες …
Και ωστόσο παραμένουν Έλληνες Πολίτες και έχουν δικαιώματα, μεταξύ των άλλων, και στη Μόρφωση. Δεν μπορεί οι διοικητικές αποφάσεις να αναιρούν τις πολιτικές επιδιώξεις της Κυβέρνησης και να αναιρούν στην πράξη τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς στόχους που έθεσε το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας για το «Τεχνικό και Επαγγελματικό Σχολείο … ένα «σχολείο» που απαντά στη διαφορετικότητα των μαθητών, … που εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, … αντίθετο σε κάθε μορφή περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, ένα «σχολείο» που λαμβάνει υπόψη του τις υπαρκτές σήμερα ανάγκες των πολιτών, κυρίως όμως των μαθητών και των γονέων τους».
Δεν είναι δυνατόν οι υπηρεσιακές Εγκύκλιοι του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ που αφορούν στη λειτουργία των σχολείων να μην περιέχουν ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ τα οποία να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά την λήψη των αποφάσεων. Δεν μπορεί η εφαρμογή των εγκυκλίων αυτών να έχει ως αποτέλεσμα την μετακίνηση των μαθητών από σχολείο σε σχολείο μέχρι να πάρουν το Απολυτήριο και το Πτυχίο τους, να ξεκινούν τη σχολική χρονιά σε ένα σχολείο και να την ολοκληρώνουν σε άλλο, να αλλάζουν σχολικό περιβάλλον όταν προετοιμάζονται για Πανελλαδικές Εξετάσεις, να αλλάζουν ωράριο και να υποχρεώνονται σε μεγάλες καθημερινές μετακινήσεις.
Δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να καλύπτει βάναυσες πρακτικές που προκύπτουν από την απολύτως «υπηρεσιακή» ανάγνωση και εφαρμογή των εγκυκλίων του, με ολέθρια αποτελέσματα στην διαδικασία της μάθησης, στην σχολική επιτυχία και στο μέλλον των μαθητών.

Πρόταση:

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να εγκρίνουν αιτιολογημένα με βάση την επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε παραπάνω τη λειτουργία ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ τμημάτων, ιδιαίτερα των τελευταίων τάξεων των ΕΠΑ.Λ., συνυπολογίζοντας ότι :
 • η φετινή Γ΄ τάξη είναι η τελευταία που λειτουργεί με τον ν.4186/2013,
 • ενώ άρχισαν οι εγγραφές με την εγκύκλιο με Αριθμ.  106270/Δ4 / 29-06-2016, καλούμαστε να τις ολοκληρώσουμε βασιζόμενοι στην Υ.Α. Αριθμ. 133381/Δ4 / 12-8-2016 που προβλέπει διαφορετικά προαπαιτούμενα- κριτήρια  για τις εγγραφές και είναι σαφώς δυσμενέστερη και
 • όπως κατ’ αντιστοιχία προβλέπεται στην Υ.Α με Αριθμ. 131457/Δ2/ 9-8-2016 για τα Γενικά Λύκεια.


 

 

Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

Παραθέτουμε πίνακα ειδικοτήτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν καθώς και τις ρυθμίσεις και προϋποθέσεις για την αδειοδότηση.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ 20 ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ειδικότητες- Σχολές- χάρτης- τηλέφωνα - διευθύνσεις)

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

1ο ΕΠΑ.Λ Λουτρακίου με τους εξής τομείς και ειδικότητες
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
1. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
2. Ηλεκτρονικών συστημάτων επικοινωνιών
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων

2ο ΕΠΑ.Λ Λουτρακίου με τους εξής τομείς και ειδικότητες
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
1. Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και κατασκευών
2. Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού
ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1. Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. Υποστήριξης Συστημάτων , Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
2. Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
3. Βοηθών Νοσηλευτών
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων
2. Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος
3. Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας

1ο ΕΠΑ.Λ Κορίνθου με τους εξής τομείς και ειδικότητες
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1. Γραφικών Τεχνών
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1. Σχεδιαστών Δομικών Έργων
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. Υποστήριξης Συστημάτων Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ


1ο ΕΠΑ.Λ Νεμέας με τους εξής τομείς και ειδικότητες
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
1. Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και κατασκευών
2. Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού
ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1. Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. Υποστήριξης Συστημάτων Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων
2. Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας

1ο ΕΠΑ.Λ Κιάτου με τους εξής τομείς και ειδικότητες
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
1. Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και κατασκευών
2. Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού
ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1. Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. Υποστήριξης Συστημάτων Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
2. Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
3. Βοηθών Νοσηλευτών
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας

1ο ΕΠΑ.Λ Ξυλοκάστρου με τους εξής τομείς και ειδικότητες
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
1. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
2. Ηλεκτρονικών συστημάτων επικοινωνιών
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. Υποστήριξης Συστημάτων Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

1ο ΕΠΑ.Λ Ζευγολατιού με τον εξής τομέα και ειδικότητα
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. Υποστήριξης Συστημάτων Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ
Δευτέρα 03-09-2012 >Ξεκινούν οι εγγραφές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ,  ΚΙΝΗΤΟ : 6945059220

ΕΠΑΛ ΝΕΜΕΑΣ 27460-23284 (κ.Κυριάκος) ΠΡΩΙ 09:00-13:00

ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1ο 2741085408 (κ.Ζαραφέτας)
ΠΡΩΙ 09:00-13:00

ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2ο 2741080713 (κ.Παπαφίλης)
ΠΡΩΙ 09:00-13:00

ΕΠΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2741080712 (κ.Δράκος)ΑΠΟΓΕΥΜΑ 16:00-18:00

ΕΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 2742023455 (κ.Μεγαρίτης)
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 16:00-18:00

ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ 2742023719 (κ.Σιετής)
ΠΡΩΙ 09:00-13:00
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ.
- ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Φυσικού Αερίου)
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC
ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ - ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ - ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΠΑ.Λ. / ΕΠΑ.Σ. - Σ.Ε.Κ.

Σχολεία
Διεύθυνση
(Χάρτης)
Μόρια
Τηλ
Φαχ
Email
Περιοχή Αγ. Νικολάου, Κιάτο
τκ: 20200
2
27420.23719
2742020064
Αδειμάντου 81, Κόρινθος, 201 00 1
27410.83808
 
ΠΕΟ προς Επίδαυρο
τκ: 20300
2
27410.85408
 
ΠΕΟ προς Επίδαυρο
τκ: 20300
2
27410.80711
27410.28103
2741028103
Ζευγολατιό Κορινθίας
τκ: 20001
2
27410.56530
 
Μαθητικής Εστίας, Νεμέα
τκ: 20500
4
27460.23284
2746023284
Περιοχή Σύθα , Ξυλόκαστρο
τκ: 20400
3
27430.26286
2743029081
Περιοχή Αγ. Νικολάου, Κιάτο
τκ: 20200
2
27420.23455
27420.20076
 27420.24361
ΠΕΟ προς Επίδαυρο
τκ: 20300
2
27410.80712
 
Τέρμα Ερμού, Κόρινθος
τκ: 20100
1
27410.85420
 
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ - ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ  - ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

1ο ΕΠΑ.Λ Λουτρακίου με τους εξής τομείς και ειδικότητες
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
1. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
2. Ηλεκτρονικών συστημάτων επικοινωνιών
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων

2ο ΕΠΑ.Λ Λουτρακίου με τους εξής τομείς και ειδικότητες
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
1. Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και κατασκευών
2. Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού
ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1. Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. Υποστήριξης Συστημάτων , Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
2. Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
3. Βοηθών Νοσηλευτών
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων
2. Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος
3. Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας

1ο ΕΠΑ.Λ Κορίνθου με τους εξής τομείς και ειδικότητες
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1. Γραφικών Τεχνών
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1. Σχεδιαστών Δομικών Έργων
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. Υποστήριξης Συστημάτων Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ


1ο ΕΠΑ.Λ Νεμέας με τους εξής τομείς και ειδικότητες
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
1. Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και κατασκευών
2. Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού
ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1. Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. Υποστήριξης Συστημάτων Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων
2. Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας

1ο ΕΠΑ.Λ Κιάτου με τους εξής τομείς και ειδικότητες
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
1. Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και κατασκευών
2. Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού
ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1. Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. Υποστήριξης Συστημάτων Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
2. Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
3. Βοηθών Νοσηλευτών
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας

1ο ΕΠΑ.Λ Ξυλοκάστρου με τους εξής τομείς και ειδικότητες
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
1. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
2. Ηλεκτρονικών συστημάτων επικοινωνιών
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. Υποστήριξης Συστημάτων Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

1ο ΕΠΑ.Λ Ζευγολατιού με τον εξής τομέα και ειδικότητα
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. Υποστήριξης Συστημάτων Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ

 
Οι απόφοιτοι Λυκείου για να πάρουν το Πτυχίο στην ειδικότητα που επιθυμούν φοιτούν στα Επαγγελματικά Λύκεια - ΕΠΑ.Λ. (πρωινά 08:00-14:00) και παρακολουθούν στη Β΄ τάξη 18 ώρες την εβδομάδα και στη Γ΄ τάξη 23 ώρες την εβδομάδα , απαλάσσονται από τα υπόλοιπα μαθήματα (σύνολο ειδικότητας και γενικής παιδείας 35 ώρες την εβδομάδα).


 Οι απόφοιτοι Λυκείου για να πάρουν το Πτυχίο στην ειδικότητα που επιθυμούν φοιτούν στις Επαγγελματικές Σχολές - ΕΠΑ.Σ. (απογευματινά 15:30-19:30) και παρακολουθούν στη Α΄ τάξη 25 ώρες και στη Β΄ τάξη 25 ώρες.Πανελλαδικά το 13% των σπουδαστών των Επαγγελματικών Σχολών είναι απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ.


Του Σεραφείμ Κερασιώτη
(Εκπαιδευτικός - Μαθηματικός)
Οι μαθητές που είναι απόφοιτοι γυμνασίων ή έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη στη Β΄ τάξη των Γενικών Λυκείων, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των δύο σχολείων και θα πρέπει να γνωρίζουν το περιεχόμενο των σπουδών, τις διεξόδους, τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά εφόδια που τους παρέχει ο κάθε τύπος σχολείου.

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι λόγοι τους οποίους ένας μαθητής που είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή έχει προαχθεί από την Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου θα θεωρήσει σημαντικούς για να επιλέξει το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.). Για ποιους σημαντικούς λόγους, ο μαθητής που είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή έχει προαχθεί από την Α΄ τάξη στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), θα επιλέξει το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.).
1. Θα αναπτύξει μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα των γενικών μαθημάτων και των μαθημάτων ειδικοτήτων, τις ιδιαίτερες ικανότητές του, τις προσωπικές πρωτοβουλίες, την δημιουργικότητά του και την κριτική σκέψη.
2. Θα γνωρίσει και θα διδαχτεί τις απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις που θα τον βοηθήσουν να αναπτύξει συναφείς δεξιότητες.
3. Μετά την τριετή φοίτηση στο ΕΠΑ.Λ., θα αποκτήσει ισότιμο και ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το ΓΕ.Λ.
4. Θα αποκτήσει ισχυρό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου ΙΙΙ με τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα.
5. Θα μπορεί να εργαστεί στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως τεχνικός, εργοδηγός ή υπάλληλος σε συναφή επαγγέλματα σύμφωνα με το πτυχίο ειδικότητάς του ή να ασκήσει ιδιωτικό έργο.
6. Θα μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του κατά προτεραιότητα στα Ι.Ε.Κ για την απόκτηση εξειδίκευσης σε σύγχρονες ειδικότητες.
7. Θα έχει την δυνατότητα όπως και οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ΑΕΙ – Α.ΤΕΙ και στρατιωτικές –αστυνομικές σχολές και Αστυνομικές Σχολές μέσω πανελληνίων εξετάσεων σε μαθήματα που θα διδάσκεται στην τρίτη τάξη, που θα είναι τέσσερα(4) μαθήματα γενικής παιδείας και δύο(2) μαθήματα της ειδικότητάς του.
8. Θα έχει την επιπλέον επιλογή και δυνατότητα να εισαχθεί με ειδικό ποσοστό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Α.ΤΕΙ και στρατιωτικές σχολές και Αστυνομικές Σχολές Υπαξιωματικών μέσω ειδικών πανελληνίων εξετάσεων σε τέσσερα(4) μαθήματα (Μαθηματικά, Νέα Ελληνικά και δύο(2) μαθήματα της Ειδικότητάς του) που θα διδάσκεται στην τρίτη τάξη.
9. Με τις γενικές, επαγγελματικές και τεχνικές γνώσεις που θα αποκτήσει στο ΕΠΑ.Λ. θα μπορεί να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία τις σπουδές του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συναφών και όχι μόνο ανωτάτων σχολών με την ειδικότητα που απέκτησε στο ΕΠΑ.Λ.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΜΕ ΤΟ ΓΕ.Λ.
ΕΠΑ.Λ. ΓΕ.Λ.
Χορηγεί στους αποφοίτους Πτυχίο ειδικότητας.
-----------------------------
Χορηγεί στους αποφοίτους Απολυτήριο με ενδοσχολικές
εξετάσεις.
Χορηγεί στους αποφοίτους Απολυτήριο με ενδοσχολικές και πανελλήνιες εξετάσεις.
Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα επαγγελματικών τομέων & ειδικοτήτων - γενικής παιδείας & ωφελιμότητας (εκτός των Αρχαίων Ελληνικών) και παράλληλα εκπαιδεύονται στα εργαστήρια τομέων και ειδικοτήτων.
Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και ωφελιμότητας.
------------------------------------
------------------------------------
Οι απόφοιτοι εγγράφονται στα ΙΕΚ κατά προτεραιότητα σε σχέση με τους απόφοιτους των ΓΕ.Λ.
Οι απόφοιτοι εγγράφονται στα ΙΕΚ.
-----------------------------------------------
Οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος επιπέδου 3 της ειδικότητας που αναφέρεται στο πτυχίο τους.
-----------------------------------------
Οι απόφοιτοι έχουν όλα τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το απολυτήριο Λυκείου.
Οι απόφοιτοι έχουν όλα τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το απολυτήριο Λυκείου.
Οι απόφοιτοι εισάγονται με πανελλήνιες εξετάσεις στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές Σχολές – Αστυνομικές Σχολές.
Οι απόφοιτοι εισάγονται με πανελλήνιες εξετάσεις στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές Σχολές – Αστυνομικές Σχολές.
Οι απόφοιτοι εισάγονται με ειδικές πανελλήνιες εξετάσεις και με ειδικό ποσοστό στα ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές Σχολές – Αστυνομικές Σχολές Υπαξιωματικών.
------------------------------------
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑ.Λ)
Α΄ Τ Α Ξ Η
ΚΟΙΝΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τ Ο Μ Ε Ι Σ Σ Τ Η Β΄ Τ Α Ξ Η
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ –
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ –
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ - ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Γ΄ Τ Α Ξ Η
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ –
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ο Ι Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι Ε Χ Ο Υ Ν Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ (Β΄ ΟΜΑΔΑ)
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΕΙ & ΑΤΕΙ, ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΙ -6- ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ο Ι Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι Ε Χ Ο Υ Ν Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ (Α΄ ΟΜΑΔΑ)
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΕΙ, ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ -4- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Ο Ι Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι Ε Χ Ο Υ Ν Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΙΕΚ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Η΄ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΟ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ)
Τ Ι Τ Λ Ο Ι Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΟΤΙΜΟ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΕ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
&
ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ Σ.Ε.Κ ΚΑΙ Σ.Ε
Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Η Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α Σ
ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Σ Τ Η Ν Α΄ Τ Α Ξ Η
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ή
ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Σ Τ Η Β΄ Τ Α Ξ Η
ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ ή
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕ.Λ.
ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ
Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Σ Τ Η Γ΄ Τ Α Ξ Η
ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ
ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ
Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν
ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ*
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ.)
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 -2013.
(Κατά την πρώτη τακτική συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου)
1. Κατανομή ωρών διδασκαλίας και μαθημάτων στους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς.
2. Μερική ή ολική διάθεση των εκπαιδευτικών στο ΣΕΚ.
3. Κατανομή εξωδιδακτικής εργασίας (διοικητική εργασία) στους εκπαιδευτικούς:
3.1.Οικονομικά (μισθοδοσία μονίμων – αναπληρωτών - ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μισθολογικό μητρώο μονίμου και συμβασιούχου προσωπικού, υπερωρίες εκπαιδευτικών, καταστάσεις αποζημίωσης εκδρομών, βεβαιώσεις αποδοχών).
3.2. Στατιστικά.
3.3.Διαχείριση των προγραμμάτων «ΝΕΣΤΩΡ» - «ΕΠΑΦΟΣ» - «survey.sch» - «school.gr» και των βάσεων δεδομένων των στοιχείων των μαθητών – των εκπαιδευτικών μέσω του Η/Υ.
3.4. Σύνταξη εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων.
3.5. Σχολικά βιβλία – Σχολική βιβλιοθήκη - Εποπτικά μέσα διδασκαλίας.
3.6. Γραμματειακή υποστήριξη του σχολείου.
3.7. Διαχείριση του αρχείου πρώην ιδιωτικών σχολών.
3.8. Ορισμός εκπαιδευτικού στην επιτροπή ελέγχου του κυλικείου.
3.9. Πρακτικά των συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων και του σχολικού συμβουλίου.
3.10. Διαχείριση των αρχείων πρώην ΚΕΤΕ, ΤΕΛ και ΤΕΕ.
3.11.Υπεύθυνοι τμημάτων (τήρηση βιβλίων φοίτησης, καρτέλες μαθητών, απουσιολόγια, ενημέρωση γονιών, έλεγχοι τετραμήνων, αποστολή απουσιών, ορισμός επιμελητών κ.α).
3.12. Διεκπεραίωση αλληλογραφίας προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το ταχυδρομείο και άλλες υπηρεσίες.
3.13. Μητρώο - ευρετήριο μαθητών.
3.14.Ορισμός υπευθύνων εκπαιδευτικών των σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής και φυσικών επιστημών.
4. Ανάθεση διδακτικών υπερωριών στους εκπαιδευτικούς.
5. Λειτουργία του σχολείου:
5.1. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου.
5.2.Προσέλευση εκπαιδευτικών – παραμονή – ωράριο – κενά ωρολογίου προγράμματος.
5.3.Υποστήριξη των νεοδιόριστων, αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο σχολείο.
5.4. Σχέσεις εκπαιδευτικών - μαθητών, δημιουργία κατάλληλου σχολικού κλίματος για την επίτευξη των παιδαγωγικών και διδακτικών στόχων του σχολείου.
5.5. Σχέσεις των εκπαιδευτικών με το σύλλογο γονιών και κηδεμόνων.
5.6. Σχέσεις εκπαιδευτικών με το βοηθητικό προσωπικό (καθαρίστριες-φύλακες).
5.7.Ενημέρωση των θεμάτων εκπαιδευτικής νομοθεσίας & της καθημερινής αλληλογραφίας.
5.8.Εφημερίες των εκπαιδευτικών (καθήκοντα - νομοθεσία) – ασφάλεια των μαθητών και του σχολικού χώρου.
5.9.Υγιεινή, αισθητική και λειτουργικότητα των σχολικών χώρων (αίθουσες, κυλικείο, προαύλιο, τουαλέτες) – προτάσεις – σχέδιο εφαρμογής.
6. Μαθητικά θέματα:
6.1. Προσέλευση και παραμονή των μαθητών στο σχολείο.
6.2. Απουσίες μαθητών - δικαιολόγηση.
6.3. Αξιολόγηση μαθητών (νομοθεσία, τεστ αξιολόγησης, προφορικές και γραπτές εξετάσεις τετραμήνων – προγραμματισμός διαγωνισμάτων κ.α). Χρονοδιάγραμμα - από 12-27/09/2012 - διεξαγωγής των διαγνωστικών δοκιμασιών της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. στα μαθήματα, Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία και Ξένες Γλώσσες.
6.4. Αξιολόγηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (νομοθεσία, μαθητές που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία).
6.5.Μαθητικά συμβούλια – συμβούλια τάξης (νομοθεσία - τρόπος λειτουργίας - ενημέρωση μαθητών - συνεργασίες), χρονοδιάγραμμα μαθητικών αρχαιρεσιών (μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2012).
6.6.Απουσιολόγοι – Επιμελητές (τρόπος ορισμού - καθήκοντα – υποχρεώσεις).
6.7.Σχολική παραβατικότητα – Συμπεριφορά μαθητών - Ποινές μαθητών.
6.8. Ενημέρωση γονιών (καθορισμός ημέρας συνάντησης εκπαιδευτικών γονιών και κηδεμόνων). Συνάντηση με το Δ.Σ του συλλόγου των γονέων και κηδεμόνων.
6.9. Βραβεύσεις μαθητών (αριστεία-βραβεία) – ορισμός σημαιοφόρου - παραστατών.
7. Ομάδες εργασίας εκπαιδευτικών και κοινός προγραμματισμός της ύλης ανά μάθημα (μέχρι 30 Σεπτέμβρη 2012), σε συνεργασία με τους αντίστοιχους σχολικούς συμβούλους και το διευθυντή του σχολείου.
8. Λειτουργία τμημάτων υποστήριξης στα μαθήματα α) Νέα Ελληνική Γλώσσα & β) Μαθηματικά στην Α΄ & Β΄ τάξη Ε.ΠΑΛ (εκπαιδευτικοί που θα διδάξουν - μαθητές που θα παρακολουθήσουν).
9. Ανάπτυξη των σχολικών δραστηριοτήτων εκτός του κανονικού ωρολογίου προγράμματος με προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε), Αγωγής Υγείας (Α.Υ), Αγωγής Σταδιοδρομίας (Α.Σ), Αγωγής Καταναλωτή (Α.Κ), Πολιτιστικών Θεμάτων (Π.Θ), Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Leonardo Da Vinci & Comenius.
10. Ενίσχυση του συλλόγου εθελοντών αιμοδοσίας του ΕΠΑ.Λ, προγραμματισμός διενέργειας 1-2 εθελοντικών αιμοδοσιών εκπαιδευτικών – γονιών – κηδεμόνων - μαθητών.
11. Ετήσιος ενδεικτικός προγραμματισμός εκπαιδευτικών εκδρομών - επισκέψεων:
11.1. Εκπαιδευτικοί περίπατοι συνολικά πέντε (5).
11.2. Ημερήσιες εκδρομές συνολικά μια (1).
11.3. Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια εκπόνησης προγραμμάτων Π.Ε, Α.Υ, Α.Κ και Α.Σ συνολικά μια (1) έως δύο (2) ανά πρόγραμμα.
11.4.Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).
11.5. Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εξωτερικό, στα πλαίσια εφαρμογής ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ανταλλαγών κ.α.
11.6. Εκπαιδευτικές επισκέψεις ειδικοτήτων ή γενικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια των διδακτικών ενοτήτων συνολικά μέχρι εννιά (9) ανά τμήμα.
11.7. Πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ..
12. Πραγματοποίηση πολιτιστικής ημερίδας ή διημερίδας στο τέλος του διδακτικού έτους (πότε – που – πως).
13. Συμμετοχή των μαθητών του σχολείου στις αθλητικές εκδηλώσεις του Δήμου και του Υ.Π.Ε.Π.Θ και τους Πανελλήνιους Καλλιτεχνικούς Αγώνες.
14. Οργάνωση και συμμετοχή σε διαγωνισμούς(εφημερίδα, χορός, μουσική, θέατρο, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγής σταδιοδρομίας κ.α).
15. Ομιλητές – εισηγητές και οργανωτές σχολικών εορτών και άλλων επίκαιρων και διαχρονικών εκδηλώσεων όπως: 15η Σεπτέμβρη - 28η Οκτώβρη – 17η Νοέμβρη – 25η Μάρτη – Εορτές Χριστουγέννων και Πάσχα, ημέρα του εκπαιδευτικού, επαγγελματικός προσανατολισμός - επαγγελματική καριέρα, δρόμοι μετά τα ΕΠΑ.Λ, εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ισότητα των φύλων, πολυπολιτισμικότητα, ημέρα για το AIDS, ναρκωτικά, αλκοόλ, κάπνισμα, κινητά τηλέφωνα, αιμοδοσία, περιβάλλον, εγκληματικότητα, ρατσισμός, ανεργία, σχολική παραβατικότητα, τροχαία ατυχήματα, φιλανθρωπικές δραστηριότητες κ.α.
16. Προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα (σεισμοί, πλημμύρες, φωτιά, δυνατοί άνεμοι). Προστασία από επιδημίες. Σχεδιασμός – ασκήσεις προετοιμασίας. Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους εκπαιδευτικούς.
17. Σχολικό συμβούλιο (Σ.Σ) - ορισμός της πρώτης συνεδρίασης
(από 12-22/09/2012) – διαμόρφωση της ημερησίας διάταξης - προτάσεις.
18. Σχολική επιτροπή (Σ.Ε) ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα δρώμενα της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου ή του Δημοτικού Διαμερίσματος (σύνθεση, οικονομικά, αποφάσεις, προβλήματα κ.α).
19. Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας (Σ.Σ.Κ) επικαιροποίηση των μελών και ενεργοποίησή του σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρο 1, υπ. απόφαση 8440/24-2-2011/ΦΕΚ 318/2011.
20. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) Δήμου ενημέρωση για τις αποφάσεις που επηρεάζουν την λειτουργία του σχολείου, προτάσεις.
21. Άλλο θέμα ή θέματα που θα προτείνουν τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων προ ημερήσιας διάταξης.
Η παρουσία όλων των εκπαιδευτικών στη τακτική συνεδρίαση είναι αναγκαία και υποχρεωτική, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να εισηγηθούν κάποιο ή κάποια από τα θέματα να ενημερώσουν τη διεύθυνση του σχολείου.
(Κατά την πρώτη τακτική συνεδρίαση συμμετέχει – ενημερώνεται έγκαιρα για την ημερομηνία της συνεδρίασης- ο σχολικός σύμβουλος γενικής παιδαγωγικής ευθύνης της σχολικής μονάδας).
*ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΚΙΝΗΤΟ : 6945059220

ΕΠΑΛ ΝΕΜΕΑΣ 27460-23284 (κ.Κυριάκος) ΠΡΩΙ 09:00-13:00

ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1ο 2741085408 (κ.Ζαραφέτας)
ΠΡΩΙ 09:00-13:00

ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2ο 2741080713 (κ.Παπαφίλης)
ΠΡΩΙ 09:00-13:00

ΕΠΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2741080712 (κ.Δράκος)ΑΠΟΓΕΥΜΑ 16:00-18:00

ΕΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 2742023455 (κ.Μεγαρίτης)
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 16:00-18:00

ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ 2742023719 (κ.Σιετής)
ΠΡΩΙ 09:00-13:00

ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΟι πτυχιούχοι της ειδικότητας "Θερμουδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης" θα είναι ικανοί να ασχοληθούν με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή δικτύων σωληνώσεων για την εξαναγκασμένη ή φυσική κυκλοφορία ρευστών ( με τις απαραίτητες συσκευές και όργανα ) ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες, τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς. Μπορούν να απασχοληθούν σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης κτιρίων, ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες - βιοτεχνίες, τεχνικές, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων).

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ - ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ  - ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. 

Πανελλαδικά το 13% των σπουδαστών των Επαγγελματικών Σχολών είναι απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ.


Α ΤΑΞΗ   Β ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής
Στοιχεία Ηλεκτρολογίας
Ύδρευση - Αποχέτευση
Σχέδιο Ειδικότητας
Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
Θέρμανση
Θερμικές Εγκαταστάσεις
3Θ+6Ε
1Θ+4Ε

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών
Θερμάνσεων
Κατασκευή & Λειτουργία Εγκαταστάσεων
Κεντρικής Θέρμανσης
Συντήρηση & Επισκευές Κεντρικής Θέρμανσης
Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας
Ειδικές Εφαρμογές Η/Υ
2Θ+6Ε
2Θ+8Ε

*Θ: Θεωρία
**Σ: Σχέδιο
***Ε: Εργαστήριο


ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ , ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ ΜΕ  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 15:30-19:30 ΕΠΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2741080712 (κ.Δράκος)   ΚΙΝΗΤΟ:6945059220  

 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΧΟΛΗ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΕ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 15:30-19:30 ΕΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 2742023455 (κ.Μεγαρίτης)    ΚΙΝΗΤΟ:6945059220


 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ Στους απόφοιτους χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2009/1992, το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του 6 του Ν.2009/1992.

 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Φυσικού Αερίου)
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC
ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ - ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ - ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η συγκεκριμένη ειδικότητα αφορά στη διαμόρφωση υπάρχοντων χώρων με χρησιμοποίηση επίπλων, αντικειμένων και υλικών, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η λειτουργική και αισθητική αρτιότητα του χώρου.Ο απόφοιτος της ΕΠΑΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ μπορει να εργαζεται αρχικά ως βοηθός και στη συνέχεια, μετά την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, ως τεχνίτης σε οργανωμένους επαγγελματικούς χώρους του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΧΟΛΗ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΕ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 15:30-19:30 ΕΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 2742023455 (κ.Μεγαρίτης)    ΚΙΝΗΤΟ:6945059220Α ΤΑΞΗ   Β ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
Ιστορία των τεχνών. έργα & δημιουργοί         
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Ελεύθερο Σχέδιο
Τεχνολογία Υλικών

Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων
Φωτογραφια
Εφαρμογές Η/Υ


Ιστορία Διακοσμητικών Τεχνών
Αρχιτεκτονικό - Προοπτικό Σχέδιο
Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα
Ιστορία των Τεχνών - Έργα & Δημιουργοί
Κατασκευαστικό Σχέδιο
Σχεδιασμός Επαγγελματικών Χώρων
Διακοσμητική Σύνθεση - Μακέτα
Σχέδιο με Η/Υ
Φωτογραφία
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας "Αμαξωμάτων " θα είναι ικανοί να ασχοληθούν με επιτυχία με την επισκευή (επιδιόρθωση), την αντικατάσταση και τη ρύθμιση των στοιχείων και εξαρτημάτων του αμαξώματος των αυτοκινήτων, καθώς και την βαφή αυτών. Επίσης θα έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις για τον χειρισμό και τη λειτουργία του εξοπλισμού του συνεργείου και τη  τεχνολογία των χρησιμοποιούμενων υλικών. Μπορούν να ασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις (συνεργεία αντιπροσωπειών αυτοκινήτων, εμπορικές εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτες σε υπηρεσίες και οργανισμούς για επισκευή οχημάτων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ , ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ ΜΕ  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 15:30-19:30 ΕΠΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2741080712 (κ.Δράκος)   ΚΙΝΗΤΟ:6945059220  

 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΧΟΛΗ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΕ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 15:30-19:30 ΕΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 2742023455 (κ.Μεγαρίτης)    ΚΙΝΗΤΟ:6945059220


 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ Στους απόφοιτους χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2009/1992, το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του 6 του Ν.2009/1992.


Α ΤΑΞΗ   Β ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
Μηχανική - Αντοχή  Υλικών
Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
Συστήματα Αυτοκινήτου
Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου


2+4Ε
3+4Ε
2+3Ε

Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας
Συγκολλήσεις
Τεχνολογία Αμαξωμάτων
Σχέδιο ειδικότητας
Βαφές Αμαξωμάτων
2+4Ε
3+6Ε
2+3Ε
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:

1ο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ ΝΕΜΕΑΣ

 

Το Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Νεμέας ιδρύθηκε στις 25/06/1984 και λειτουργεί από τη σχολική χρονιά 1984-1985. Στεγάζεται προσωρινά στη μαθητική εστία Νεμέας και υπολογίζεται σε μικρό χρονικό διάστημα να βρίσκεται στο δικό του κτίριο. Οι μαθητές του Τ.Ε.Ε. Νεμέας είναι όλοι απόφοιτοι του Γυμνασίου Νεμέας και κατάγονται είτε από την πόλη της Νεμέας είτε από τα γύρω χωριά του Δήμου. 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ


 Ο απόφοιτος αναμένεται να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:
να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας. Να καλλιεργεί, συλλέγει, συσκευάζει και να πωλεί το βιολογικό προϊόν , σύμφωνα με τις Διεθνείς προδιαγραφές και την ισχύουσα Κοινοτική
νομοθεσία
 • Να αποκτήσει επαφή με την αναπτυξιακή διαδικασία της υπαίθρου και με εναλλακτικούς τρόπους ανάπτυξης που σέβονται το περιβάλλον.
 • Να αναγνωρίζει τη συμβολή του αγροτουρισμού στη διατήρηση και ανάδειξη των τοπικών πολιτισμών καθώς και στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Να εφαρμόζει τις βασικές αρχές οργάνωσης και διαχείρισης αγροτουριστικής μονάδας
 • Να αποκτήσει επαφή με τον τομέα των αγροβιοτεχνιών και στον βασικό ρόλο στην συμπλήρωση - ενίσχυση των γεωργικών εισοδημάτων.
 • Να έχει βασικές γνώσεις για την εγκατάσταση λειτουργία και συντήρηση των αγροβιοτεχνών.
 • Να αποκτήσει επαφή με τη  ελληνική λαϊκή τέχνη, ώστε να εντοπίσει εκείνα τα στοιχεία από την παράδοση, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής ( συμμετοχή, συνεργατικότητα ).
 • Να εξοικειωθεί στην χρήση αγγλικής ορολογίας γύρω από τον αγροτικό και αγροτουριστικό χώρο.
 • Να τειρεί τους βασικούς κανόνες λειτουργίας των αγροτουριστικών καταλυμάτων. 
 • Να αποκτήσει την ικανότητα επαγγελματικής προσφοράς υπηρεσιών (υποδοχής εξυπηρέτησης, οργάνωσης εκδρομών και ξεναγήσεων, αθλοπαιδιών κλπ), καθώς και τις βασικές γνώσεις οργάνωσης και λειτουργίας καταλυμάτων και μονάδας εστίασης σε αγροτουριστική μονάδα.
 • Να αποκτήσει την ικανότητα κατασκευή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων καθώς και των αντίστοιχων μονάδων μεταποίησης, ιδιαίτερα σε προϊόντα ονομασίας προελεύσεως και ειδικών ποιοτικών χαρακτηριστικών (λάδι, μέλι, κρασί)
 • Να  εκτελεί κατασκευαστικές εργασίες σε απλές εγκαταστάσεις και να κατέχει βασικές γνώσεις για την λειτουργία και την συντήρηση αυτών των εγκαταστάσεων.
 • Να συνδέσει τις μεθόδους εμπορίας (Μάρκετινγκ) με τις αγροτουριστικές και αγροβιοτεχνικές δραστηριότητες και να εξοικειωθεί με τις προωθητικές μεθόδους των αγροτουριστικών και αγροβιοτεχνικών προϊόντων (διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις και προωθητικές ενέργειες).
 • Να τειρεί στοιχειώδεις οικονομικούς λογαριασμούς. Να αποκτήσει φορολογική και επιχειρηματική συνείδηση.
 • Να εφαρμόζει τους κανόνες των δημοσίων σχέσεων και της επικοινωνίας με τους πελάτες του, και με τους συνεργάτες του.

Α ΤΑΞΗ   Β ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
Αγροτουρισμός και Ανάπτυξη
Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας
Αγγλικά Ειδικότητας
Γεωργικές Εγκαταστάσεις
Εμπορία (Μαρκετιγκ) προιόντων αγροτουρισμού και αγροβιοτεχνίας
Εφαρμογές Η/Υ
2Θ+2Ε
2Θ+3Ε

2Θ+4Ε
2Θ+3Ε
1Θ+1Ε

Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις
Αγροβιοτεχνίες
Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού Υπαίθρου
Ιδιοπαραγώμενα Γεωργικά Προιόντα
Αγροτική Παράδοση και Λαική Τέχνη
2Θ+2Ε
3Θ+3Ε
2Θ+2Ε
2Θ+4Ε
2Θ+3Ε
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ , ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ ΜΕ  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 15:30-19:30 ΕΠΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2741080712 (κ.Δράκος)   ΚΙΝΗΤΟ:6945059220  ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΧΟΛΗ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΕ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 15:30-19:30 ΕΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 2742023455 (κ.Μεγαρίτης)    ΚΙΝΗΤΟ:6945059220

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ , ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 08:00-14:00

 ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2ο 2741080713 (κ.Παπαφίλης)2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥhttp://www.slideshare.net/talevizou/2o-epal-loytrakioy2

http://2epal-loutr.kor.sch.gr/


ΕΠΑΣ Λουτρακίου

Γενικά για τις ΕΠΑ.Σ.


Η ΕΠΑ.Σ. περιλαμβάνει τις τάξεις Α και Β, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας.
Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 ημέρες από 5 ώρες κάθε μέρα (25 ώρες/εβδομάδα).
Η φοίτιση είναι διετής και οι απόφοιτοι παίρνουν Πτυχίο Μέσων Τεχνικών Σχολών, που τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος με τη σχετική προϋπηρεσία. Επίσης εξασφαλίζουν την άδεια Τεχνικού Ασφαλείας, μια σημαντική νομοθετική υποχρέωση που εφαρμόζεται πλέον στους χώρους εργασίας. Το ωράριο λειτουργίας της ΕΠΑ.Σ. Λουτρακίου είναι απογευματινό από 15:30 έως 19:30, ενώ μπορούν να φοιτήσουν μαθητές ανεξαρτήτως ηλικίας.

Στην Α' Τάξη της ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται:
α) Προαχθέντες στη Β' τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. ημερήσιων και εσπερινών, Τ.Ε.Λ., Ενιαίων Λυκείων, Λυκείου Εμπορικού Ναυτικού (Λ.Ε.Ν.)
β) Προαχθέντες στη Β' Τάξη του Α' Κύκλου Τ.Ε.Ε.
γ) Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου για την απόκτηση ειδικότητας
δ) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Σ., ΕΠΑ.Σ., Α' ή Β' κύκλου Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων σχολών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας
ε) Προαχθέντες της Δ' άξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου
ζ) Προαχθέντες στην Γ' τάξη Εσπερινού Τ.Ε.Λ. 

Στην Β' Τάξη της ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται:
α) Προαχθέντες της Α' τάξης των ΕΠΑ.Σ.
β) Κάτοχοι πτυχίου Α' κύκλου Τ.Ε.Ε. στην ίδια ή σε συναφή ειδικότητα

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ
Στους απόφοιτους του ΕΠΑ.Σ. χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2009/1992, το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να εγγράφονται στα Ι.Ε.Κ. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑ.Σ. καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του 6 του Ν.2009/1992.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ.
- ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Φυσικού Αερίου)
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC
ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ - ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ - ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΑ.Σ ΚΙΑΤΟΥ


ΓΕΝΙΚΑ Η ΕΠΑ.Σ. περιλαμβάνει τις τάξεις Α και Β, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας.
Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 ημέρες από 5 ώρες κάθε μέρα (25 ώρες/εβδομάδα).
Η φοίτιση είναι διετής και οι απόφοιτοι παίρνουν Πτυχίο Μέσων Τεχνικών Σχολών, που τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος με τη σχετική προϋπηρεσία. Επίσης εξασφαλίζουν την άδεια Τεχνικού Ασφαλείας, μια σημαντική νομοθετική υποχρέωση που εφαρμόζεται πλέον στους χώρους εργασίας. Το ωράριο λειτουργίας της ΕΠΑ.Σ. Κιάτου είναι απογευματινό από 15:30 έως 19:30, ενώ μπορούν να φοιτήσουν μαθητές ανεξαρτήτως ηλικίας.

Στην Α' Τάξη της ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται:
α) Προαχθέντες στη Β' τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. ημερήσιων και εσπερινών, Τ.Ε.Λ., Ενιαίων Λυκείων, Λυκείου Εμπορικού Ναυτικού (Λ.Ε.Ν.)
β) Προαχθέντες στη Β' Τάξη του Α' Κύκλου Τ.Ε.Ε.
γ) Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου για την απόκτηση ειδικότητας
δ) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Σ., ΕΠΑ.Σ., Α' ή Β' κύκλου Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων σχολών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας
ε) Προαχθέντες της Δ' άξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου
ζ) Προαχθέντες στην Γ' τάξη Εσπερινού Τ.Ε.Λ.
Στην Β' Τάξη της ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται:
α) Προαχθέντες της Α' τάξης των ΕΠΑ.Σ.
β) Κάτοχοι πτυχίου Α' κύκλου Τ.Ε.Ε. στην ίδια ή σε συναφή ειδικότητα

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ
Στους απόφοιτους του ΕΠΑ.Σ. χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2009/1992, το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να εγγράφονται στα Ι.Ε.Κ. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑ.Σ. καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του 6 του Ν.2009/1992.1o ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (2741085408):

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ(2741080713) :

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΨΥΚΤΙΚΟΙ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ( ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ)

ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ
http://epas-kiatou.kor.sch.gr/

 http://epasloutrakiou.blogspot.com/

 http://2epal-loutr.kor.sch.gr/

 http://1epal-loutr.kor.sch.gr/globalsch-autosch/default/


1ο ΕΠΑΛ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ1ο ΕΠΑΛ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

1ο ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟ1ο ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟ

1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

1ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ1ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

1ο ΕΠΑΛ ΝΕΜΕΑΣ1ο ΕΠΑΛ ΝΕΜΕΑΣ

2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ


Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ , ΔΙΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΣΧΟΛΕΣ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ή ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Ά ΛΥΚΕΙΟΥ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ.

ΦΟΙΤΗΣΗ ΕΙΤΕ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η συγκεκριμένη ειδικότητα αφορά στη διαμόρφωση υπάρχοντων χώρων με χρησιμοποίηση επίπλων, αντικειμένων και υλικών, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η λειτουργική και αισθητική αρτιότητα του χώρου.Ο απόφοιτος της ΕΠΑΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ μπορει να εργαζεται αρχικά ως βοηθός και στη συνέχεια, μετά την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, ως τεχνίτης σε οργανωμένους επαγγελματικούς χώρους του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΧΟΛΗ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΕ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 15:30-19:30 ΕΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 2742023455 (κ.Μεγαρίτης)    ΚΙΝΗΤΟ:6945059220Α ΤΑΞΗ   Β ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
Ιστορία των τεχνών. έργα & δημιουργοί         
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Ελεύθερο Σχέδιο
Τεχνολογία Υλικών

Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων
Φωτογραφια
Εφαρμογές Η/Υ


Ιστορία Διακοσμητικών Τεχνών
Αρχιτεκτονικό - Προοπτικό Σχέδιο
Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα
Ιστορία των Τεχνών - Έργα & Δημιουργοί
Κατασκευαστικό Σχέδιο
Σχεδιασμός Επαγγελματικών Χώρων
Διακοσμητική Σύνθεση - Μακέτα
Σχέδιο με Η/Υ
Φωτογραφία


Τον καθορισμό των ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)
1. Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)
2. Εργαλειομηχανών CNC
3. Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης
4. Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
5. Αμαξωμάτων
6. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
7. Κτιριακών Έργων
8. Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
9. Αργυροχρυσοχοϊας
10. Επιπλοποιίας
11. Κεραμικής - Πηλοπλαστικής
12. Ψηφιδογραφίας - Υαλογραφίας
13. Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης
14. Ξυλογλυπτικής - Διακοσμητικής Επίπλου
15. Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
16. Αγροτικών Μηχανημάτων
17. Αμπελουργίας - Οινοτεχνίας
18. Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονική Τοπίου
19. Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών
20. Δενδροκομίας
21. Ζωοτεχνίας
22. Γαλακτοκομίας − Τυροκομίας
23. Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας
24. Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
25. Βοηθών Φυσιοθεραπευτών
26. Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
27. Βοηθών Φαρμακείων
28. Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών
29. Αισθητικής Τέχνης
30. Κομμωτικής Τέχνης
31. Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών
32. Μαγειρικής Τέχνης
33. Ζαχαροπλαστικής Τέχνης  Οι απόφοιτοι των Δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών, μετά τον διετή κύκλο μαθημάτων , 25 ώρες την εβδομάδα, αποκτούν ΠΤΥΧΙΟ ,ενώ απόφοιτοι  άλλων σχολών  , αποκτούν μόνο πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ , ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ ΜΕ  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 15:30-19:30 ΕΠΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2741080712 (κ.Δράκος)   ΚΙΝΗΤΟ:6945059220

 

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Α ΤΑΞΗ   Β ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
Στοιχεία ανατομίας - Φυσιολογίας
Πρώτες Βοήθειες
Αρχές Προληπτικής Ιατρικής -
Αγωγή Υγείας
Αισθητική Σώματος Ι
Αισθητική Προσώπου Ι
Στοιχεία Δερματολογίας
Κοσμετολογία
Σχέδιο & Χρώμα - Μακιγιαζ Ι
2Θ+3Ε
2Θ+3Ε
1Θ+3Σ

Αισθητική Σώματος ΙΙ
Αισθητική Προσώπου ΙΙ
Στοιχεία Αισθητικής Χειρουργικής
Οργάνωση & Διαχείριση μονάδων Αισθητικής
Κινησιολογία
Μακιγιαζ ΙΙ
Μανικιούρ - Πεντικιούρ
2Θ+3Ε
2Θ+3Ε
2Θ+3Ε

 


 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ
Στους απόφοιτους χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2009/1992, το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του 6 του Ν.2009/1992.

 

 

Στην Α' Τάξη της ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται:
α) Προαχθέντες στη Β' τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. ημερήσιων και εσπερινών, Τ.Ε.Λ., Ενιαίων Λυκείων, Λυκείου Εμπορικού Ναυτικού (Λ.Ε.Ν.)
β) Προαχθέντες στη Β' Τάξη του Α' Κύκλου Τ.Ε.Ε.
γ) Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου για την απόκτηση ειδικότητας
δ) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Σ., ΕΠΑ.Σ., Α' ή Β' κύκλου Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων σχολών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας
ε) Προαχθέντες της Δ' άξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου
ζ) Προαχθέντες στην Γ' τάξη Εσπερινού Τ.Ε.Λ.

ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:


 

Πρόεδρος:
Δημήτρης Τσίτουρας
1ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου , 2741085408
κινητό : 6945059220 , http://dtsitouras.blogspot.com/ dtsitouras@yahoo.gr

Αντιπρόεδρος:
Γιάννης Μαντάς
ΕΠΑΣ Λουτρακίου , http://epasloutrakiou.blogspot.com/ ,  2741080712

Γεν.Γραμματέας:
Σπύρος Γιαννόπουλος
2ο ΕΠΑΛ Λουτακίου , 2741080713

Ταμίας:
Λάμπρος Κλεφτόγιαννης
ΣΕΚ Κιάτου , 2742029370

Οργ.Γραμματέας:
Παλαιολόγος Δούρος
ΕΠΑΣ Κιάτου , 2742023455


Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ένωση Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Νομού Κορινθίας
ΜΕΣΑ ΣΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΠΤΥΧΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ.

ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ. 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

 ΚΑΙ 300 ΕΝΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ,

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΑΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ , ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ ΜΕ

ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 08:30-14:00  ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1ο 2741085408 (κ.Ζαραφέτας) , Ή ,

 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 15:30-19:30 ΕΠΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2741080712 (κ.Δράκος)

  ΚΙΝΗΤΟ:6945059220

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΧΟΛΗ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 08:30-14:00  ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ 2742023719 (κ.Σιετής) ,

 Ή , ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 15:30-19:30 ΕΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 2742023455 (κ.Μεγαρίτης)  

 ΚΙΝΗΤΟ:6945059220

 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ
Στους απόφοιτους χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2009/1992, το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του 6 του Ν.2009/1992.


ΕΠΑΛ ΝΕΜΕΑΣ 27460-23284 (κ.Κυριάκος)

ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1ο 2741085408 (κ.Ζαραφέτας)

ΕΠΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2741080712 (κ.Δράκος)

ΕΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 2742023455 (κ.Μεγαρίτης)

ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ 2742023719 (κ.Σιετής)ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΟι πτυχιούχοι της ειδικότητας " ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" θα είναι ικανοί να υλοποιούν, ελέγχουν και συντηρούν μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση χαμηλής τάσης (οικίας, επαγγελματικού χώρου) καθώς και να επιδιορθώνουν ηλεκτρικές οικιακές συσκευές.Α ΤΑΞΗ   Β ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
Ηλεκτροτεχνία Ι
Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
& Ηλεκτρολογικού Σχεδίου
Εργαστήριο Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
& Οικιακών Συσκευών
Εισαγωγή στους Αυτοματισμούς και Στοιχεία
Ηλεκτρονικής
Μηχανουργικές Εφαρμογές
4Θ+4Ε
3Θ+2Ε

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
Ηλεκτρικές Μηχανές
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Συστήματα Αυτοματισμών
Επαγγελματικό Περιβαλλον του
Ηλεκτρολόγου
3Θ+3Ε
3Θ+6Ε
2Θ+5Ε
ΓΕΝΙΚΑ Η ΕΠΑ.Σ. περιλαμβάνει τις τάξεις Α και Β, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας.
Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 ημέρες από 5 ώρες κάθε μέρα (25 ώρες/εβδομάδα).
Η φοίτιση είναι διετής και οι απόφοιτοι παίρνουν Πτυχίο Μέσων Τεχνικών Σχολών, που τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος με τη σχετική προϋπηρεσία. Επίσης εξασφαλίζουν την άδεια Τεχνικού Ασφαλείας, μια σημαντική νομοθετική υποχρέωση που εφαρμόζεται πλέον στους χώρους εργασίας. Το ωράριο λειτουργίας της ΕΠΑ.Σ. Κιάτου είναι απογευματινό από 15:30 έως 19:30, ενώ μπορούν να φοιτήσουν μαθητές ανεξαρτήτως ηλικίας.

Στην Α' Τάξη της ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται:
α) Προαχθέντες στη Β' τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. ημερήσιων και εσπερινών, Τ.Ε.Λ., Ενιαίων Λυκείων, Λυκείου Εμπορικού Ναυτικού (Λ.Ε.Ν.)
β) Προαχθέντες στη Β' Τάξη του Α' Κύκλου Τ.Ε.Ε.
γ) Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου για την απόκτηση ειδικότητας
δ) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Σ., ΕΠΑ.Σ., Α' ή Β' κύκλου Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων σχολών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας
ε) Προαχθέντες της Δ' άξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου
ζ) Προαχθέντες στην Γ' τάξη Εσπερινού Τ.Ε.Λ.


 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ , ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ ΜΕ  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 15:30-19:30 ΕΠΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2741080712 (κ.Δράκος)   ΚΙΝΗΤΟ:6945059220  ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΧΟΛΗ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΕ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 15:30-19:30 ΕΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 2742023455 (κ.Μεγαρίτης)    ΚΙΝΗΤΟ:6945059220


 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ Στους απόφοιτους χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2009/1992, το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του 6 του Ν.2009/1992.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΑ.Σ. ΚΙΑΤΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΙΑΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ
Περιοχή Αγίου Νικολάου, 20200 Κιάτο ( πλησίον του προαστιακού)
Τηλεφωνο: 2742023455
fax: 2742026361
email: mail@epas-kiatou.kor.sch.gr


http://epasloutrakiou.blogspot.gr/p/blog-page_3791.html


ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Α ΤΑΞΗ   Β ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
Πρώτες Βοήθειες
Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας
Εργαστήριο Κομμωτικής Ι
Οργάνωση Κομμωτηρίου
Υγιεινής Κόμης & Τριχωτού της κεφαλής -
Τοξικολογία
Γαλλική Ορολογία
Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής
2Θ+10Ε

Εργαστήριο Κομμωτικής ΙΙ
Μακιγιάζ
Μανικιούρ - Πεντικιούρ
Καλλιτεχνικά Χτενίσματα
Σχέδιο Κομμώσεων & Χρώμα
Γαλλική Ορολογία
2Θ+9Ε
2Θ+2Ε


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ
Τ.Κ. 20100
τηλ.: 27410-80712


http://epaskiatou.blogspot.gr/p/blog-page_5607.html

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Επαγγελματικών Σχολών ΕΠΑΣ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Μέχρι 21/09/2010 υπεύθυνη Αρχή για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑ.Σ ήταν η Εθνικής Επιτροπής Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΕΔ) του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ). Έργο της ΕΕΚΕΔ είναι η εισήγηση προς το Δ.Σ. του ΟΕΕΚ για θέματα που αφορούν τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων κατόχων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανά ειδικότητα και επίπεδο κατάρτισης, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. Ι του ν, 2009/1992 προκειμένου να εκδοθούν τα σχετικά Π.Δ. Οι Επαγγελματικές Σχολές ιδρύθηκαν με τον Νόμο 3475 (ΦΕΚ 146 13-7-2006) ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 6 παράγραφος 3: «α) Να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις», και στο άρθρο 12 αναφέρει : «Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να εγγραφούν στα ΙΕΚ.
Τα επαγγελματικά Δικαιώματα των αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του ν.2009/1992»
Ο νόμος 2009/1992 στο άρθρο 6 παρ.3 αναφέρει :
«Τίτλοι και επαγγελματικά δικαιώματα …
3. Πτυχία επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των τεχνικών –επαγγελματικών Λυκείων (ΤΕΛ) ή σε αποφοίτους τμήματος ειδίκευσης πολυκλαδικών λυκείων»

Οπότε τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της ΕΠΑ.Σ είναι επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων πτυχίου επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 συμπίπτουν δηλαδή με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων (ΤΕΛ) του Νόμου 1566/85 που μετατράπηκαν σε Τεχνικά - Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) με τον Νόμος 2640/98 και ειδικότερα σε Α’ Κύκλο που σύμφωνα με το Άρθρο 2 παράγραφος 4 του 2640/98 «Οι μαθητές μετά την αποφοίτηση τους από τον Α' κύκλο σπουδών χορηγείται, κατόπιν εξετάσεων, πτυχίο επιπέδου 2 του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β' του ν.2009/1992.» και Β’ Κύκλο που σύμφωνα με το Άρθρο 2 παράγραφος 5 του ίδιου Νόμου «Στους μαθητές μετά την αποφοίτηση τους από το Β' κύκλου σπουδών χορηγείται, κατόπιν εξετάσεων, πτυχίο επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ. 1 περ. γ' του ν.2009/1992».
Αυτό που έλειπε ήταν οι αντιστοιχίες των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Σ με αυτές των ΤΕΕ Β’ κύκλου ώστε να γνωρίζουν οι πτυχιούχοι μας σε πια επαγγελματικά δικαιώματα αντιστοιχεί το πτυχίο τους.
Το ΥΠΔΒΜΘ πρόσφατα ανακοίνωσε ότι στις 25.6.2010, η Εθνική Επιτροπή Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΕΔ) του ΟΕΕΚ σε συνεδρίασή της η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στις ακόλουθες αντιστοιχίες:
Αντιστοιχίες ειδικοτήτων ΕΠΑΣ και ειδικοτήτων ΤΕΕ Β’ κύκλου Ειδικότητες Επαγγελματικών
Σχολών Ε.Π.Α.Σ. Ειδικότητες Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου
Εργαλειομηχανών CNC Εργαλειομηχανών CNC
Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
Κτιριακών Έργων Κτιριακών Έργων
Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
Αργυροχρυσοχοΐας Αργυροχρυσοχοΐας
Επιπλοποιίας Επιπλοποιίας
Κεραμικής-Πηλοπλαστικής Κεραμικής-Πηλοπλαστικής
Ψηφιδογραφίας-Υαλογραφίας Ψηφιδογραφίας-Υαλογραφίας
Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης
Βοηθών Οδοντοτεχνιτών Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
Βοηθών Φυσιοθεραπευτών Βοηθών Φυσικοθεραπευτών
Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
Βοηθών Φαρμακείων Βοηθών Φαρμακείων
Χημικών Εργαστηρίων και
Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών
Χημικών Εργαστηρίων και
Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών
Αισθητικής Τέχνης Αισθητικής Τέχνης
Κομμωτικής Τέχνης Κομμωτικής Τέχνης

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ


Ο απόφοιτος των ΕΠΑΣ της ειδικότητας κομμωτικής τέχνης με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά:μπορεί να εργαστεί σε κομμωτήρια, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε θέατρα, σε στούντιο φωτογράφισης μοντέλων, σε ιδρύματα, σε δημόσιες υπηρεσίες και ως ελεύθερος επαγγελματίας σε όλους τους τομείς της ειδικότητάς του.πραγματοποιεί κουρέματα, περμανάντ, χτενίσματα και βαφές χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία. Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Γνωρίζει τις βασικές αρχές 
διοίκησης και λογιστικής, καθώς και τη νομοθεσία που αφορά την ίδρυση και λειτουργία κομμωτηρίου.


Α ΤΑΞΗ   Β ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
Πρώτες Βοήθειες
Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας
Εργαστήριο Κομμωτικής Ι
Οργάνωση Κομμωτηρίου
Υγιεινής Κόμης & Τριχωτού της κεφαλής -
Τοξικολογία
Γαλλική Ορολογία
Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής
2Θ+10Ε

     2Θ

Εργαστήριο Κομμωτικής ΙΙ
Μακιγιάζ
Μανικιούρ - Πεντικιούρ
Καλλιτεχνικά Χτενίσματα
Σχέδιο Κομμώσεων & Χρώμα
Γαλλική Ορολογία
2Θ+9Ε
2Θ+2Ε

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΑ.Σ. ΚΙΑΤΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΙΑΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ
Περιοχή Αγίου Νικολάου, 20200 Κιάτο ( πλησίον του προαστιακού)
Τηλεφωνο: 2742023455
fax: 2742026361
email: mail@epas-kiatou.kor.sch.grΤ.Ε.Ε. Β' ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολονικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα.
Εκτός από την πρόσβαση στις άδειες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 41 (ΦΕΚ 16/Α'/1988), οι πτυχιούχοι ειδικότητας, ή κατεύθυνσης, ή Τομέα Μηχανολονικού, των Τ.Ε.Λ. (άρα και Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου σπουδών) καταχωρούνται στα μητρώα των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Ν.Δ. 580/1970 ή ισοτίμων πτυχίων ειδικότητας Μηχανολόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 6422/1934 και των Προεδρικών Διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεση του Νόμου αυτού.
Εξαίρεση αποτελούν οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Λ. (άρα και Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου σπουδών) του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α'/1985) ειδικότητας, ή κατεύθυνσης, ή Τομέα Αυτοκινήτων και οι κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ίδιας ειδικότητας, καθώς και οι αδειούχοι ψυκτικοί του Π.Δ. 87/96 (ΦΕΚ Α' 72).
Όλες οι ειδικότητες του Μηχανολονικού Τομέα λαμβάνουν τις παρακάτω άδειες, βάσει του Π.Δ. 362 ( ΦΕΚ 245/Α'/22-10-01) :

1)    Βοηθού Τεχνικού αερίων καυσίμων

2)    Τεχνίτη αερίων καυσίμων (άδεια βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων + 4ετής προϋπηρεσία + εξετάσεις)

3)    Εγκαταστάτη αερίων καυσίμων (άδεια τεχνίτη αερίων καυσίμων + 4ετής προϋπηρεσία)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α'/11-12-1985)
Άρθρο 18 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α'/26-09-2003)
Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :
1.    Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 3ετής     πρ/σία)
2.    Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεως (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
3.    Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
4.    Τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
5.    Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)

6.    Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων
(πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
7.    Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής     πρ/σία)
8.    Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)
9.    Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία )
Εργαλειομηχανών CNC Ν.1575/85
(ΦΕΚ 207/Α'/11-12-85) Άρθρο 18 Ν. 3185/2003
(ΦΕΚ 229/Α'/26-09-2003)
Επεξεργασία νέου
Οι παρακάτω άδειες χορηνούνται χωρίς εξετάσεις :

1.    Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 3ετής     πρ/σία)
2.    Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεως (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
3.    Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
4.    Τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
5.    Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων
ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
6.    Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
7.    Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής     πρ/σία)

8.    Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Άδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)
9.    Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία )
Συντηρητών κεντρικής θέρμανσης Π.Δ. 87/96
(ΦΕΚ 72/Α΄/25-4-96)
1) Τεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων (πτυχίο)
2) Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας (άδεια τεχνίτη, 750 ημ/θια σε εγκαταστάσεις 1ης ή 2ης ειδ/τας, εξετάσεις)
3) Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας (άδεια τεχνικού 1ης ειδικότητας, 1.000 ημ/θια – εκ των οποίων 200 σε εγκαταστάσεις της 2ης ειδ/τας, εξετάσεις)
4) Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων γενικών εφαρμογών (πτυχίο, άδεια τεχνικού 2ης ειδ/τας, 750 ημ/θια σε εγκαταστάσεις της 1ης ή 2ης ειδικ/τας ή εγκαταστάσεις άλλων εφαρμογών ψύξης, εξετάσεις)
Π.Δ. 55/2000
(ΦΕΚ 44/Α΄/1-3-2000)
Εφόσον προέρχεται από την ειδικότητα «Θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων» του Α’ κύκλου σπουδών, ο υποψήφιος έχει πρόσβαση στις παρακάτω άδειες :
1) Αδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού (πτυχίο)
2) Αδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδ/τας (άδεια βοηθού, 750 ημ/θια – 500 στην ειδ/τα, εξετάσεις ή πτυχίο, 625 ημ/θια – 375 στην ειδ/τα, εξετάσεις)
3) Αδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β΄ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδ/τας (άδεια Α’ τάξης, 750 ημ/θια, εξετάσεις ή πτυχίο, 1.375 ημ/θια – 1.125 στην ειδικότητα, εξετάσεις)
4) Αδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης ή 2ης ή 3ης ειδ/τας (άδεια Β’ τάξης, 750 ημ/θια ή πτυχίο, 2.125 ημ/θια – 1.875 στην ειδικότητα, εξετάσεις)
Ν. 1575/85
(ΦΕΚ 207/Α΄/11-12-85)
Αρθρο 18
Ν. 3185/2003
(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003)
Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :
1) Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
2) Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεως (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
3) Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
4) Τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
5) Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
6) Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
7) Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
8) Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)
9) Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
Μηχανοσυνθετών αεροσκαφών Ν. 1575/1985
(ΦΕΚ 207/Α711-12-1985),
όπως αυτός συμπληρώθηκε από
την
Κ.Υ.Α. Ε/6742/1999 (ΦΕΚ 416/Β719-4-99)
Άρθρο 18 Ν. 3185/2003
(ΦΕΚ 229/Α'/26-09-2003)
Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :
1) Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
2) Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεως (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
3) Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
4) Τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
5) Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
6) Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
7) Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
8) Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)
9) Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία )
Ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού

Π.Δ. 87/96
(ΦΕΚ 72/Α΄/25-4-96)
1) Τεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων (πτυχίο)
2) Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας (άδεια τεχνίτη, 750 ημ/θια σε εγκαταστάσεις 1ης ή 2ης ειδ/τας, εξετάσεις)
3) Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας (άδεια τεχνικού 1ης ειδικότητας, 1.000 ημ/θια – 200 σε εγκαταστάσεις της 2ης ειδ/τας, εξετάσεις)
4) Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων γενικών εφαρμογών (πτυχίο, άδεια τεχνικού 2ης ειδ/τας, 750 ημ/θια σε εγκαταστάσεις της 1ης ή 2ης ειδ/τας ή εγκαταστάσεις άλλων εφαρμογών ψύξης, εξετάσεις)
Π.Δ. 55/2000
(ΦΕΚ 44/Α΄/1-3-2000)
1) Αδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού (πτυχίο)
2) Αδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδ/τας (άδεια βοηθού, 750 ημ/θια – 500 στην ειδ/τα, εξετάσεις ή πτυχίο, 625 ημ/θια – 375 στην ειδ/τα, εξετάσεις)
3) Αδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β΄ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδ/τας (άδεια Α’ τάξης, 750 ημ/θια, εξετάσεις ή πτυχίο, 1.375 ημ/θια – 1.125 στην ειδ/τα, εξετάσεις)
4) Αδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης ή 2ης ή 3ης ειδ/τας (άδεια Β’ τάξης, 750 ημ/θια, εξετάσεις ή πτυχίο, 2.125 ημ/θια – 1.875 στην ειδ/τα, εξετάσεις)
Ν. 1575/85
(ΦΕΚ 207/Α΄/11-12-85)
Αρθρο 18
Ν. 3185/2003
(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003)
Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :
1) Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
2) Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεως (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
3) Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
4) Τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
5) Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
6) Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
7) Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
8) Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)
9) Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
Α. Όλες οι ειδικότητες του Ηλεκτρονικού Τομέα λαμβάνουν τις παρακάτω άδειες, βάσει του Π.Δ. 362 ( ΦΕΚ 245/Α/22-10-01) :

1)    Βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων
2)    Τεχνίτη αερίων καυσίμων (άδεια βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων + 4ετής πρ/σία + εξετάσεις)
3)    Εγκαταστάτη αερίων καυσίμων (άδεια τεχνίτη αερίων καυσίμων + 4ετής πρ/σία)

Β. Όλες οι ειδικότητες του Ηλεκτρονικού Τομέα λαμβάνουν τις παρακάτω άδειες, βάσει της Υπ. Αποφ. Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005)-Κλάδος Τηλεόρασης, κατόπιν εξετάσεων:

1.    Άδεια χειριστή auto cue
2.    Άδεια Τεχνικού Δικτύου Εκπομπής (RF)
3.    Άδεια Τεχνικού Ροής Προγράμματος
4.    Άδεια Τεχνικού Ρύθμισης Εικόνας
5.    Άδεια Ηλεκτρονικού Ραδιοζεύξεων
6.    Άδεια Χειριστή Κονσόλας Μίξης Εικόνας
7.    Άδεια Τεχνικού Μεταγραφών
8.    Άδεια Μηχανικού Τηλεόρασης- Master Control (1800 ημερομ. ως Χειριστής Μαγνητοσκοπίου ή Χειριστής Κονσόλας Μίξης Εικόνας ή Ηλεκτρονικού Ραδιοζεύξεων ή Τεχνικού Ρύθμισης Εικόνας ή Τεχνικού Ροής Προγράμματος)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων Β.Δ. 510/71 (ΦΕΚ 152/Α731-7-71)
Π.Δ. 258/2003
(ΦΕΚ 235/Α'/10-10-03)
ΚΥΑ: 4892/1/76-γ' (ΦΕΚ 664/Β7 17-05-2010)
1. Βοηθού ραδιοτεχνίτη (πτυχίο)
2. Ραδιοτεχνίτη (πτυχίο + 400 ημ/θια ως Βοηθός)
Άδεια εργασίας Β'κατηγορίας προσωπικού ασφαλείας (πτυχίο)
Ηλεκτρονικός οπτικοακουστικών συστημάτων Β.Δ. 510/71(ΦΕΚ 152/Α'/31-7- 71)
Π.Δ. 258/2003
(ΦΕΚ 235/Α'/10-10-2003)
1. Βοηθού ραδιοτεχνίτη (πτυχίο)
2. Ραδιοτεχνίτη ( πτυχίο + 400 ημ/θια ως Βοηθός)
Ηλεκτρονικός υπολογιστικών συστημάτων και δικτύου
Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών Β.Δ. 510/71 (ΦΕΚ 152/Α'/31-7-71)
Π.Δ. 258/2003
(ΦΕΚ 235/Α'/10-10-03)
ΚΥΑ: 4892/1/76-γ' (ΦΕΚ 664/Β'/
17-05-2010)
1. Βοηθού ραδιοτεχνίτη (πτυχίο)
2. Ραδιοτεχνίτη (πτυχίο + 400 ημ/θια ως Βοηθός)
Άδεια εργασίας Β'κατηγορίας προσωπικού ασφαλείας (πτυχίο)
Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών Β.Δ. 510/71 (ΦΕΚ 152/Α'/31-7-71)
Π.Δ. 258/2003
(ΦΕΚ 235/Α'/10-10-03)
ΚΥΑ: 4892/1/76-γ' (ΦΕΚ 664/Β'/
17-05-2010)
1. Βοηθού ραδιοτεχνίτη (πτυχίο)
2. Ραδιοτεχνίτη (πτυχίο + 400 ημ/θια ως Βοηθός)
Άδεια εργασίας Β'κατηγορίας προσωπικού ασφαλείας (πτυχίο)
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Ηλεκτρολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα.
Εκτός από την πρόσβαση στις άδειες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 41 (ΦΕΚ 16/Α'/1988), στους πτυχιούχους ειδικότητας ή κατεύθυνσης ή Τομέα Ηλεκτρολογικού των Τ.Ε.Λ. (άρα και των Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου σπουδών), χορηγούνται οι επαγγελματικές άδειες Ηλεκτροτεχνίτη Α', Γ', Δ', και ΣΤ' ειδικότητας.

Αναλυτικότερα οι παραπάνω άδειες έχουν ως εξής:

Α' ειδικότητα: Ηλεκτροτεχνίτης Φωτισμού.
Γ' ειδικότητα: Ηλεκτροτεχνίτης Κίνησης.
Δ' ειδικότητα: Ηλεκτροτεχνίτης Ανελκυστήρων.
ΣΤ' ειδικότητα : Α) Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών -Υποσταθμών.

Β) Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων Δικτύων.
Γ) Ηλεκτροτεχνίτης Υπόγειων Δικτύων.

Σε κάθε μια από τις τέσσερις (4) παραπάνω ειδικότητες αδειών, και ύστερα από ανάλογη κατά περίπτωση προϋπηρεσία, οι πτυχιούχοι του Ηλεκτρολογικού Τομέα παίρνουν αντίστοιχες άδειες Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων διαφόρων βαθμίδων.
Εξαίρεση αποτελούν οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Λ. (άρα και Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου σπουδών) του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α'/1985) ειδικότητας, ή κατεύθυνσης, ή Τομέα Αυτοκινήτων και οι κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ίδιας ειδικότητας.

Λαμβάνουν άδεια κατασκευαστή-συντηρητή καυστήρων υγρών οι ηλεκτροτεχνίτες α' ή γ' ειδικότητας (Π.Δ. 511/77, ΦΕΚ Α'162).
Όλες οι ειδικότητες του Ηλεκτρολογικού Τομέα λαμβάνουν τις παρακάτω άδειες, βάσει του Π.Δ. 362 ( ΦΕΚ 245/Α/22-10-01) :

Βοηθού Τεχνικού αερίων καυσίμων
Τεχνίτη αερίων καυσίμων (άδεια βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων + 4ετής πρ/σία + εξετάσεις)

Εγκαταστάτη αερίων καυσίμων (άδεια τεχνίτη αερίων καυσίμων + 4ετής πρ/σία)
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
 Εγκαταστάσεων κτιρίων και
βιομηχανικών χώρων

  
 Υπ. Αποφ. Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005)  1.    Β' ηλεκτρολόγου (βοηθού χειριστού φωτιστικών σωμάτων), στους έχοντες άδεια Ηλεκτρολόγου Α' ειδικότητας, 15 KW και άνω)
2.    Α' ηλεκτρολόγου (χειριστού φωτιστικών σωμάτων), στους αδειούχους ηλεκτρολόγους γ' ειδικότητας, κατηγ. 75 KW και άνω + 2κιν.ταινίες μεγ.μήκους ή 400 ημερομ. ως β' ηλεκτρολόγοι)
3.    Χειριστού γεννήτριας (στους κατόχους άδειας α' ηλεκτρολόγου)
4.    Βοηθού τεχνουργού ειδικών εφφέ (με εξετάσεις)
5.    Τεχνουργού ειδικών εφφέ (4 κιν. ταινίες μεγ. Μήκους ή 800 ημερομ. σε τηλεοπτ. παραγωγές ως βοηθοί τεχνουργοί ειδικών εφφέ)
 Ν. 1575/85 (ΦΕΚ 207/Α'/11-12-85) Άρθρο 18 Ν. 3185/2003
(ΦΕΚ 229/Α'/26-09-2003)
 Οι άδειες αυτές χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :
1. Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
2.Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
3. Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
4 Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
5.Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)
 Ν. 1575/85 (ΦΕΚ 207/Α'/11-12-85) Άρθρο 18 Ν. 3185/2003
(ΦΕΚ 229/Α'/26-09-2003)
 Οι άδειες αυτές χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :
1. Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
2. Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
3     Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
4. Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
5. Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)
 Ηλεκτρομηχανικών συστημάτων & Αυτοματισμού αυτοκινήτου  Ν. 1575/85
(ΦΕΚ 207/Α'/11-12-85) Άρθρο 18 Ν. 3185/2003
(ΦΕΚ 229/Α'/26-09-2003)
 Οι άδειες αυτές χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :
1. Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
2. Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
3. Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
4. Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
5. Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)
 ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
 Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων  Σε εξέλιξη
 Γραφικών Τεχνών  Σε εξέλιξη
 Επιπλοποιίας  Σε εξέλιξη
Συντήρησης Έργων Τέχνης -Αποκατάστασης Π.Δ. 73/02
(ΦΕΚ 55/Α'/21-03-02)
Τεχνίτη Συντήρησης Έργων Τέχνης
Ψηφιδογραφίας - Υαλογραφίας Σε εξέλιξη
Αργυροχρυσοχοΐας Σε εξέλιξη
Κεραμικής - Πηλοπλαστικής Σε εξέλιξη
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΝΔΥΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Υφάσματος/Ένδυσης Σε εξέλιξη
ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με
χρήση Η/Υ
Π.Δ. 301/2003
(ΦΕΚ 257/Α'/05-11-03)
    Εξαρτημένη εργασία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
-    Ανεξάρτητος επαγγελματίας έπειτα από 1 έτος προϋπηρεσίας (εργασία ύστερα από παραγγελία μηχανικού ΑΕΙ-ΤΕΙ).
Κτιριακών Έργων Σε εξέλιξη
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΣΤΑΔΙΟ
ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών Ν. 2515/97
(ΦΕΚ 154/Α'/25-7-97) Π.Δ. 340/98
(ΦΕΚ 228/Α'/06-10-98)
1. Λογιστή Φοροτεχνικού Δ' τάξεως
(πτυχίο, 10ετής πρ/σία ως βοηθός
λογιστή)
2.    Λογιστής Φοροτεχνικού Γ' τάξεως
(5ετής πρ/σία ως Λογιστής
Φοροτεχνικός Δ' τάξεως και
εξετάσεις)
Υπαλλήλων διοίκησης Ν. 2515/97
(ΦΕΚ 154/Α'/25-7-97) Π.Δ. 340/98
(ΦΕΚ 228/Α'/06-10-98)
1. Λογιστή Φοροτεχνικού Δ' τάξεως
(πτυχίο, 10ετής πρ/σία ως βοηθός
λογιστή)
2.    Λογιστής Φοροτεχνικού Γ' τάξεως
(5ετής πρ/σία ως Λογιστής
Φοροτεχνικός Δ' τάξεως και
εξετάσεις)
Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Ν. 2515/97
(ΦΕΚ 154/Α'/25-7-97) Π.Δ. 340/98
(ΦΕΚ 228/Α'/06-10-98)
1.    Λογιστή Φοροτεχνικού Δ' τάξεως
(πτυχίο, 10ετής πρ/σία ως βοηθός
λογιστή)
2.    Λογιστής Φοροτεχνικού Γ' τάξεως
(5ετής πρ/σία ως Λογιστής
Φοροτεχνικός Δ' τάξεως και
εξετάσεις)
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Φυτικής Παραγωγής Σε εξέλιξη
Κηποτεχνίας Σε εξέλιξη
Τεχνολογίας & ελέγχου τροφίμων Σε εξέλιξη
Επιχειρήσεων αγροτουρισμού & αγροβιοτεχνίας Σε εξέλιξη
ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Χημικών εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου υλικών Ν. 1575/85 (ΦΕΚ 207/Α'/11-12-85)
Άρθρο 18 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α'/26-09-2003)
Τεχνίτη βαφής αυτοκινήτων (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
Χημικών βιομηχανιών και μεταλλείων (η ειδικότητα δεν λειτουργεί πλέον) Ν. 1575/85 (ΦΕΚ 207/Α'/11-12-85) Άρθρο 18 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α'/26-09-2003) Τεχνίτη βαφής αυτοκινήτων (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Υποστήριξης συστημάτων & δικτύων υπολογιστών Σε εξέλιξη
Υποστήριξης Συστημάτων και Εφαρμογών Υπολογιστών Σε εξέλιξη
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Βοηθών Νοσηλευτών Π.Δ. 210/01 (ΦΕΚ 165/Α724-7-01)
Υπουργική Απόφαση
Υ7β/οικ.4756/01
(ΦΕΚ 1082/Β'/14-8-01)
Π.Δ. 268/2003
(ΦΕΚ 240/Α'/16-10-03)
Βοηθού Νοσηλευτή (πτυχίο, 6 μήνες πρακτική άσκηση)
Αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί πριν από την 24-07-2001 δεν απαιτείται πρακτική άσκηση
Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων -Παιδοκόμων Τροποποίηση Γ2β/οικ.1570/99 (ΦΕΚ 749/Β'/19-5-1999) Π2β/οικ. 2808/97 (ΦΕΚ 645/Β'/31-7-97) Στον ιδιωτικό τομέα μόνο :
1.    Νηπιαγωγός, σε περίπτωση έλλειψης
Νηπιαγωγού από ΑΕΙ
2.    Βοηθός Νηπιαγωγού
3.    Βρεφοκόμος, σε περίπτωση έλλειψης
Βρεφοκόμου από ΤΕΙ
4.    Βοηθός Βρεφοκόμου
Βοηθών Φαρμακείων Π.Δ. 72/2006
(ΦΕΚ 73/Α/06-04-2006)
Βοηθός φαρμακείου (1 έτος πρακτ. άσκηση σε φαρμακείο, εξετάσεις)
Βοηθών Οδοντοτεχνιτών Ν. 1666/88
(ΦΕΚ 200/Α7 15-12-88)
Οδοντοτεχνίτη (3ετής πρ/σία, εξετάσεις)
Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Επανενεργοποίηση της διαδικασίας μέσω διυπουργικής επιτροπής
Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων Επανενεργοποίηση της διαδικασίας μέσω διυπουργικής επιτροπής
Διατροφής - Διαιτολογίας Υπ. Απόφαση οικ. 3215/30-6-98 (ΦΕΚ 655/Α'/30-6-98) Ερμ. Εγκύκλιος Α5/οικ. 5797/21-10-98 Προσωπικό σε μονάδες αδυνατίσματος και διαιτολογικές μονάδες
Κοινωνικών Φροντιστών Ν. 2817/00
(ΦΕΚ 78/Α'/14-3-2000)
Βοηθητικό προσωπικό στο δημόσιο τομέα (Κλάδος ΔΕ1 ειδικού βοηθητικού προσωπικού του προσωπικού Ειδικής Αγωγής)
Βοηθών Φυσικοθεραπευτών Επανενεργοποίηση της διαδικασίας μέσω διυπουργικής επιτροπής
ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Κομμωτικής Τέχνης Π.Δ. 133/2005
ΦΕΚ 193/Β'/02-09-2005
1.    Κουρέα (πτυχίο)
2.    Κομμωτή (πτυχίο + 9μηνη πρ/σία)
3.    Κουρέα Α' (1 έτος πρ/σία
κουρέα/κομμωτή +εξετάσεις)
4.    Κομμωτή Α' (1 έτος πρ/σία
κομμωτή/κουρέα + εξετάσεις)
5.    Τεχνίτη περιποίησης χεριώ και
ποδιών (9μηνη προ/σία + εξετάσεις)
Υπ. Αποφ.
Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/140 2 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005)
Κομμωτή/κομμώτριας για κινηματογράφο ή τηλεόραση
Αισθητικής Τέχνης Υπ. Αποφ.
Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/140
2 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005)
Υ.Α. Α5/2005
(ΦΕΚ 749/Β'/19-5-99)
Βοηθητικό προσωπικό σε μονάδες αισθητικής
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Π.Δ. 243/98 (ΦΕΚ 181/Α'/98) όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ.
295/99 (ΦΕΚ 266/Α'/99) & το Π.Δ.
19/01 (ΦΕΚ 14/Α'/01)
1. Πλοιάρχου Γ' τάξης Ε.Ν. μη προαγωγικό (πτυχίο, αποφοίτηση από τμήμα εκπαίδευσης Πλοιάρχων Γ' Δ.Σ.Ε.Ν., 36 μήνες θαλάσσια υπηρεσία 12 σε πλοία πάνω από 1.500 ο.χ.- κατευθυνόμενης εκπαίδευσης & 24 σε πλοία πάνω από 500 ο.χ.- πιστοποιητικά εκπαίδευσης από
Δ.Σ.Ε.Ν.)

2. Κυβερνήτη Γ' τάξης Ε.Ν. (πτυχίο, 18 μήνες θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία μέχρι 1.500 ο.χ. - 12 σε πλοία πάνω από 75 ο.χ. κατευθυνόμενης εκπαίδευσης – πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δ.Σ.Ε.Ν.)

3. Κυβερνήτη Β' τάξης Ε.Ν. (πτυχίο, 30 μήνες θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία από 75 έως 1.500 ο.χ. – 12 κατευθυνόμενη εκπαίδευση - πιστοποιητικά εκπαίδευσης από
Δ.Σ.Ε.Ν.)
4.    Κυβερνήτη Α' τάξης Ε.Ν. (πτυχίο Κυβερνήτη Β' τάξης, 1 έτος θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία πάνω από 75 ο.χ.)
5.Κυβερνήτη ρυμουλκών (πτυχίο, 30 μήνες θαλάσσια υπηρεσία – 12 κατευθυνόμενη εκπαίδευση - πιστοποιητικά εκπαίδευσης από
Δ.Σ.Ε.Ν.)
6    Κυβερνήτη Τουριστικών Θαλαμηγών (πτυχίο, 30 μήνες θαλάσσια υπηρεσία σε Τουριστικά Θαλαμηγά από 75 έως 1.500 κ.ο.χ. - 12 κατευθυνόμενη εκπαίδευση – πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δ.Σ.Ε.Ν.)
Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Κ.Υ.Α. Ε/6742/99 των Υπουργών Ε.Π.Θ. και Μ.Ε. (ΕΚ 416/Β799)
Αρθρο 18 Ν. 3185/2003
(ΦΕΚ 229/Α'/26-09-2003)
1.Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
2.Τεχνίτη συστήματος πέδησης (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
3.Τεχνίτη αναρτήσεων (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
4.Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
5.Τεχνίτη εξαερωτήρων – αναμικτήρων (καρμπυρατέρ) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
6.Ηλεκτροτεχνίτη (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
7.Τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
8.Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
9.    Τεχνίτη ψυγείων (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
10.Τεχνίτη τροχών (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
11.Τεχνίτη μοτοσυκλετών & μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
12.Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
13.Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)
Π.Δ. 243/98 (ΦΕΚ 181/Α798), όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 295/99 (ΦΕΚ 266/Α799) & το Π.Δ. 19/01 (ΦΕΚ 14/Α701) 1.    Μηχανικού Γ τάξης Ε.Ν. μη προαγωγικό (μηχανών ατμού εσωτερικής καύσης) (πτυχίο, τμήμα εκπαίδευσης Μηχανικών Γ Δ.Σ.Ε.Ν., 36 μήνες θαλάσσια υπηρεσία σε μηχανοστάσια πλοίων με μηχανές πάνω από 450 kw -12 κατευθυνόμενη εκπαίδευση - πιστοποιητικά εκπαίδευσης από
Δ.Σ.Ε.Ν.)

2.    Μηχανοδηγού Β' τάξης Ε.Ν. (πτυχίο, 6 μήνες θαλάσσια υπηρεσία σε μηχανοστάσια πλοίων με μηχανές πάνω από 450kw – κατευθυνόμενη εκπαίδευση – πιστοποιητικό εκπαίδευσης από Δ.Σ.Ε.Ν.)
3.    Μηχανοδηγού Α' τάξης Ε.Ν. (πτυχίο Μηχανοδηγού Β' τάξης, 1 έτος θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία με μηχανές πάνω από 50 kw -πιστοποιητικό εκπαίδευσης από Δ.Σ.Ε.Ν.)

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολονικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα.
Εκτός από την πρόσβαση στις άδειες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 41 (ΦΕΚ 16/Α'/1988), οι πτυχιούχοι ειδικότητας, ή κατεύθυνσης, ή Τομέα Μηχανολονικού, των Τ.Ε.Λ. (άρα και Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου σπουδών) καταχωρούνται στα μητρώα των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Ν.Δ. 580/1970 ή ισοτίμων πτυχίων ειδικότητας Μηχανολόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 6422/1934 και των Προεδρικών Διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεση του Νόμου αυτού.
Εξαίρεση αποτελούν οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Λ. (άρα και Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου σπουδών) του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α'/1985) ειδικότητας, ή κατεύθυνσης, ή Τομέα Αυτοκινήτων και οι κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ίδιας ειδικότητας, καθώς και οι αδειούχοι ψυκτικοί του Π.Δ. 87/96 (ΦΕΚ Α' 72).
Όλες οι ειδικότητες του Μηχανολονικού Τομέα λαμβάνουν τις παρακάτω άδειες, βάσει του Π.Δ. 362 ( ΦΕΚ 245/Α'/22-10-01) :

1)    Βοηθού Τεχνικού αερίων καυσίμων

2)    Τεχνίτη αερίων καυσίμων (άδεια βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων + 4ετής προϋπηρεσία + εξετάσεις)

3)    Εγκαταστάτη αερίων καυσίμων (άδεια τεχνίτη αερίων καυσίμων + 4ετής προϋπηρεσία)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ    ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου    Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α'/11-12-1985)
Άρθρο 18 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α'/26-09-2003)    Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :
1.    Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 3ετής     πρ/σία)
2.    Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεως (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
3.    Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
4.    Τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
5.    Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)

6.    Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων
(πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
7.    Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής     πρ/σία)
8.    Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)
9.    Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία )
Εργαλειομηχανών CNC    Ν.1575/85
(ΦΕΚ 207/Α'/11-12-85) Άρθρο 18 Ν. 3185/2003
(ΦΕΚ 229/Α'/26-09-2003)
Επεξεργασία νέου    Οι παρακάτω άδειες χορηνούνται χωρίς εξετάσεις :

1.    Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 3ετής     πρ/σία)
2.    Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεως (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
3.    Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
4.    Τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
5.    Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων
ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
6.    Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
7.    Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής     πρ/σία)

8.    Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Άδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)
9.    Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία )
    συμπληρωματικού Π.Δ. προς τα ανωτέρω  
      
Συντηρητών κεντρικής θέρμανσης    Ν. 1575/85
(ΦΕΚ 207/Α711-12-85)
Άρθρο 18 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α'/26-09-2003)    Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :

1.    Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 3ετής     πρ/σία)
2.    Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεως (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
3.    Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
4.    Τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
5.    Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
6.    Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
7.    Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής     πρ/σία)

8.    Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Άδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)
9.    Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
Μηχανοσυνθετών αεροσκαφών    Ν. 1575/1985
(ΦΕΚ 207/Α711-12-1985),
όπως αυτός συμπληρώθηκε από
την
Κ.Υ.Α. Ε/6742/1999 (ΦΕΚ 416/Β719-4-99)
Άρθρο 18 Ν. 3185/2003
(ΦΕΚ 229/Α'/26-09-2003)    Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :
1.    Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 3ετής     πρ/σία)
2.    Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεως (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
3.    Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
4.    Τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
5.    Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
6.    Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
7.    Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής     πρ/σία)

8.    Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Άδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)
9.    Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
Ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού    Π.Δ. 87/96 (ΦΕΚ 72/Α725-4-96)    1.    Τεχνίτη ψυκτικών     εγκαταστάσεων (πτυχίο)
2.    Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας (άδεια τεχνίτη, 750 ημ/θια σε εγκαταστάσεις 1ης ή 2ης ειδ/τας, εξετάσεις)
3.    Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας (άδεια τεχνικού 1ης ειδικότητας, 1.000 ημ/θια - 200 σε εγκαταστάσεις της 2ης ειδ/τας, εξετάσεις)
4.    Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων γενικών εφαρμογών (πτυχίο, άδεια τεχνικού 2ης ειδ/τας, 750 ημ/θια σε εγκαταστάσεις της 1ης ή 2ης ειδ/τας ή εγκαταστάσεις άλλων εφαρμογών ψύξης, εξετάσεις)
    Π.Δ. 55/2000
(ΦΕΚ 44/Α71-3-2000)    1.    Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού     (πτυχίο)
2.    Τεχνίτη Υδραυλικού Α' τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδ/τας (άδεια βοηθού, 750 ημ/θια - 500 στην ειδ/τα, εξετάσεις ή πτυχίο, 625 ημ/θια - 375 στην ειδ/τα, εξετάσεις)
3.    Τεχνίτη Υδραυλικού Β' τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδ/τας (άδεια Α' τάξης, 750 ημ/θια, εξετάσεις ή πτυχίο, 1.375 ημ/θια - 1.125 στην ειδ/τα, εξετάσεις)
4.    Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης ή 2ης ή 3ης ειδ/τας (άδεια Β' τάξης, 750 ημ/θια, εξετάσεις ή πτυχίο, 2.125 ημ/θια - 1.875 στην ειδ/τα, εξετάσεις)    Ν. 1575/85
(ΦΕΚ 207/Α7 11-12-85) Άρθρο 18 Ν. 3185/2003
(ΦΕΚ 229/Α'/26-09-2003)    Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :

1.    Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 3ετής     πρ/σία)
2.    Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεως (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
3.    Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
4.    Τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 2 έτη
πρ/σία)
5.    Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
6.    Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
7.    Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής     πρ/σία)
8.    Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)
9.    Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ


Α. Όλες οι ειδικότητες του Ηλεκτρονικού Τομέα λαμβάνουν τις παρακάτω άδειες, βάσει του Π.Δ. 362 ( ΦΕΚ 245/Α/22-10-01) :

1)    Βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων
2)    Τεχνίτη αερίων καυσίμων (άδεια βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων + 4ετής πρ/σία + εξετάσεις)
3)    Εγκαταστάτη αερίων καυσίμων (άδεια τεχνίτη αερίων καυσίμων + 4ετής πρ/σία)

Β. Όλες οι ειδικότητες του Ηλεκτρονικού Τομέα λαμβάνουν τις παρακάτω άδειες, βάσει της Υπ. Αποφ. Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005)-Κλάδος Τηλεόρασης, κατόπιν εξετάσεων:

1.    Άδεια χειριστή auto cue
2.    Άδεια Τεχνικού Δικτύου Εκπομπής (RF)
3.    Άδεια Τεχνικού Ροής Προγράμματος
4.    Άδεια Τεχνικού Ρύθμισης Εικόνας
5.    Άδεια Ηλεκτρονικού Ραδιοζεύξεων
6.    Άδεια Χειριστή Κονσόλας Μίξης Εικόνας
7.    Άδεια Τεχνικού Μεταγραφών
8.    Άδεια Μηχανικού Τηλεόρασης- Master Control (1800 ημερομ. ως Χειριστής Μαγνητοσκοπίου ή Χειριστής Κονσόλας Μίξης Εικόνας ή Ηλεκτρονικού Ραδιοζεύξεων ή Τεχνικού Ρύθμισης Εικόνας ή Τεχνικού Ροής Προγράμματος)


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ    ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων    Β.Δ. 510/71 (ΦΕΚ 152/Α731-7-71)
Π.Δ. 258/2003
(ΦΕΚ 235/Α'/10-10-03)
ΚΥΑ: 4892/1/76-γ' (ΦΕΚ 664/Β7 17-05-2010)    1. Βοηθού ραδιοτεχνίτη (πτυχίο)
2. Ραδιοτεχνίτη (πτυχίο + 400 ημ/θια ως Βοηθός)
Άδεια εργασίας Β'κατηγορίας προσωπικού ασφαλείας (πτυχίο)
Ηλεκτρονικός οπτικοακουστικών συστημάτων    Β.Δ. 510/71(ΦΕΚ 152/Α'/31-7- 71)
Π.Δ. 258/2003
(ΦΕΚ 235/Α'/10-10-2003)    1. Βοηθού ραδιοτεχνίτη (πτυχίο)
2. Ραδιοτεχνίτη ( πτυχίο + 400 ημ/θια ως Βοηθός)
Ηλεκτρονικός υπολογιστικών συστημάτων και δικτύου  

  
Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών    Β.Δ. 510/71 (ΦΕΚ 152/Α'/31-7-71)
Π.Δ. 258/2003
(ΦΕΚ 235/Α'/10-10-03)
ΚΥΑ: 4892/1/76-γ' (ΦΕΚ 664/Β'/
17-05-2010)    1. Βοηθού ραδιοτεχνίτη (πτυχίο)
2. Ραδιοτεχνίτη (πτυχίο + 400 ημ/θια ως Βοηθός)
Άδεια εργασίας Β'κατηγορίας προσωπικού ασφαλείας (πτυχίο)
Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών    Β.Δ. 510/71 (ΦΕΚ 152/Α'/31-7-71)
Π.Δ. 258/2003
(ΦΕΚ 235/Α'/10-10-03)
ΚΥΑ: 4892/1/76-γ' (ΦΕΚ 664/Β'/
17-05-2010)    1. Βοηθού ραδιοτεχνίτη (πτυχίο)
2. Ραδιοτεχνίτη (πτυχίο + 400 ημ/θια ως Βοηθός)
Άδεια εργασίας Β'κατηγορίας προσωπικού ασφαλείας (πτυχίο)ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)

Επαγγελματική σταδιοδρομία:

Ένας πτυχιούχος τεχνίτης αερίων καυσίμων των ΕΠΑ.Σ αποκτά πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου III (3) και του παρέχεται η δυνατότητα να έχει: 

 • άμεση επαγγελματική αποκατάσταση λόγω της συνεχούς αυξανόμενης ζήτησης για νέες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου (τουλάχιστον 10.000 νέες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου κάθε χρόνο μόνο στο νομό Αττικής). 
 • μεγάλη ευχέρεια επιλογής στον τρόπο εργασίας: 
  • ως ελεύθερος επαγγελματίας στο δημόσιο τομέα και ΔΕΚΟ (π.χ. σε εταιρείες διανομής φυσικού αερίου) 
  • στον ιδιωτικό τομέα (σε εταιρείες κατασκευής και συντήρησης θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων)
  • αν το θέλει ακόμα μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • δυνατότητα επέκτασης σπουδών με επιλογή κατά προτεραιότητα στα ΙΕΚ
Επαγγελματικά καθήκοντα:


Το επάγγελμα του τεχνίτη αερίων καυσίμων (φυσικό αέριο, υγραέριο, βιοαέριο, μικτό καύσιμο) περιλαμβάνει τα εξής κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα:
 • κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί δίκτυα αερίων καυσίμων
 • εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις οικιακές εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων
 • εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί  λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις επαγγελματικές  εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων
 • εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί  λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις βιομηχανικές  εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων
 • εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί όργανα, αυτοματισμούς και ηλεκτρικά κυκλώματα στις θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις και στις  εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων
 • κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί συστήματα θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων 
 • σχεδιάζει θερμοϋδραυλικές εφαρμογές 
 • συντάσσει οικονομικές προσφορές 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ , ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ ΜΕ  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 15:30-19:30 ΕΠΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2741080712 (κ.Δράκος)   ΚΙΝΗΤΟ:6945059220  

 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΧΟΛΗ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΕ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 15:30-19:30 ΕΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 2742023455 (κ.Μεγαρίτης)    ΚΙΝΗΤΟ:6945059220


Α ΤΑΞΗ   Β ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
Βασικές Αρχές Μετάδοσης
Θερμότητας,
Θερμοδυναμικής-Ρευστομηχανικής
Τεχνολογία Κατεργασιών
Υλικά & Κατασκευή Υδραυλικών
 Δικτύων
Υλικά & Κατασκευή Δικτύων Αερίων,
Καυσίμων
Τεχνολογία Αερίων Καυσίμων
Στοιχεία Ηλεκτρολογίας
Σχέδιο


4(Θ+Ε)
6(Θ+Ε)
5(Θ+Ε)
3(+Ε)

Συσκευές Αερίου Καυσιμού
Λέβητες & Βιομηχανικοί Καυστήρες
Αερίου
Όργανα Μέτρησης Αυτοματισμού &
Ελέγχου
Κατασκευή & Λειτουργία
Εγκαταστάσεων Κεντρ. Θέρμανσης
Συντήρηση & Επισκευές
Εγκαταστάσεων Κεντρ. Θέρμανσης
Νομοθεσία, Κανονισμοί, Ασφάλεια
εργασίας
5(Θ+Ε)
5(Θ+Ε)
5(Θ+Ε)
4(Θ+Ε)
4(Θ+Ε)