Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΠΑ.Λ.. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΠΑ.Λ.. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 28-09-2016
Αριθμ. Δ.Τ.: 008

Και ιδού εισιν έσχατοι οι έσονται πρώτοι

Στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Αρ. Πρωτ. Κ1/122418/29-08-2016,  που υπογράφει ο Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς , με θέμα: «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193)» και συγκεκριμένα στην παράγραφο  Γ’ και στην περίπτωση 7 αυτής, ορίζει ότι:
«7. Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος των αξιολογικών πινάκων»,
διαπιστώνεται δηλαδή δυσμενής διάκριση μεταξύ των ιδιωτικών υπαλλήλων, ελευθέρων επαγγελματιών και δημοσίων υπαλλήλων, σε βάρος των εκπαιδευτικών δημοσίων υπαλλήλων, κατατάσσοντας τους τελευταίους ανεξαρτήτως μορίων .
Αν ο στόχος του Υπουργείου είναι η διασφάλιση του καλύτερου επιπέδου σπουδών των Δ.Ι.Ε.Κ. και Δ.Σ.Ε.Κ., με την  προσέλκυση ατόμων με αποδεδειγμένη εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο, κάλλιστα μπορεί να πριμοδοτήσει τους εργαζομένους  με επαγγελματική εμπειρία σε συναφή εργασία με ανάλογα  ποσοστά και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υιοθετήσει την λογική των αποκλεισμών, αλλά την λογική της μοριοδότησης των πραγματικών προσόντων, που οδηγούν στην επιλογή των πλέον κατάλληλων, καταρτισμένων και πιστοποιημένων  εκπαιδευτών.
Σε περίπτωση που σκοπός της επιλογής είναι  να πριμοδοτήσει τους αποκλεισμένους από την αγορά εργασίας (ανέργους) οφείλει να  αυξήσει την μοριοδότησή τους και όχι όπως λάθος έκανε να την μειώσει .
Επιπλέον να προσθέσουμε ότι στο θέμα της οργάνωσης και  ασφαλής λειτουργίας των εργαστηρίων, θα πρέπει να τηρηθεί η πρόβλεψη  της Υ.Α. με Αρ. Πρωτ.9493/Δ4/20-01-2015/ΥΠΑΙΘ και ειδικά το άρθρο 4 που αναφέρει:
«Στα στελέχη διοίκησης του Ε.Κ. που διατίθενται για τη λειτουργία των εργαστηρίων των Δ.Ι.Ε.Κ. και Δ.Σ.Ε.Κ. σύμφωνα με την παράγραφο 3, δύναται να ανατίθενται από τους Δ/ντές των Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. μέχρι (10) δέκα διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως εις έκαστον.»
Είναι  θεσμοθετημένη λοιπόν  η κατά προτεραιότητα ανάθεση στους Υπευθύνους εργαστηρίων και Τομεαρχών του ΕΚ ώστε να διασφαλίζεται η πληρέστερη οργάνωση και επαρκέστερη διδασκαλία των μαθημάτων στα Δ.ΙΕΚ.
Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι στην Υπουργική Απόφαση  με Αρ. Πρωτ. 96004/Δ4/17-6-2015 (ΦΕΚ 1318/τ.Β΄/1-7-2015), που καθορίζει την λειτουργία των Ε.Κ. υπάρχει το άρθρο 10 που ορίζει την συνεργασία Ε.Κ. με Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ ,  που προβλέπει :
«4. Στο ωράριο που εκπαιδεύονται οι σπουδαστές των Δ.Ι.Ε.Κ. και οι μαθητές των Σ.Ε.Κ. , όταν αυτό δεν συμπίπτει με το ωράριο λειτουργίας του Ε.Κ κατά το οποίο εξυπηρετούνται τα  ΕΠΑ.Λ, ορίζεται υπεύθυνος του Ε.Κ. εκπαιδευτικός από τα στελέχη διοίκησης του, με πρόταση του Διευθυντή του Ε.Κ. και απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα διδακτικό έτος. Ο παραπάνω υπεύθυνος, μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε ημέρα …
…. Επιπλέον για την διασφάλιση του εξοπλισμού των εργαστηρίων και την εύρυθμη λειτουργία των εργαστηριακών μαθημάτων προσλαμβάνεται, κατά προτεραιότητα, ένας (1) τουλάχιστον εκπαιδευτικός του Ε.Κ για κάθε εργαστηριακό μάθημα  ».
Μετά από τα παραπάνω, ζητούμε την άρση του αποκλεισμού των Εκπαιδευτικών δημόσιων υπάλληλων και την σύννομη κατάταξή τους σύμφωνα με τα προσόντα τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Σεκεριάδης
Ο Γενικός Γραμματέας Παλαιολόγος Δούρος

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 21-09-2016
Αρ. Δ.Τ.: 007

Εμείς δεν μοιράσαμε φωτοτυπίες


Α. Τσίπρας: Εμείς δεν μοιράσαμε φωτοτυπίες, τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στις 18 Σεπτεμβρίου 2016 ( http://www.esos.gr/arthra/46241/tsipras-emeis-den-moirasame-fototypies )

ΟΛΤΕΕ: 
 • Εσείς δεν μοιράσατε ούτε βιβλία (στα μαθήματα Τομέων και Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ).
 • Εσείς δεν εκδώσατε Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (στα μαθήματα Τομέων και Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ).
 • Εσείς δεν εκδώσατε οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων στην Α΄ και στην Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. .
 • Εσείς δεν φροντίσατε να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις.
 • Εσείς συγχωνεύσατε Τομείς και καταργήσατε Ειδικότητες.
 • Εσείς δυσκολέψατε την εγγραφή των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ εκδίδοντας τέσσερις διαφορετικές εγκυκλίους σε δύο μήνες για τον τρόπο εγγραφής των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. όπου ορίζεται καταληκτική ημερομηνία εγγραφών πριν την έκδοση αποτελεσμάτων των ανεξεταστέων μαθητών του Γυμνασίου.
 • Εσείς παραχωρήσατε τις 106 ΕΠΑ.Σ. σε άλλο Υπουργείο.
 • Εσείς δημιουργήσατε υπεραριθμίες εκπαιδευτικών.
 • Εσείς δεν ενημερώσατε τους μαθητές και τους γονείς τους για την συντελούμενη αλλαγή στα ΕΠΑ.Λ. και για την νέα δομή τους.
 • Εσείς υποχρεώνετε τους μαθητές μας να παρακολουθούν μαθήματα που ήδη έχουν διδαχθεί, αναγκάζοντας τους πτυχιούχους ΕΠΑ.Λ παρελθόντων ετών να εγγράφονται στην Β’ τάξη.
 • Εσείς δεν πραγματοποιήσατε μεταθέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
 • Εσείς δεν πραγματοποιήσατε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη των οργανικών κενών.
 • Εσείς αλλάζετε την αντιστοιχία βιβλίων (που ενδεχομένως θα δώσουμε στους μαθητές μας) και μαθημάτων κάθε βδομάδα.
 • Εσείς οδηγήσατε σε πλάνη 130 εκπαιδευτικούς  σε πρόωρη συνταξιοδότηση.
 • Εσείς μετατρέπετε τους εκπαιδευτικούς σε εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ., οδηγώντας τους στην κατάρτιση.
 • Εσείς αφαιρέσατε την δυνατότητα από τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν την προϋπηρεσία τους από τον ιδιωτικό τομέα, όπως μπορούν να κάνουν όλοι οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι.
 • Εσείς αφαιρέσατε πέντε ώρες μαθημάτων ειδικότητας με συγκεκριμένο θεματικό περιεχόμενο και τα αντικαταστήσατε με την ζώνη δημιουργικών δραστηριοτήτων αφηρημένου περιεχομένου, υποβαθμίζοντας το επίπεδο σπουδών.
 • Εσείς δεν αναστείλατε την υποχρηματοδότηση των Σχολείων.
 • Εσείς υποχρηματοδοτείτε τους δήμους με συνέπεια η συντήρηση των σχολικών κτηρίων να είναι ελλιπής.
 • Εσείς δεν φροντίζετε για την εφαρμογή της αυτοτελούς  χρηματοδότησης των Ε.Κ..
 • Εσείς δεν εξοπλίζετε τα Εργαστηριακά Κέντρα με τον απαιτούμενο σύγχρονο εξοπλισμό.
 • Εσείς δεν ενεργοποιείτε θεσμούς που υποστηρίζουν τη διαδικασία της μάθησης και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας (ΓΡΑ.Σ.Υ., ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. κλπ)
τονίζει η ΟΛΤΕΕ απευθυνόμενη στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και Πρωθυπουργό.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 01-09-2016
Αρ. Δ.Τ.: 006

Καλή σχολική χρονιά, το νέο ΕΠΑ.Λ είναι εδώ

Αγαπητοί συνάδελφοι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., σας εύχεται καλή σχολική χρονιά και σας καλεί σε αγωνιστική εγρήγορση. Μετά την πρόσφατη μεταρρύθμιση η θέση του τεχνικού σχολείου έγινε ακόμα πιο δεινή και συγκεκριμένα αφού αγνοήθηκε κάθε πρόταση της εκπαιδευτικής κοινότητας:
Στην Α’ τάξη:
Η κατ’ ευφημισμόν ενιαία Α΄ τάξη του νέου ΕΠΑ.Λ, κατέληξε σε επιλογή τριών μαθημάτων από οκτώ (56 δυνατοί συνδυασμοί) και εκφυλίζεται τελικά σε επιλογή τριών μαθημάτων μόνον από τους διαθέσιμους τομείς του σχολείου που φοιτά ο μαθητής. Επίσης η υποτιθέμενη αναβάθμιση των τεχνικών σχολείων είχε σαν αποτέλεσμα να αφαιρεθούν πέντε ώρες μαθημάτων ειδικότητας με συγκεκριμένο θεματικό περιεχόμενο και να αντικατασταθούν με την ζώνη δημιουργικών δραστηριοτήτων αφηρημένου περιεχομένου, υποβαθμίζοντας το επίπεδο σπουδών.
Στην Β’ τάξη:
Έγινε αντικατάσταση των  ειδικοτήτων με υπερμεγέθεις σε κάποιες περιπτώσεις  τομείς και δίχως αναλυτικά προγράμματα, όπου ο μαθητής αντί να διδάσκεται τα μαθήματα της ειδικότητας που επέλεξε, πελαγοδρομεί στα μαθήματα των ειδικοτήτων του τομέα που τον αναγκάζουν να ακολουθήσει. Επίσης, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό, το σκεπτικό του υπουργείου ότι ο δεκαεπτάχρονος μαθητής δεν είναι σε θέση να επιλέξει την ειδικότητα που θα ακολουθήσει ενώ από την άλλη πλευρά είναι ικανός να ψηφίζει.
Στην Γ΄ τάξη:
Η διδασκαλία της ειδικότητας έχει περιορισθεί μόνο στην Γ΄ τάξη με συνέπεια, να μην επαρκεί ο χρόνος ώστε να διδαχθούν τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα τα οποία προβλέπονται στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα της κάθε ειδικότητας. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια  τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων αυτού του τύπου ΕΠΑ.Λ, αναγκαστικά να είναι υποδεέστερα αυτών των επαγγελματικών δικαιωμάτων που ως τώρα κατείχαν οι απόφοιτοι όλων των τύπων τω τεχνικών σχολείων που ως τώρα λειτούργησαν στη Ελλάδα.
Το τέταρτο έτος «μαθητείας» δεν ανήκει στην τυπική εκπαίδευση και εξελίσσεται σε παρωδία.
Οι ενδεικτικά αναφερόμενες παραπάνω αλλαγές σε συνδυασμό με την διοικητική ανεπάρκεια (τέσσερις διαφορετικές εγκύκλιοι σε δύο μήνες για τον τρόπο εγγραφής των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ όπου  ορίζεται καταληκτική ημερομηνία εγγραφών πριν την έκδοση αποτελεσμάτων ανεξεταστέων μαθητών Γυμνασίου), έχουν προκαλέσει ως τώρα:
 • Μαθητική διαρροή.
 • Καταργήσεις τμημάτων.
 • Συγχωνεύσεις τομέων και καταργήσεις ειδικοτήτων.
 • Υπεραριθμίες και μετακινήσεις εκπαιδευτικών.
 • Την παραχώρηση των ΕΠΑ.Σ. στον ΟΑΕΔ που αποδεικνύεται σήμερα το πλέον δυναμικό του κομμάτι.
 • Συρρίκνωση σχολείων της ΔΤΕΕ.
Συνάδελφοι, η μία ακόμη χαλιναγωγημένη από ευρωπαϊκό πακέτο μεταρρύθμιση,  έχει επιφέρει σύγχυση στην ελληνική κοινωνία, αβεβαιότητα στους μαθητές και εργασιακή ανασφάλεια σε όλους μας και γι’ αυτό σας καλούμε να στηρίξετε την προσπάθεια της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., της μοναδικής δύναμης που αντιστέκεται σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης της ΔΤΕΕ. Διατηρώντας αυτή την πορεία η Ελλάδα θα είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης που εκτοπίζει την Τεχνική Εκπαίδευση από τυπικό εκπαιδευτικό της σύστημα.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΙΙ


ΠΡΟΣ :
Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης


Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Όπως γνωρίζετε, η φετινή χρονιά είναι μια δύσκολη χρονιά για την εκπαιδευτική κοινότητα και ειδικά για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Είναι μια μεταβατική περίοδος για τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ. όπου :
● η Α΄ και Β΄ τάξη θα λειτουργούν με τον ν.4386/2016 που εφαρμόζεται για πρώτη φορά
● η Γ΄ τάξη θα λειτουργεί με τον ν.4186/2013
● άλλαξε η δομή των ΕΠΑ.Λ. με συνέπεια την κατάργηση ή συγχώνευση τομέων και ειδικοτήτων
● οι εγγραφές ξεκίνησαν εφαρμόζοντας την εγκύκλιο με Αριθμ. 106270/Δ4 / 29-06-2016, και ολοκληρώθηκαν βασιζόμενες στην Υ.Α. Αριθμ. 133381/Δ4 / 12-8-2016 που προβλέπει διαφορετικά προαπαιτούμενα - κριτήρια
• δεν υπήρξε έγκυρη και επαρκής ενημέρωση των μαθητών και των γονέων τους και εκπαιδευτικών
● επαναλειτούργησαν μετά την άρση της διαθεσιμότητας ειδικότητες που χρειάζονται στήριξη
● η μαθητική διαρροή και η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου έχει αρχίσει να αυξάνεται
● η μετακίνηση ανηλίκων μαθητών και η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος συνήθως είναι πράξη τιμωρίας
● μειώθηκε ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών
● δεν έχουν λάβει την τελική τους μορφή τα τμήματα καθώς:
α) Δεν έχουν τελειώσει οι εγγραφές που εγκρίνονται από την οικεία ΔΔΕ με την έγκριση του διευθυντή, με καταληκτική ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου (καθώς υπάρχουν εγγραφές μαθητών που απερρίφθησαν από άλλες δομές) και αναζητούν διέξοδο στο εκπαιδευτικό τους αδιέξοδο,
β) αυτήν την χρονική περίοδο είναι σε εξέλιξη μετεγγραφές μαθητών από ΓΕ.Λ. σε ΕΠΑ.Λ. καθώς και από ΕΠΑ.Λ. σε ΕΠΑ.Λ. και τα αριθμητικά δεδομένα είναι μεταβαλλόμενα. Οι μετεγγραφές λήγουν στις 15/10/2016 και δεν είναι λογικό να ζητείται από τώρα να αποφασιστεί η λειτουργία των ολιγομελών.
Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει αναμονή μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου, οπότε θα επικαιροποιηθούν τα στοιχεία των σχολείων και χαρακτηρίζουμε εξαιρετικά παράλογη την απαίτηση για καθορισμό των ολιγομελών την ώρα που οι διαδικασίες εγγραφών ακόμα «τρέχουν». Οι απαιτήσεις αυτές δεν δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση και αν μη τι άλλο επιφορτίζουν με άχρηστη γραφειοκρατία τα σχολεία. Η διοίκηση οφείλει να απαιτεί πράγματα εφικτά και λογικά πάνω απ’ όλα. Δυστυχώς με τις απαιτήσεις της για τα ολιγομελή πρέπει να αποδείξει και να πείσει την κοινωνία, που είναι ο αποδέκτης των αποφάσεων της, ότι εκπληρώνει τις παραπάνω αρχές του σύννομου, πραγματικού και εκλογικευμένου των αποφάσεων της.
Για τα παραπάνω σας
Ζητούμε
I. Να παρατείνετε την έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων μέχρι τις 21/9/2016.
II. Να εγκρίνετε τη λειτουργία όλων των ολιγομελών τμημάτων των ΕΠΑ.Λ..

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Σχετ.:
α) Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) « Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες »όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013)
β) Υ.Α. υπ’ αριθμ. Αρ. Πρωτ. 133977/Δ2/17-08-2016 (ΦΕΚ 2627/Β/23-8-2016) «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου »
γ) Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016)

Σύμφωνα με το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) « Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες » όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην υποπερίπτωση ββ΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 6 και στο εδάφιο 4 αναφέρονται τα εξής:
«Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.»
Ακόμα είναι φανερό ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ειδικά την φετινή σχολική χρονιά προσπαθεί για την προσφορά ισότιμων ευκαιριών στην εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές, δίνοντας ειδικό βάρος στην ειδική αγωγή και λαμβάνει
σοβαρά υπόψη τις δυσχέρειες που αναδύονται στην εκπαιδευτική διαδικασία όταν στις αίθουσες διδασκαλίας φοιτούν και μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η νομοθεσία όμως δεν είναι ολοκληρωμένη και υπάρχουν ακόμα ασάφειες και χρειάζονται βελτιώσεις και αναδιατυπώσεις ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για ισότιμη παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους τους μαθητές.
Όσο αφορά την Τ.Ε.Ε. και ειδικά τα Εργαστηριακά Κέντρα και τα Σχολικά Εργαστήρια, δεν υπάρχει διατυπωμένη αντίστοιχη πρόβλεψη για τον συνυπολογισμό των μαθητών με ειδικές ανάγκες, ενώ έχει εντοπιστεί δυσπραγία διδασκαλίας όταν καλείται ο εκπαιδευτικός να διδάξει σε μαθητές στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και μαθητής ή μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων. Να τονίσουμε ότι στα Εργαστηριακά Μαθήματα δίνεται έμφαση στον βιωματικό χαρακτήρα της μαθησιακή διαδικασίας και η συνδιδασκαλία από δεύτερο καθηγητή κρίνεται αναγκαία για τους παρακάτω λόγους:
• Παροχή επεξηγήσεων στον μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ευρύτερο χρονικό πλαίσιο και βαθύτερη κατανόηση των εννοιών με πιο εξατομικευμένη προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργαστηριακής άσκησης.
• Προστασία του συνόλου των μαθητών από κακή ενδεχομένως χρήση εργαλείων και διατάξεων.
• Ασφάλεια του μαθητή και ελαχιστοποίηση της πιθανότητας τραυματισμού.
Ζητούμε
την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου σύμφωνα με την οποία ο αριθμός των μαθητών κατά την διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων (και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων, των εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα της Πληροφορικής, και των σχεδιαστικών μαθημάτων) των ΕΠΑ.Λ., να αυξάνεται πλασματικά σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς μαθητές, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρακολουθούντων όπως αντίστοιχα προβλέπεται να μειώνεται ο αριθμός των παρακολουθούντων μαθητών σε τμήματα θεωρητικών μαθημάτων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Εγγραφές στην Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ.

Σχετ.:
Αριθ. Πρωτ.: 143234/Δ4 / 06-09-2016
Υ.Α. υπ’ αριθμ. 133381/Δ4/24-8-2016, Φ.Ε.Κ. 2627 Β΄
Αριθ. Πρωτ.: 108016/Δ4/1-7-2016
Αριθ. Πρωτ.: 106270/Δ4/29-6-2016


Με την εγκύκλιο 106270/Δ4/29-6-2016 καθορίσθηκαν οι εγγραφές στην Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2016-2017 ως ακολούθως:
«5. Στη Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται :
α) Οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ του Ν.4186/2013. στην ίδια ειδικότητα.
β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 στην ίδια ειδικό του ίδιου τομέα.
γ)Κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών
σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους.
δ) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ του Ν. 3475/ 2006 σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα».
Στην εγκύκλιο 108016/Δ4/1-07-2016 διευκρινίζεται επίσης πως:
«Σε συνέχεια του υπ. αριθμ. 106270/Δ4/29-06-2016 εγγράφου με θέμα: «Εγγραφές Μετεγγραφές για το σχολικό έτος 2016-2017», σας ενημερώνουμε ότι για τις εγγραφές των μαθητών στη Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2016-2017 ισχύει ότι οι κάτοχοι πτυχίου Β’ κύκλου Τ.Ε.Ε. (5γ) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του Ν.3475/2006 (5δ) δύνανται να εγγράφονται σε συγκεκριμένες ειδικότητες οι οποίες καθορίζονται αναλυτικά στην Υ.Α.»
Όμως στο άρθρο 2 της Υ.Α. 133381/Δ4/24-08-2016 Φ.Ε.Κ.2627Β΄ δεν συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις 5γ και 5δ της 106270/Δ4/29-6-2016 που αφορούν
τους κάτοχους πτυχίου Β΄ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών και τους κάτοχους πτυχίου ΕΠΑ.Λ του Ν. 3475/ 2006 που μπορούσαν να εγγράφονται σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα με αποτέλεσμα να ακυρωθούν και να αποτραπούν πολλές εγγραφές μαθητών.
Σήμερα 07-09-2016 κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος 143234/Δ4 / 06-09-2016 που διαφοροποιεί και την παραπάνω Υ.Α. υπ’ αριθμ. 133381/Δ4/24-8-2016.
Να προσθέσουμε ακόμα πως τυγχάνουμε επανειλημμένα παραλήπτες αιτημάτων από τους μαθητές παλαιοτέρων τύπων Λυκείων και Σχολών (των απολυτηριούχων-πτυχιούχων ΤΕΛ,ΤΕΣ,ΕΠΛ,Α΄& Β΄ κύκλου ΤΕΕ , ΕΠΑΛ) για την εγγραφή τους στην Γ τάξη των ίδιων τομέων σε συναφείς ειδικότητες .
Από την συγκριτική ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών (ΤΕΛ- ΤΕΕ-ΕΠΑΛ με το νέο ΕΠΑΛ) προκύπτει ότι οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε μαθήματα που έχουν ήδη διδαχθεί , αξιολογηθεί και εν τέλει κριθεί πτυχιούχοι και απολυτηριούχοι κατά το παρελθόν σε συναφείς ειδικότητες. Η μη εκλογικευμένη αυτή απαίτηση οδηγεί πολλούς μαθητές να ακυρώνουν την εγγραφή τους καθώς υποχρεώνονται να φοιτήσουν ένα χρόνο περισσότερο απ ότι θα έπρεπε.
Ζητούμε
την άμεση έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης που να επιτρέπει τις εγγραφές των παραπάνω περιπτώσεων στην Γ΄ τάξη των ΕΠΑΛ από την σχολική χρονιά 2016-2017 , στις συναφείς ειδικότητες των πτυχιούχων παλαιοτέρων τύπων Λυκείων και σχολών της ΤΕΕ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Λειτουργία Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και Σχολικών Εργαστηρίων (Σ.Ε.)

 

ΘΕΜΑ :   Λειτουργία Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και Σχολικών Εργαστηρίων (Σ.Ε.)

1. Με την  Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμ. 96004/Δ4/17-06-2015 ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 1 ότι: «9. Κάθε Ε.Κ. ως αυτοτελής εκπαιδευτική μονάδα χρηματοδοτείται αυτοτελώς και συγκροτεί αυτόνομο συμβούλιο σχολικής κοινότητας. Λαμβάνει ειδική χρηματοδότηση η οποία είναι συνάρτηση του αριθμού των μαθητών όλων των σχολικών μονάδων που εξυπηρετεί, ο οποίος πλασματικά διπλασιάζεται».
Αν  και το Υπουργείο σωστά προχώρησε στην αυτόνομη χρηματοδότηση των Ε.Κ. λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες οικονομικές ανάγκες των εργαστηρίων αφού διπλασιάζεται πλασματικά ο αριθμός των μαθητών για την κατανομή των πιστώσεων από τους Δήμους,  δεν προβλέπει αντίστοιχα τις ανάγκες των Σχολικών Εργαστηρίων που λειτουργούν σε σχολικές μονάδες και όχι σε Ε.Κ.
Προτείνουμε να ληφθεί αντίστοιχη  μέριμνα και για τα εργαστήρια που λειτουργούν σε σχολικές μονάδες ώστε να είναι δυνατή η προμήθεια αναλωσίμων η συντήρηση του εξοπλισμού αλλά και ο εκσυγχρονισμός του όταν αυτός κρίνεται παλαιωμένος δεν ανταποκρίνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα.

2. Με την Απόφαση   του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμ.133384/Δ4/24-08-2016 συμπληρώνεται η υπ’ αριθμ. 96004/Δ4/17-6-2015 (Φ.Ε.Κ. 1318 Β΄) υπουργική απόφαση στο άρθρο 1 ως ακολούθως:
Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος με αύξοντα αριθμό 10 ως εξής: «Στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα δεν επιτρέπεται η ίδρυση δεύτερου Εργαστηριακού Κέντρου».
Κατανοούμε την ανάγκη για μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την καλύτερη οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης. Η Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι έτοιμη να πράξει το αυτονόητο. Άλλη μια απόφαση που κινείται στη κατεύθυνση της συρρίκνωσης της ΔΤΕΕ που  δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα πάνω από μια δεκαετία τώρα. Η συρρίκνωση των δομών θα φέρει ενδεχομένως τα οικονομικά αποτελέσματα που προσδοκά το Υπουργείο και μας θυμίζει και τα λόγια παράγοντα του, που όταν ήταν συνδικαλιστής ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο για τις απολύσεις δήλωνε: «δεν είναι παράλογο να προκύπτουν πλεονάζοντες εκπαιδευτικοί όταν η δημόσια εκπαίδευση συρρικνώνεται». Στον βωμό της μείωσης του διοικητικού κόστους στην παιδεία στο μισό, που αποτελεί άλλωστε και μνημονιακή δέσμευσή μας,  δεν θέλουμε να πιστέψουμε πως πρόκειται για άλλη μια απόφαση που δεν έχει άλλο στόχο παρά την εξοικονόμηση πόρων. Πόρων οικονομικών και ανθρώπινων.
Προτείνουμε την δυνατότητα λειτουργίας δευτέρου ΕΚ στο ίδιο σχολικό συγκρότημα, με στόχο την άρτια εκτέλεση του διοικητικού έργου και την καλύτερη εποπτεία των εργαστηριακών υποδομών. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για λειτουργικούς λόγους (καλύτερη εξυπηρέτηση μαθητών, αρτιότερη λειτουργία προγράμματος καλύτερη εκμετάλλευση υλικών και υποδομών, αποτελεσματικό διοικητικό έλεγχο που δεν είναι δυνατός σε μεγάλα συγκροτήματα που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο) κατόπιν πρότασης του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Διευθυντές των υπαρχόντων Ε.Κ. να επιτρέπεται η ίδρυση δεύτερου Ε.Κ. στο ίδιο σχολικό συγκρότημα με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

3.  Επίσης με το άρθρο 3 ως ακολούθως:
Στο άρθρο 12 (Γενικές Διατάξεις) συμπληρώνεται η  παράγραφος με αύξοντα αριθμό 4 ως εξής: «Σε αυτήν την περίπτωση, για τους υπεύθυνους τομέων και υπευθύνους εργαστηρίων, ισχύουν τα αντίστοιχα ωράρια του Εργαστηριακού Κέντρου. Ο υπεύθυνος τομέα του Σχολικών Εργαστηρίων δε λαμβάνει επίδομα θέσης και μόρια διοικητικής ευθύνης».
Οι υπεύθυνοι εργαστηρίου και οι τομεάρχες των Σχολικών Εργαστηρίων τοποθετούνται και ασκούν πρόσθετο εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Αποτελεί διάκριση και σημείο ανισότητας έναντι των συναδέλφων τους που ασκούν τα ίδια καθήκοντα σε Ε.Κ. η εξαίρεσή τους από το επίδομα ευθύνης πόσο μάλλον  από την απόκτηση των μορίων διοικητικής ευθύνης.
Προτείνουμε την άμεση κατάργηση της σχετικής διάταξης.

4.  Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της λειτουργίας εργαστηρίων σε ΕΠΑ.Λ. τα οποία δεν εντάσσονται σε Ε.Κ. πέραν των ειδικών περιπτώσεων που προβλέπει  η παρ. 4 στο άρθρο 12 της  υπ’αριθ. 96004/Δ4/17-6-2015 (ΦΕΚ 1318 τ.Β΄),Σχεδιαστήρια, Εργαστήρια Πληροφορικής, Εργαστήρια Χημεία  και Εργαστήρια Φυσικής. Αυτό έχει σαν συνέπεια την ελλιπή εποπεία και υποστήριξη των εργαστηρίων σε υλικοτεχνική υποδομή με συνέπεια την μη αποτελεσματική και ποιοτική λειτουργία τους.
Προτείνουμε την ένταξη όλων των Εργαστηριακών χώρων στα Ε.Κ. με αντίστοιχο ορισμό  υπεύθυνου εργαστηρίου.

 

 

Έγκριση Λειτουργίας Ολιγομελών Τμημάτων

 Έγκριση Λειτουργίας Ολιγομελών Τμημάτων Τομέων και Ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ.

Σχετ.:     Η με αριθμό Φ12/127076/Δ4/01-08-2016 (Β΄2434) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)»
Η τρέχουσα σχολική χρονιά βρίσκει τους μαθητές της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και αδιέξοδα. Βιώνουν την διάψευση των προσδοκιών τους για αναβάθμιση της Τ.Ε.Ε. και ταυτόχρονα τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που πλήττουν καίρια τις οικογένειές τους. Και τώρα, ενώ ξεκινάει η σχολική χρονιά, κάποιοι από αυτούς κινδυνεύουν να μεταφερθούν σε άλλο σχολείο γιατί το τμήμα που φοιτούν είναι ολιγομελές.
Επιμένουμε (και θα επανερχόμαστε συνεχώς) ότι η Τ.Ε.Ε. έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, και ιδιόμορφα προβλήματα που αναφύονται, τα οποία δεν μπορούν να «λύνονται» με συνταγές και προδιαγραφές που εφαρμόζονται στα Γυμνάσια και στα ΓΕ.Λ.
Αναλυτικότερα:
1. Οι μαθητές που επιλέγουν το ΓΕ.Λ. εγγράφονται στο σχολείο που είναι πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας τους. Με το πλήθος των ΓΕ.Λ. που υπάρχουν σε όλη την Επικράτεια (στα μεγάλα αστικά κέντρα υπάρχουν από ένα έως τέσσερα Γενικά Λύκεια σε κάθε συνοικία) οι μαθητές δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα.
Επιπλέον, σε ΟΛΑ τα ΓΕΛ διδάσκεται ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ.
Αντίθετα, τα ΕΠΑ.Λ. παρέχουν διαφορετικό περιεχόμενο σπουδών εξαιτίας των διαφορετικών Τομέων/Ειδικοτήτων που λειτουργεί το καθένα, και παρόλα αυτά είναι λίγα σε αριθμό και αραιά κατανεμημένα με τρόπο πού να εξυπηρετούν κατά το δυνατόν τους μαθητές των απομακρυσμένων περιοχών και των απομακρυσμένων χωριών.
Οι μαθητές της Τ.Ε.Ε. επιλέγουν κατ’ αρχήν την ειδικότητα στην οποία θέλουν να φοιτήσουν και στη συνέχεια, μεταξύ των Σχολείων στα οποία λειτουργεί η ειδικότητα της αρεσκείας τους, επιλέγουν το κοντινότερο στον τόπο κατοικίας τους. Όταν λοιπόν ο μαθητής επιλέξει τελικά ένα σχολείο, είναι απολύτως βέβαιο ότι έχει εξαντλήσει όλα τα ενδεχόμενα μετακινήσεων στις οποίες έχει τη δυνατότητα να υποβληθεί ο ίδιος και η οικογένειά του.
2. Η τροφοδότηση των τάξεων των ΓΕ.Λ. γίνεται με αυτόματο και απλουστευμένο τρόπο: π.χ. οι 100 μαθητές της Α΄ τάξης θα εγγραφούν στη Β΄ τάξη και μετά ΟΛΟΙ στη Γ΄ τάξη, δηλαδή υπάρχει ομαλή και συνεχής ροή μαθητών από τάξη σε τάξη, με αποτέλεσμα ένα σχολείο προβλέψιμο, λειτουργικό, «βιώσιμο» στο οποίο σπάνια προκύπτουν ολιγομελή τμήματα.
Όμως, οι ίδιοι σε αριθμό 100 μαθητές της Α΄ τάξης ενός ΕΠΑ.Λ. θα μοιραστούν σε 4-5 Τομείς στην Β΄ τάξη, ενώ στην Γ΄ τάξη κάποιοι Τομείς χωρίζονται σε 2-3 Ειδικότητες. Εφαρμόζοντας απλά μαθηματικά, και δεδομένου ότι οι μαθητές δεν θα κατανεμηθούν ισομερώς στους διατιθέμενους Τομείς, στο σχολείο αυτό θα προκύψουν νομοτελειακά κάποια ολιγομελή τμήματα στη Β΄ τάξη, και σίγουρα στη Γ΄ τάξη. Επομένως, σύμφωνα με την προκρούστια «λογική» (ή μάλλον τον απόλυτο παραλογισμό) των Εγκυκλίων, θα πρέπει να καταργηθούν αυτά τα «ολιγομελή» τμήματα, να διαλυθούν, και οι μαθητές να «μετοικήσουν» σε άλλα σχολεία όπου διδάσκεται η ίδια ειδικότητα, ασχέτως του πόσο μακριά βρίσκονται από την ήδη απομακρυσμένη κατοικία του μαθητή (γιατί αν ήταν πιο κοντά σε αυτή, θα τα είχε επιλέξει εξ’ αρχής) ή αν τους βολεύει το ωράριο του νέου σχολείου.
Και για να το διατυπώσουμε απλά και ξεκάθαρα, ωθούμε ουσιαστικά τον ήδη εξουθενωμένο μαθητή στην εγκατάλειψη του σχολείου η στην καλύτερη περίπτωση να παρακολουθήσει έναν τομέα η ειδικότητα που δεν επιθυμεί.
Θα ήταν πραγματικά πιο έντιμο από πλευράς της Πολιτείας να προβλέπει την «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των ΜΑΘΗΤΩΝ» και όχι των ολιγομελών τμημάτων. Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο έτσι κι αλλιώς …
3. Τα Γενικά Λύκεια είναι καταξιωμένα και αποδεκτά από το κοινωνικό σύνολο, εξαιτίας της επικρατούσας άποψης για την εκπαίδευση αλλά και της παράδοσης όπως αποτυπώνεται από το μακροχρόνιο παρελθόν τους.
Η Τ.Ε.Ε. όμως δεν έχει την ίδια τύχη. Οι συνεχείς αλλαγές στη δομή, στο περιεχόμενο και τους στόχους της, δεν επέτρεψε την ωρίμανσή της, την ανάδειξη των καρπών της, την δημιουργία «παράδοσης» Τεχνικής Εκπαίδευσης και την αποδοχή της από την κοινωνία
4. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι μαθητές της Τ.Ε.Ε. ανήκουν στην πλειονότητά τους στα μεσαία και κατώτερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα. Πολλοί από αυτούς είναι ήδη εργαζόμενοι. Βιώνουν μια δραματική καθημερινή προσωπική και οικογενειακή κατάσταση με πείνα, ανεργία, εξαθλίωση. Αυτοί και οι οικογένειές τους έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα. Και παρόλα αυτά ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ !! Στον αγώνα για μόρφωση, για προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη. Θέλουν να μάθουν μια τέχνη και να πάρουν το πτυχίο τους για να μπορούν να την εξασκήσουν. Διεκδικούν τη θέση τους στο μέλλον αυτού του τόπου γιατί πιστεύουν ότι το ΜΕΛΛΟΝ του ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ !!

Συμπερασματικά:
Είναι απολύτως ΑΔΙΚΟ, Παιδαγωγικά και Κοινωνικά ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ να εξαναγκάζουμε τους μαθητές που έχουν εγγραφεί και έχουν φοιτήσει για μία ή και δύο χρονιές σε ένα σχολείο να μεταφερθούν εν μέσω της φοίτησής τους, σε ένα άλλο πιο απομακρυσμένο σχολείο, επειδή το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα αδυνατεί να αντιληφθεί ΕΓΚΑΙΡΑ ότι κάποια τμήματα ενός Τομέα στη Β΄ τάξη ή μιας Ειδικότητας στην Γ΄ τάξη, θα προκύψουν να είναι ολιγομελή στις επόμενες χρονιές, και ως εκ τούτου δεν θα εγκριθεί η λειτουργία τους.
Είναι απαράδεκτο να δημιουργείται τέτοιου είδους αναστάτωση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, που μόνο τις αστοχίες του εκπαιδευτικού συστήματος και τους ατυχείς χειρισμούς της Διοίκησης μπορεί να αναδείξει, προκαλώντας την έντονη κοινωνική κατακραυγή, την απαξίωση του σχολείου και στη συνέχεια μαθητική διαρροή που νομοτελειακά οδηγεί στην εγκατάλειψή του !
Οι μαθητές της Τ.Ε.Ε., μετά από την εγγραφή τους, έχουν την πεποίθηση ότι θα συνεχίσουν να σπουδάζουν και ότι θα αποφοιτήσουν από το σχολείο που γράφτηκαν. Και έχουν δικαίωμα να έχουν αυτήν την πεποίθηση, γιατί κανένας δεν τους προειδοποίησε για το αντίθετο !! Στους μαθητές αυτούς εφαρμόζεται αδιακρίτως και άδικα, η εσχάτη των ποινών που μπορεί να επιβληθεί σε μαθητή, η «αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος», χωρίς να έχουν υποπέσει σε κανένα απολύτως παράπτωμα !! «Τιμωρούνται» γιατί επέλεξαν να φοιτήσουν σε σχολείο της Τ.Ε.Ε., γιατί επιθυμούν να αποκτήσουν ένα πτυχίο που θα αξιοποιήσουν στην αγορά εργασίας, και γιατί ανήκουν σε μη προνομιούχες κοινωνικά ομάδες …
Και ωστόσο παραμένουν Έλληνες Πολίτες και έχουν δικαιώματα, μεταξύ των άλλων, και στη Μόρφωση. Δεν μπορεί οι διοικητικές αποφάσεις να αναιρούν τις πολιτικές επιδιώξεις της Κυβέρνησης και να αναιρούν στην πράξη τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς στόχους που έθεσε το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας για το «Τεχνικό και Επαγγελματικό Σχολείο … ένα «σχολείο» που απαντά στη διαφορετικότητα των μαθητών, … που εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, … αντίθετο σε κάθε μορφή περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, ένα «σχολείο» που λαμβάνει υπόψη του τις υπαρκτές σήμερα ανάγκες των πολιτών, κυρίως όμως των μαθητών και των γονέων τους».
Δεν είναι δυνατόν οι υπηρεσιακές Εγκύκλιοι του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ που αφορούν στη λειτουργία των σχολείων να μην περιέχουν ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ τα οποία να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά την λήψη των αποφάσεων. Δεν μπορεί η εφαρμογή των εγκυκλίων αυτών να έχει ως αποτέλεσμα την μετακίνηση των μαθητών από σχολείο σε σχολείο μέχρι να πάρουν το Απολυτήριο και το Πτυχίο τους, να ξεκινούν τη σχολική χρονιά σε ένα σχολείο και να την ολοκληρώνουν σε άλλο, να αλλάζουν σχολικό περιβάλλον όταν προετοιμάζονται για Πανελλαδικές Εξετάσεις, να αλλάζουν ωράριο και να υποχρεώνονται σε μεγάλες καθημερινές μετακινήσεις.
Δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να καλύπτει βάναυσες πρακτικές που προκύπτουν από την απολύτως «υπηρεσιακή» ανάγνωση και εφαρμογή των εγκυκλίων του, με ολέθρια αποτελέσματα στην διαδικασία της μάθησης, στην σχολική επιτυχία και στο μέλλον των μαθητών.

Πρόταση:

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να εγκρίνουν αιτιολογημένα με βάση την επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε παραπάνω τη λειτουργία ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ τμημάτων, ιδιαίτερα των τελευταίων τάξεων των ΕΠΑ.Λ., συνυπολογίζοντας ότι :
 • η φετινή Γ΄ τάξη είναι η τελευταία που λειτουργεί με τον ν.4186/2013,
 • ενώ άρχισαν οι εγγραφές με την εγκύκλιο με Αριθμ.  106270/Δ4 / 29-06-2016, καλούμαστε να τις ολοκληρώσουμε βασιζόμενοι στην Υ.Α. Αριθμ. 133381/Δ4 / 12-8-2016 που προβλέπει διαφορετικά προαπαιτούμενα- κριτήρια  για τις εγγραφές και είναι σαφώς δυσμενέστερη και
 • όπως κατ’ αντιστοιχία προβλέπεται στην Υ.Α με Αριθμ. 131457/Δ2/ 9-8-2016 για τα Γενικά Λύκεια.


 

 

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Τα ΕΠΑ.Λ. της Κορινθίας

  Σχολεία Τ.Ε.Ε. της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

 

 1ο   ΕΠΑ.Λ. Κορίνθου

Ταχυδρομική Δ/νση: Αδειμάντου 81   Τ.Κ.:20100    Κόρινθος
Χάρτης περιοχής
Τηλέφωνο:  2741083808
Fax:  -
e-mail: mail@1epal-korinth.kor.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://1epal-korinth.kor.sch.gr/index.php/el/

Εσπερ.   ΕΠΑ.Λ.   Κορίνθου

Ταχυδρομική Δ/νση:  Τέρμα Ερμού   Τ.Κ.:20100   Κόρινθος
Χάρτης περιοχής
Τηλέφωνο:  2741085420
Fax:  -
e-mail: mail@1tee-esp-korinth.kor.sch.gr
Ιστοσελίδα: -


1ο   ΕΠΑ.Λ.   Κιάτου   &   (Το blog του σχολείου)

Ταχυδρομική Δ/νση:  Περιοχή Αγ. Νικολάου  Τ.Κ.:20200   Κιάτο – Κορινθίας
Χάρτης περιοχής
Τηλέφωνο:  2742023719
Fax:  2742020064
e-mail:  mail@1epal-kiatou.kor.sch.gr   &    1epalkiatou @gmail.com
Ιστοσελίδα: http://1epal-kiatou.kor.sch.gr/autosch/joomla15/

1ο  ΕΠΑ.Λ.   Λουτρακίου

Ταχυδρομική Δ/νση: Κυράς Βρύση & Παλαιά Εθνική Οδός Επιδαύρου    Τ.Κ.:20100     Κυράς Βρύση – Κορινθίας

Χάρτης περιοχής
Τηλέφωνο:  2741085408
Fax: - 
e-mail: mail@1epal-loutr.kor.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://1epal-loutr.kor.sch.gr/autosch/joomla15/

2ο  ΕΠΑ.Λ.   Λουτρακίου

Ταχυδρομική Δ/νση:   Παλαιά εθνική οδός Κορίνθου-Επιδαύρου    Τ.Κ.:20100    Κυράς Βρύση - Κορινθίας
Χάρτης περιοχής
Τηλέφωνο:   2741080711
Fax: 2741028103 
e-mail: mail@2epal-loutr.kor.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://2epal-loutr.kor.sch.gr

ΕΠΑ.Λ.   Νεμέας

Ταχυδρομική Δ/νση: Ευσταθίου 10     Τ.Κ:20500   Νεμέα - Κορινθίας 
Χάρτης περιοχής
Τηλέφωνο:  2746023264,   2746023284
Fax:  2746023284
e-mail: 1epal-nemeas@sch.gr
Ιστοσελίδα: http://1epal-nemeas.kor.sch.gr/joomla/

ΕΠΑ.Λ.   Ξυλοκάστρου

Ταχυδρομική Δ/νση: Περιοχή Σύθα    Τ.Κ.:20400   Ξυλόκαστρο - Κορινθίας 
Χάρτης περιοχής
Τηλέφωνο:  2743026286
Fax:   2743029081
e-mail: mail@1epal-xylok.kor.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://1epal-xylok.kor.sch.gr/autosch/joomla15/

Ε.Κ.   Λουτρακίου

Ταχυδρομική Δ/νση: Κυράς Βρύση & Παλαιά εθνική οδός Κορίνθου-Επιδαύρου    Τ.Κ.:20100    Κυράς  Βρύση - Κορινθίας
Χάρτης περιοχής
Τηλέφωνο:  2741080713
Fax:  2741080713
e-mail: mail@1sek-korinth.kor.sch.gr
Ιστοσελίδα: -

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΑΤΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΕΚ ΚΙΑΤΟΥ)

 Ταχυδρομική Δ/νση:  Περιοχή Αγ. Νικολάου  Τ.Κ.:20200   Κιάτο – Κορινθίας
Χάρτης περιοχής
Τηλέφωνο:2742 029370
 e-mail: 1sekkiat@sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1sek-kiatou.kor.sch.gr/

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.   Ν. Κορινθίας

Ταχυδρομική Δ/νση:   Περιοχή  Άρη (Τ.Θ.21)   Τ.Κ:-    Ίσθμια – Κορινθίας
Χάρτης περιοχής
Τηλέφωνο:  2741030932
Fax:  2741030933
e-mail: mail@eeeek.kor.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://eeeek.kor.sch.gr/
Ολα ΕΠΑ.Λ. της Ελλάδας
 http://www.oltee.gr/?p=4727Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Aναθέσεις μαθημάτων στο Επαγγελματικό Λύκειο

  

Aναθέσεις μαθημάτων στο Επαγγελματικό Λύκειο

  Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄1671/10-06-16  η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις "αναθέσεις μαθημάτων στο  Επαγγελματικό Λύκειο" που θα ισχύσουν  από τη σχολική χρονιά 2016-17.

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Τα ΕΠΑ.Λ. της Κορινθίας.

 

 

Σχολεία Τ.Ε.Ε. της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

  

Στη διοικητική αρμοδιότητα της  Διεύθυνσης Δ/θμιας  Εκπαίδευσης   Κορινθίας  υπάγονται τα εξής ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ. και σχολεία Ειδικής Αγωγής:

 1ο   ΕΠΑ.Λ. Κορίνθου

Ταχυδρομική Δ/νση: Αδειμάντου 81   Τ.Κ.:20100    Κόρινθος
Χάρτης περιοχής
Τηλέφωνο:  2741083808
Fax:  -
e-mail: mail@1epal-korinth.kor.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://1epal-korinth.kor.sch.gr/index.php/el/

Εσπερ.   ΕΠΑ.Λ.   Κορίνθου

Ταχυδρομική Δ/νση:  Τέρμα Ερμού   Τ.Κ.:20100   Κόρινθος
Χάρτης περιοχής
Τηλέφωνο:  2741085420
Fax:  -
e-mail: mail@1tee-esp-korinth.kor.sch.gr
Ιστοσελίδα: -

1ο   ΕΠΑ.Λ.   Κιάτου   &   (Το blog του σχολείου)

Ταχυδρομική Δ/νση:  Περιοχή Αγ. Νικολάου  Τ.Κ.:20200   Κιάτο – Κορινθίας
Χάρτης περιοχής
Τηλέφωνο:  2742023719
Fax:  2742020064
e-mail:  mail@1epal-kiatou.kor.sch.gr   &    1epalkiatou @gmail.com
Ιστοσελίδα: http://1epal-kiatou.kor.sch.gr/autosch/joomla15/

1ο  ΕΠΑ.Λ.   Λουτρακίου

Ταχυδρομική Δ/νση: Κυράς Βρύση & Παλαιά Εθνική Οδός Επιδαύρου    Τ.Κ.:20100     Κυράς Βρύση – Κορινθίας

Χάρτης περιοχής
Τηλέφωνο:  2741085408
Fax: - 
e-mail: mail@1epal-loutr.kor.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://1epal-loutr.kor.sch.gr/autosch/joomla15/

2ο  ΕΠΑ.Λ.   Λουτρακίου

Ταχυδρομική Δ/νση:   Παλαιά εθνική οδός Κορίνθου-Επιδαύρου    Τ.Κ.:20100    Κυράς Βρύση - Κορινθίας
Χάρτης περιοχής
Τηλέφωνο:   2741080711
Fax: 2741028103 
e-mail: mail@2epal-loutr.kor.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://2epal-loutr.kor.sch.gr

ΕΠΑ.Λ.   Νεμέας

Ταχυδρομική Δ/νση: Ευσταθίου 10     Τ.Κ:20500   Νεμέα - Κορινθίας 
Χάρτης περιοχής
Τηλέφωνο:  2746023264,   2746023284
Fax:  2746023284
e-mail: 1epal-nemeas@sch.gr
Ιστοσελίδα: http://1epal-nemeas.kor.sch.gr/joomla/

ΕΠΑ.Λ.   Ξυλοκάστρου

Ταχυδρομική Δ/νση: Περιοχή Σύθα    Τ.Κ.:20400   Ξυλόκαστρο - Κορινθίας 
Χάρτης περιοχής
Τηλέφωνο:  2743026286
Fax:   2743029081
e-mail: mail@1epal-xylok.kor.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://1epal-xylok.kor.sch.gr/autosch/joomla15/

Ε.Κ.   Λουτρακίου

Ταχυδρομική Δ/νση: Κυράς Βρύση & Παλαιά εθνική οδός Κορίνθου-Επιδαύρου    Τ.Κ.:20100    Κυράς  Βρύση - Κορινθίας
Χάρτης περιοχής
Τηλέφωνο:  2741080713
Fax:  2741080713
e-mail: mail@1sek-korinth.kor.sch.gr
Ιστοσελίδα: -

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.   Ν. Κορινθίας

Ταχυδρομική Δ/νση:   Περιοχή  Άρη (Τ.Θ.21)   Τ.Κ:-    Ίσθμια – Κορινθίας
Χάρτης περιοχής
Τηλέφωνο:  2741030932
Fax:  2741030933
e-mail: mail@eeeek.kor.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://eeeek.kor.sch.gr/