Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 28-09-2016
Αριθμ. Δ.Τ.: 008

Και ιδού εισιν έσχατοι οι έσονται πρώτοι

Στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Αρ. Πρωτ. Κ1/122418/29-08-2016,  που υπογράφει ο Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς , με θέμα: «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193)» και συγκεκριμένα στην παράγραφο  Γ’ και στην περίπτωση 7 αυτής, ορίζει ότι:
«7. Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος των αξιολογικών πινάκων»,
διαπιστώνεται δηλαδή δυσμενής διάκριση μεταξύ των ιδιωτικών υπαλλήλων, ελευθέρων επαγγελματιών και δημοσίων υπαλλήλων, σε βάρος των εκπαιδευτικών δημοσίων υπαλλήλων, κατατάσσοντας τους τελευταίους ανεξαρτήτως μορίων .
Αν ο στόχος του Υπουργείου είναι η διασφάλιση του καλύτερου επιπέδου σπουδών των Δ.Ι.Ε.Κ. και Δ.Σ.Ε.Κ., με την  προσέλκυση ατόμων με αποδεδειγμένη εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο, κάλλιστα μπορεί να πριμοδοτήσει τους εργαζομένους  με επαγγελματική εμπειρία σε συναφή εργασία με ανάλογα  ποσοστά και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υιοθετήσει την λογική των αποκλεισμών, αλλά την λογική της μοριοδότησης των πραγματικών προσόντων, που οδηγούν στην επιλογή των πλέον κατάλληλων, καταρτισμένων και πιστοποιημένων  εκπαιδευτών.
Σε περίπτωση που σκοπός της επιλογής είναι  να πριμοδοτήσει τους αποκλεισμένους από την αγορά εργασίας (ανέργους) οφείλει να  αυξήσει την μοριοδότησή τους και όχι όπως λάθος έκανε να την μειώσει .
Επιπλέον να προσθέσουμε ότι στο θέμα της οργάνωσης και  ασφαλής λειτουργίας των εργαστηρίων, θα πρέπει να τηρηθεί η πρόβλεψη  της Υ.Α. με Αρ. Πρωτ.9493/Δ4/20-01-2015/ΥΠΑΙΘ και ειδικά το άρθρο 4 που αναφέρει:
«Στα στελέχη διοίκησης του Ε.Κ. που διατίθενται για τη λειτουργία των εργαστηρίων των Δ.Ι.Ε.Κ. και Δ.Σ.Ε.Κ. σύμφωνα με την παράγραφο 3, δύναται να ανατίθενται από τους Δ/ντές των Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. μέχρι (10) δέκα διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως εις έκαστον.»
Είναι  θεσμοθετημένη λοιπόν  η κατά προτεραιότητα ανάθεση στους Υπευθύνους εργαστηρίων και Τομεαρχών του ΕΚ ώστε να διασφαλίζεται η πληρέστερη οργάνωση και επαρκέστερη διδασκαλία των μαθημάτων στα Δ.ΙΕΚ.
Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι στην Υπουργική Απόφαση  με Αρ. Πρωτ. 96004/Δ4/17-6-2015 (ΦΕΚ 1318/τ.Β΄/1-7-2015), που καθορίζει την λειτουργία των Ε.Κ. υπάρχει το άρθρο 10 που ορίζει την συνεργασία Ε.Κ. με Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ ,  που προβλέπει :
«4. Στο ωράριο που εκπαιδεύονται οι σπουδαστές των Δ.Ι.Ε.Κ. και οι μαθητές των Σ.Ε.Κ. , όταν αυτό δεν συμπίπτει με το ωράριο λειτουργίας του Ε.Κ κατά το οποίο εξυπηρετούνται τα  ΕΠΑ.Λ, ορίζεται υπεύθυνος του Ε.Κ. εκπαιδευτικός από τα στελέχη διοίκησης του, με πρόταση του Διευθυντή του Ε.Κ. και απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα διδακτικό έτος. Ο παραπάνω υπεύθυνος, μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε ημέρα …
…. Επιπλέον για την διασφάλιση του εξοπλισμού των εργαστηρίων και την εύρυθμη λειτουργία των εργαστηριακών μαθημάτων προσλαμβάνεται, κατά προτεραιότητα, ένας (1) τουλάχιστον εκπαιδευτικός του Ε.Κ για κάθε εργαστηριακό μάθημα  ».
Μετά από τα παραπάνω, ζητούμε την άρση του αποκλεισμού των Εκπαιδευτικών δημόσιων υπάλληλων και την σύννομη κατάταξή τους σύμφωνα με τα προσόντα τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Σεκεριάδης
Ο Γενικός Γραμματέας Παλαιολόγος Δούρος

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ανακοινοποίηση κατάταξης Εκπαιδευτικών σε Bαθμό και ΜΚ ΕΛΤΕΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


Ανακοινοποίηση κατάταξης Εκπαιδευτικών σε Bαθμό και ΜΚ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ανακοινοποίηση κατάταξης Εκπαιδευτικών σε Bαθμό και ΜΚWIDMER MARIA ANNA ANTON ΠΕ07 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0

ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ08 11 00 07 0 ∆ 2 0 7 1
ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΑΝΤΝΙΟΣ ΠΕ17.04 11 02 05 2 ∆ 4 2 5 2
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ20 11 02 01 0 ∆ 2 2 1 1
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 06 05 05 0 Ε 3 5 5 1
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ06 10 09 00 0 ∆ 1 9 0 0
ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 07 04 23 0 Ε 4 4 23 2
ΑΓΓΙΣΤΡΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ12.01 05 02 00 0 Ε 2 2 0 1
ΑΓΚΙΣΤΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ΠΕ09 28 03 14 0 Β 7 3 14 2
ΑΓΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ05 22 02 23 0 Β 1 2 23 0
ΑΖΑΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ ΑΖΑΡΙΑΣ ΠΕ04 08 01 09 0 Ε 5 1 9 2
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 02 02 13 2 Ε 1 2 13 0
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ05 06 01 15 0 Ε 3 1 15 1
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΣΠΥΡΟΥΛΑ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ05 16 02 01 0 Γ 1 2 1 0
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΗΣ        ΠΕ01 12 02 01 0 ∆ 3 2 1 1
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η ΕΥΦΗΜΙΑ ∆ΙΟΓΕΝΗΣ ΠΕ05 16 01 29 2 Γ 3 1 29 1
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ       ΠΕ03 24 11 01 0 Β 3 11 1 1
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ17.06 07 03 14 0 Ε 4 3 14 2
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ02 25 02 05 0 Β 4 2 5 1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04 14 08 16 0 ∆ 5 8 16 2
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 16 01 27 0 Γ 1 1 27 0
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ         ΠΕ04.01 16 05 23 0 Γ 1 5 23 0
ΑΙΒΑΛΗ ΓΕΡΓΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ10 10 05 14 0 ∆ 1 5 14 0
ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 12 03 20 0 ∆ 3 3 20 1
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     ΠΕ14.04 22 05 18 0 Β 1 5 18 0
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04 01 05 08 2 Ε 0 5 8 0
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ15 19 03 16 0 Γ 4 3 16 2
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ06 21 02 04 0 Β 0 2 4 0
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ02 30 03 09 0 Β 9 3 9 3
ΑΛΕΦΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 07 02 01 2 ∆ 0 2 1 0
ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 35 11 04 0 Β 14 11 4 4
ΑΛΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ05 23 09 12 0 Β 2 9 12 0
ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ      ΠΕ04.01 22 11 03 2 Β 3 11 3 1
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ17.04 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΑΝΑΓΝΣΤΑΚΗ ∆ΑΜΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 07 04 03 0 Ε 4 4 3 2
ΑΝΑΓΝΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ17.02 13 10 12 0 ∆ 4 10 12 2
ΑΝΑΓΝΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ19 17 06 18 0 Γ 2 6 18 1
ΑΝΑΓΝΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ11 14 08 20 0 ∆ 5 8 20 2
ΑΝΑΓΝΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ08 20 06 03 0 Γ 5 6 3 2
ΑΝΑΓΝΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 06 07 20 0 Ε 3 7 20 1
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν       ΠΕ03 25 04 00 0 Β 4 4 0 1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ18.12 27 05 08 0 Β 6 5 8 2
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ14.04 21 04 11 0 Β 0 4 11 0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 09 10 01 0 ∆ 0 10 1 0
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 27 07 12 0 Β 6 7 12 2
ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ        ΠΕ02 12 02 01 0 ∆ 3 2 1 1
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ02 29 08 01 0 Β 8 8 1 2
ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ18.15 14 06 22 0 ∆ 5 6 22 2
ΑΝΘΙΜΟΥ ΘΕΟ∆ΡΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ01 20 08 11 0 Γ 5 8 11 2
ΑΝΘΡΑΚΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ05 13 04 19 0 ∆ 4 4 19 2
ΑΝΤΝΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ03 15 07 02 0 Γ 0 7 2 0
ΑΝΤΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 11 02 29 0 ∆ 2 2 29 1
ΑΝΤΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ΠΕ01 29 02 00 0 Β 8 2 0 2
ΑΝΤΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΦΑΝΗΣ       ΠΕ01 34 09 27 0 Β 13 9 27 4
ΑΝΤΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ05 12 11 11 0 ∆ 3 11 11 1
ΑΝΤΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ03 07 05 11 2 ∆ 0 5 11 0
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΟΥ ΑΡΕΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 07 02 24 0 Ε 4 2 24 2
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ19 16 11 28 0 Γ 1 11 28 0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ11 19 10 18 0 Γ 4 10 18 2
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΜΑΣ ΠΕ02 06 08 19 0 Ε 3 8 19 1
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ20 06 05 02 0 Ε 3 5 2 1
ΑΡΑΒΑΝΗ ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ02 16 11 02 0 Γ 1 11 2 0
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΝΤΝΙΑ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ02 16 05 11 0 Γ 1 5 11 0
ΑΡΑΧΒΙΤΗ ΓΕΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 05 05 24 2 Ε 4 5 24 2
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ10 24 02 04 0 Β 3 2 4 1
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.10 18 01 09 0 Γ 3 1 9 1
ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ03 06 04 14 2 Ε 5 4 14 2
ΑΡΜΑΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ16 14 00 29 0 ∆ 5 0 29 2
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ02 28 03 13 2 Β 9 3 13 3
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ09 13 04 20 0 ∆ 4 4 20 2
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.05 28 06 03 0 Β 7 6 3 2
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΠΕ02 05 09 01 0 Ε 2 9 1 1
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΠΕ11 07 11 14 0 Ε 4 11 14 2
ΑΥΛΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ01 20 04 28 0 Γ 5 4 28 2
ΒΑΒΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 26 07 03 0 Β 5 7 3 1
ΒΑΒΟΥΤΗ ΓΕΡΓΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ09 10 06 21 0 ∆ 1 6 21 0
ΒΑΚΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ05 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ02 18 10 23 0 Γ 3 10 23 1
ΒΑΡ∆ΟΥΝΙΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ10 23 02 00 0 Β 2 2 0 0
ΒΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ20 10 06 09 0 ∆ 1 6 9 0
ΒΑΡΛΑΜΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ02 20 02 25 2 Β 1 2 25 0
ΒΑΣΙΚΕΡΗ ΣΜΑΡΑΓ∆Η ΛΕΝΙ∆ΑΣ       ΠΕ04.02 25 02 04 0 Β 4 2 4 1
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ17 02 11 27 0 ΣΤ 2 11 27 0
ΒΑΣΙΛΑΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ01 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 04 03 17 0 Ε 1 3 17 0
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 05 04 29 0 Ε 2 4 29 1
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 05 02 01 0 Ε 2 2 1 1
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ04.01 27 02 09 0 Β 6 2 9 2
ΒΕΖΟΝΙΑΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ΠΕ19 11 02 01 0 ∆ 2 2 1 1
ΒΕΚΙΑΡΗ ΜΑΡΙΚΑ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ02 21 02 09 0 Β 0 2 9 0
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ02 27 09 03 0 Β 6 9 3 2
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ19 14 03 19 2 Γ 1 3 19 0
ΒΕΝΕΚΑΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ01 05 03 10 0 Ε 2 3 10 1
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΠΕ19 05 02 01 0 Ε 2 2 1 1
ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΕΟ∆ΡΟΣ       ΠΕ12.05 21 11 09 0 Β 0 11 9 0
ΒΕΡ∆Ε ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ06 08 05 12 0 Ε 5 5 12 2
ΕΠ           ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ    ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ       
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ           ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ    ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ       
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΒΕΣ∆ΕΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ15 17 07 22 0 Γ 2 7 22 1
ΒΙΡΒΙ∆ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ09 06 02 18 2 Ε 5 2 18 2
ΒΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ06 12 06 07 0 ∆ 3 6 7 1
ΒΙΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 05 08 21 0 Ε 2 8 21 1
ΒΛΑΜΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΠΕ05 10 03 06 0 ∆ 1 3 6 0
ΒΛΑΣΣΗ ΝΑΥΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ17.01 11 04 25 0 ∆ 2 4 25 1
ΒΛΑΧΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΠΕ02 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν       ΠΕ19 14 02 04 0 ∆ 5 2 4 2
ΒΛΑΧΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΘΜΑΣ          ΠΕ03 23 00 21 0 Β 2 0 21 0
ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ02 20 07 11 0 Γ 5 7 11 2
ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΟ∆ΡΟΣ       ΠΕ11 29 08 18 2 Β 10 8 18 3
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ01 16 10 04 0 Γ 1 10 4 0
ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΠΕ03 03 06 05 0 Ε 0 6 5 0
ΒΛΑΧΟΥΛΗ ΦΤΕΙΝΗ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 26 03 14 0 Β 5 3 14 1
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ08 15 04 14 0 Γ 0 4 14 0
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ02 09 02 29 0 ∆ 0 2 29 0
ΒΟΣΣΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ07 05 01 28 2 Ε 4 1 28 2
ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ06 15 01 15 2 Γ 2 1 15 1
ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ04 04 02 02 2 Ε 3 2 2 1
ΒΥΤΙΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ19 15 00 16 0 Γ 0 0 16 0
ΒΥΤΙΝΙΤΗ ΒΛΑΣΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ01 12 01 03 0 ∆ 3 1 3 1
ΒΥΤΙΝΙΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ05 22 04 22 2 Β 3 4 22 1
ΒΥΤΙΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 22 02 00 0 Β 1 2 0 0
ΓΑΒΑΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ02 18 07 06 0 Γ 3 7 6 1
ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕ19 05 07 28 0 Ε 2 7 28 1
ΓΑΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ03 03 08 00 0 Ε 0 8 0 0
ΓΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ04.02 24 11 03 0 Β 3 11 3 1
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ17.02 04 03 13 0 Ε 1 3 13 0
ΓΑΜΒΡΟΥΛΑΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ11 09 07 05 0 ∆ 0 7 5 0
ΓΑΜΒΡΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 05 01 01 0 Ε 2 1 1 1
ΓΑΜΒΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 09 02 07 0 ∆ 0 2 7 0
ΓΑΡΙ∆Η ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 04 02 15 0 Ε 1 2 15 0
ΓΕΛΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ06 06 09 10 2 Ε 5 9 10 2
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ19 15 08 03 0 Γ 0 8 3 0
ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ08 08 09 20 0 Ε 5 9 20 2
ΓΕΡΑΝΤΝΗ ΜΕΡΣΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ05 30 10 15 0 Β 9 10 15 3
ΓΕΡΟ∆ΗΜΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ      ΠΕ11 10 02 01 0 ∆ 1 2 1 0
ΓΕΡΓΑΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ05 14 02 18 0 ∆ 5 2 18 2
ΓΕΡΓΑΚΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ02 25 08 26 0 Β 4 8 26 1
ΓΕΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ01 14 09 07 2 Γ 1 9 7 0
ΓΕΡΓΑΝΤΑΣ ΘΜΑΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04 21 01 28 0 Β 0 1 28 0
ΓΕΡΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΤΙΟΣ         ΠΕ19 14 00 07 0 ∆ 5 0 7 2
ΓΕΡΓΙΑ∆ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     ΠΕ01 11 11 02 2 ∆ 4 11 2 2
ΓΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ02 20 11 15 0 Γ 5 11 15 2
ΓΕΡΓΙΟΥ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.01 15 08 00 0 Γ 0 8 0 0
ΓΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ04 05 08 22 0 Ε 2 8 22 1
ΓΕΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 10 09 08 0 ∆ 1 9 8 0
ΓΕΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ17.04 08 06 15 0 Ε 5 6 15 2
ΓΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥΡΛΗ ΓΕΡΓΙΑ ΒΛΑΣΙΟΣ        ΠΕ15 30 11 29 0 Β 9 11 29 3
ΓΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ09 04 02 15 0 Ε 1 2 15 0
ΓΕΡΓΟΥ∆Η ΜΑΡΙΑ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ02 10 02 01 0 ∆ 1 2 1 0
ΓΕΡΓΟΥΛΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟ∆ΡΟΣ ΠΕ08 06 06 23 0 Ε 3 6 23 1
ΓΕΡΓΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΓΙΑΜΑ ΘΕΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 18 05 24 0 Γ 3 5 24 1
ΓΙΑΝΝΑ∆ΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΝ/ΝΟΣ ΠΕ02 18 04 10 0 Γ 3 4 10 1
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ17.03 12 01 29 0 ∆ 3 1 29 1
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ      ΠΕ04.05 30 11 24 2 Β 11 11 24 3
ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ02 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ02 02 02 13 2 Ε 1 2 13 0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ02 23 06 16 0 Β 2 6 16 0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ06 06 03 05 2 Ε 5 3 5 2
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΑΝ∆ΡΕΑΣ        ΠΕ18.18 23 11 16 0 Β 2 11 16 0
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΓΕΡΓΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 27 06 06 0 Β 6 6 6 2
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΘΕΚΛΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04.01 07 09 19 0 Ε 4 9 19 2
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04.02 26 09 15 0 Β 5 9 15 1
ΓΙΟΥΡΑ ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ19 06 04 13 2 Ε 5 4 13 2
ΓΙΤΑ ΕΛΕΝΗ ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ      ΠΕ11 19 02 20 0 Γ 4 2 20 2
ΓΙΤΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΛΕΝΙ∆ΑΣ       ΠΕ08 18 09 06 0 Γ 3 9 6 1
ΓΚΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕ03 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0
ΓΚΑΤΖΙΝΗΣ ΑΝΤΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ04.02 27 02 09 0 Β 6 2 9 2
ΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ11 09 06 17 0 ∆ 0 6 17 0
ΓΚΕΖΕΡΛΗ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ03 24 00 02 0 Β 3 0 2 1
ΓΚΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ06 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΓΚΕΛΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 20 05 21 0 Γ 5 5 21 2
ΓΚΕΛΜΠΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ11 21 07 01 0 Β 0 7 1 0
ΓΚΕΝΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04 16 00 25 0 Γ 1 0 25 0
ΓΚΙΓΚΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΕΒΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΓΚΙΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΤΗΡΙΟΣ ΠΕ11 18 02 25 0 Γ 3 2 25 1
ΓΚΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑ ΣΤΗΡΙΟΣ       ΠΕ11 19 06 14 0 Γ 4 6 14 2
ΓΚΙΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 23 10 26 0 Β 2 10 26 0
ΓΚΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ08 05 10 10 0 Ε 2 10 10 1
ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ04.02 18 06 12 0 Γ 3 6 12 1
ΓΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΕ17.02 09 06 02 0 ∆ 0 6 2 0
ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ14.05 28 09 11 0 Β 7 9 11 2
ΓΚΙΝΗ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ03 04 02 15 0 Ε 1 2 15 0
ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ08 05 06 22 0 Ε 2 6 22 1
ΓΚΟΓΚΟΥ∆Η ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ06 08 03 13 2 ∆ 1 3 13 0
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ        ΠΕ02 34 01 00 0 Β 13 1 0 4
ΓΚΟΛΦΟΥ ΠΑΝΑΓΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ03 22 02 00 0 Β 1 2 0 0
ΓΚΟΝΟΥ ΒΛΑΣΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ04.02 16 06 00 0 Γ 1 6 0 0
ΓΚΟΤΣΗ ΓΕΡΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΕ02 21 07 08 0 Β 0 7 8 0
ΓΚΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 14 00 14 0 ∆ 5 0 14 2
ΓΚΟΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0
ΓΚΟΥΜΠΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 06 07 03 0 Ε 3 7 3 1
ΓΚΟΥΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ17.01 17 01 10 0 Γ 2 1 10 1
ΓΚΟΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     ΠΕ11 11 02 09 0 ∆ 2 2 9 1ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ           ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ    ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ       
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΓΚΡΟΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ16.01 08 00 12 2 ∆ 1 0 12 0
ΓΚΡΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟ∆ΡΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ19 10 01 17 0 ∆ 1 1 17 0
ΓΟΓΟΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ11 16 02 01 0 Γ 1 2 1 0
ΓΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ02 12 00 10 2 ∆ 5 0 10 2
ΓΟΡΑΝΤΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ16 05 01 18 0 Ε 2 1 18 1
ΓΟΥΓΟΥΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ02 19 02 24 0 Γ 4 2 24 2
ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ17.02 11 03 21 0 ∆ 2 3 21 1
ΓΟΥΛΑΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ03 12 02 01 0 ∆ 3 2 1 1
ΓΟΥΣΕΤΗ ΦΤΕΙΝΗ ΣΤΗΡΙΟΣ ΠΕ08 05 06 14 0 Ε 2 6 14 1
ΓΡΗΓΟΡΟΥ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 13 11 03 0 ∆ 4 11 3 2
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ03 02 00 27 0 ΣΤ 2 0 27 0
ΓΡΟΥΜΠΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 15 11 18 0 Γ 0 11 18 0
∆ΑΒΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ17.02 32 01 03 0 Β 11 1 3 3
∆ΑΓΡΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ03 27 05 25 0 Β 6 5 25 2
∆ΑΚΙ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ06 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ03 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
∆ΑΛΙΑΝΗ ΦΤΕΙΝΗ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ19 12 08 05 0 ∆ 3 8 5 1
∆ΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΘΕΟ∆ΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ09 22 00 11 0 Β 1 0 11 0
∆ΑΛΛΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ18.35 12 04 26 0 ∆ 3 4 26 1
∆ΑΜΑΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 04 07 00 0 Ε 1 7 0 0
∆ΑΜΑΛΑ ΓΕΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ02 24 04 18 0 Β 3 4 18 1
∆ΑΜΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ02 12 02 17 0 ∆ 3 2 17 1
∆ΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΗΡΙΟΣ       ΠΕ03 24 02 04 0 Β 3 2 4 1
∆ΑΜΟΥΛΟΥ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 05 06 03 0 Ε 2 6 3 1
∆ΑΝΕΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ12.01 05 02 01 2 Ε 4 2 1 2
∆ΑΝΙΗΛ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ02 26 01 28 0 Β 5 1 28 1
∆ΑΡΕΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 06 01 22 0 Ε 3 1 22 1
∆ΑΡΕΙΤΗ ΠΑΛΗΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ       ΠΕ18.12 19 04 08 0 Γ 4 4 8 2
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 05 01 06 0 Ε 2 1 6 1
∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ          ΠΕ03 18 04 28 2 Γ 5 4 28 2
∆Ε∆Ε ΕΥΘΥΜΙΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ      ΠΕ04.02 16 02 27 0 Γ 1 2 27 0
∆Ε∆ΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.05 14 06 25 0 ∆ 5 6 25 2
∆ΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 04 02 01 0 Ε 1 2 1 0
∆ΕΛΗΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ02 03 03 28 2 Ε 2 3 28 1
∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ09 07 06 11 2 ∆ 0 6 11 0
∆ΕΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ04 03 05 11 0 Ε 0 5 11 0
∆ΕΛΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ17.03 33 05 29 0 Β 12 5 29 4
∆ΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ03 05 02 01 0 Ε 2 2 1 1
∆ΗΜΑΡΑΚΗ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ    ΠΕ02 24 06 04 0 Β 3 6 4 1
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ03 28 05 03 0 Β 7 5 3 2
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΛΑΣΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ        ΠΕ02 23 02 00 0 Β 2 2 0 0
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ09 04 02 24 2 Ε 3 2 24 1
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ03 02 02 15 0 ΣΤ 2 2 15 0
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     ΠΕ01 24 04 29 0 Β 3 4 29 1
∆ΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΘΕΟ∆ΡΑ ΙΑΝΝΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ05 14 00 20 0 ∆ 5 0 20 2
∆ΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ06 07 05 17 0 Ε 4 5 17 2
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ11 09 11 26 0 ∆ 0 11 26 0
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΕ01 08 06 10 0 Ε 5 6 10 2
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ02 07 07 23 0 Ε 4 7 23 2
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΓΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ06 10 11 07 0 ∆ 1 11 7 0
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17.11 05 01 06 0 Ε 2 1 6 1
∆ΗΜΟΥ∆Η ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ       ΠΕ06 14 11 05 0 ∆ 5 11 5 2
∆ΗΜΟΥΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ04.01 24 02 04 0 Β 3 2 4 1
∆ΗΜΟΥΛΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ04.02 09 11 00 0 ∆ 0 11 0 0
∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ02 04 02 01 0 Ε 1 2 1 0
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ02 09 10 07 0 ∆ 0 10 7 0
∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ       ΠΕ14.05 15 02 16 0 Γ 0 2 16 0
∆ΟΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ02 05 02 24 0 Ε 2 2 24 1
∆ΟΞΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ      ΠΕ06 13 01 10 0 ∆ 4 1 10 2
∆ΟΡΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟ∆ΡΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 11 00 00 0 ∆ 2 0 0 1
∆ΟΡΜΠΑΡΑΚΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ11 20 01 11 0 Γ 5 1 11 2
∆ΟΣΧΟΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ02 13 10 22 0 ∆ 4 10 22 2
∆ΟΥΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕ03 10 05 27 0 ∆ 1 5 27 0
∆ΟΥΚΑ ΚΤΤΗ ΙΑΝΝΑ ΗΛΙΑΣ          ΠΕ12.02 24 00 09 0 Β 3 0 9 1
∆ΟΥΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ05 13 01 29 0 ∆ 4 1 29 2
∆ΟΥΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΦΤΙΟΣ         ΠΕ17.03 16 10 25 0 Γ 1 10 25 0
∆ΟΥΡΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ11 21 00 10 0 Β 0 0 10 0
∆ΟΥΣΜΑΝΗ ΓΚΟΛΦ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ02 06 07 04 0 Ε 3 7 4 1
∆ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ03 25 06 20 2 Β 6 6 20 2
∆ΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ18.18 23 10 16 0 Β 2 10 16 0
∆ΡΑΚΟΥ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΝΙΟΣ       ΠΕ02 19 10 02 0 Γ 4 10 2 2
∆ΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ11 09 02 08 0 ∆ 0 2 8 0
∆ΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 03 10 13 0 Ε 0 10 13 0
∆ΡΑΚΟΥΛΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ04.02 19 07 01 0 Γ 4 7 1 2
∆ΡΙΒΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.04 11 02 08 0 ∆ 2 2 8 1
∆ΡΙΤΣΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ03 03 06 19 0 Ε 0 6 19 0
∆ΡΙΤΣΑ ΓΚΙΝΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ΤΕ16 08 07 05 2 ∆ 1 7 5 0
∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ02 29 02 15 0 Β 8 2 15 2
∆ΡΟΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ05 14 09 19 0 ∆ 5 9 19 2
∆ΡΟΣΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ       ΠΕ02 10 02 27 0 ∆ 1 2 27 0
∆ΡΥ ΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ02 25 04 14 0 Β 4 4 14 1
ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 09 04 19 0 ∆ 0 4 19 0
ΕΛΛΗΝΑΣ ΖΗΝΝ ΣΠΥΡΙ∆Ν       ΠΕ04.03 29 10 13 0 Β 8 10 13 2
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 09 08 09 0 ∆ 0 8 9 0
ΕΣΜΕΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ20 11 04 10 0 ∆ 2 4 10 1
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΓΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ       ΠΕ03 28 05 27 0 Β 7 5 27 2
ΕΥΓΕΝΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΕ06 06 08 21 0 Ε 3 8 21 1
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ02 04 02 01 0 Ε 1 2 1 0
ΖΑΒΑΛΑΡΗ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ06 10 08 18 0 ∆ 1 8 18 0
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ        ΠΕ17.06 33 05 25 0 Β 12 5 25 4
ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΠΕ08 10 09 17 0 Γ 0 0 0 0
ΖΑΛΑΚΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ11 22 07 08 0 Β 1 7 8 0
ΖΑΝΤΡΙΜΑ ΠΑΓΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ02 18 03 24 2 Γ 5 3 24 2
ΖΑΡΑΦΕΤΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ18.03 19 04 25 2 Β 0 4 25 0
ΖΑΡΚΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ03 13 00 03 0 ∆ 4 0 3 2
ΖΑΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ03 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ           ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ    ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ       
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΖΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ11 18 05 14 0 Γ 3 5 14 1
ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ19 05 08 22 2 Ε 4 8 22 2
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ04.04 27 02 25 0 Β 6 2 25 2
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 12 02 01 2 ∆ 5 2 1 2
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΝΙΟΣ       ΠΕ02 25 05 05 0 Β 4 5 5 1
ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ03 20 10 04 0 Γ 5 10 4 2
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΓΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18 09 07 29 0 ∆ 0 7 29 0
ΖΕΡΒΑ ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ09 26 05 21 2 Β 7 5 21 2
ΖΕΡΒΑ ΑΘΗΝΑ ΦΤΙΟΣ ΠΕ02 06 05 08 0 Ε 3 5 8 1
ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 05 06 04 0 Ε 2 6 4 1
ΖΗΣΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ13 21 08 04 0 Β 0 8 4 0
ΖΙΑΖΙΑΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ02 22 11 04 0 Β 1 11 4 0
ΖΙΟΥΒΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ12 17 09 08 6 Β 2 9 8 0
ΖΟΡΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ       ΠΕ19 14 02 00 0 ∆ 5 2 0 2
ΖΟΡΜΠΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ06 07 04 05 0 Ε 4 4 5 2
ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ03 30 08 00 0 Β 9 8 0 3
ΖΟΥΜΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 12 00 09 0 ∆ 3 0 9 1
ΖΟΥΜΠΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ20 30 05 08 0 Β 9 5 8 3
ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ04.01 08 02 01 0 Ε 5 2 1 2
ΖΓΡΑΦΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ07 04 02 01 0 Ε 1 2 1 0
ΖΓΡΑΦΟΥ ΦΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 15 10 18 0 Γ 0 10 18 0
ΖΙ∆ΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ02 28 02 09 0 Β 7 2 9 2
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ17.02 16 00 10 0 Γ 1 0 10 0
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ20 06 00 27 0 Ε 3 0 27 1
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΙΑΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ05 16 02 09 0 Γ 1 2 9 0
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ01 03 09 17 0 Ε 0 9 17 0
ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ20 12 00 15 0 ∆ 3 0 15 1
ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΡΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ02 16 11 25 0 Γ 1 11 25 0
ΘΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ03 24 10 25 0 Β 3 10 25 1
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ10 18 09 22 0 Γ 3 9 22 1
ΘΕΟ∆ΡΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ02 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΘΕΟ∆ΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ15 07 01 08 0 Ε 4 1 8 2
ΘΕΟ∆ΡΙ∆ΟΥ ΓΕΡΓΙΑ ΙΑΚΕΙΜ        ΠΕ05 15 02 21 0 Γ 0 2 21 0
ΘΕΟ∆ΡΙ∆ΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ05 23 03 10 0 Β 2 3 10 0
ΘΕΟ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ02 23 10 28 0 Β 2 10 28 0
ΘΕΟ∆ΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ02 20 08 28 0 Γ 5 8 28 2
ΘΕΟ∆ΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ19 16 06 15 0 Γ 1 6 15 0
ΘΕΟ∆ΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 09 02 05 0 ∆ 0 2 5 0
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ02 10 02 12 0 ∆ 1 2 12 0
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ03 14 06 28 0 ∆ 5 6 28 2
ΘΗΒΑΙΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΣΤΗΡΙΟΣ ΠΕ20 11 09 17 0 ∆ 2 9 17 1
ΘΗΒΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ02 17 07 05 0 Γ 2 7 5 1
Θ∆ΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΠΕ06 08 00 14 0 Ε 5 0 14 2
ΘΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ06 06 04 01 0 Ε 3 4 1 1
ΘΜΑ ΟΛΓΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04 04 02 15 0 Ε 1 2 15 0
ΘΜΑΣ ΘΕΟ∆ΡΟΣ ΦΤΙΟΣ         ΠΕ17.04 19 08 07 0 Γ 4 8 7 2
ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ04 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΙΣΡΑΗΛΙ∆Η ΑΝΤΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΕ06 05 02 01 2 Ε 4 2 1 2
ΙΑΚΕΙΜ ΘΜΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆Ε01 12 02 03 0 ∆ 1 2 3 0
ΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ14.04 16 04 08 2 Γ 3 4 8 1
ΙΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΕ20 09 07 29 0 ∆ 0 7 29 0
ΙΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ06 05 05 23 0 Ε 2 5 23 1
ΙΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04 11 10 03 0 ∆ 2 10 3 1
ΙΣΗΦΙ∆ΟΥ ΓΕΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 14 11 25 0 ∆ 5 11 25 2
ΚΑΒΒΑ∆Α ΓΕΡΓΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ18 11 09 13 0 ∆ 2 9 13 1
ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ ΣΟΦΙΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ      ΠΕ07 14 06 00 0 ∆ 5 6 0 2
ΚΑΒΒΕΤΣΟΥ ΦΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ06 13 01 29 2 Γ 0 1 29 0
ΚΑΖΟΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ04.02 25 09 01 0 Β 4 9 1 1
ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 14 11 08 2 Γ 1 11 8 0
ΚΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ      ΠΕ03 19 05 28 0 Γ 4 5 28 2
ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ       ΠΕ02 28 02 09 0 Β 7 2 9 2
ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ03 09 02 02 2 ∆ 2 2 2 1
ΚΑΛ∆Η ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ01 30 02 00 0 Β 9 2 0 3
ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.01 16 11 16 0 Γ 1 11 16 0
ΚΑΛΛΙΑΝΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ03 09 05 12 0 ∆ 0 5 12 0
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 09 02 02 2 ∆ 2 2 2 1
ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ03 24 02 04 0 Β 3 2 4 1
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 05 00 12 0 Ε 2 0 12 1
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ       ΠΕ01 25 11 00 0 Β 4 11 0 1
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ18.12 10 06 03 0 ∆ 1 6 3 0
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ02 09 05 08 0 ∆ 0 5 8 0
ΚΑΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ04.01 22 04 06 0 Β 1 4 6 0
ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΕ11 05 02 01 0 Ε 2 2 1 1
ΚΑΛΠΑΞΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ04.05 27 02 09 0 Β 6 2 9 2
ΚΑΛΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΤΕ01 24 05 22 0 Β 1 5 22 0
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ02 30 04 00 0 Β 9 4 0 3
ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ02 24 09 03 6 Β 9 9 3 3
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ ΗΛΙΑΣ          ΠΕ03 21 00 05 0 Β 0 0 5 0
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ07 03 05 15 0 Ε 0 5 15 0
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΡΑΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕ01 09 02 02 0 ∆ 0 2 2 0
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΕ02 25 07 14 0 Β 4 7 14 1
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 13 10 06 0 ∆ 4 10 6 2
ΚΑΝΙΟΥΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ06 05 06 19 2 Ε 4 6 19 2
ΚΑΝΛΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΙΑΝΝΗΣ        ΤΕ01 25 00 28 0 Β 2 0 28 0
ΚΑΠΑΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ02 19 05 26 0 Γ 4 5 26 2
ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΗΡΙΟΣ ΠΕ02 06 04 09 6 ∆ 3 4 9 1
ΚΑΠΕΡΝΕΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 06 01 22 0 Ε 3 1 22 1
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ FVTIOS ΠΕ03 03 09 08 0 Ε 0 9 8 0
ΚΑΠΠΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ11 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΚΑΠΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ19 07 00 15 0 Ε 4 0 15 2
ΚΑΠΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ05 09 01 01 0 ∆ 0 1 1 0
ΚΑΡΑΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ18.02 12 00 05 0 ∆ 3 0 5 1
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΦΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 04 02 15 0 Ε 1 2 15 0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ19 06 07 00 2 Ε 5 7 0 2
ΚΑΡΑΓΙΡΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ02 17 08 27 0 Γ 2 8 27 1
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 04 02 01 2 Ε 3 2 1 1ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ           ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ    ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ       
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ03 12 05 24 0 ∆ 3 5 24 1
ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ19 11 04 15 0 ∆ 2 4 15 1
ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ02 05 02 14 0 Ε 2 2 14 1
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ11 20 09 09 0 Γ 5 9 9 2
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΗΡΙΟΣ       ΠΕ02 22 06 10 0 Β 1 6 10 0
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΚΑΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ18.02 24 10 14 0 Β 3 10 14 1
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ20 10 02 01 2 ∆ 3 2 1 1
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ10 21 00 04 0 Β 0 0 4 0
ΚΑΡΑΠΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ16.01 14 10 05 0 ∆ 5 10 5 2
ΚΑΡΑΠΛΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ07 03 10 20 0 Ε 0 10 20 0
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ      ΠΕ03 13 01 29 0 ∆ 4 1 29 2
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ02 07 11 10 2 ∆ 0 11 10 0
ΚΑΡΒΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ02 06 02 10 0 Ε 3 2 10 1
ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ05 11 08 18 2 ∆ 4 8 18 2
ΚΑΡΚΑΝΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΑΝΤΝΙΟΣ       ΠΕ04.01 27 00 18 0 Β 6 0 18 2
ΚΑΡΟΥΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ02 05 01 20 0 Ε 2 1 20 1
ΚΑΡΟΥΤΖΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ07 02 02 13 2 Ε 1 2 13 0
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ        ΠΕ19 21 09 05 0 Β 0 9 5 0
ΚΑΣΑΜΠΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ   ΠΕ09 20 00 03 0 Γ 5 0 3 2
ΚΑΣΙ∆ΑΚΗ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ19 20 06 09 0 Γ 5 6 9 2
ΚΑΣΙΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕ06 12 11 17 2 ∆ 5 11 17 2
ΚΑΣΚΑΝΤΗΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 28 10 28 2 Β 9 10 28 3
ΚΑΣΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΠΕ12 04 05 12 0 Ε 1 5 12 0
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΙΑ ΖΑΡΜΠΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ        ΠΕ02 19 10 09 0 Γ 4 10 9 2
ΚΑΤΑΠΟ∆Η ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΘΜΑΣ ΠΕ18.18 17 07 15 0 Γ 2 7 15 1
ΚΑΤΟΥΦΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ          ΠΕ03 18 09 15 0 Γ 3 9 15 1
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ05 09 02 02 0 ∆ 0 2 2 0
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ20 06 00 27 0 Ε 3 0 27 1
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ02 10 04 05 0 ∆ 1 4 5 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ04.02 29 08 15 0 Β 8 8 15 2
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΛΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ02 12 04 17 0 ∆ 3 4 17 1
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΕ06 06 01 21 0 Ε 3 1 21 1
ΚΑΤΣΙΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕ07 03 04 24 0 Ε 0 4 24 0
ΚΑΤΣΙΡΗ ΓΕΡΓΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04 04 01 03 0 Ε 1 1 3 0
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ        ΠΕ19 15 06 15 0 Γ 0 6 15 0
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΓΕΡΓΙΑ ΦΤΙΟΣ         ΠΕ18.02 24 11 09 0 Β 3 11 9 1
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 27 11 15 0 Β 6 11 15 2
ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΕ02 23 02 00 0 Β 2 2 0 0
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18 11 06 05 0 ∆ 2 6 5 1
ΚΑΨΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ08 07 08 24 2 ∆ 0 8 24 0
ΚΕΛΕΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ16.01 14 00 29 0 ∆ 5 0 29 2
ΚΕΛΛΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ15 26 07 23 0 Β 5 7 23 1
ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04 09 01 14 0 ∆ 0 1 14 0
ΚΕΜΕΡΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕ18.40 02 02 04 0 ΣΤ 2 2 4 0
ΚΕΡΑΜΙ∆Α ΦΤΕΙΝΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕ02 03 10 03 0 Ε 0 10 3 0
ΚΕΡΜΕΖΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ19 05 05 15 0 Ε 2 5 15 1
ΚΕΦΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 13 03 14 2 Γ 0 3 14 0
ΚΕΧΡΗ ΠΑΝΑΓΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ02 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΚΙΒΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ11 24 00 26 6 Β 9 0 26 3
ΚΙΚΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.04 29 04 07 0 Β 8 4 7 2
ΚΛΑ∆ΟΥΧΟΥ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ12.02 17 05 19 0 Γ 2 5 19 1
ΚΛΕΙΑΣΣΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 11 00 18 0 ∆ 2 0 18 1
ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗ ΓΕΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ19 12 02 01 0 ∆ 3 2 1 1
ΚΛΕΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ17.03 20 05 19 0 Γ 5 5 19 2
ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 05 02 01 0 Ε 2 2 1 1
ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ01 06 09 27 0 Ε 3 9 27 1
ΚΛΗΜΕΝΤΙΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ15 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΚΛΝΙΖΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΝΙΟΣ ΠΕ03 09 01 05 0 ∆ 0 1 5 0
ΚΟΪΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ06 09 02 01 0 ∆ 0 2 1 0
ΚΟΙΛΑ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ05 21 09 29 0 Β 0 9 29 0
ΚΟΚΚΟΤΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ05 19 11 03 0 Γ 4 11 3 2
ΚΟΚΚΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ01 12 02 01 0 ∆ 3 2 1 1
ΚΟΚΜΟΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 24 04 21 0 Β 3 4 21 1
ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ02 11 06 00 2 ∆ 4 6 0 2
ΚΟΚΟΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ07 06 08 04 2 Ε 5 8 4 2
ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΕ06 06 03 26 2 Ε 5 3 26 2
ΚΟΚΟΡΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ02 01 07 25 0 ΣΤ 1 7 25 0
ΚΟΛΕΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ12 01 02 08 0 ΣΤ 1 2 8 0
ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 06 06 28 0 Ε 3 6 28 1
ΚΟΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ17.03 06 09 13 0 Ε 3 9 13 1
ΚΟΛΛΑΡΑ ΜΙΧΟΛΙΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΤΡΟΣ         ΠΕ11 33 06 23 0 Β 12 6 23 4
ΚΟΛΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕ19 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ03 07 08 29 0 Ε 4 8 29 2
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ20 05 05 24 0 Ε 2 5 24 1
ΚΟΛΟΒΙΝΑ ΓΕΡΓΙΑ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ10 09 00 25 0 ∆ 0 0 25 0
ΚΟΝΤΗ ΑΛΕΞΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ30 09 01 27 0 ∆ 0 1 27 0
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 07 08 19 0 Ε 4 8 19 2
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ29 01 11 12 0 ΣΤ 1 11 12 0
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ11 09 07 19 0 ∆ 0 7 19 0
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ16.02 08 07 27 0 Ε 5 7 27 2
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ19 18 01 18 0 Γ 3 1 18 1
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ       ΠΕ18.18 23 02 00 0 Β 2 2 0 0
ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL
ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ03 13 06 03 0 ∆ 4 6 3 2
ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ05 11 06 28 0 ∆ 2 6 28 1
ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ19 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΚΟΡ∆ΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ        ΠΕ11 27 05 07 0 Β 6 5 7 2
ΚΟΡ∆ΟΥΛΗ ΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ20 06 00 27 0 Ε 3 0 27 1
ΚΟΡ∆ΣΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ02 10 02 01 0 ∆ 1 2 1 0
ΚΟΡΚΑ ΜΠΟΥΣΚΟΥΤΑ ΓΕΡΓΙΑ ΣΤΗΡΙΟΣ       ΠΕ02 35 00 23 0 Β 14 0 23 4
ΚΟΡΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν       ΠΕ04.01 28 02 09 0 Β 7 2 9 2
ΚΟΡΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΗΛΙΑΣ          ΠΕ16.01 21 01 28 0 Β 0 1 28 0
ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ02 26 06 25 0 Β 5 6 25 1
ΚΟΡΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ04.02 07 02 10 2 ∆ 0 2 10 0
ΚΟΡΝΙΤΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ΠΕ09 29 04 14 0 Β 8 4 14 2
ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ03 22 00 03 0 Β 1 0 3 0ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ           ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ    ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ       
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ20 30 01 28 0 Β 9 1 28 3
ΚΟΤΡΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ06 09 00 22 0 ∆ 0 0 22 0
ΚΟΤΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 08 07 25 0 Ε 5 7 25 2
ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04 05 06 13 0 Ε 2 6 13 1
ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ20 06 00 18 2 Ε 5 0 18 2
ΚΟΤΤΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 06 00 17 0 Ε 3 0 17 1
ΚΟΥΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04 08 03 16 0 Ε 5 3 16 2
ΚΟΥΖΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ14.04 24 02 04 0 Β 3 2 4 1
ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ11 25 01 28 0 Β 4 1 28 1
ΚΟΥΛΑΜΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ02 32 01 23 0 Β 11 1 23 3
ΚΟΥΛΛΟΥΠΑ ΖΙΑΖΙΑ ΑΓΓΕΛΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ      ΠΕ09 17 07 28 0 Γ 2 7 28 1
ΚΟΥΛΟΥΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ06 11 07 14 2 ∆ 4 7 14 2
ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ19 03 01 15 0 Ε 0 1 15 0
ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ07 04 02 19 0 Ε 1 2 19 0
ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ08 16 07 16 0 Γ 1 7 16 0
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ16.01 20 01 29 0 Γ 5 1 29 2
ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ01 06 04 22 0 Ε 3 4 22 1
ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ      ΠΕ13 28 06 22 0 Β 7 6 22 2
ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΛΟΥΪΖΑ ΠΕΤΡΟΗΛΙΑΣ ΠΕ02 02 02 13 0 ΣΤ 2 2 13 0
ΚΟΥΤΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ16 07 06 19 0 Ε 4 6 19 2
ΚΟΥΤΖΑΓΙΤΗΣ ΦΤΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ16.02 09 07 04 0 ∆ 0 7 4 0
ΚΟΥΤΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ17.01 09 11 00 0 ∆ 0 11 0 0
ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗΣ ΜΥΡΝ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΠΕ01 15 01 16 0 Γ 0 1 16 0
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ20 06 06 18 2 Ε 5 6 18 2
ΚΟΥΤΣΟ∆ΗΜΟΥ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ19 06 11 27 0 Ε 3 11 27 1
ΚΟΥΤΣΟ∆ΗΜΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ02 30 06 10 0 Β 9 6 10 3
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ      ΠΕ19 18 10 01 2 Γ 5 10 1 2
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΦΑΙ∆ΡΑ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ07 04 02 01 6 ∆ 1 2 1 0
ΚΟΥΤΧΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ02 08 00 19 2 ∆ 1 0 19 0
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ06 12 07 25 0 ∆ 3 7 25 1
ΚΡΑΣΣΑ ΕΛΕΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 30 09 08 0 Β 9 9 8 3
ΚΡΕΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ02 10 09 11 0 ∆ 1 9 11 0
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕ11 09 06 22 0 ∆ 0 6 22 0
ΚΡΙΕΜΠΑΡ∆ΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ04 06 02 26 2 Ε 5 2 26 2
ΚΡΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ      ΠΕ03 28 07 27 0 Β 7 7 27 2
ΚΡΙΤΣΙΑΝΗ ΑΡΓΥΡ NULL ΠΕ05 09 06 13 0 ∆ 0 6 13 0
ΚΡΥΕΛΕΣΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04 05 10 07 0 Ε 2 10 7 1
ΚΥΒΕΛΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ11 09 10 27 0 ∆ 0 10 27 0
ΚΥ∆ΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 06 02 20 0 Ε 3 2 20 1
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗ ΣΚΡΑΤΗΣ       ΠΕ11 10 04 02 0 ∆ 1 4 2 0
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04 05 02 01 2 Ε 4 2 1 2
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕ04 04 02 04 0 Ε 1 2 4 0
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΝΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕ17 08 01 24 0 Ε 5 1 24 2
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ17.04 26 11 10 0 Β 5 11 10 1
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ01 10 03 07 2 ∆ 3 3 7 1
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ11 26 10 19 0 Β 5 10 19 1
ΚΥΡΙΑΚΟΥ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ11 09 08 01 0 ∆ 0 8 1 0
ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ17.04 15 08 24 0 Γ 0 8 24 0
ΚΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΓΑΒΡΙΗΛ        ΠΕ05 21 10 12 0 Β 0 10 12 0
ΚΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΑΛΕΞΗ ΦΤΕΙΝΗ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ02 15 04 25 0 Γ 0 4 25 0
ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ20 06 00 27 2 Ε 5 0 27 2
ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ17.01 20 04 00 0 Γ 5 4 0 2
ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ        ΠΕ18.12 21 05 18 0 Β 0 5 18 0
ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ02 21 11 13 0 Β 0 11 13 0
ΚΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ       ΠΕ01 19 05 22 0 Γ 4 5 22 2
ΚΣΤΑ ΙΑΝΝΑ ΗΛΙΑΣ          ΠΕ10 23 02 00 0 Β 2 2 0 0
ΚΣΤΑΡΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ06 12 01 12 0 ∆ 3 1 12 1
ΚΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ02 20 06 25 2 Β 1 6 25 0
ΚΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ03 29 02 00 0 Β 8 2 0 2
ΚΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΒΛΑΣΙΟΣ        ΠΕ02 20 03 19 0 Γ 5 3 19 2
ΚΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ02 30 03 19 0 Β 9 3 19 3
ΛΑΓΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ11 25 02 23 0 Β 4 2 23 1
ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΝ ΠΕ04 02 02 13 0 ΣΤ 2 2 13 0
ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΑΝΝΑ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ02 05 05 06 0 Ε 2 5 6 1
ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ     ΠΕ03 29 04 13 0 Β 8 4 13 2
ΛΑΖΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΝΙΟΣ ΠΕ02 10 02 10 0 ∆ 1 2 10 0
ΛΑΛΑΓΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ11 12 10 13 0 ∆ 3 10 13 1
ΛΑΛΕ ΜΑΡΙΑ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ02 08 04 15 0 Ε 5 4 15 2
ΛΑΛΙΤΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΣΤΗΡΙΟΣ ΠΕ04.04 10 02 01 2 ∆ 3 2 1 1
ΛΑΛΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕ18 13 11 27 0 ∆ 4 11 27 2
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΤΖΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ ΕΥΓΕΝΙΟΣ       ΠΕ06 16 02 01 0 Γ 1 2 1 0
ΛΑΜΠΡΗ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ02 06 02 26 0 Ε 3 2 26 1
ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ01 08 10 07 0 Ε 5 10 7 2
ΛΑΠΠΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΕ02 22 04 02 0 Β 1 4 2 0
ΛΑΣΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ08 30 02 00 0 Β 9 2 0 3
ΛΑΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ11 35 09 08 0 Β 14 9 8 4
ΛΑΤΣΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ07 02 02 13 2 Ε 1 2 13 0
ΛΕΚΚΑ ΦΤΕΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ06 16 08 13 0 Γ 1 8 13 0
ΛΕΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ03 18 04 28 0 Γ 3 4 28 1
ΛΕΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ01 22 04 16 0 Β 1 4 16 0
ΛΕΚΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ17.03 10 03 00 0 ∆ 1 3 0 0
ΛΕΚΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ03 10 09 24 0 ∆ 1 9 24 0
ΛΕΛΕΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΠΕ04.04 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΛΕΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ      ΠΕ03 27 01 08 0 Β 6 1 8 2
ΛΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ02 18 03 10 0 Γ 3 3 10 1
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ11 09 10 09 0 ∆ 0 10 9 0
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΤΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ02 09 09 08 0 ∆ 0 9 8 0
ΛΙΑΝΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΣΚΡΑΤΗΣ ΠΕ06 05 05 00 2 Ε 4 5 0 2
ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04 02 11 00 0 ΣΤ 2 11 0 0
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ06 04 05 03 0 Ε 1 5 3 0
ΛΙΒΑΝΗ ΦΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ08 06 04 19 0 Ε 3 4 19 1
ΛΙΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ04.01 16 10 28 0 Γ 1 10 28 0
ΛΙΚΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΡΓΙΟΥ ΠΕ05 07 11 03 0 Ε 4 11 3 2
ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ03 14 11 08 0 ∆ 5 11 8 2
ΛΙΤΣΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ03 13 01 29 0 ∆ 4 1 29 2
ΛΟΥΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΠΕ09 05 02 01 0 Ε 2 2 1 1ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ           ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ    ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ       
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΛΟΥΚΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ10 23 11 00 0 Β 2 11 0 0
ΛΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ ΠΕ05 09 11 29 0 ∆ 0 11 29 0
ΛΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙ∆Ν       ΠΕ02 16 08 28 0 Γ 1 8 28 0
ΛΥΓΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ06 13 01 29 0 ∆ 4 1 29 2
ΛΥΓΙΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ19 08 10 07 2 ∆ 1 10 7 0
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ12.02 21 07 27 0 Β 0 7 27 0
ΛΥΤΡΑ ΕΛΕΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 16 00 07 0 Γ 1 0 7 0
ΛΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ03 25 08 05 0 Β 4 8 5 1
ΜΑΓΓΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ02 02 02 13 0 ΣΤ 2 2 13 0
ΜΑΓΓΑΝΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ07 03 01 23 2 Ε 2 1 23 1
ΜΑΓΓΕΡΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ20 09 08 01 0 ∆ 0 8 1 0
ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ04 04 10 26 0 Ε 1 10 26 0
ΜΑ∆ΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ08 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ05 26 10 02 0 Β 5 10 2 1
ΜΑΚΡΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ03 13 02 09 0 ∆ 4 2 9 2
ΜΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ15 07 03 21 2 ∆ 0 3 21 0
ΜΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ01 23 00 04 0 Β 2 0 4 0
ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ        ΠΕ05 34 00 28 0 Β 13 0 28 4
ΜΑΝΙΚΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 09 01 18 0 ∆ 0 1 18 0
ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ10 05 02 00 0 Ε 2 2 0 1
ΜΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ      ΠΕ04.02 13 01 29 0 ∆ 4 1 29 2
ΜΑΝΤΑΣ ΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17.02 10 11 11 0 ∆ 1 11 11 0
ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 26 06 09 0 Β 5 6 9 1
ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ06 08 06 11 2 ∆ 1 6 11 0
ΜΑΝΤΖΑΓΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ        ΠΕ19 21 03 20 0 Β 0 3 20 0
ΜΑΝΤΖΙΡΗ ΚΑΝΕΛΛΑ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΕ02 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0
ΜΑΝΤΖΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ04.02 12 04 03 0 ∆ 3 4 3 1
ΜΑΝΤΖΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ      ΠΕ02 29 08 04 0 Β 8 8 4 2
ΜΑΝΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ17.08 29 11 08 0 Β 8 11 8 2
ΜΑΝΛΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 18 06 22 0 Γ 3 6 22 1
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ17.01 16 11 08 0 Γ 1 11 8 0
ΜΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 14 08 19 0 ∆ 5 8 19 2
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 17 05 20 0 Γ 2 5 20 1
ΜΑΡ∆ΙΚΗ ΣΤΗΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 28 00 01 0 Β 7 0 1 2
ΜΑΡ∆ΙΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 09 00 24 0 ∆ 0 0 24 0
ΜΑΡ∆ΙΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ11 10 09 26 0 ∆ 1 9 26 0
ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ02 11 01 24 0 ∆ 2 1 24 1
ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΙΜΟΛΕΝ       ΠΕ02 26 04 29 0 Β 5 4 29 1
ΜΑΡΚΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ02 05 00 07 0 Ε 2 0 7 1
ΜΑΡΚΑΝΤΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ01 13 10 22 2 Γ 0 10 22 0
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ03 08 05 15 0 Ε 5 5 15 2
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 35 00 23 0 Β 14 0 23 4
ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ01 13 10 14 0 ∆ 4 10 14 2
ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ19 05 04 14 6 ∆ 2 4 14 1
ΜΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟ∆ΡΟΣ ΠΕ13 01 02 10 2 Ε 0 2 10 0
ΜΑΡΟΥ∆Α ΑΘΗΝΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ16 09 06 21 0 ∆ 0 6 21 0
ΜΑΡΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17.01 09 03 14 0 ∆ 0 3 14 0
ΜΑΡΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 09 08 25 0 ∆ 0 8 25 0
ΜΑΣΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ05 12 11 01 2 ∆ 5 11 1 2
ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΘΕΟ∆ΡΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ13 25 00 19 0 Β 4 0 19 1
ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΤΕ01 18 08 16 0 Γ 3 8 16 1
ΜΑΤΟΥΣΗ ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΡΑΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ15 25 01 28 0 Β 4 1 28 1
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΓΕΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ14.04 12 06 01 0 ∆ 3 6 1 1
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ13 20 02 25 0 Γ 5 2 25 2
ΜΑΥΡΙ∆Η ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΤΙΟΣ ΠΕ23 12 04 04 6 Γ 3 4 4 1
ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΕ17.02 06 08 08 0 Ε 3 8 8 1
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ20 08 01 29 2 ∆ 1 1 29 0
ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ07 05 11 23 2 Ε 4 11 23 2
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ       ΠΕ04.05 25 07 10 0 Β 4 7 10 1
ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ09 06 01 15 0 Ε 3 1 15 1
ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ17.02 27 02 00 0 Β 6 2 0 2
ΜΕΖΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ13 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΠΕ04 04 03 29 0 Ε 1 3 29 0
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ02 30 06 10 0 Β 9 6 10 3
ΜΕΡΑΝΤΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΠΕ02 02 02 04 0 ΣΤ 2 2 4 0
ΜΕΡΤΙΚΑ ΘΕΟ∆ΡΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 19 02 01 0 Γ 4 2 1 2
ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ     ΠΕ03 17 09 13 0 Γ 2 9 13 1
ΜΕΤΖΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ01 18 00 24 0 Γ 3 0 24 1
ΜΗΛΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΕ01 15 03 04 0 Γ 0 3 4 0
ΜΗΛΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ10 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΜΗΣΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΡΑΤΗΣ ΠΕ02 05 05 14 0 Ε 2 5 14 1
ΜΗΤΡΑΚΑ ΚΑΛΛΙΣ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ05 16 05 12 2 Γ 3 5 12 1
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ02 02 07 05 0 ΣΤ 2 7 5 0
ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 14 02 01 0 ∆ 5 2 1 2
ΜΙΣΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ11 20 08 04 0 Γ 5 8 4 2
ΜΙΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 04 02 01 0 Ε 1 2 1 0
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΥΡ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ05 13 00 12 2 Γ 0 0 12 0
ΜΙΧΑΗΛ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΠΕ09 10 07 08 0 ∆ 1 7 8 0
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 20 04 18 0 Γ 5 4 18 2
ΜΙΧΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04 08 02 07 0 Ε 5 2 7 2
ΜΙΧΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΑΝΝΝΗΣ ΠΕ03 03 06 03 0 Ε 0 6 3 0
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ03 26 11 26 0 Β 5 11 26 1
ΜΙΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 02 02 13 0 ΣΤ 2 2 13 0
ΜΝΗΜΑΤΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΝ ΠΛΑΤΝ         ΠΕ19 12 06 01 2 ∆ 5 6 1 2
ΜΟΛΑΣΙΤΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ04 04 02 15 0 Ε 1 2 15 0
ΜΟΤΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΝΤΝΙΟΣ ΠΕ13 07 06 12 0 Ε 4 6 12 2
ΜΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ11 25 07 10 0 Β 4 7 10 1
ΜΟΥΚΑ ΓΕΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ18 04 10 07 0 Ε 1 10 7 0
ΜΟΥΡΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ02 21 02 10 0 Β 0 2 10 0
ΜΟΥΣΑΦΙΡΗ ΖΙΤΣΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18 06 06 00 0 Ε 3 6 0 1
ΜΟΥΤΖΟΥΡΙ∆ΗΣ ΑΝΤΝΙΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 09 03 19 0 ∆ 0 3 19 0
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ04 02 02 08 2 Ε 1 2 8 0
ΜΠΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ02 14 02 00 0 ∆ 5 2 0 2
ΜΠΑΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΘΗΤΟΣ        ΠΕ07 10 05 11 0 ∆ 1 5 11 0
ΜΠΑΚΛΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ17.03 31 02 09 0 Β 10 2 9 3
ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ01 19 03 24 0 Γ 4 3 24 2ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ           ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ    ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ       
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΜΠΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ∆ΗΜΟΣ          ΠΕ04.01 20 00 20 0 Γ 5 0 20 2
ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04 02 02 13 0 ΣΤ 2 2 13 0
ΜΠΑΛΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΗΡΙΟΣ       ΠΕ17.04 21 07 13 0 Β 0 7 13 0
ΜΠΑΛΑΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ07 05 05 20 2 Ε 4 5 20 2
ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ04.04 10 02 01 0 ∆ 1 2 1 0
ΜΠΑΛΑΦΑ ΓΕΡΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΕ03 04 09 06 0 Ε 1 9 6 0
ΜΠΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ01 25 11 03 0 Β 4 11 3 1
ΜΠΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟ∆ΡΟΣ ΠΕ19 07 02 01 6 ∆ 4 2 1 2
ΜΠΑΛΛΑ ΙΑΝΝΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ06 08 11 08 2 ∆ 1 11 8 0
ΜΠΑΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ01 19 10 09 0 Γ 4 10 9 2
ΜΠΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ04 09 00 00 0 ∆ 0 0 0 0
ΜΠΑΡΛΙΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ06 06 08 24 0 Ε 3 8 24 1
ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΠΕ04 12 06 01 0 ∆ 3 6 1 1
ΜΠΑΡΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ06 08 01 29 2 ∆ 1 1 29 0
ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΘΕΟ∆ΡΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ19 12 09 22 0 ∆ 3 9 22 1
ΜΠΑΤΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ∆ΡΟΣ       ΠΕ19 18 08 10 0 Γ 3 8 10 1
ΜΠΕΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ19 08 02 06 0 Ε 5 2 6 2
ΜΠΕΚΟΥ ΦΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ02 17 06 26 0 Γ 2 6 26 1
ΜΠΕΛΕΣΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ02 22 00 26 0 Β 1 0 26 0
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ19 06 00 27 0 Ε 3 0 27 1
ΜΠΕΛΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ04 02 02 13 0 ΣΤ 2 2 13 0
ΜΠΕΛΤΣΝΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ        ΠΕ02 24 10 15 0 Β 3 10 15 1
ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΝΤΝΙΟΣ       ΠΕ18.02 23 02 00 0 Β 2 2 0 0
ΜΠΕΝΤΙΝΙ ΜΕΡΙΓΚΛΕΝ ΑΡΣΕΝ ΠΕ17.02 01 02 08 0 ΣΤ 1 2 8 0
ΜΠΕΣΚΟΥ ΙΑΝΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 20 01 20 0 Γ 5 1 20 2
ΜΠΕΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 09 09 28 0 ∆ 0 9 28 0
ΜΠΕΤΖΕΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΤΡΥΦΝ ΠΕ02 06 04 04 0 Ε 3 4 4 1
ΜΠΕΧΛΙΚΟΥ∆Η ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     ΠΕ02 21 05 12 0 Β 0 5 12 0
ΜΠΙΝΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ          ΠΕ19 13 07 26 2 Γ 0 7 26 0
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΤΕ01 24 05 12 0 Β 1 5 12 0
ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΡΙΟΣ ΠΕ19 10 01 07 0 ∆ 1 1 7 0
ΜΠΙΤΖΙΚΟΥ∆Η ΜΑΤΕΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ20 10 10 01 0 ∆ 1 10 1 0
ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΚΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 27 08 06 0 Β 6 8 6 2
ΜΠΛΑΝΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ09 25 11 15 0 Β 4 11 15 1
ΜΠΛΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ      ΠΕ02 17 09 15 0 Γ 2 9 15 1
ΜΠΛΕΤΑ ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 09 05 25 0 ∆ 0 5 25 0
ΜΠΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΠΕ10 14 01 13 0 ∆ 5 1 13 2
ΜΠΟΓΙΑΓΤΖΙΑΝ ∆ΡΑ ΚΙΡΚΟΡ         ΠΕ05 25 07 13 0 Β 4 7 13 1
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ΠΕ17.01 23 07 20 0 Β 2 7 20 0
ΜΠΟΚΟΛΑ ΓΕΡΓΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕ02 12 02 18 0 ∆ 3 2 18 1
ΜΠΟΛΙΑΚΗ ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ09 26 02 09 0 Β 5 2 9 1
ΜΠΟΜΠΕΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 03 10 16 0 Ε 0 10 16 0
ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν       ΠΕ03 18 10 02 0 Γ 3 10 2 1
ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 18 00 23 0 Γ 3 0 23 1
ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ ΙΣΜΗΝΗ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ08 16 04 19 0 Γ 1 4 19 0
ΜΠΟΝΤΖΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ11 24 10 05 0 Β 3 10 5 1
ΜΠΟΣΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ11 19 09 21 0 Γ 4 9 21 2
ΜΠΟΤΣΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ03 14 06 10 0 ∆ 5 6 10 2
ΜΠΟΥΒΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ        ΠΕ01 19 08 04 0 Γ 4 8 4 2
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04 04 02 15 0 Ε 1 2 15 0
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 04 04 28 0 Ε 1 4 28 0
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04 04 04 26 0 Ε 1 4 26 0
ΜΠΟΥΖΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ04.01 29 02 00 0 Β 8 2 0 2
ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΗΡΙΟΣ       ΠΕ11 16 07 11 0 Γ 1 7 11 0
ΜΠΟΥΖΟΥΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ05 28 04 09 0 Β 7 4 9 2
ΜΠΟΥΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν       ΠΕ09 29 11 01 0 Β 8 11 1 2
ΜΠΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΕ07 14 02 00 0 ∆ 5 2 0 2
ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 08 07 22 0 Ε 5 7 22 2
ΜΠΟΥΝΤΑΛΑ ΚΟΥΡΚΑΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ06 24 01 09 2 Β 5 1 9 1
ΜΠΟΥΝΤΑΛΑ ΛΕΧΟΥΡΙΤΗ ΛΟΥΚΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ06 21 04 00 0 Β 0 4 0 0
ΜΠΟΥΡ∆ΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ04.02 26 01 09 0 Β 5 1 9 1
ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 03 02 11 6 ∆ 0 2 11 0
ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΥ ΜΑΥΡΕΤΤΑ ΞΕΝΟΦΝΤΑΣ     ΠΕ02 22 01 09 0 Β 1 1 9 0
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ02 11 11 23 0 ∆ 2 11 23 1
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΠΕ06 10 08 23 0 ∆ 1 8 23 0
ΜΠΟΧΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 04 01 03 0 Ε 1 1 3 0
ΜΠΡΑΒΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ09 22 11 00 0 Β 1 11 0 0
ΜΠΡΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ04.01 32 01 23 2 Β 13 1 23 4
ΜΠΡΙΝΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ11 22 07 21 0 Β 1 7 21 0
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ03 12 02 01 0 ∆ 3 2 1 1
ΜΥΛΝΑΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 07 11 20 0 Ε 4 11 20 2
ΜΥΛΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ11 13 00 18 0 ∆ 4 0 18 2
ΜΥΛΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ11 12 02 01 0 ∆ 3 2 1 1
ΜΥΡΙΚΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕ17.02 09 11 14 0 ∆ 0 11 14 0
ΜΥΤΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΠΕ02 06 03 26 0 Ε 3 3 26 1
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 05 05 13 0 Ε 2 5 13 1
ΜΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ06 06 00 01 0 Ε 3 0 1 1
ΜΥΣΙ∆ΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ12.02 16 04 18 0 Γ 1 4 18 0
ΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 20 08 18 0 Γ 5 8 18 2
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ04.01 20 10 24 2 Β 1 10 24 0
ΝΑΝΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΑΝΤΝΙΟΣ ΠΕ04 04 02 15 2 Ε 3 2 15 1
ΝΑΣΤΑΤΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ      ΠΕ05 14 07 24 0 ∆ 5 7 24 2
ΝΑΣΤΟΥ ΓΕΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ16 22 07 21 0 Β 1 7 21 0
ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ11 24 09 24 0 Β 3 9 24 1
ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ04.01 11 02 01 0 ∆ 2 2 1 1
ΝΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ19 05 02 01 0 Ε 2 2 1 1
ΝΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ03 16 09 01 0 Γ 1 9 1 0
ΝΙΑΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ02 14 07 11 0 ∆ 5 7 11 2
ΝΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΠΕ02 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΝΙΚΗΤΙΑ∆Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ11 09 02 07 0 ∆ 0 2 7 0
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ07 17 02 01 0 Γ 2 2 1 1
ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ03 19 06 03 0 Γ 4 6 3 2
ΝΙΚΟΛΑΚΑΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ1210 07 02 01 2 ∆ 0 2 1 0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟ∆ΡΟΣ       ΠΕ13 25 10 08 0 Β 4 10 8 1
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ11 27 02 09 0 Β 6 2 9 2
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ03 29 02 00 0 Β 8 2 0 2ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ           ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ    ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ       
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ01 10 05 10 0 ∆ 1 5 10 0
ΝΟΥΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ15 03 11 09 0 Ε 0 11 9 0
ΝΤΑΓΚΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ08 10 09 07 0 ∆ 1 9 7 0
ΝΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΕΥΡΥΠΙ∆ΗΣ ΠΕ06 05 05 17 0 Ε 2 5 17 1
ΝΤΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ16.01 23 01 24 0 Β 2 1 24 0
ΝΤΟΥΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΝΙ∆ΑΣ ΠΕ02 06 09 03 0 Ε 3 9 3 1
ΝΤΡΙΜΕΡΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 10 09 18 0 ∆ 1 9 18 0
ΞΑΓΡΕΜΜΕΝΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ18 14 01 09 2 Γ 1 1 9 0
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ03 21 02 06 0 Β 0 2 6 0
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ04.01 17 01 26 2 Γ 4 1 26 2
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΓΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ07 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0
ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ΠΕ01 31 01 18 0 Β 10 1 18 3
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΘΗ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ02 22 04 29 0 Β 1 4 29 0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΛΓΑ ΣΠΥΡΙ∆Ν       ΠΕ02 24 00 25 0 Β 3 0 25 1
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ11 12 04 04 2 ∆ 5 4 4 2
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ04 07 02 23 0 Ε 4 2 23 2
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΡΓΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ02 10 03 05 0 ∆ 1 3 5 0
ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ16 05 06 17 0 Ε 2 6 17 1
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ02 09 11 02 2 ∆ 2 11 2 1
ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΤΣΑΝΙΚΛΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ        ΠΕ06 14 02 00 2 Γ 1 2 0 0
ΠΑΖΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΠΕ03 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΠΑΝΑΓΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ02 22 11 28 0 Β 1 11 28 0
ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ01 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΠΑΝΑΓΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ05 08 04 27 0 Ε 5 4 27 2
ΠΑΝΑΓΙΤΙ∆ΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ11 12 08 20 0 ∆ 3 8 20 1
ΠΑΝΑΓΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ10 27 06 17 0 Β 6 6 17 2
ΠΑΝΑΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΑΝΝΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ03 29 11 02 0 Β 8 11 2 2
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΘΜΑΣ          ΠΕ03 17 02 10 0 Γ 2 2 10 1
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΘΜΑΣ          ΠΕ03 29 00 22 0 Β 8 0 22 2
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΜΑΣ ΠΕ03 17 07 07 0 Γ 2 7 7 1
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.02 04 01 26 0 Ε 1 1 26 0
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ02 06 06 12 0 Ε 3 6 12 1
ΠΑΝΑΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ02 16 09 00 0 Γ 1 9 0 0
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΒΕΛΟΥ∆ ΘΕΟ∆ΡΟΣ       ΠΕ03 30 07 24 0 Β 9 7 24 3
ΠΑΝ∆ΗΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 14 08 04 2 Γ 1 8 4 0
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ02 19 03 11 0 Γ 4 3 11 2
ΠΑΝΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΠΕ06 05 08 12 2 Ε 4 8 12 2
ΠΑΝΟΥ ΓΕΡΓΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 05 06 20 0 Ε 2 6 20 1
ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΝ ΠΕ06 12 03 28 0 ∆ 3 3 28 1
ΠΑΝΟΥ ΓΕΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ06 07 06 10 2 ∆ 0 6 10 0
ΠΑΝΟΥΣΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕ17 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL
ΠΑΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ02 19 03 26 0 Γ 4 3 26 2
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ          ΠΕ04.01 27 07 29 0 Β 6 7 29 2
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΕ19 11 10 07 2 ∆ 4 10 7 2
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΝΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ06 15 11 22 0 Γ 0 11 22 0
ΠΑΝΤΑΖΗ ΦΑΝΗ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ19 06 07 13 2 Ε 5 7 13 2
ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ32 00 02 00 2 ΣΤ 2 2 0 0
ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ20 05 05 13 0 Ε 2 5 13 1
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΘΕΟ∆ΡΟΣ ΠΕ04.02 20 11 13 0 Γ 5 11 13 2
ΠΑΝΤΕΛΕΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ16.01 25 01 28 0 Β 4 1 28 1
ΠΑΝΤΟΛΕΝ ΠΑΝΑΓΙΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ02 20 10 00 0 Γ 5 10 0 2
ΠΑΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆Ε 38 00 07 0 Β 11 0 7 3
ΠΑΝΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04 04 03 03 6 ∆ 1 3 3 0
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 21 05 21 0 Β 0 5 21 0
ΠΑΠΑΓΕΡΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ11 25 08 04 0 Β 4 8 4 1
ΠΑΠΑΓΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 26 01 28 0 Β 5 1 28 1
ΠΑΠΑΓΕΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ      ∆Ε1 14 07 21 0 ∆ 3 7 21 1
ΠΑΠΑΓΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ16.01 18 04 28 0 Γ 3 4 28 1
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ18 09 07 25 0 ∆ 0 7 25 0
ΠΑΠΑ∆ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕ18 14 11 25 0 ∆ 5 11 25 2
ΠΑΠΑ∆ΑΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΗΡΙΟΣ ΠΕ04 06 11 07 0 Ε 3 11 7 1
ΠΑΠΑ∆ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν       ΠΕ03 23 02 00 0 Β 2 2 0 0
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ11 02 02 04 0 ΣΤ 2 2 4 0
ΠΑΠΑ∆ΟΜΑΝΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓEΡΓIΟΣ ΠΕ14.04 21 05 14 0 Β 0 5 14 0
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΡΑΤΗΣ ΠΕ03 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ02 05 08 13 0 Ε 2 8 13 1
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΝΙ∆ΑΣ ΠΕ05 11 04 02 0 ∆ 2 4 2 1
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ04 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΛΑΣΙΟΣ        ΠΕ01 11 04 08 0 ∆ 2 4 8 1
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΥΛΟΣ         ΠΕ02 31 01 18 0 Β 10 1 18 3
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ19 12 08 16 0 ∆ 3 8 16 1
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 18 05 00 0 Γ 3 5 0 1
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 21 11 23 0 Β 0 11 23 0
ΠΑΠΑΙΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ04.01 27 05 06 0 Β 6 5 6 2
ΠΑΠΑΙΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ03 24 10 23 0 Β 3 10 23 1
ΠΑΠΑΙΑΝΝΟΥ ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ       ΠΕ03 23 02 00 0 Β 2 2 0 0
ΠΑΠΑΙΑΝΝΟΥ ΣΤΗΡΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ04.01 16 10 20 0 Γ 1 10 20 0
ΠΑΠΑΙΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 03 01 10 0 Ε 0 1 10 0
ΠΑΠΑΪΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ17.06 07 10 07 0 Ε 4 10 7 2
ΠΑΠΑΚΑΛΟ∆ΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΜΑΣ          ΠΕ04.01 20 11 05 0 Γ 5 11 5 2
ΠΑΠΑΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΤΕΙΝΗ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ19 08 10 06 0 Ε 5 10 6 2
ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΒΛΑΣΙΟΣ        ΠΕ09 17 04 29 0 Γ 2 4 29 1
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ      ΠΕ11 20 00 06 0 Γ 5 0 6 2
ΠΑΠΑΝΑΓΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 09 01 22 0 ∆ 0 1 22 0
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΘΕΟ∆ΡΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ     ΠΕ02 16 05 07 0 Γ 1 5 7 0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ02 15 06 11 6 Β 0 6 11 0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ10 21 01 28 0 Β 0 1 28 0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ06 10 07 25 0 ∆ 1 7 25 0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ01 08 01 29 6 ∆ 5 1 29 2
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑ∆Α ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ02 22 02 17 0 Β 1 2 17 0
ΠΑΠΑΝΤΝΙΟΥ ΓΕΡΓΙΟΣ ΦΤΙΟΣ         ΠΕ04.01 31 01 18 2 Β 12 1 18 4
ΠΑΠΑΝΤΝΙΟΥ ΓΕΡΓΙΑ ΑΝΤΝΙΟΣ ΠΕ02 14 08 14 0 ∆ 5 8 14 2
ΠΑΠΑΝΤΝΙΟΥ ΕΥΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ09 06 01 15 2 Ε 5 1 15 2
ΠΑΠΑΡΙΣΤΕΙ∆Η ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ     ΠΕ04.04 14 04 23 0 ∆ 5 4 23 2
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ03 32 05 21 2 Β 13 5 21 4
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ05 14 00 17 2 Γ 1 0 17 0ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ           ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ    ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ       
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΠΑΠΑΤΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     ΠΕ03 20 02 25 0 Γ 5 2 25 2
ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ02 25 04 29 2 Β 6 4 29 2
ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν       ΠΕ13 09 08 28 2 ∆ 2 8 28 1
ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ12.04 32 11 11 0 Β 11 11 11 3
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ01 26 01 28 0 Β 5 1 28 1
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ19 06 09 12 2 Ε 5 9 12 2
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ03 04 08 04 0 Ε 1 8 4 0
ΠΑΠΠΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΠΕ14 05 08 17 2 Ε 4 8 17 2
ΠΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ17.03 06 03 21 2 Ε 5 3 21 2
ΠΑΠΠΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΕ11 25 10 28 0 Β 4 10 28 1
ΠΑΠΠΑΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ03 17 08 26 0 Γ 2 8 26 1
ΠΑΡΑ∆Α ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΝΙΟΣ ΠΕ09 11 09 18 0 ∆ 2 9 18 1
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΕΚΤΡ          ΠΕ05 19 04 14 0 Γ 4 4 14 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ02 19 03 07 0 Γ 4 3 7 2
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 27 10 16 0 Β 6 10 16 2
ΠΑΡΜΕΝΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ13 21 01 28 2 Β 2 1 28 0
ΠΑΡΡΑ ΕΛΕΟΝΡΑ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ       ΠΕ11 19 08 15 0 Γ 4 8 15 2
ΠΑΡΧΑΡΙ∆ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ04 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΠΑΣΑΝΤΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ06 08 04 04 2 ∆ 1 4 4 0
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 04 02 01 0 Ε 1 2 1 0
ΠΑΣΧΑΛΙΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ13 15 03 24 6 Β 0 3 24 0
ΠΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 06 01 22 0 Ε 3 1 22 1
ΠΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ11 19 11 05 0 Γ 4 11 5 2
ΠΑΤΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 10 10 22 0 ∆ 1 10 22 0
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ09 06 04 00 0 Ε 3 4 0 1
ΠΕΛΕΝΗ ΓΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ08 24 06 13 6 Β 9 6 13 3
ΠΕΠΠΑ ΠΑΥΛΙΝΑ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ02 11 05 16 0 ∆ 2 5 16 1
ΠΕΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ09 24 09 26 2 Β 5 9 26 1
ΠΕΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ06 04 02 15 0 Ε 1 2 15 0
ΠΕΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 16 03 11 0 Γ 1 3 11 0
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ03 13 08 00 0 ∆ 4 8 0 2
ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 15 06 05 6 Β 0 6 5 0
ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΝΙΟΣ ΠΕ16.01 07 10 17 2 ∆ 0 10 17 0
ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ∆Ε1 28 04 06 0 Β 1 4 6 0
ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜ ΑΛΕΞΙΟΣ        ΠΕ02 20 06 05 0 Γ 5 6 5 2
ΠΕΤΡΑΣ ΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ       ΤΕ01 17 08 01 0 Γ 2 8 1 1
ΠΕΤΡΙΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ02 16 03 27 2 Γ 3 3 27 1
ΠΕΤΡΟΒΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 18 02 29 0 Γ 3 2 29 1
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ       ΠΕ03 28 00 13 0 Β 7 0 13 2
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ19 19 10 05 0 Γ 4 10 5 2
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΘΕΟ∆ΡΟΣ       ΠΕ03 25 07 00 0 Β 4 7 0 1
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ03 25 11 10 0 Β 4 11 10 1
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 12 07 27 0 ∆ 3 7 27 1
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ16 21 00 12 0 Β 0 0 12 0
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 09 10 29 0 ∆ 0 10 29 0
ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ20 05 08 28 0 Ε 2 8 28 1
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ03 07 04 18 0 Ε 4 4 18 2
ΠΕΤΣΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ15 04 01 18 2 Ε 3 1 18 1
ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΝΙΟΣ ΠΕ19 06 03 21 2 Ε 5 3 21 2
ΠΙΕΤΡΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ04.01 25 06 21 0 Β 4 6 21 1
ΠΙΚΟΥΛΑ ΓΕΡΓΙΑ ΑΝΤΝΙΟΣ ΠΕ09 11 07 16 0 ∆ 2 7 16 1
ΠΙΛΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 24 06 26 0 Β 3 6 26 1
ΠΙΠΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙ∆Ν       ΠΕ02 12 04 09 0 ∆ 3 4 9 1
ΠΙΣΤΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ20 11 09 05 0 ∆ 2 9 5 1
ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΘΕΟ∆ΡΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ08 08 07 14 0 Ε 5 7 14 2
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16.01 04 03 02 0 Ε 1 3 2 0
ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ01 17 04 09 0 Γ 2 4 9 1
ΠΛΑΪΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ11 10 07 01 2 ∆ 3 7 1 1
ΠΛΑΤΑΡΑ ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 05 08 06 0 Ε 2 8 6 1
ΠΛΗΘΑΚΗ ΙΑΝΝΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ       ΠΕ01 18 01 19 0 Γ 3 1 19 1
ΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ       ΠΕ03 19 03 20 0 Γ 4 3 20 2
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ03 13 00 11 0 ∆ 4 0 11 2
ΠΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ11 13 06 28 0 ∆ 4 6 28 2
ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΕ03 22 00 21 0 Β 1 0 21 0
ΠΟΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ03 28 03 09 2 Β 9 3 9 3
ΠΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ       ΠΕ11 10 02 01 2 ∆ 3 2 1 1
ΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ04.04 14 01 29 0 ∆ 5 1 29 2
ΠΡΟΥΒΑ ΘΕΟ∆ΡΑ ΑΡΗΣ ΠΕ04 02 06 08 0 ΣΤ 2 6 8 0
ΠΡΤΟΠΑΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ03 16 02 01 0 Γ 1 2 1 0
ΠΡΤΟΠΑΠΠΑ ΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ01 24 07 00 0 Β 3 7 0 1
ΡΑΒΑΝΙ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΡΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ01 15 11 16 0 Γ 0 11 16 0
ΡΑΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ        ΠΕ04.01 30 06 10 0 Β 9 6 10 3
ΡΑΛΛΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 06 05 20 0 Ε 3 5 20 1
ΡΑΛΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ        ΠΕ16.01 30 11 05 0 Β 9 11 5 3
ΡΑΠΑΝΟΣ ΣΤΗΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 15 01 20 2 Γ 2 1 20 1
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04 28 07 29 0 Β 7 7 29 2
ΡΕΒΙΘΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ09 08 10 16 0 Ε 5 10 16 2
ΡΕΖΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ06 06 08 17 0 Ε 3 8 17 1
ΡΕΚΟΥΜΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ04.05 32 06 04 2 Β 13 6 4 4
ΡΕΛΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ΠΕ02 12 02 01 0 ∆ 3 2 1 1
ΡΕΛΛΟΥ ΙΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ18.02 09 02 02 0 ∆ 0 2 2 0
ΡΕΝΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ04 06 07 03 0 Ε 3 7 3 1
ΡΕΠΑΝΙ∆Α ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ15 05 04 22 0 Ε 2 4 22 1
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΡΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ07 04 08 23 0 Ε 1 8 23 0
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ∆ΡΟΣ ΠΕ02 03 09 24 0 Ε 0 9 24 0
ΡΗΓΟΥΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΠΕ03 23 02 00 0 Β 2 2 0 0
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ16 08 10 25 0 Ε 5 10 25 2
ΡΙΖΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ12.04 08 02 05 0 Ε 5 2 5 2
ΡΙΖΟΥ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 09 02 08 0 ∆ 0 2 8 0
ΡΟ∆ΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ02 31 00 18 0 Β 10 0 18 3
ΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕ02 03 03 02 0 Ε 0 3 2 0
ΡΟΖΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ          ΠΕ16.01 20 10 18 0 Γ 5 10 18 2
ΡΟΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ02 30 11 18 0 Β 9 11 18 3
ΡΟΘΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 05 02 01 2 Ε 4 2 1 2
ΡΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ03 18 02 26 0 Γ 3 2 26 1
ΡΟΥΜΕΛΙΤΗ ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑ ΓΕΡΓΙΑ ΣΖΝ ΠΕ17.01 17 11 08 0 Γ 2 11 8 1ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ           ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ    ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ       
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΡΟΥΜΕΛΙΤΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ∆Ε1 14 01 00 0 ∆ 3 1 0 1
ΡΟΥΜΕΛΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ01 24 02 04 0 Β 3 2 4 1
ΡΟΥΜΠΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ     ΠΕ02 17 04 19 0 Γ 2 4 19 1
ΡΟΥΜΠΕΚΑ ΕΛΕΝΗ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ02 06 10 09 0 Ε 3 10 9 1
ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ16 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΡΟΥΣΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ19 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΡΟΥΣΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ      ΠΕ17.01 24 02 25 0 Β 3 2 25 1
ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ19 08 07 21 0 Ε 5 7 21 2
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ04.02 27 05 28 0 Β 6 5 28 2
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΣΗΦ          ΠΕ04.01 29 02 00 0 Β 8 2 0 2
ΡΜΑΝΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ03 22 11 12 0 Β 1 11 12 0
ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ19 08 09 28 2 ∆ 1 9 28 0
ΣΑΒΒΟΥΛΙ∆ΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ΠΕ20 11 09 05 0 ∆ 2 9 5 1
ΣΑΖΑΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ02 13 03 11 0 ∆ 4 3 11 2
ΣΑΚΑ∆ΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ05 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ11 07 10 17 0 Ε 4 10 17 2
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ06 13 05 06 0 ∆ 4 5 6 2
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΤΑ ΘΜΑΣ          ΠΕ05 28 03 10 0 Β 7 3 10 2
ΣΑΛΕΣΙΤΗ ΓΕΡΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ      ΠΕ05 20 10 28 0 Γ 5 10 28 2
ΣΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ07 05 05 20 2 Ε 4 5 20 2
ΣΑΛΛΗΣ ΣΤΗΡΙΟΣ ΣΚΡΑΤΗΣ ΠΕ11 09 01 21 0 ∆ 0 1 21 0
ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΗΡΗΣ ΠΕ16 08 10 25 0 Ε 5 10 25 2
ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 06 01 09 2 Ε 5 1 9 2
ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ12.04 14 05 16 6 Γ 5 5 16 2
ΣΑΜΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04 06 00 10 0 Ε 3 0 10 1
ΣΑΝΤΑΡΜΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ15 15 10 05 0 Γ 0 10 5 0
ΣΑΝΤΙΠΑΝΤΑΚΗ ΑΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 09 10 04 0 ∆ 0 10 4 0
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ06 06 01 09 0 Ε 3 1 9 1
ΣΑΡΑΚΙΝΙ∆ΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ04 01 09 10 0 ΣΤ 1 9 10 0
ΣΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ04.01 29 02 00 0 Β 8 2 0 2
ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑ ΜΑΡΙΑ ΙΑΝΝΗΣ ΤΕ01 09 04 04 0 ∆ 0 4 4 0
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04 01 04 22 6 Ε 4 4 22 2
ΣΑΡ∆ΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 09 10 09 0 ∆ 0 10 9 0
ΣΑΡΜΑ ΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ19 17 00 17 0 Γ 2 0 17 1
ΣΑΡΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΕ04 04 07 04 0 Ε 1 7 4 0
ΣΑΦΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΠΥΡΙ∆Ν       ΠΕ02 37 00 24 0 Β 16 0 24 5
ΣΒΕΡΚΟΥΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕ04 05 02 01 2 Ε 4 2 1 2
ΣΕΦΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ02 07 08 07 0 Ε 4 8 7 2
ΣΙΑΤΕΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 10 07 00 0 ∆ 1 7 0 0
ΣΙΑΧΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ17.06 04 10 27 0 Ε 1 10 27 0
ΣΙ∆ΕΡΗ ΑΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ04.01 14 07 21 0 ∆ 5 7 21 2
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΡΓΙΟΣ ΤΕ01 08 06 24 0 Ε 5 6 24 2
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ05 15 11 03 0 Γ 0 11 3 0
ΣΙΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ04.01 29 01 08 0 Β 8 1 8 2
ΣΙΟΥΛΑΣ ΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΝ∆ΑΣ   ΠΕ02 27 08 10 0 Β 6 8 10 2
ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ18 10 01 28 0 ∆ 1 1 28 0
ΣΚΑΖΑ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 07 05 21 0 Ε 4 5 21 2
ΣΚΛΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ19 10 10 01 2 ∆ 3 10 1 1
ΣΚΟΡ∆ΥΛΑΚΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ04.01 23 08 25 0 Β 2 8 25 0
ΣΚΟΥΠΑΣ ΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ12.01 18 02 06 0 Γ 3 2 6 1
ΣΚΟΥΡΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ      ΠΕ02 20 02 25 0 Γ 5 2 25 2
ΣΚΟΥΡΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΝΙΟΣ       ΠΕ18.02 23 05 07 0 Β 2 5 7 0
ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ03 11 02 01 0 ∆ 2 2 1 1
ΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ01 26 01 28 0 Β 5 1 28 1
ΣΚΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ06 10 10 23 0 ∆ 1 10 23 0
ΣΜΥΡΝΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ04.02 23 08 08 2 Β 4 8 8 1
ΣΟΥΓΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑΚΒΟΣ ΠΕ02 08 10 14 0 Ε 5 10 14 2
ΣΟΥΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΝΙΟΣ       ΠΕ19 24 00 11 0 Β 3 0 11 1
ΣΟΥΚΑΡΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΝΙΟΣ ΠΕ05 11 10 24 0 ∆ 2 10 24 1
ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΓΕΡΓΙΑ ΣΠΥΡΙ∆Ν       ΠΕ13 20 00 06 0 Γ 5 0 6 2
ΣΟΥΛΤΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ19 07 02 20 2 ∆ 0 2 20 0
ΣΟΥΝΤΗ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ06 24 04 21 0 Β 3 4 21 1
ΣΟΥΡΛΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ21 09 00 00 0 ∆ 0 0 0 0
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 28 02 09 0 Β 7 2 9 2
ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΝΙΟΣ ΠΕ02 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0
ΣΠΑΝΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ03 04 00 00 0 Ε 1 0 0 0
ΣΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ04.04 22 09 20 0 Β 1 9 20 0
ΣΠΑΝΟΥ∆Η ΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ02 02 02 18 0 ΣΤ 2 2 18 0
ΣΠΗΛΙΤΗΣ ΑΝΤΝΙΟΣ ΙΑΝΝΗΣ        ΤΕ01 23 06 06 0 Β 0 6 6 0
ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ13 22 02 00 0 Β 1 2 0 0
ΣΠΟΥΝΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ04.02 22 11 10 0 Β 1 11 10 0
ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16 06 02 26 0 Ε 3 2 26 1
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΚΒΟΣ        ΠΕ10 21 00 16 0 Β 0 0 16 0
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ19 18 03 28 0 Γ 3 3 28 1
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ17.02 19 08 18 0 Γ 4 8 18 2
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ13 28 11 12 0 Β 7 11 12 2
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18 12 02 03 0 ∆ 3 2 3 1
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ19 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΣΤΑΘΕΛΑΚΗΣ ΘΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ02 14 11 15 2 Γ 1 11 15 0
ΣΤΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 17 05 24 0 Γ 2 5 24 1
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΗΛΙΑΣ          ΠΕ02 24 10 00 0 Β 3 10 0 1
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ02 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0
ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ06 13 07 10 0 ∆ 4 7 10 2
ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 09 07 10 0 ∆ 0 7 10 0
ΣΤΑΜΟΥ ΓΚΑΣΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.02 21 11 09 0 Β 0 11 9 0
ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΤΟΥ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΤΕ01 22 08 28 0 Γ 7 8 28 3
ΣΤΑΜΠΟΛΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ20 09 08 04 0 ∆ 0 8 4 0
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ05 15 04 12 0 Γ 0 4 12 0
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ11 27 05 17 0 Β 6 5 17 2
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ01 27 10 29 0 Β 6 10 29 2
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ03 04 02 15 0 Ε 1 2 15 0
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ12.02 15 04 15 6 Β 0 4 15 0
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ07 10 08 04 0 ∆ 1 8 4 0
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ02 03 11 13 0 Ε 0 11 13 0ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ           ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ    ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ       
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.05 24 10 12 0 Β 3 10 12 1
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ03 03 06 21 0 Ε 0 6 21 0
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΕΛΠΙ∆Α ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ18 03 06 08 0 Ε 0 6 8 0
ΣΤΟΥΚΑ ΓΕΡΓΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ05 11 02 01 0 ∆ 2 2 1 1
ΣΤΡΑΒΟ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ18.12 21 04 23 0 Β 0 4 23 0
ΣΤΡΑΒΟΠΟ∆Η ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ06 06 10 27 0 Ε 3 10 27 1
ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΠΕ04.01 07 05 06 2 ∆ 0 5 6 0
ΣΤΡΟΥΜΠΑ ΙΑΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΕ01 03 06 08 2 Ε 2 6 8 1
ΣΥΡΙΓΟΥ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 07 02 03 2 ∆ 0 2 3 0
ΣΤΗΡΙΟΥ ΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04 06 10 02 0 Ε 3 10 2 1
ΣΤΗΡΙΟΥ ΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ09 29 02 09 0 Β 8 2 9 2
ΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01 31 11 12 0 Β 8 11 12 2
ΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ01 17 06 16 0 Γ 2 6 16 1
ΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ10 05 02 01 2 Ε 4 2 1 2
ΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ20 06 04 15 0 Ε 3 4 15 1
ΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ02 25 03 29 0 Β 4 3 29 1
ΣΤΗΡΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ14 09 10 17 2 Γ 0 0 0 0
ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΤΑΓΓΙΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ01 27 07 10 0 Β 6 7 10 2
ΤΑΓΓΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 06 03 11 0 Ε 3 3 11 1
ΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ΠΕ03 13 00 24 0 ∆ 4 0 24 2
ΤΑΡΝΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΞΕΝΟΦΝ ΠΕ02 04 11 23 0 Ε 1 11 23 0
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04 03 08 03 0 Ε 0 8 3 0
ΤΑΧΤΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ08 24 02 04 0 Β 3 2 4 1
ΤΕΚΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ08 16 11 05 0 Γ 1 11 5 0
ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΑΝΤΝΙΟΣ       ΠΕ02 17 03 20 0 Γ 2 3 20 1
ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 17 11 00 0 Γ 2 11 0 1
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ19 14 08 01 0 ∆ 5 8 1 2
ΤΕΣΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ19 11 05 11 0 ∆ 2 5 11 1
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆Ε04 04 07 04 0 Ε 1 7 4 0
ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ14 10 07 21 0 ∆ 1 7 21 0
ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ02 07 06 04 0 Ε 4 6 4 2
ΤΖΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΡΟΣ       ΠΕ14.04 22 11 24 0 Β 1 11 24 0
ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ19 06 00 27 0 Ε 3 0 27 1
ΤΖΙΤΖΙΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ02 17 10 02 0 Γ 2 10 2 1
ΤΖΟΥΒΑΡΑ Α∆ΕΛΑΪ∆Α ΠΕΤΡΟΣ         ΠΕ04.01 28 04 15 2 Β 9 4 15 3
ΤΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ04 05 06 07 2 Ε 4 6 7 2
ΤΟΓΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟ∆ΡΟΣ ΠΕ01 06 00 16 2 Ε 5 0 16 2
ΤΟΓΙΑ ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ19 11 05 21 0 ∆ 2 5 21 1
ΤΟΜΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ18 10 07 08 0 ∆ 1 7 8 0
ΤΟΝΤΙΚΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ05 11 08 09 0 ∆ 2 8 9 1
ΤΟΥΡΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ02 09 09 27 2 ∆ 2 9 27 1
ΤΟΥΡΙΜΠΑΜΠΑ ΑΓΛΑΪΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 03 05 01 2 Ε 2 5 1 1
ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ02 23 08 28 2 Β 4 8 28 1
ΤΡΕΝΤΙ∆ΟΥ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ20 09 08 01 0 ∆ 0 8 1 0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 30 06 07 0 Β 9 6 7 3
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 06 07 12 0 Ε 3 7 12 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ06 07 08 18 0 Ε 4 8 18 2
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ06 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ07 08 08 24 0 Ε 5 8 24 2
ΤΡΙΜΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ02 04 07 17 0 Ε 1 7 17 0
ΤΡΙΠΙΚΕΛΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΕ03 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΤΡΟΥΜΠΕΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ03 13 00 09 0 ∆ 4 0 9 2
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ11 34 01 08 0 Β 13 1 8 4
ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 09 08 16 0 ∆ 0 8 16 0
ΤΣΑΚΟΣ ΑΝΤΝΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΠΕ17.04 12 09 16 0 ∆ 3 9 16 1
ΤΣΑΛΙΚΟΥΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 03 09 28 0 Ε 0 9 28 0
ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ03 11 02 20 0 ∆ 2 2 20 1
ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ02 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΤΣΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ16.01 21 01 28 0 Β 0 1 28 0
ΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ       ΠΕ18 27 09 26 0 Β 6 9 26 2
ΤΣΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ03 10 07 22 0 ∆ 1 7 22 0
ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ01 18 03 23 0 Γ 3 3 23 1
ΤΣΕΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ10 18 00 23 0 Γ 3 0 23 1
ΤΣΕΚΟΥ ΦΕΡΝΑΝ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18 04 07 13 0 Ε 1 7 13 0
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΓΝΟΥΛΑ ΣΤΗΡΙΟΣ       ΠΕ02 29 00 02 0 Β 8 0 2 2
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΒΟΣ         ΠΕ08 19 09 28 0 Γ 4 9 28 2
ΤΣΕΛΕΠΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ01 06 01 22 0 Ε 3 1 22 1
ΤΣΕΝΤΕΜΕΪ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ11 10 01 29 0 ∆ 1 1 29 0
ΤΣΕΡΝΗ ΑΛΕΞΑ ΜΑΡΙΑ ΤΑΝΙΑ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΠΕ07 05 06 03 2 Ε 4 6 3 2
ΤΣΕΤΑΣ ΦΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 12 03 27 0 ∆ 3 3 27 1
ΤΣΙΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 08 04 21 0 Ε 5 4 21 2
ΤΣΙΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ02 26 11 01 0 Β 5 11 1 1
ΤΣΙΓΚΛΙΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΝΙΟΣ ΠΕ16 08 03 16 2 ∆ 1 3 16 0
ΤΣΙΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ07 12 11 05 0 ∆ 3 11 5 1
ΤΣΙΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ09 07 02 19 0 Ε 4 2 19 2
ΤΣΙΜΠΟΥΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ02 10 07 09 6 Γ 1 7 9 0
ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ03 22 04 01 0 Β 1 4 1 0
ΤΣΙΟΠΕΛΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ19 05 07 21 2 Ε 4 7 21 2
ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΤΕ16 12 07 00 0 ∆ 3 7 0 1
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ02 20 06 15 0 Γ 5 6 15 2
ΤΣΙΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ03 32 01 23 0 Β 11 1 23 3
ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ17.03 09 02 01 0 ∆ 0 2 1 0
ΤΣΙΤΣΑ ΚΑΡΑΛΗ ΒΗΣΣΑΡΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 27 02 09 0 Β 6 2 9 2
ΤΣΙΛΗ ΛΑΥΚΙΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΘΕΟ∆ΡΟΣ ΠΕ17.06 05 03 23 2 Ε 4 3 23 2
ΤΣΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ19 09 02 02 2 ∆ 2 2 2 1
ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΓΕΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ07 04 04 09 2 Ε 3 4 9 1
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18 05 02 01 0 Ε 2 2 1 1
ΤΣΟΥΚΑΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ19 05 05 14 0 Ε 2 5 14 1
ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ04.02 10 02 01 2 ∆ 3 2 1 1
ΤΣΟΥΝΤΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ05 30 05 25 0 Β 9 5 25 3
ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ13 01 02 08 2 Ε 0 2 8 0
ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ12.10 26 00 27 0 Β 5 0 27 1
ΤΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 29 05 28 0 Β 8 5 28 2
ΤΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ15 05 04 20 0 Ε 2 4 20 1
ΤΥΡΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 07 07 00 0 Ε 4 7 0 2ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ           ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ    ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ       
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΤΥΦΤΙΚΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ20 10 06 20 0 ∆ 1 6 20 0
ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ02 25 11 07 0 Β 4 11 7 1
ΦΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΕ02 04 10 00 2 Ε 3 10 0 1
ΦΑΡΙΛΕΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΘΕΟ∆ΡΟΣ       ΠΕ19 11 07 26 2 ∆ 4 7 26 2
ΦΕΙ∆ΑΣ ΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ01 17 08 26 6 Β 2 8 26 0
ΦΕΡΦΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ     ΠΕ11 18 03 08 0 Γ 3 3 8 1
ΦΙΛΗ ΒΙΚΤΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 17 06 22 0 Γ 2 6 22 1
ΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 17 09 05 0 Γ 2 9 5 1
ΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ08 11 07 25 0 ∆ 2 7 25 1
ΦΙΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ18 06 02 00 0 Ε 3 2 0 1
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ17.03 24 00 12 0 Β 3 0 12 1
ΦΛΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ02 20 02 05 0 Γ 5 2 5 2
ΦΟΥΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ19 15 07 22 2 Γ 2 7 22 1
ΦΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΝ/ΝΟΣ ΠΕ10 23 05 24 2 Β 4 5 24 1
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ06 07 08 29 0 Ε 4 8 29 2
ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 11 07 24 0 ∆ 2 7 24 1
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 07 05 20 0 Ε 4 5 20 2
ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ02 24 01 13 0 Β 3 1 13 1
ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 16 09 01 0 Γ 1 9 1 0
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΛΕΝΙ∆ΑΣ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ04.02 17 06 20 0 Γ 2 6 20 1
ΦΡΟΝΙΜΙ∆ΟΥ NULL NULL ΠΕ17.03 12 03 10 0 ∆ 3 3 10 1
ΦΚΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΣΤΗΡΙΟΣ ΠΕ06 05 11 29 2 Ε 4 11 29 2
ΦΤΕΙΑ∆ΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΝΙΟΣ       ΠΕ05 14 02 00 0 ∆ 5 2 0 2
ΦΤΙΑ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ05 30 02 00 0 Β 9 2 0 3
ΦΤΙΟΥ ΦΑΝΟΥΛΑ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ02 28 09 24 0 Β 7 9 24 2
ΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ        ΠΕ19 17 00 21 0 Γ 2 0 21 1
ΧΑΪ∆ΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ12.04 12 00 11 0 ∆ 3 0 11 1
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΥΡΙΟΣ       ΠΕ11 09 02 02 0 ∆ 0 2 2 0
ΧΑΛΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΙΣ ΠΕ07 03 05 00 0 Ε 0 5 0 0
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ19 06 02 13 2 Ε 5 2 13 2
ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ01 11 11 01 0 ∆ 2 11 1 1
ΧΑΝΙΑΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ19 10 02 01 2 ∆ 3 2 1 1
ΧΑΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ04.01 23 02 00 0 Β 2 2 0 0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ        ΠΕ02 18 07 16 0 Γ 3 7 16 1
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ04 25 01 28 2 Β 6 1 28 2
ΧΑΡΑΜΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ04 05 11 29 0 Ε 2 11 29 1
ΧΑΡΑΜΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ03 12 02 01 0 ∆ 3 2 1 1
ΧΑΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ02 10 02 00 0 ∆ 1 2 0 0
ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 24 01 09 0 Β 3 1 9 1
ΧΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ08 13 01 29 0 ∆ 4 1 29 2
ΧΑΣΙΑΚΗ ΘΕΟ∆ΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ06 08 06 24 0 Ε 5 6 24 2
ΧΑΣΟΥΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ02 19 11 24 6 Β 4 11 24 1
ΧΑΤΖΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 10 01 08 0 ∆ 1 1 8 0
ΧΑΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ13 03 09 26 0 Ε 0 9 26 0
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ05 21 09 03 0 Β 0 9 3 0
ΧΑΤΖΗΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 09 11 05 2 ∆ 2 11 5 1
ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ19 05 02 01 2 Ε 4 2 1 2
ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ06 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΧΑΤΖΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ19 22 08 15 0 Β 1 8 15 0
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ11 09 09 08 0 ∆ 0 9 8 0
ΧΑΨΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ02 05 01 07 6 ∆ 2 1 7 1
ΧΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ19 29 07 01 0 Β 8 7 1 2
ΧΟΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΜΑΣ          ΠΕ02 31 09 26 0 Β 10 9 26 3
ΧΟΛΕΒΑΣ ∆ΡΟΣΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ17.04 09 05 21 0 ∆ 0 5 21 0
ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ10 08 11 29 2 ∆ 1 11 29 0
ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ    ΠΕ05 17 11 05 0 Γ 2 11 5 1
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ04.01 31 02 06 2 Β 12 2 6 4
ΧΡΙΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 02 03 18 0 ΣΤ 2 3 18 0
ΧΡΙΣΤΙΝΙ∆ΟΥ ΣΤΗΡΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ02 04 02 23 2 Ε 3 2 23 1
ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ09 07 06 29 0 Ε 4 6 29 2
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΠΕ06 06 06 03 0 Ε 3 6 3 1
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΠΕ03 07 04 17 0 Ε 4 4 17 2
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 05 00 21 0 Ε 2 0 21 1
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ04 04 09 16 0 Ε 1 9 16 0
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΗΡΙΟΣ ΠΕ04 04 09 20 0 Ε 1 9 20 0
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΗΡΙΟΣ       ΠΕ04.01 17 01 26 0 Γ 2 1 26 1
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΤΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ        ΠΕ06 17 01 26 0 Γ 2 1 26 1
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙ∆Ν ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ     ΠΕ03 23 09 05 0 Β 2 9 5 0
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ06 09 11 07 0 ∆ 0 11 7 0
ΧΡΥΣΑΙ∆ΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ03 27 07 10 0 Β 6 7 10 2
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ16.01 21 01 28 0 Β 0 1 28 0
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΑΝΝΗΣ        ΠΕ02 19 02 19 0 Γ 4 2 19 2
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ       ΠΕ02 18 03 26 0 Γ 3 3 26 1
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙ∆ΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΛΕΝΙ∆ΑΣ       ΠΕ10 18 07 25 0 Γ 3 7 25 1
ΧΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ02 28 01 28 0 Β 7 1 28 2
ΨΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ03 17 08 26 0 Γ 2 8 26 1
ΨΑΡΑΥΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 11 07 09 0 ∆ 2 7 9 1
ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΦΤΕΙΝΗ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΕ02 15 00 00 0 Γ 0 0 0 0
ΨΑΡΡΗ ΓΕΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ05 14 06 22 0 ∆ 5 6 22 2
ΨΑΡΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ ΗΛΙΑΣ          ΠΕ02 25 11 20 0 Β 4 11 20 1
ΨΑΡΡΟΥ ΑΝΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 12 00 10 0 ∆ 3 0 10 1
ΨΕΥΤΗ ΓΕΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕ01 14 10 17 0 ∆ 5 10 17 2
ΨΜΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 08 03 16 0 Ε 5 3 16 2
ΨΜΟ∆ΟΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ17.02 06 09 12 0 Ε  3 9 12 1WIDMER MARIA ANNA ANTON ΠΕ07 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0
ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ08 11 00 07 0 ∆ 2 0 7 1
ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΠΕ17.04 11 02 05 2 ∆ 4 2 5 2
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ20 11 02 01 0 ∆ 2 2 1 1
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 06 05 05 0 Ε 3 5 5 1
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ06 10 09 00 0 ∆ 1 9 0 0
ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 07 04 23 0 Ε 4 4 23 2
ΑΓΓΙΣΤΡΙ ΤΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ12.01 05 02 00 0 Ε 2 2 0 1
ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ΠΕ09 28 03 14 0 Β 7 3 14 2
ΑΓΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ05 22 02 23 0 Β 1 2 23 0
ΑΖΑΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ ΑΖΑΡΙΑΣ ΠΕ04 08 01 09 0 Ε 5 1 9 2
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 02 02 13 2 Ε 1 2 13 0
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ05 06 01 15 0 Ε 3 1 15 1
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΣΠΥΡΟΥΛΑ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ05 16 02 01 0 Γ 1 2 1 0
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΗΣ        ΠΕ01 12 02 01 0 ∆ 3 2 1 1
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η ΕΥΦΗΜΙΑ ∆ΙΟΓΕΝΗΣ ΠΕ05 16 01 29 2 Γ 3 1 29 1
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ       ΠΕ03 24 11 01 0 Β 3 11 1 1
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ17.06 07 03 14 0 Ε 4 3 14 2
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ02 25 02 05 0 Β 4 2 5 1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04 14 08 16 0 ∆ 5 8 16 2
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 16 01 27 0 Γ 1 1 27 0
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ         ΠΕ04.01 16 05 23 0 Γ 1 5 23 0
ΑΙΒΑΛΗ ΓΕ ΡΓΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ10 10 05 14 0 ∆ 1 5 14 0
ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 12 03 20 0 ∆ 3 3 20 1
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     ΠΕ14.04 22 05 18 0 Β 1 5 18 0
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04 01 05 08 2 Ε 0 5 8 0
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ15 19 03 16 0 Γ 4 3 16 2
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ06 21 02 04 0 Β 0 2 4 0
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ02 30 03 09 0 Β 9 3 9 3
ΑΛΕΦΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 07 02 01 2 ∆ 0 2 1 0
ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 35 11 04 0 Β 14 11 4 4
ΑΛΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ05 23 09 12 0 Β 2 9 12 0
ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ      ΠΕ04.01 22 11 03 2 Β 3 11 3 1
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ17.04 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΑΝΑΓΝ ΣΤΑΚΗ ∆ΑΜΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 07 04 03 0 Ε 4 4 3 2
ΑΝΑΓΝ ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ17.02 13 10 12 0 ∆ 4 10 12 2
ΑΝΑΓΝ ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ19 17 06 18 0 Γ 2 6 18 1
ΑΝΑΓΝ ΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ11 14 08 20 0 ∆ 5 8 20 2
ΑΝΑΓΝ ΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ08 20 06 03 0 Γ 5 6 3 2
ΑΝΑΓΝ ΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 06 07 20 0 Ε 3 7 20 1
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν       ΠΕ03 25 04 00 0 Β 4 4 0 1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ18.12 27 05 08 0 Β 6 5 8 2
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕ ΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ14.04 21 04 11 0 Β 0 4 11 0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 09 10 01 0 ∆ 0 10 1 0
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 27 07 12 0 Β 6 7 12 2
ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ        ΠΕ02 12 02 01 0 ∆ 3 2 1 1
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ02 29 08 01 0 Β 8 8 1 2
ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ18.15 14 06 22 0 ∆ 5 6 22 2
ΑΝΘΙΜΟΥ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ01 20 08 11 0 Γ 5 8 11 2
ΑΝΘΡΑΚΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ05 13 04 19 0 ∆ 4 4 19 2
ΑΝΤ ΝΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ03 15 07 02 0 Γ 0 7 2 0
ΑΝΤ ΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 11 02 29 0 ∆ 2 2 29 1
ΑΝΤ ΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ΠΕ01 29 02 00 0 Β 8 2 0 2
ΑΝΤ ΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΦΑΝΗΣ       ΠΕ01 34 09 27 0 Β 13 9 27 4
ΑΝΤ ΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ05 12 11 11 0 ∆ 3 11 11 1
ΑΝΤ ΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ03 07 05 11 2 ∆ 0 5 11 0
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΟΥ ΑΡΕΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 07 02 24 0 Ε 4 2 24 2
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ19 16 11 28 0 Γ 1 11 28 0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ11 19 10 18 0 Γ 4 10 18 2
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Θ ΜΑΣ ΠΕ02 06 08 19 0 Ε 3 8 19 1
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ20 06 05 02 0 Ε 3 5 2 1
ΑΡΑΒΑΝΗ ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ02 16 11 02 0 Γ 1 11 2 0
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΝΤ ΝΙΑ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ02 16 05 11 0 Γ 1 5 11 0
ΑΡΑΧ ΒΙΤΗ ΓΕ ΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 05 05 24 2 Ε 4 5 24 2
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ10 24 02 04 0 Β 3 2 4 1
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ ΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.10 18 01 09 0 Γ 3 1 9 1
ΑΡΓΥΡΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ03 06 04 14 2 Ε 5 4 14 2
ΑΡΜΑΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ16 14 00 29 0 ∆ 5 0 29 2
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ02 28 03 13 2 Β 9 3 13 3
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ09 13 04 20 0 ∆ 4 4 20 2
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.05 28 06 03 0 Β 7 6 3 2
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΠΕ02 05 09 01 0 Ε 2 9 1 1
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΠΕ11 07 11 14 0 Ε 4 11 14 2
ΑΥΛ ΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ01 20 04 28 0 Γ 5 4 28 2
ΒΑΒΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 26 07 03 0 Β 5 7 3 1
ΒΑΒΟΥΤΗ ΓΕ ΡΓΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ09 10 06 21 0 ∆ 1 6 21 0
ΒΑΚΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ05 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ02 18 10 23 0 Γ 3 10 23 1
ΒΑΡ∆ΟΥΝΙ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ10 23 02 00 0 Β 2 2 0 0
ΒΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ20 10 06 09 0 ∆ 1 6 9 0
ΒΑΡΛΑΜΟΥ ΛΟΥΚΙΑ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ02 20 02 25 2 Β 1 2 25 0
ΒΑΣΙΚΕΡΗ ΣΜΑΡΑΓ∆Η ΛΕ ΝΙ∆ΑΣ       ΠΕ04.02 25 02 04 0 Β 4 2 4 1
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ17 02 11 27 0 ΣΤ 2 11 27 0
ΒΑΣΙΛΑΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ01 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 04 03 17 0 Ε 1 3 17 0
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 05 04 29 0 Ε 2 4 29 1
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕ ΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 05 02 01 0 Ε 2 2 1 1
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ04.01 27 02 09 0 Β 6 2 9 2
ΒΕΖΟΝΙΑΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ΠΕ19 11 02 01 0 ∆ 2 2 1 1
ΒΕΚΙΑΡΗ ΜΑΡΙΚΑ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ02 21 02 09 0 Β 0 2 9 0
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ02 27 09 03 0 Β 6 9 3 2
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ19 14 03 19 2 Γ 1 3 19 0
ΒΕΝΕΚΑΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ01 05 03 10 0 Ε 2 3 10 1
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΠΕ19 05 02 01 0 Ε 2 2 1 1
ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ       ΠΕ12.05 21 11 09 0 Β 0 11 9 0
ΒΕΡ∆Ε ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ06 08 05 12 0 Ε 5 5 12 2
ΕΠ ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΒΕΣ∆ΕΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ15 17 07 22 0 Γ 2 7 22 1
ΒΙΡΒΙ∆ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ09 06 02 18 2 Ε 5 2 18 2
ΒΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ06 12 06 07 0 ∆ 3 6 7 1
ΒΙΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 05 08 21 0 Ε 2 8 21 1
ΒΛΑΜΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΠΕ05 10 03 06 0 ∆ 1 3 6 0
ΒΛΑΣΣΗ ΝΑΥΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ17.01 11 04 25 0 ∆ 2 4 25 1
ΒΛΑΧΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΠΕ02 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν       ΠΕ19 14 02 04 0 ∆ 5 2 4 2
ΒΛΑΧΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ Θ ΜΑΣ          ΠΕ03 23 00 21 0 Β 2 0 21 0
ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ02 20 07 11 0 Γ 5 7 11 2
ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ       ΠΕ11 29 08 18 2 Β 10 8 18 3
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ01 16 10 04 0 Γ 1 10 4 0
ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΠΕ03 03 06 05 0 Ε 0 6 5 0
ΒΛΑΧΟΥΛΗ Φ ΤΕΙΝΗ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 26 03 14 0 Β 5 3 14 1
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ08 15 04 14 0 Γ 0 4 14 0
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ02 09 02 29 0 ∆ 0 2 29 0
ΒΟΣΣΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ07 05 01 28 2 Ε 4 1 28 2
ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ06 15 01 15 2 Γ 2 1 15 1
ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ04 04 02 02 2 Ε 3 2 2 1
ΒΥΤΙΝΙ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ19 15 00 16 0 Γ 0 0 16 0
ΒΥΤΙΝΙ ΤΗ ΒΛΑΣΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ01 12 01 03 0 ∆ 3 1 3 1
ΒΥΤΙΝΙ ΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ05 22 04 22 2 Β 3 4 22 1
ΒΥΤΙΝΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 22 02 00 0 Β 1 2 0 0
ΓΑΒΑΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ02 18 07 06 0 Γ 3 7 6 1
ΓΑΒΡΙΗΛ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕ19 05 07 28 0 Ε 2 7 28 1
ΓΑΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ03 03 08 00 0 Ε 0 8 0 0
ΓΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ04.02 24 11 03 0 Β 3 11 3 1
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ17.02 04 03 13 0 Ε 1 3 13 0
ΓΑΜΒΡΟΥΛΑΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ11 09 07 05 0 ∆ 0 7 5 0
ΓΑΜΒΡΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙ ΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 05 01 01 0 Ε 2 1 1 1
ΓΑΜΒΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 09 02 07 0 ∆ 0 2 7 0
ΓΑΡΙ∆Η ΕΥΘΥΜΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 04 02 15 0 Ε 1 2 15 0
ΓΕΛΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ06 06 09 10 2 Ε 5 9 10 2
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ19 15 08 03 0 Γ 0 8 3 0
ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ08 08 09 20 0 Ε 5 9 20 2
ΓΕΡΑΝΤ ΝΗ ΜΕΡΣΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ05 30 10 15 0 Β 9 10 15 3
ΓΕΡΟ∆ΗΜΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ      ΠΕ11 10 02 01 0 ∆ 1 2 1 0
ΓΕ ΡΓΑΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ05 14 02 18 0 ∆ 5 2 18 2
ΓΕ ΡΓΑΚΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ02 25 08 26 0 Β 4 8 26 1
ΓΕ ΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ01 14 09 07 2 Γ 1 9 7 0
ΓΕ ΡΓΑΝΤΑΣ Θ ΜΑΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04 21 01 28 0 Β 0 1 28 0
ΓΕ ΡΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Φ ΤΙΟΣ         ΠΕ19 14 00 07 0 ∆ 5 0 7 2
ΓΕ ΡΓΙΑ∆ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     ΠΕ01 11 11 02 2 ∆ 4 11 2 2
ΓΕ ΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ02 20 11 15 0 Γ 5 11 15 2
ΓΕ ΡΓΙΟΥ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.01 15 08 00 0 Γ 0 8 0 0
ΓΕ ΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ04 05 08 22 0 Ε 2 8 22 1
ΓΕ ΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 10 09 08 0 ∆ 1 9 8 0
ΓΕ ΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ17.04 08 06 15 0 Ε 5 6 15 2
ΓΕ ΡΓΙΟΥ ΤΟΥΡΛΗ ΓΕ ΡΓΙΑ ΒΛΑΣΙΟΣ        ΠΕ15 30 11 29 0 Β 9 11 29 3
ΓΕ ΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ09 04 02 15 0 Ε 1 2 15 0
ΓΕ ΡΓΟΥ∆Η ΜΑΡΙΑ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ02 10 02 01 0 ∆ 1 2 1 0
ΓΕ ΡΓΟΥΛΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟ∆ ΡΟΣ ΠΕ08 06 06 23 0 Ε 3 6 23 1
ΓΕ ΡΓΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΓΙΑΜΑ ΘΕ ΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 18 05 24 0 Γ 3 5 24 1
ΓΙΑΝΝΑ∆ΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Κ Ν/ΝΟΣ ΠΕ02 18 04 10 0 Γ 3 4 10 1
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ17.03 12 01 29 0 ∆ 3 1 29 1
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ      ΠΕ04.05 30 11 24 2 Β 11 11 24 3
ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ02 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ02 02 02 13 2 Ε 1 2 13 0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ02 23 06 16 0 Β 2 6 16 0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ06 06 03 05 2 Ε 5 3 5 2
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΑΝ∆ΡΕΑΣ        ΠΕ18.18 23 11 16 0 Β 2 11 16 0
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΓΕ ΡΓΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 27 06 06 0 Β 6 6 6 2
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΘΕΚΛΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04.01 07 09 19 0 Ε 4 9 19 2
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04.02 26 09 15 0 Β 5 9 15 1
ΓΙΟΥΡΑ ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ19 06 04 13 2 Ε 5 4 13 2
ΓΙ ΤΑ ΕΛΕΝΗ ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ      ΠΕ11 19 02 20 0 Γ 4 2 20 2
ΓΙ ΤΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΛΕ ΝΙ∆ΑΣ       ΠΕ08 18 09 06 0 Γ 3 9 6 1
ΓΚΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕ03 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0
ΓΚΑΤΖΙ ΝΗΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ04.02 27 02 09 0 Β 6 2 9 2
ΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ11 09 06 17 0 ∆ 0 6 17 0
ΓΚΕΖΕΡΛΗ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ03 24 00 02 0 Β 3 0 2 1
ΓΚΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ06 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΓΚΕΛΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 20 05 21 0 Γ 5 5 21 2
ΓΚΕΛΜΠΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ11 21 07 01 0 Β 0 7 1 0
ΓΚΕΝΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04 16 00 25 0 Γ 1 0 25 0
ΓΚΙΓΚΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΕΒΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΓΚΙΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ Σ ΤΗΡΙΟΣ ΠΕ11 18 02 25 0 Γ 3 2 25 1
ΓΚΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΑ Σ ΤΗΡΙΟΣ       ΠΕ11 19 06 14 0 Γ 4 6 14 2
ΓΚΙΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 23 10 26 0 Β 2 10 26 0
ΓΚΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ08 05 10 10 0 Ε 2 10 10 1
ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ04.02 18 06 12 0 Γ 3 6 12 1
ΓΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΕ17.02 09 06 02 0 ∆ 0 6 2 0
ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ14.05 28 09 11 0 Β 7 9 11 2
ΓΚΙ ΝΗ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ03 04 02 15 0 Ε 1 2 15 0
ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ08 05 06 22 0 Ε 2 6 22 1
ΓΚΟΓΚΟΥ∆Η ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ06 08 03 13 2 ∆ 1 3 13 0
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ        ΠΕ02 34 01 00 0 Β 13 1 0 4
ΓΚΟΛΦΟΥ ΠΑΝΑΓΙ ΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ03 22 02 00 0 Β 1 2 0 0
ΓΚΟΝΟΥ ΒΛΑΣΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ04.02 16 06 00 0 Γ 1 6 0 0
ΓΚΟΤΣΗ ΓΕ ΡΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΕ02 21 07 08 0 Β 0 7 8 0
ΓΚΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 14 00 14 0 ∆ 5 0 14 2
ΓΚΟΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0
ΓΚΟΥΜΠΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 06 07 03 0 Ε 3 7 3 1
ΓΚΟΥΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ17.01 17 01 10 0 Γ 2 1 10 1
ΓΚΟΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     ΠΕ11 11 02 09 0 ∆ 2 2 9 1ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΓΚΡΟΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ16.01 08 00 12 2 ∆ 1 0 12 0
ΓΚΡΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ19 10 01 17 0 ∆ 1 1 17 0
ΓΟΓΟΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ11 16 02 01 0 Γ 1 2 1 0
ΓΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ02 12 00 10 2 ∆ 5 0 10 2
ΓΟΡΑΝΤ ΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ16 05 01 18 0 Ε 2 1 18 1
ΓΟΥΓΟΥΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ02 19 02 24 0 Γ 4 2 24 2
ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ17.02 11 03 21 0 ∆ 2 3 21 1
ΓΟΥΛΑΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ03 12 02 01 0 ∆ 3 2 1 1
ΓΟΥΣΕΤΗ Φ ΤΕΙΝΗ Σ ΤΗΡΙΟΣ ΠΕ08 05 06 14 0 Ε 2 6 14 1
ΓΡΗΓΟΡΟΥ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 13 11 03 0 ∆ 4 11 3 2
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ03 02 00 27 0 ΣΤ 2 0 27 0
ΓΡΟΥΜΠΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 15 11 18 0 Γ 0 11 18 0
∆ΑΒΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ17.02 32 01 03 0 Β 11 1 3 3
∆ΑΓΡΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ03 27 05 25 0 Β 6 5 25 2
∆ΑΚΙ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ06 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ03 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
∆ΑΛΙΑΝΗ Φ ΤΕΙΝΗ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ19 12 08 05 0 ∆ 3 8 5 1
∆ΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ09 22 00 11 0 Β 1 0 11 0
∆ΑΛΛΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ18.35 12 04 26 0 ∆ 3 4 26 1
∆ΑΜΑΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 04 07 00 0 Ε 1 7 0 0
∆ΑΜΑΛΑ ΓΕ ΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ02 24 04 18 0 Β 3 4 18 1
∆ΑΜΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ02 12 02 17 0 ∆ 3 2 17 1
∆ΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ ΤΗΡΙΟΣ       ΠΕ03 24 02 04 0 Β 3 2 4 1
∆ΑΜΟΥΛΟΥ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 05 06 03 0 Ε 2 6 3 1
∆ΑΝΕΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ12.01 05 02 01 2 Ε 4 2 1 2
∆ΑΝΙΗΛ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ02 26 01 28 0 Β 5 1 28 1
∆ΑΡΕΙ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 06 01 22 0 Ε 3 1 22 1
∆ΑΡΕΙ ΤΗ ΠΑΛΗΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ       ΠΕ18.12 19 04 08 0 Γ 4 4 8 2
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 05 01 06 0 Ε 2 1 6 1
∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ          ΠΕ03 18 04 28 2 Γ 5 4 28 2
∆Ε∆Ε ΕΥΘΥΜΙΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ      ΠΕ04.02 16 02 27 0 Γ 1 2 27 0
∆Ε∆ΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.05 14 06 25 0 ∆ 5 6 25 2
∆ΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 04 02 01 0 Ε 1 2 1 0
∆ΕΛΗΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ02 03 03 28 2 Ε 2 3 28 1
∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ09 07 06 11 2 ∆ 0 6 11 0
∆ΕΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ04 03 05 11 0 Ε 0 5 11 0
∆ΕΛ ΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ17.03 33 05 29 0 Β 12 5 29 4
∆ΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ03 05 02 01 0 Ε 2 2 1 1
∆ΗΜΑΡΑΚΗ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ    ΠΕ02 24 06 04 0 Β 3 6 4 1
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ03 28 05 03 0 Β 7 5 3 2
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΛΑΣΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ        ΠΕ02 23 02 00 0 Β 2 2 0 0
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ09 04 02 24 2 Ε 3 2 24 1
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ03 02 02 15 0 ΣΤ 2 2 15 0
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     ΠΕ01 24 04 29 0 Β 3 4 29 1
∆ΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΘΕΟ∆ ΡΑ Ι ΑΝΝΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ05 14 00 20 0 ∆ 5 0 20 2
∆ΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΑ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ06 07 05 17 0 Ε 4 5 17 2
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ11 09 11 26 0 ∆ 0 11 26 0
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΕ01 08 06 10 0 Ε 5 6 10 2
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ02 07 07 23 0 Ε 4 7 23 2
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕ ΡΓΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ06 10 11 07 0 ∆ 1 11 7 0
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17.11 05 01 06 0 Ε 2 1 6 1
∆ΗΜΟΥ∆Η ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ       ΠΕ06 14 11 05 0 ∆ 5 11 5 2
∆ΗΜΟΥΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ04.01 24 02 04 0 Β 3 2 4 1
∆ΗΜΟΥΛΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ04.02 09 11 00 0 ∆ 0 11 0 0
∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ02 04 02 01 0 Ε 1 2 1 0
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ02 09 10 07 0 ∆ 0 10 7 0
∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ       ΠΕ14.05 15 02 16 0 Γ 0 2 16 0
∆ΟΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ02 05 02 24 0 Ε 2 2 24 1
∆ΟΞΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ      ΠΕ06 13 01 10 0 ∆ 4 1 10 2
∆ΟΡΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟ∆ ΡΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 11 00 00 0 ∆ 2 0 0 1
∆ΟΡΜΠΑΡΑΚΗΣ Ι ΑΝΝΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ11 20 01 11 0 Γ 5 1 11 2
∆ΟΣΧΟΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ02 13 10 22 0 ∆ 4 10 22 2
∆ΟΥΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕ03 10 05 27 0 ∆ 1 5 27 0
∆ΟΥΚΑ Κ ΤΤΗ Ι ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΣ          ΠΕ12.02 24 00 09 0 Β 3 0 9 1
∆ΟΥΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ05 13 01 29 0 ∆ 4 1 29 2
∆ΟΥΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Φ ΤΙΟΣ         ΠΕ17.03 16 10 25 0 Γ 1 10 25 0
∆ΟΥΡΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ11 21 00 10 0 Β 0 0 10 0
∆ΟΥΣΜΑΝΗ ΓΚΟΛΦ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ02 06 07 04 0 Ε 3 7 4 1
∆ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ03 25 06 20 2 Β 6 6 20 2
∆ΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ18.18 23 10 16 0 Β 2 10 16 0
∆ΡΑΚΟΥ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤ ΝΙΟΣ       ΠΕ02 19 10 02 0 Γ 4 10 2 2
∆ΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ11 09 02 08 0 ∆ 0 2 8 0
∆ΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 03 10 13 0 Ε 0 10 13 0
∆ΡΑΚΟΥΛΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ04.02 19 07 01 0 Γ 4 7 1 2
∆ΡΙΒΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.04 11 02 08 0 ∆ 2 2 8 1
∆ΡΙΤΣΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ03 03 06 19 0 Ε 0 6 19 0
∆ΡΙΤΣΑ ΓΚΙ ΝΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ΤΕ16 08 07 05 2 ∆ 1 7 5 0
∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ02 29 02 15 0 Β 8 2 15 2
∆ΡΟΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ05 14 09 19 0 ∆ 5 9 19 2
∆ΡΟΣΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ       ΠΕ02 10 02 27 0 ∆ 1 2 27 0
∆ΡΥ Ι ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ02 25 04 14 0 Β 4 4 14 1
ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 09 04 19 0 ∆ 0 4 19 0
ΕΛΛΗΝΑΣ ΖΗΝ Ν ΣΠΥΡΙ∆ Ν       ΠΕ04.03 29 10 13 0 Β 8 10 13 2
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 09 08 09 0 ∆ 0 8 9 0
ΕΣΜΕΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ20 11 04 10 0 ∆ 2 4 10 1
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ       ΠΕ03 28 05 27 0 Β 7 5 27 2
ΕΥΓΕΝΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΕ06 06 08 21 0 Ε 3 8 21 1
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ02 04 02 01 0 Ε 1 2 1 0
ΖΑΒΑΛΑΡΗ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ06 10 08 18 0 ∆ 1 8 18 0
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ        ΠΕ17.06 33 05 25 0 Β 12 5 25 4
ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΠΕ08 10 09 17 0 Γ 0 0 0 0
ΖΑΛΑΚ ΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ11 22 07 08 0 Β 1 7 8 0
ΖΑΝΤΡΙΜΑ ΠΑΓ ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ02 18 03 24 2 Γ 5 3 24 2
ΖΑΡΑΦΕΤΑΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ18.03 19 04 25 2 Β 0 4 25 0
ΖΑΡΚΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ03 13 00 03 0 ∆ 4 0 3 2
ΖΑΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ03 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΖΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ11 18 05 14 0 Γ 3 5 14 1
ΖΑΦΕΙΡΗ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ19 05 08 22 2 Ε 4 8 22 2
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ04.04 27 02 25 0 Β 6 2 25 2
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 12 02 01 2 ∆ 5 2 1 2
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤ ΝΙΟΣ       ΠΕ02 25 05 05 0 Β 4 5 5 1
ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ03 20 10 04 0 Γ 5 10 4 2
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕ ΡΓΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18 09 07 29 0 ∆ 0 7 29 0
ΖΕΡΒΑ ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ09 26 05 21 2 Β 7 5 21 2
ΖΕΡΒΑ ΑΘΗΝΑ Φ ΤΙΟΣ ΠΕ02 06 05 08 0 Ε 3 5 8 1
ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 05 06 04 0 Ε 2 6 4 1
ΖΗΣΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ13 21 08 04 0 Β 0 8 4 0
ΖΙΑΖΙΑΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ02 22 11 04 0 Β 1 11 4 0
ΖΙΟΥΒΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ12 17 09 08 6 Β 2 9 8 0
ΖΟΡΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ       ΠΕ19 14 02 00 0 ∆ 5 2 0 2
ΖΟΡΜΠΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ06 07 04 05 0 Ε 4 4 5 2
ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ03 30 08 00 0 Β 9 8 0 3
ΖΟΥΜΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 12 00 09 0 ∆ 3 0 9 1
ΖΟΥΜΠΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ20 30 05 08 0 Β 9 5 8 3
ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙ ΤΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ04.01 08 02 01 0 Ε 5 2 1 2
Ζ ΓΡΑΦΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ07 04 02 01 0 Ε 1 2 1 0
Ζ ΓΡΑΦΟΥ Φ ΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 15 10 18 0 Γ 0 10 18 0
Ζ Ι∆ΗΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ02 28 02 09 0 Β 7 2 9 2
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ17.02 16 00 10 0 Γ 1 0 10 0
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ20 06 00 27 0 Ε 3 0 27 1
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΙΑΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ05 16 02 09 0 Γ 1 2 9 0
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ01 03 09 17 0 Ε 0 9 17 0
ΘΑΝΑΣΙΑΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ20 12 00 15 0 ∆ 3 0 15 1
ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ ΤΗΡΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ02 16 11 25 0 Γ 1 11 25 0
ΘΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ03 24 10 25 0 Β 3 10 25 1
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ10 18 09 22 0 Γ 3 9 22 1
ΘΕΟ∆ ΡΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ02 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΘΕΟ∆ ΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ15 07 01 08 0 Ε 4 1 8 2
ΘΕΟ∆ ΡΙ∆ΟΥ ΓΕ ΡΓΙΑ Ι ΑΚΕΙΜ        ΠΕ05 15 02 21 0 Γ 0 2 21 0
ΘΕΟ∆ ΡΙ∆ΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ05 23 03 10 0 Β 2 3 10 0
ΘΕΟ∆ ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ02 23 10 28 0 Β 2 10 28 0
ΘΕΟ∆ ΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ02 20 08 28 0 Γ 5 8 28 2
ΘΕΟ∆ ΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ19 16 06 15 0 Γ 1 6 15 0
ΘΕΟ∆ ΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 09 02 05 0 ∆ 0 2 5 0
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ02 10 02 12 0 ∆ 1 2 12 0
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ03 14 06 28 0 ∆ 5 6 28 2
ΘΗΒΑΙΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ Σ ΤΗΡΙΟΣ ΠΕ20 11 09 17 0 ∆ 2 9 17 1
ΘΗΒΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ02 17 07 05 0 Γ 2 7 5 1
Θ ∆ΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΠΕ06 08 00 14 0 Ε 5 0 14 2
Θ ΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ06 06 04 01 0 Ε 3 4 1 1
Θ ΜΑ ΟΛΓΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04 04 02 15 0 Ε 1 2 15 0
Θ ΜΑΣ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ Φ ΤΙΟΣ         ΠΕ17.04 19 08 07 0 Γ 4 8 7 2
ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ04 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΙΣΡΑΗΛΙ∆Η ΑΝΤ ΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΕ06 05 02 01 2 Ε 4 2 1 2
Ι ΑΚΕΙΜ Θ ΜΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆Ε01 12 02 03 0 ∆ 1 2 3 0
Ι ΑΝΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ14.04 16 04 08 2 Γ 3 4 8 1
Ι ΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΕ20 09 07 29 0 ∆ 0 7 29 0
Ι ΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ06 05 05 23 0 Ε 2 5 23 1
Ι ΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04 11 10 03 0 ∆ 2 10 3 1
Ι ΣΗΦΙ∆ΟΥ ΓΕ ΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 14 11 25 0 ∆ 5 11 25 2
ΚΑΒΒΑ∆Α ΓΕ ΡΓΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ18 11 09 13 0 ∆ 2 9 13 1
ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ ΣΟΦΙΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ      ΠΕ07 14 06 00 0 ∆ 5 6 0 2
ΚΑΒΒΕΤΣΟΥ Φ ΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ06 13 01 29 2 Γ 0 1 29 0
ΚΑΖΟΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ04.02 25 09 01 0 Β 4 9 1 1
ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 14 11 08 2 Γ 1 11 8 0
ΚΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ      ΠΕ03 19 05 28 0 Γ 4 5 28 2
ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ       ΠΕ02 28 02 09 0 Β 7 2 9 2
ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ03 09 02 02 2 ∆ 2 2 2 1
ΚΑΛ∆Η ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ01 30 02 00 0 Β 9 2 0 3
ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.01 16 11 16 0 Γ 1 11 16 0
ΚΑΛΛΙΑΝΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ03 09 05 12 0 ∆ 0 5 12 0
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 09 02 02 2 ∆ 2 2 2 1
ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ03 24 02 04 0 Β 3 2 4 1
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Ι ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 05 00 12 0 Ε 2 0 12 1
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ       ΠΕ01 25 11 00 0 Β 4 11 0 1
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ18.12 10 06 03 0 ∆ 1 6 3 0
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ02 09 05 08 0 ∆ 0 5 8 0
ΚΑΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ04.01 22 04 06 0 Β 1 4 6 0
ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΕ11 05 02 01 0 Ε 2 2 1 1
ΚΑΛΠΑΞΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ04.05 27 02 09 0 Β 6 2 9 2
ΚΑΛΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΤΕ01 24 05 22 0 Β 1 5 22 0
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ02 30 04 00 0 Β 9 4 0 3
ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ02 24 09 03 6 Β 9 9 3 3
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ ΗΛΙΑΣ          ΠΕ03 21 00 05 0 Β 0 0 5 0
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙ ΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ07 03 05 15 0 Ε 0 5 15 0
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ ΡΑΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕ01 09 02 02 0 ∆ 0 2 2 0
ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΕ02 25 07 14 0 Β 4 7 14 1
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 13 10 06 0 ∆ 4 10 6 2
ΚΑΝΙΟΥΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ06 05 06 19 2 Ε 4 6 19 2
ΚΑΝ ΛΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ        ΤΕ01 25 00 28 0 Β 2 0 28 0
ΚΑΠΑΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ02 19 05 26 0 Γ 4 5 26 2
ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Σ ΤΗΡΙΟΣ ΠΕ02 06 04 09 6 ∆ 3 4 9 1
ΚΑΠΕΡΝΕΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 06 01 22 0 Ε 3 1 22 1
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ FVTIOS ΠΕ03 03 09 08 0 Ε 0 9 8 0
ΚΑΠΠΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ11 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΚΑΠΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ19 07 00 15 0 Ε 4 0 15 2
ΚΑΠ ΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ05 09 01 01 0 ∆ 0 1 1 0
ΚΑΡΑΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ18.02 12 00 05 0 ∆ 3 0 5 1
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Φ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 04 02 15 0 Ε 1 2 15 0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ19 06 07 00 2 Ε 5 7 0 2
ΚΑΡΑΓΙ ΡΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ02 17 08 27 0 Γ 2 8 27 1
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 04 02 01 2 Ε 3 2 1 1ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ03 12 05 24 0 ∆ 3 5 24 1
ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ19 11 04 15 0 ∆ 2 4 15 1
ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ02 05 02 14 0 Ε 2 2 14 1
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ11 20 09 09 0 Γ 5 9 9 2
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ Σ ΤΗΡΙΟΣ       ΠΕ02 22 06 10 0 Β 1 6 10 0
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΚΑΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ18.02 24 10 14 0 Β 3 10 14 1
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ20 10 02 01 2 ∆ 3 2 1 1
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ10 21 00 04 0 Β 0 0 4 0
ΚΑΡΑΠΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ16.01 14 10 05 0 ∆ 5 10 5 2
ΚΑΡΑΠΛΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ07 03 10 20 0 Ε 0 10 20 0
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ      ΠΕ03 13 01 29 0 ∆ 4 1 29 2
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ02 07 11 10 2 ∆ 0 11 10 0
ΚΑΡΒΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ02 06 02 10 0 Ε 3 2 10 1
ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ05 11 08 18 2 ∆ 4 8 18 2
ΚΑΡΚΑΝΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ       ΠΕ04.01 27 00 18 0 Β 6 0 18 2
ΚΑΡΟΥΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ02 05 01 20 0 Ε 2 1 20 1
ΚΑΡΟΥΤΖΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ07 02 02 13 2 Ε 1 2 13 0
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ        ΠΕ19 21 09 05 0 Β 0 9 5 0
ΚΑΣΑΜΠΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ   ΠΕ09 20 00 03 0 Γ 5 0 3 2
ΚΑΣΙ∆ΑΚΗ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ19 20 06 09 0 Γ 5 6 9 2
ΚΑΣΙΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕ06 12 11 17 2 ∆ 5 11 17 2
ΚΑΣΚΑΝΤΗΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 28 10 28 2 Β 9 10 28 3
ΚΑΣΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΠΕ12 04 05 12 0 Ε 1 5 12 0
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΙΑ ΖΑΡΜΠΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ        ΠΕ02 19 10 09 0 Γ 4 10 9 2
ΚΑΤΑΠΟ∆Η ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Θ ΜΑΣ ΠΕ18.18 17 07 15 0 Γ 2 7 15 1
ΚΑΤΟΥΦΑΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ          ΠΕ03 18 09 15 0 Γ 3 9 15 1
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ05 09 02 02 0 ∆ 0 2 2 0
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ20 06 00 27 0 Ε 3 0 27 1
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ02 10 04 05 0 ∆ 1 4 5 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ04.02 29 08 15 0 Β 8 8 15 2
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΛΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ02 12 04 17 0 ∆ 3 4 17 1
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΕ06 06 01 21 0 Ε 3 1 21 1
ΚΑΤΣΙΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕ07 03 04 24 0 Ε 0 4 24 0
ΚΑΤΣΙΡΗ ΓΕ ΡΓΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04 04 01 03 0 Ε 1 1 3 0
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ        ΠΕ19 15 06 15 0 Γ 0 6 15 0
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΓΕ ΡΓΙΑ Φ ΤΙΟΣ         ΠΕ18.02 24 11 09 0 Β 3 11 9 1
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 27 11 15 0 Β 6 11 15 2
ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΕ02 23 02 00 0 Β 2 2 0 0
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18 11 06 05 0 ∆ 2 6 5 1
ΚΑΨΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ08 07 08 24 2 ∆ 0 8 24 0
ΚΕΛΕΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ16.01 14 00 29 0 ∆ 5 0 29 2
ΚΕΛΛΑΡΗ ΣΟΦΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ15 26 07 23 0 Β 5 7 23 1
ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04 09 01 14 0 ∆ 0 1 14 0
ΚΕΜΕΡΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕ18.40 02 02 04 0 ΣΤ 2 2 4 0
ΚΕΡΑΜΙ∆Α Φ ΤΕΙΝΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕ02 03 10 03 0 Ε 0 10 3 0
ΚΕΡΜΕΖΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ19 05 05 15 0 Ε 2 5 15 1
ΚΕΦΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 13 03 14 2 Γ 0 3 14 0
ΚΕΧΡΗ ΠΑΝΑΓΙ ΤΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ02 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΚΙΒΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ11 24 00 26 6 Β 9 0 26 3
ΚΙΚΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.04 29 04 07 0 Β 8 4 7 2
ΚΛΑ∆ΟΥΧΟΥ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ12.02 17 05 19 0 Γ 2 5 19 1
ΚΛΕΙΑΣΣΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 11 00 18 0 ∆ 2 0 18 1
ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗ ΓΕ ΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ19 12 02 01 0 ∆ 3 2 1 1
ΚΛΕΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ17.03 20 05 19 0 Γ 5 5 19 2
ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 05 02 01 0 Ε 2 2 1 1
ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ01 06 09 27 0 Ε 3 9 27 1
ΚΛΗΜΕΝΤΙ ΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ15 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΚΛ ΝΙΖΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΠΕ03 09 01 05 0 ∆ 0 1 5 0
ΚΟΪΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ06 09 02 01 0 ∆ 0 2 1 0
ΚΟΙΛΑ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ05 21 09 29 0 Β 0 9 29 0
ΚΟΚΚΟΤΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ05 19 11 03 0 Γ 4 11 3 2
ΚΟΚΚ ΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ01 12 02 01 0 ∆ 3 2 1 1
ΚΟΚΜΟΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 24 04 21 0 Β 3 4 21 1
ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ02 11 06 00 2 ∆ 4 6 0 2
ΚΟΚΟΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ07 06 08 04 2 Ε 5 8 4 2
ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΕ06 06 03 26 2 Ε 5 3 26 2
ΚΟΚΟΡΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ02 01 07 25 0 ΣΤ 1 7 25 0
ΚΟΛΕΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ12 01 02 08 0 ΣΤ 1 2 8 0
ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 06 06 28 0 Ε 3 6 28 1
ΚΟΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ17.03 06 09 13 0 Ε 3 9 13 1
ΚΟΛΛΑΡΑ ΜΙΧΟΛΙΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΤΡΟΣ         ΠΕ11 33 06 23 0 Β 12 6 23 4
ΚΟΛΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕ19 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ03 07 08 29 0 Ε 4 8 29 2
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ20 05 05 24 0 Ε 2 5 24 1
ΚΟΛΟΒΙΝΑ ΓΕ ΡΓΙΑ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ10 09 00 25 0 ∆ 0 0 25 0
ΚΟΝΤΗ ΑΛΕΞΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ30 09 01 27 0 ∆ 0 1 27 0
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕ ΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 07 08 19 0 Ε 4 8 19 2
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ29 01 11 12 0 ΣΤ 1 11 12 0
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ11 09 07 19 0 ∆ 0 7 19 0
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ16.02 08 07 27 0 Ε 5 7 27 2
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ19 18 01 18 0 Γ 3 1 18 1
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ       ΠΕ18.18 23 02 00 0 Β 2 2 0 0
ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL
ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ03 13 06 03 0 ∆ 4 6 3 2
ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ05 11 06 28 0 ∆ 2 6 28 1
ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ19 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΚΟΡ∆ΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ        ΠΕ11 27 05 07 0 Β 6 5 7 2
ΚΟΡ∆ΟΥΛΗ ΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ20 06 00 27 0 Ε 3 0 27 1
ΚΟΡ∆ ΣΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ02 10 02 01 0 ∆ 1 2 1 0
ΚΟΡΚΑ ΜΠΟΥΣΚΟΥΤΑ ΓΕ ΡΓΙΑ Σ ΤΗΡΙΟΣ       ΠΕ02 35 00 23 0 Β 14 0 23 4
ΚΟΡΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν       ΠΕ04.01 28 02 09 0 Β 7 2 9 2
ΚΟΡΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΗΛΙΑΣ          ΠΕ16.01 21 01 28 0 Β 0 1 28 0
ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ02 26 06 25 0 Β 5 6 25 1
ΚΟΡ ΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ04.02 07 02 10 2 ∆ 0 2 10 0
ΚΟΡ ΝΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ΠΕ09 29 04 14 0 Β 8 4 14 2
ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ03 22 00 03 0 Β 1 0 3 0ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ20 30 01 28 0 Β 9 1 28 3
ΚΟΤΡ ΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ06 09 00 22 0 ∆ 0 0 22 0
ΚΟΤΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 08 07 25 0 Ε 5 7 25 2
ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04 05 06 13 0 Ε 2 6 13 1
ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ20 06 00 18 2 Ε 5 0 18 2
ΚΟΤΤΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 06 00 17 0 Ε 3 0 17 1
ΚΟΥΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04 08 03 16 0 Ε 5 3 16 2
ΚΟΥΖΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ14.04 24 02 04 0 Β 3 2 4 1
ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ11 25 01 28 0 Β 4 1 28 1
ΚΟΥΛΑΜΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ02 32 01 23 0 Β 11 1 23 3
ΚΟΥΛΛΟΥΠΑ ΖΙΑΖΙΑ ΑΓΓΕΛΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ      ΠΕ09 17 07 28 0 Γ 2 7 28 1
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ06 11 07 14 2 ∆ 4 7 14 2
ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ19 03 01 15 0 Ε 0 1 15 0
ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ07 04 02 19 0 Ε 1 2 19 0
ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ08 16 07 16 0 Γ 1 7 16 0
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ16.01 20 01 29 0 Γ 5 1 29 2
ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ01 06 04 22 0 Ε 3 4 22 1
ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ      ΠΕ13 28 06 22 0 Β 7 6 22 2
ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΛΟΥΪΖΑ ΠΕΤΡΟΗΛΙΑΣ ΠΕ02 02 02 13 0 ΣΤ 2 2 13 0
ΚΟΥΤΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ16 07 06 19 0 Ε 4 6 19 2
ΚΟΥΤΖΑΓΙ ΤΗΣ Φ ΤΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ16.02 09 07 04 0 ∆ 0 7 4 0
ΚΟΥΤΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ17.01 09 11 00 0 ∆ 0 11 0 0
ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗΣ ΜΥΡ Ν ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΠΕ01 15 01 16 0 Γ 0 1 16 0
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ20 06 06 18 2 Ε 5 6 18 2
ΚΟΥΤΣΟ∆ΗΜΟΥ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ19 06 11 27 0 Ε 3 11 27 1
ΚΟΥΤΣΟ∆ΗΜΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ02 30 06 10 0 Β 9 6 10 3
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ      ΠΕ19 18 10 01 2 Γ 5 10 1 2
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΦΑΙ∆ΡΑ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ07 04 02 01 6 ∆ 1 2 1 0
ΚΟΥΤΧΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ02 08 00 19 2 ∆ 1 0 19 0
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ06 12 07 25 0 ∆ 3 7 25 1
ΚΡΑΣΣΑ ΕΛΕΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 30 09 08 0 Β 9 9 8 3
ΚΡΕΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ02 10 09 11 0 ∆ 1 9 11 0
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕ11 09 06 22 0 ∆ 0 6 22 0
ΚΡΙΕΜΠΑΡ∆ΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ04 06 02 26 2 Ε 5 2 26 2
ΚΡΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ      ΠΕ03 28 07 27 0 Β 7 7 27 2
ΚΡΙΤΣΙΑΝΗ ΑΡΓΥΡ NULL ΠΕ05 09 06 13 0 ∆ 0 6 13 0
ΚΡΥΕΛΕΣΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04 05 10 07 0 Ε 2 10 7 1
ΚΥΒΕΛΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ11 09 10 27 0 ∆ 0 10 27 0
ΚΥ∆ ΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 06 02 20 0 Ε 3 2 20 1
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ Ζ Η Σ ΚΡΑΤΗΣ       ΠΕ11 10 04 02 0 ∆ 1 4 2 0
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04 05 02 01 2 Ε 4 2 1 2
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕ04 04 02 04 0 Ε 1 2 4 0
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕ17 08 01 24 0 Ε 5 1 24 2
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ17.04 26 11 10 0 Β 5 11 10 1
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ01 10 03 07 2 ∆ 3 3 7 1
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ11 26 10 19 0 Β 5 10 19 1
ΚΥΡΙΑΚΟΥ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ11 09 08 01 0 ∆ 0 8 1 0
ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ17.04 15 08 24 0 Γ 0 8 24 0
Κ ΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΓΑΒΡΙΗΛ        ΠΕ05 21 10 12 0 Β 0 10 12 0
Κ ΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΑΛΕΞΗ Φ ΤΕΙΝΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ02 15 04 25 0 Γ 0 4 25 0
Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ20 06 00 27 2 Ε 5 0 27 2
Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ17.01 20 04 00 0 Γ 5 4 0 2
Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ        ΠΕ18.12 21 05 18 0 Β 0 5 18 0
Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ02 21 11 13 0 Β 0 11 13 0
Κ ΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ       ΠΕ01 19 05 22 0 Γ 4 5 22 2
Κ ΣΤΑ Ι ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΣ          ΠΕ10 23 02 00 0 Β 2 2 0 0
Κ ΣΤΑΡΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ06 12 01 12 0 ∆ 3 1 12 1
Κ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ02 20 06 25 2 Β 1 6 25 0
Κ ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ03 29 02 00 0 Β 8 2 0 2
Κ ΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΒΛΑΣΙΟΣ        ΠΕ02 20 03 19 0 Γ 5 3 19 2
Κ ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ02 30 03 19 0 Β 9 3 19 3
ΛΑΓΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ11 25 02 23 0 Β 4 2 23 1
ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕ Ν ΠΕ04 02 02 13 0 ΣΤ 2 2 13 0
ΛΑΖΑΡΟΥ Ι ΑΝΝΑ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ02 05 05 06 0 Ε 2 5 6 1
ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ     ΠΕ03 29 04 13 0 Β 8 4 13 2
ΛΑΖΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΠΕ02 10 02 10 0 ∆ 1 2 10 0
ΛΑΛΑΓΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ11 12 10 13 0 ∆ 3 10 13 1
ΛΑΛΕ ΜΑΡΙΑ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ02 08 04 15 0 Ε 5 4 15 2
ΛΑΛΙ ΤΗΣ Ι ΑΝΝΗΣ Σ ΤΗΡΙΟΣ ΠΕ04.04 10 02 01 2 ∆ 3 2 1 1
ΛΑΛΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕ18 13 11 27 0 ∆ 4 11 27 2
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΤΖΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ ΕΥΓΕΝΙΟΣ       ΠΕ06 16 02 01 0 Γ 1 2 1 0
ΛΑΜΠΡΗ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ02 06 02 26 0 Ε 3 2 26 1
ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ01 08 10 07 0 Ε 5 10 7 2
ΛΑΠΠΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΕ02 22 04 02 0 Β 1 4 2 0
ΛΑΣΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ08 30 02 00 0 Β 9 2 0 3
ΛΑΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ11 35 09 08 0 Β 14 9 8 4
ΛΑΤΣΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ07 02 02 13 2 Ε 1 2 13 0
ΛΕΚΚΑ Φ ΤΕΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ06 16 08 13 0 Γ 1 8 13 0
ΛΕΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ03 18 04 28 0 Γ 3 4 28 1
ΛΕΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ01 22 04 16 0 Β 1 4 16 0
ΛΕΚΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ17.03 10 03 00 0 ∆ 1 3 0 0
ΛΕΚΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ03 10 09 24 0 ∆ 1 9 24 0
ΛΕΛΕΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΠΕ04.04 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΛΕΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ      ΠΕ03 27 01 08 0 Β 6 1 8 2
ΛΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ02 18 03 10 0 Γ 3 3 10 1
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ11 09 10 09 0 ∆ 0 10 9 0
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙ ΤΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ02 09 09 08 0 ∆ 0 9 8 0
ΛΙΑΝΟΥ ΑΓΛΑΪΑ Σ ΚΡΑΤΗΣ ΠΕ06 05 05 00 2 Ε 4 5 0 2
ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04 02 11 00 0 ΣΤ 2 11 0 0
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ06 04 05 03 0 Ε 1 5 3 0
ΛΙΒΑΝΗ Φ ΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ08 06 04 19 0 Ε 3 4 19 1
ΛΙΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ04.01 16 10 28 0 Γ 1 10 28 0
ΛΙΚΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕ ΡΓΙΟΥ ΠΕ05 07 11 03 0 Ε 4 11 3 2
ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ03 14 11 08 0 ∆ 5 11 8 2
ΛΙΤΣΗΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ03 13 01 29 0 ∆ 4 1 29 2
ΛΟΥΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΠΕ09 05 02 01 0 Ε 2 2 1 1ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΛΟΥΚΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ10 23 11 00 0 Β 2 11 0 0
ΛΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ ΠΕ05 09 11 29 0 ∆ 0 11 29 0
ΛΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙ∆ Ν       ΠΕ02 16 08 28 0 Γ 1 8 28 0
ΛΥΓΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ06 13 01 29 0 ∆ 4 1 29 2
ΛΥΓΙΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ19 08 10 07 2 ∆ 1 10 7 0
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ12.02 21 07 27 0 Β 0 7 27 0
ΛΥΤΡΑ ΕΛΕΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 16 00 07 0 Γ 1 0 7 0
Λ ΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ03 25 08 05 0 Β 4 8 5 1
ΜΑΓΓΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ02 02 02 13 0 ΣΤ 2 2 13 0
ΜΑΓΓΑΝΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ07 03 01 23 2 Ε 2 1 23 1
ΜΑΓΓΕΡΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ20 09 08 01 0 ∆ 0 8 1 0
ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ04 04 10 26 0 Ε 1 10 26 0
ΜΑ∆ΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ08 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ05 26 10 02 0 Β 5 10 2 1
ΜΑΚΡΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ03 13 02 09 0 ∆ 4 2 9 2
ΜΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ15 07 03 21 2 ∆ 0 3 21 0
ΜΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ01 23 00 04 0 Β 2 0 4 0
ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ        ΠΕ05 34 00 28 0 Β 13 0 28 4
ΜΑΝΙΚΑΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 09 01 18 0 ∆ 0 1 18 0
ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ10 05 02 00 0 Ε 2 2 0 1
ΜΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ      ΠΕ04.02 13 01 29 0 ∆ 4 1 29 2
ΜΑΝΤΑΣ Ι ΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17.02 10 11 11 0 ∆ 1 11 11 0
ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 26 06 09 0 Β 5 6 9 1
ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ06 08 06 11 2 ∆ 1 6 11 0
ΜΑΝΤΖΑΓΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ        ΠΕ19 21 03 20 0 Β 0 3 20 0
ΜΑΝΤΖΙ ΡΗ ΚΑΝΕΛΛΑ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΕ02 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0
ΜΑΝΤΖ ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ04.02 12 04 03 0 ∆ 3 4 3 1
ΜΑΝΤΖ ΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ      ΠΕ02 29 08 04 0 Β 8 8 4 2
ΜΑΝ ΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ17.08 29 11 08 0 Β 8 11 8 2
ΜΑΝ ΛΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 18 06 22 0 Γ 3 6 22 1
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ17.01 16 11 08 0 Γ 1 11 8 0
ΜΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 14 08 19 0 ∆ 5 8 19 2
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 17 05 20 0 Γ 2 5 20 1
ΜΑΡ∆ΙΚΗ Σ ΤΗΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 28 00 01 0 Β 7 0 1 2
ΜΑΡ∆ΙΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 09 00 24 0 ∆ 0 0 24 0
ΜΑΡ∆ΙΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ11 10 09 26 0 ∆ 1 9 26 0
ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ02 11 01 24 0 ∆ 2 1 24 1
ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΙΜΟΛΕ Ν       ΠΕ02 26 04 29 0 Β 5 4 29 1
ΜΑΡΚΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ02 05 00 07 0 Ε 2 0 7 1
ΜΑΡΚΑΝΤ ΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ01 13 10 22 2 Γ 0 10 22 0
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ03 08 05 15 0 Ε 5 5 15 2
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 35 00 23 0 Β 14 0 23 4
ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ01 13 10 14 0 ∆ 4 10 14 2
ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ19 05 04 14 6 ∆ 2 4 14 1
ΜΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ ΠΕ13 01 02 10 2 Ε 0 2 10 0
ΜΑΡΟΥ∆Α ΑΘΗΝΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ16 09 06 21 0 ∆ 0 6 21 0
ΜΑΡΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17.01 09 03 14 0 ∆ 0 3 14 0
ΜΑΡΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 09 08 25 0 ∆ 0 8 25 0
ΜΑΣΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ05 12 11 01 2 ∆ 5 11 1 2
ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ13 25 00 19 0 Β 4 0 19 1
ΜΑΣΟΥΡΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΤΕ01 18 08 16 0 Γ 3 8 16 1
ΜΑΤΟΥΣΗ ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝ ΡΑΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ15 25 01 28 0 Β 4 1 28 1
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΓΕ ΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ14.04 12 06 01 0 ∆ 3 6 1 1
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ13 20 02 25 0 Γ 5 2 25 2
ΜΑΥΡΙ∆Η Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Φ ΤΙΟΣ ΠΕ23 12 04 04 6 Γ 3 4 4 1
ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΕ17.02 06 08 08 0 Ε 3 8 8 1
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ20 08 01 29 2 ∆ 1 1 29 0
ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ07 05 11 23 2 Ε 4 11 23 2
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ       ΠΕ04.05 25 07 10 0 Β 4 7 10 1
ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ09 06 01 15 0 Ε 3 1 15 1
ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ17.02 27 02 00 0 Β 6 2 0 2
ΜΕΖΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ13 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΠΕ04 04 03 29 0 Ε 1 3 29 0
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ02 30 06 10 0 Β 9 6 10 3
ΜΕΡΑΝΤΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΠΕ02 02 02 04 0 ΣΤ 2 2 4 0
ΜΕΡΤΙΚΑ ΘΕΟ∆ ΡΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 19 02 01 0 Γ 4 2 1 2
ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ     ΠΕ03 17 09 13 0 Γ 2 9 13 1
ΜΕΤΖΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ01 18 00 24 0 Γ 3 0 24 1
ΜΗΛΙ ΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΕ01 15 03 04 0 Γ 0 3 4 0
ΜΗΛΙ ΤΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ10 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΜΗΣΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σ ΚΡΑΤΗΣ ΠΕ02 05 05 14 0 Ε 2 5 14 1
ΜΗΤΡΑΚΑ ΚΑΛΛΙΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ05 16 05 12 2 Γ 3 5 12 1
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ02 02 07 05 0 ΣΤ 2 7 5 0
ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 14 02 01 0 ∆ 5 2 1 2
ΜΙΣΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ11 20 08 04 0 Γ 5 8 4 2
ΜΙΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 04 02 01 0 Ε 1 2 1 0
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΥΡ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ05 13 00 12 2 Γ 0 0 12 0
ΜΙΧΑΗΛ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΠΕ09 10 07 08 0 ∆ 1 7 8 0
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 20 04 18 0 Γ 5 4 18 2
ΜΙΧΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04 08 02 07 0 Ε 5 2 7 2
ΜΙΧΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ι ΑΝΝΝΗΣ ΠΕ03 03 06 03 0 Ε 0 6 3 0
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ Ι ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ03 26 11 26 0 Β 5 11 26 1
ΜΙΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 02 02 13 0 ΣΤ 2 2 13 0
ΜΝΗΜΑΤΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ Ν ΠΛΑΤ Ν         ΠΕ19 12 06 01 2 ∆ 5 6 1 2
ΜΟΛΑΣΙ ΤΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ04 04 02 15 0 Ε 1 2 15 0
ΜΟΤΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΠΕ13 07 06 12 0 Ε 4 6 12 2
ΜΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ11 25 07 10 0 Β 4 7 10 1
ΜΟΥΚΑ ΓΕ ΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ18 04 10 07 0 Ε 1 10 7 0
ΜΟΥΡΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ02 21 02 10 0 Β 0 2 10 0
ΜΟΥΣΑΦΙΡΗ Ζ ΙΤΣΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18 06 06 00 0 Ε 3 6 0 1
ΜΟΥΤΖΟΥΡΙ∆ΗΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 09 03 19 0 ∆ 0 3 19 0
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ04 02 02 08 2 Ε 1 2 8 0
ΜΠΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ02 14 02 00 0 ∆ 5 2 0 2
ΜΠΑΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΘΗΤΟΣ        ΠΕ07 10 05 11 0 ∆ 1 5 11 0
ΜΠΑΚΛ ΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ17.03 31 02 09 0 Β 10 2 9 3
ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ01 19 03 24 0 Γ 4 3 24 2ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΜΠΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ∆ΗΜΟΣ          ΠΕ04.01 20 00 20 0 Γ 5 0 20 2
ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04 02 02 13 0 ΣΤ 2 2 13 0
ΜΠΑΛΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ ΤΗΡΙΟΣ       ΠΕ17.04 21 07 13 0 Β 0 7 13 0
ΜΠΑΛΑΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ07 05 05 20 2 Ε 4 5 20 2
ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ04.04 10 02 01 0 ∆ 1 2 1 0
ΜΠΑΛΑΦΑ ΓΕ ΡΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΕ03 04 09 06 0 Ε 1 9 6 0
ΜΠΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ01 25 11 03 0 Β 4 11 3 1
ΜΠΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ ΠΕ19 07 02 01 6 ∆ 4 2 1 2
ΜΠΑΛΛΑ Ι ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ06 08 11 08 2 ∆ 1 11 8 0
ΜΠΑΝΙ ΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ01 19 10 09 0 Γ 4 10 9 2
ΜΠΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ04 09 00 00 0 ∆ 0 0 0 0
ΜΠΑΡΛΙΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ06 06 08 24 0 Ε 3 8 24 1
ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΠΕ04 12 06 01 0 ∆ 3 6 1 1
ΜΠΑΡΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ06 08 01 29 2 ∆ 1 1 29 0
ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΘΕΟ∆ ΡΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ19 12 09 22 0 ∆ 3 9 22 1
ΜΠΑΤΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ       ΠΕ19 18 08 10 0 Γ 3 8 10 1
ΜΠΕΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ19 08 02 06 0 Ε 5 2 6 2
ΜΠΕΚΟΥ Φ ΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ02 17 06 26 0 Γ 2 6 26 1
ΜΠΕΛΕΣΙ ΤΗ ΠΑΝΑΓΙ ΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ02 22 00 26 0 Β 1 0 26 0
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ19 06 00 27 0 Ε 3 0 27 1
ΜΠΕΛΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ04 02 02 13 0 ΣΤ 2 2 13 0
ΜΠΕΛΤΣ ΝΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ        ΠΕ02 24 10 15 0 Β 3 10 15 1
ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ       ΠΕ18.02 23 02 00 0 Β 2 2 0 0
ΜΠΕΝΤΙΝΙ ΜΕΡΙΓΚΛΕΝ ΑΡΣΕΝ ΠΕ17.02 01 02 08 0 ΣΤ 1 2 8 0
ΜΠΕΣΚΟΥ Ι ΑΝΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 20 01 20 0 Γ 5 1 20 2
ΜΠΕΣΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 09 09 28 0 ∆ 0 9 28 0
ΜΠΕΤΖΕΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΤΡΥΦ Ν ΠΕ02 06 04 04 0 Ε 3 4 4 1
ΜΠΕΧΛΙΚΟΥ∆Η ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     ΠΕ02 21 05 12 0 Β 0 5 12 0
ΜΠΙΝΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ          ΠΕ19 13 07 26 2 Γ 0 7 26 0
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΤΕ01 24 05 12 0 Β 1 5 12 0
ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Σ ΤΗΡΙΟΣ ΠΕ19 10 01 07 0 ∆ 1 1 7 0
ΜΠΙΤΖΙΚΟΥ∆Η ΜΑΤΕΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ20 10 10 01 0 ∆ 1 10 1 0
ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΚΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 27 08 06 0 Β 6 8 6 2
ΜΠΛΑΝΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ09 25 11 15 0 Β 4 11 15 1
ΜΠΛΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙ ΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ      ΠΕ02 17 09 15 0 Γ 2 9 15 1
ΜΠΛΕΤΑ ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 09 05 25 0 ∆ 0 5 25 0
ΜΠΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΠΕ10 14 01 13 0 ∆ 5 1 13 2
ΜΠΟΓΙΑΓΤΖΙΑΝ ∆ ΡΑ ΚΙΡΚΟΡ         ΠΕ05 25 07 13 0 Β 4 7 13 1
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ΠΕ17.01 23 07 20 0 Β 2 7 20 0
ΜΠΟΚΟΛΑ ΓΕ ΡΓΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕ02 12 02 18 0 ∆ 3 2 18 1
ΜΠΟΛΙΑΚΗ ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ09 26 02 09 0 Β 5 2 9 1
ΜΠΟΜΠΕΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 03 10 16 0 Ε 0 10 16 0
ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν       ΠΕ03 18 10 02 0 Γ 3 10 2 1
ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 18 00 23 0 Γ 3 0 23 1
ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ ΙΣΜΗΝΗ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ08 16 04 19 0 Γ 1 4 19 0
ΜΠΟΝΤΖΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ11 24 10 05 0 Β 3 10 5 1
ΜΠΟΣΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ11 19 09 21 0 Γ 4 9 21 2
ΜΠΟΤΣΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ03 14 06 10 0 ∆ 5 6 10 2
ΜΠΟΥΒΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ        ΠΕ01 19 08 04 0 Γ 4 8 4 2
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04 04 02 15 0 Ε 1 2 15 0
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 04 04 28 0 Ε 1 4 28 0
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04 04 04 26 0 Ε 1 4 26 0
ΜΠΟΥΖΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ04.01 29 02 00 0 Β 8 2 0 2
ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Σ ΤΗΡΙΟΣ       ΠΕ11 16 07 11 0 Γ 1 7 11 0
ΜΠΟΥΖΟΥΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ05 28 04 09 0 Β 7 4 9 2
ΜΠΟΥΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν       ΠΕ09 29 11 01 0 Β 8 11 1 2
ΜΠΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΕ07 14 02 00 0 ∆ 5 2 0 2
ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 08 07 22 0 Ε 5 7 22 2
ΜΠΟΥΝΤΑΛΑ ΚΟΥΡΚΑΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ06 24 01 09 2 Β 5 1 9 1
ΜΠΟΥΝΤΑΛΑ ΛΕΧΟΥΡΙΤΗ ΛΟΥΚΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ06 21 04 00 0 Β 0 4 0 0
ΜΠΟΥΡ∆ΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ04.02 26 01 09 0 Β 5 1 9 1
ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 03 02 11 6 ∆ 0 2 11 0
ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΥ ΜΑΥΡΕΤΤΑ ΞΕΝΟΦ ΝΤΑΣ     ΠΕ02 22 01 09 0 Β 1 1 9 0
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ02 11 11 23 0 ∆ 2 11 23 1
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΠΕ06 10 08 23 0 ∆ 1 8 23 0
ΜΠΟΧΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 04 01 03 0 Ε 1 1 3 0
ΜΠΡΑΒΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ09 22 11 00 0 Β 1 11 0 0
ΜΠΡΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ04.01 32 01 23 2 Β 13 1 23 4
ΜΠΡΙΝΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ11 22 07 21 0 Β 1 7 21 0
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ03 12 02 01 0 ∆ 3 2 1 1
ΜΥΛ ΝΑΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 07 11 20 0 Ε 4 11 20 2
ΜΥΛ ΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ11 13 00 18 0 ∆ 4 0 18 2
ΜΥΛ ΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ11 12 02 01 0 ∆ 3 2 1 1
ΜΥΡΙΚΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕ17.02 09 11 14 0 ∆ 0 11 14 0
ΜΥΤΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΠΕ02 06 03 26 0 Ε 3 3 26 1
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 05 05 13 0 Ε 2 5 13 1
Μ ΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ06 06 00 01 0 Ε 3 0 1 1
Μ ΥΣΙ∆ΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ12.02 16 04 18 0 Γ 1 4 18 0
ΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 20 08 18 0 Γ 5 8 18 2
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ04.01 20 10 24 2 Β 1 10 24 0
ΝΑΝΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΠΕ04 04 02 15 2 Ε 3 2 15 1
ΝΑΣΤΑΤΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ      ΠΕ05 14 07 24 0 ∆ 5 7 24 2
ΝΑΣΤΟΥ ΓΕ ΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ16 22 07 21 0 Β 1 7 21 0
ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ11 24 09 24 0 Β 3 9 24 1
ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ04.01 11 02 01 0 ∆ 2 2 1 1
ΝΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ19 05 02 01 0 Ε 2 2 1 1
ΝΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ03 16 09 01 0 Γ 1 9 1 0
ΝΙΑΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ02 14 07 11 0 ∆ 5 7 11 2
ΝΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΠΕ02 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΝΙΚΗΤΙΑ∆Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ11 09 02 07 0 ∆ 0 2 7 0
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ07 17 02 01 0 Γ 2 2 1 1
ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ03 19 06 03 0 Γ 4 6 3 2
ΝΙΚΟΛΑΚΑΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ1210 07 02 01 2 ∆ 0 2 1 0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ       ΠΕ13 25 10 08 0 Β 4 10 8 1
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ11 27 02 09 0 Β 6 2 9 2
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ03 29 02 00 0 Β 8 2 0 2ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ01 10 05 10 0 ∆ 1 5 10 0
ΝΟΥΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ15 03 11 09 0 Ε 0 11 9 0
ΝΤΑΓΚΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ08 10 09 07 0 ∆ 1 9 7 0
ΝΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΠΙ∆ΗΣ ΠΕ06 05 05 17 0 Ε 2 5 17 1
ΝΤΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ16.01 23 01 24 0 Β 2 1 24 0
ΝΤΟΥΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕ ΝΙ∆ΑΣ ΠΕ02 06 09 03 0 Ε 3 9 3 1
ΝΤΡΙΜΕΡΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 10 09 18 0 ∆ 1 9 18 0
ΞΑΓΡΕΜΜΕΝΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ18 14 01 09 2 Γ 1 1 9 0
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ03 21 02 06 0 Β 0 2 6 0
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ04.01 17 01 26 2 Γ 4 1 26 2
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕ ΡΓΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ07 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0
ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ΠΕ01 31 01 18 0 Β 10 1 18 3
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΘΗ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ02 22 04 29 0 Β 1 4 29 0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΛΓΑ ΣΠΥΡΙ∆ Ν       ΠΕ02 24 00 25 0 Β 3 0 25 1
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ11 12 04 04 2 ∆ 5 4 4 2
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ04 07 02 23 0 Ε 4 2 23 2
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕ ΡΓΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ02 10 03 05 0 ∆ 1 3 5 0
ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ16 05 06 17 0 Ε 2 6 17 1
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ02 09 11 02 2 ∆ 2 11 2 1
ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΤΣΑΝΙΚΛΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ        ΠΕ06 14 02 00 2 Γ 1 2 0 0
ΠΑΖΙ ΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΠΕ03 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΠΑΝΑΓΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ02 22 11 28 0 Β 1 11 28 0
ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ01 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΠΑΝΑΓΙ ΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ05 08 04 27 0 Ε 5 4 27 2
ΠΑΝΑΓΙ ΤΙ∆ΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ11 12 08 20 0 ∆ 3 8 20 1
ΠΑΝΑΓΙ ΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ10 27 06 17 0 Β 6 6 17 2
ΠΑΝΑΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ι ΑΝΝΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ03 29 11 02 0 Β 8 11 2 2
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ Θ ΜΑΣ          ΠΕ03 17 02 10 0 Γ 2 2 10 1
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ Θ ΜΑΣ          ΠΕ03 29 00 22 0 Β 8 0 22 2
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θ ΜΑΣ ΠΕ03 17 07 07 0 Γ 2 7 7 1
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.02 04 01 26 0 Ε 1 1 26 0
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ02 06 06 12 0 Ε 3 6 12 1
ΠΑΝΑΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ02 16 09 00 0 Γ 1 9 0 0
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΒΕΛΟΥ∆ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ       ΠΕ03 30 07 24 0 Β 9 7 24 3
ΠΑΝ∆ΗΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 14 08 04 2 Γ 1 8 4 0
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ02 19 03 11 0 Γ 4 3 11 2
ΠΑΝΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΠΕ06 05 08 12 2 Ε 4 8 12 2
ΠΑΝΟΥ ΓΕ ΡΓΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 05 06 20 0 Ε 2 6 20 1
ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ Ν ΠΕ06 12 03 28 0 ∆ 3 3 28 1
ΠΑΝΟΥ ΓΕ ΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ06 07 06 10 2 ∆ 0 6 10 0
ΠΑΝΟΥΣΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕ17 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL
ΠΑΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ02 19 03 26 0 Γ 4 3 26 2
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ          ΠΕ04.01 27 07 29 0 Β 6 7 29 2
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΕ19 11 10 07 2 ∆ 4 10 7 2
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΝΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ06 15 11 22 0 Γ 0 11 22 0
ΠΑΝΤΑΖΗ ΦΑΝΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ19 06 07 13 2 Ε 5 7 13 2
ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ32 00 02 00 2 ΣΤ 2 2 0 0
ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ20 05 05 13 0 Ε 2 5 13 1
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ ΠΕ04.02 20 11 13 0 Γ 5 11 13 2
ΠΑΝΤΕΛΕ Ν ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ16.01 25 01 28 0 Β 4 1 28 1
ΠΑΝΤΟΛΕ Ν ΠΑΝΑΓΙ ΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ02 20 10 00 0 Γ 5 10 0 2
ΠΑΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆Ε 38 00 07 0 Β 11 0 7 3
ΠΑΝΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04 04 03 03 6 ∆ 1 3 3 0
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 21 05 21 0 Β 0 5 21 0
ΠΑΠΑΓΕ ΡΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ11 25 08 04 0 Β 4 8 4 1
ΠΑΠΑΓΕ ΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 26 01 28 0 Β 5 1 28 1
ΠΑΠΑΓΕ ΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ      ∆Ε1 14 07 21 0 ∆ 3 7 21 1
ΠΑΠΑΓΕ ΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ16.01 18 04 28 0 Γ 3 4 28 1
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ18 09 07 25 0 ∆ 0 7 25 0
ΠΑΠΑ∆ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕ18 14 11 25 0 ∆ 5 11 25 2
ΠΑΠΑ∆ΑΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ ΤΗΡΙΟΣ ΠΕ04 06 11 07 0 Ε 3 11 7 1
ΠΑΠΑ∆ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν       ΠΕ03 23 02 00 0 Β 2 2 0 0
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ11 02 02 04 0 ΣΤ 2 2 4 0
ΠΑΠΑ∆ΟΜΑΝ ΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓE ΡΓIΟΣ ΠΕ14.04 21 05 14 0 Β 0 5 14 0
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ ΚΡΑΤΗΣ ΠΕ03 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ02 05 08 13 0 Ε 2 8 13 1
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕ ΝΙ∆ΑΣ ΠΕ05 11 04 02 0 ∆ 2 4 2 1
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ04 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΛΑΣΙΟΣ        ΠΕ01 11 04 08 0 ∆ 2 4 8 1
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΥΛΟΣ         ΠΕ02 31 01 18 0 Β 10 1 18 3
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ19 12 08 16 0 ∆ 3 8 16 1
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 18 05 00 0 Γ 3 5 0 1
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 21 11 23 0 Β 0 11 23 0
ΠΑΠΑΙ ΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ04.01 27 05 06 0 Β 6 5 6 2
ΠΑΠΑΙ ΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙ ΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ03 24 10 23 0 Β 3 10 23 1
ΠΑΠΑΙ ΑΝΝΟΥ ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ       ΠΕ03 23 02 00 0 Β 2 2 0 0
ΠΑΠΑΙ ΑΝΝΟΥ Σ ΤΗΡΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ04.01 16 10 20 0 Γ 1 10 20 0
ΠΑΠΑΙ ΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 03 01 10 0 Ε 0 1 10 0
ΠΑΠΑΪ ΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ17.06 07 10 07 0 Ε 4 10 7 2
ΠΑΠΑΚΑΛΟ∆ΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Θ ΜΑΣ          ΠΕ04.01 20 11 05 0 Γ 5 11 5 2
ΠΑΠΑΚ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Φ ΤΕΙΝΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ19 08 10 06 0 Ε 5 10 6 2
ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΒΛΑΣΙΟΣ        ΠΕ09 17 04 29 0 Γ 2 4 29 1
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ      ΠΕ11 20 00 06 0 Γ 5 0 6 2
ΠΑΠΑΝΑΓΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 09 01 22 0 ∆ 0 1 22 0
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΘΕΟ∆ ΡΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ     ΠΕ02 16 05 07 0 Γ 1 5 7 0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ02 15 06 11 6 Β 0 6 11 0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ10 21 01 28 0 Β 0 1 28 0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ06 10 07 25 0 ∆ 1 7 25 0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ01 08 01 29 6 ∆ 5 1 29 2
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑ∆Α ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ02 22 02 17 0 Β 1 2 17 0
ΠΑΠΑΝΤ ΝΙΟΥ ΓΕ ΡΓΙΟΣ Φ ΤΙΟΣ         ΠΕ04.01 31 01 18 2 Β 12 1 18 4
ΠΑΠΑΝΤ ΝΙΟΥ ΓΕ ΡΓΙΑ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΠΕ02 14 08 14 0 ∆ 5 8 14 2
ΠΑΠΑΝΤ ΝΙΟΥ ΕΥΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ09 06 01 15 2 Ε 5 1 15 2
ΠΑΠΑΡΙΣΤΕΙ∆Η ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ     ΠΕ04.04 14 04 23 0 ∆ 5 4 23 2
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ03 32 05 21 2 Β 13 5 21 4
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ05 14 00 17 2 Γ 1 0 17 0ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΠΑΠΑΤΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     ΠΕ03 20 02 25 0 Γ 5 2 25 2
ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ02 25 04 29 2 Β 6 4 29 2
ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν       ΠΕ13 09 08 28 2 ∆ 2 8 28 1
ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ12.04 32 11 11 0 Β 11 11 11 3
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ01 26 01 28 0 Β 5 1 28 1
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ19 06 09 12 2 Ε 5 9 12 2
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ03 04 08 04 0 Ε 1 8 4 0
ΠΑΠΠΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΠΕ14 05 08 17 2 Ε 4 8 17 2
ΠΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ17.03 06 03 21 2 Ε 5 3 21 2
ΠΑΠΠΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΕ11 25 10 28 0 Β 4 10 28 1
ΠΑΠΠΑΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ03 17 08 26 0 Γ 2 8 26 1
ΠΑΡΑ∆Α ΜΑΡΙΑ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΠΕ09 11 09 18 0 ∆ 2 9 18 1
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΕΚΤ Ρ          ΠΕ05 19 04 14 0 Γ 4 4 14 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ02 19 03 07 0 Γ 4 3 7 2
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 27 10 16 0 Β 6 10 16 2
ΠΑΡΜΕΝΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ13 21 01 28 2 Β 2 1 28 0
ΠΑΡΡΑ ΕΛΕΟΝ ΡΑ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ       ΠΕ11 19 08 15 0 Γ 4 8 15 2
ΠΑΡΧΑΡΙ∆ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ04 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΠΑΣΑΝΤ ΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ06 08 04 04 2 ∆ 1 4 4 0
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 04 02 01 0 Ε 1 2 1 0
ΠΑΣΧΑΛΙ ΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ13 15 03 24 6 Β 0 3 24 0
ΠΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 06 01 22 0 Ε 3 1 22 1
ΠΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ11 19 11 05 0 Γ 4 11 5 2
ΠΑΤΡ ΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 10 10 22 0 ∆ 1 10 22 0
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ09 06 04 00 0 Ε 3 4 0 1
ΠΕΛΕΝΗ ΓΕ ΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ08 24 06 13 6 Β 9 6 13 3
ΠΕΠΠΑ ΠΑΥΛΙΝΑ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ02 11 05 16 0 ∆ 2 5 16 1
ΠΕΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ09 24 09 26 2 Β 5 9 26 1
ΠΕΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ06 04 02 15 0 Ε 1 2 15 0
ΠΕΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 16 03 11 0 Γ 1 3 11 0
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ03 13 08 00 0 ∆ 4 8 0 2
ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 15 06 05 6 Β 0 6 5 0
ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΠΕ16.01 07 10 17 2 ∆ 0 10 17 0
ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ∆Ε1 28 04 06 0 Β 1 4 6 0
ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜ ΑΛΕΞΙΟΣ        ΠΕ02 20 06 05 0 Γ 5 6 5 2
ΠΕΤΡΑΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ       ΤΕ01 17 08 01 0 Γ 2 8 1 1
ΠΕΤΡΙΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ02 16 03 27 2 Γ 3 3 27 1
ΠΕΤΡΟΒΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 18 02 29 0 Γ 3 2 29 1
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ       ΠΕ03 28 00 13 0 Β 7 0 13 2
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ19 19 10 05 0 Γ 4 10 5 2
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ       ΠΕ03 25 07 00 0 Β 4 7 0 1
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ03 25 11 10 0 Β 4 11 10 1
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 12 07 27 0 ∆ 3 7 27 1
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ16 21 00 12 0 Β 0 0 12 0
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 09 10 29 0 ∆ 0 10 29 0
ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙ ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ20 05 08 28 0 Ε 2 8 28 1
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ03 07 04 18 0 Ε 4 4 18 2
ΠΕΤΣΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ15 04 01 18 2 Ε 3 1 18 1
ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΠΕ19 06 03 21 2 Ε 5 3 21 2
ΠΙΕΤΡΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ04.01 25 06 21 0 Β 4 6 21 1
ΠΙΚΟΥΛΑ ΓΕ ΡΓΙΑ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΠΕ09 11 07 16 0 ∆ 2 7 16 1
ΠΙΛΑΤΗ ΜΑΡΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 24 06 26 0 Β 3 6 26 1
ΠΙΠΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙ∆ Ν       ΠΕ02 12 04 09 0 ∆ 3 4 9 1
ΠΙΣΤΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ20 11 09 05 0 ∆ 2 9 5 1
ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ08 08 07 14 0 Ε 5 7 14 2
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16.01 04 03 02 0 Ε 1 3 2 0
ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ01 17 04 09 0 Γ 2 4 9 1
ΠΛΑΪΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ11 10 07 01 2 ∆ 3 7 1 1
ΠΛΑΤΑΡΑ ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 05 08 06 0 Ε 2 8 6 1
ΠΛΗΘΑΚΗ Ι ΑΝΝΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ       ΠΕ01 18 01 19 0 Γ 3 1 19 1
ΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ       ΠΕ03 19 03 20 0 Γ 4 3 20 2
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ03 13 00 11 0 ∆ 4 0 11 2
ΠΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ11 13 06 28 0 ∆ 4 6 28 2
ΠΟΡΦΥΡΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΕ03 22 00 21 0 Β 1 0 21 0
ΠΟΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ03 28 03 09 2 Β 9 3 9 3
ΠΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ       ΠΕ11 10 02 01 2 ∆ 3 2 1 1
ΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ04.04 14 01 29 0 ∆ 5 1 29 2
ΠΡΟΥΒΑ ΘΕΟ∆ ΡΑ ΑΡΗΣ ΠΕ04 02 06 08 0 ΣΤ 2 6 8 0
ΠΡ ΤΟΠΑΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ03 16 02 01 0 Γ 1 2 1 0
ΠΡ ΤΟΠΑΠΠΑ ΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ01 24 07 00 0 Β 3 7 0 1
ΡΑΒΑΝΙ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ ΡΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ01 15 11 16 0 Γ 0 11 16 0
ΡΑΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ        ΠΕ04.01 30 06 10 0 Β 9 6 10 3
ΡΑΛΛΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 06 05 20 0 Ε 3 5 20 1
ΡΑΛΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ        ΠΕ16.01 30 11 05 0 Β 9 11 5 3
ΡΑΠΑΝΟΣ Σ ΤΗΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 15 01 20 2 Γ 2 1 20 1
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04 28 07 29 0 Β 7 7 29 2
ΡΕΒΙΘΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ09 08 10 16 0 Ε 5 10 16 2
ΡΕΖΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ06 06 08 17 0 Ε 3 8 17 1
ΡΕΚΟΥΜΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ04.05 32 06 04 2 Β 13 6 4 4
ΡΕΛΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ΠΕ02 12 02 01 0 ∆ 3 2 1 1
ΡΕΛΛΟΥ Ι ΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ18.02 09 02 02 0 ∆ 0 2 2 0
ΡΕΝΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ04 06 07 03 0 Ε 3 7 3 1
ΡΕΠΑΝΙ∆Α ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ15 05 04 22 0 Ε 2 4 22 1
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ ΡΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ07 04 08 23 0 Ε 1 8 23 0
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ ΠΕ02 03 09 24 0 Ε 0 9 24 0
ΡΗΓΟΥΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΠΕ03 23 02 00 0 Β 2 2 0 0
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ16 08 10 25 0 Ε 5 10 25 2
ΡΙΖΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ12.04 08 02 05 0 Ε 5 2 5 2
ΡΙΖΟΥ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 09 02 08 0 ∆ 0 2 8 0
ΡΟ∆ΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ02 31 00 18 0 Β 10 0 18 3
ΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕ02 03 03 02 0 Ε 0 3 2 0
ΡΟΖΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ          ΠΕ16.01 20 10 18 0 Γ 5 10 18 2
ΡΟΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ02 30 11 18 0 Β 9 11 18 3
ΡΟΘ ΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 05 02 01 2 Ε 4 2 1 2
ΡΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ03 18 02 26 0 Γ 3 2 26 1
ΡΟΥΜΕΛΙ ΤΗ ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑ ΓΕ ΡΓΙΑ Σ Ζ Ν ΠΕ17.01 17 11 08 0 Γ 2 11 8 1ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΡΟΥΜΕΛΙ ΤΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ∆Ε1 14 01 00 0 ∆ 3 1 0 1
ΡΟΥΜΕΛΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ01 24 02 04 0 Β 3 2 4 1
ΡΟΥΜΠΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ     ΠΕ02 17 04 19 0 Γ 2 4 19 1
ΡΟΥΜΠΕΚΑ ΕΛΕΝΗ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ02 06 10 09 0 Ε 3 10 9 1
ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ16 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΡΟΥΣΗΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ19 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΡΟΥΣΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ      ΠΕ17.01 24 02 25 0 Β 3 2 25 1
ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ19 08 07 21 0 Ε 5 7 21 2
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ04.02 27 05 28 0 Β 6 5 28 2
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι ΣΗΦ          ΠΕ04.01 29 02 00 0 Β 8 2 0 2
Ρ ΜΑΝΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ03 22 11 12 0 Β 1 11 12 0
ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ19 08 09 28 2 ∆ 1 9 28 0
ΣΑΒΒΟΥΛΙ∆ΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ΠΕ20 11 09 05 0 ∆ 2 9 5 1
ΣΑΖΑΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ02 13 03 11 0 ∆ 4 3 11 2
ΣΑΚΑ∆ΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ05 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ11 07 10 17 0 Ε 4 10 17 2
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ06 13 05 06 0 ∆ 4 5 6 2
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙ ΤΑ Θ ΜΑΣ          ΠΕ05 28 03 10 0 Β 7 3 10 2
ΣΑΛΕΣΙ ΤΗ ΓΕ ΡΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ      ΠΕ05 20 10 28 0 Γ 5 10 28 2
ΣΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ07 05 05 20 2 Ε 4 5 20 2
ΣΑΛΛΗΣ Σ ΤΗΡΙΟΣ Σ ΚΡΑΤΗΣ ΠΕ11 09 01 21 0 ∆ 0 1 21 0
ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Σ ΤΗΡΗΣ ΠΕ16 08 10 25 0 Ε 5 10 25 2
ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 06 01 09 2 Ε 5 1 9 2
ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ12.04 14 05 16 6 Γ 5 5 16 2
ΣΑΜΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04 06 00 10 0 Ε 3 0 10 1
ΣΑΝΤΑΡΜΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ15 15 10 05 0 Γ 0 10 5 0
ΣΑΝΤΙΠΑΝΤΑΚΗ ΑΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 09 10 04 0 ∆ 0 10 4 0
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ06 06 01 09 0 Ε 3 1 9 1
ΣΑΡΑΚΙΝΙ∆ΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ04 01 09 10 0 ΣΤ 1 9 10 0
ΣΑΡΑΜΠΑΛΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ04.01 29 02 00 0 Β 8 2 0 2
ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑ ΜΑΡΙΑ Ι ΑΝΝΗΣ ΤΕ01 09 04 04 0 ∆ 0 4 4 0
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04 01 04 22 6 Ε 4 4 22 2
ΣΑΡ∆ΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 09 10 09 0 ∆ 0 10 9 0
ΣΑΡΜΑ Φ ΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ19 17 00 17 0 Γ 2 0 17 1
ΣΑΡΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΕ04 04 07 04 0 Ε 1 7 4 0
ΣΑΦΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΠΥΡΙ∆ Ν       ΠΕ02 37 00 24 0 Β 16 0 24 5
ΣΒΕΡΚΟΥΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕ04 05 02 01 2 Ε 4 2 1 2
ΣΕΦΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ02 07 08 07 0 Ε 4 8 7 2
ΣΙΑΤΕΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 10 07 00 0 ∆ 1 7 0 0
ΣΙΑΧΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ17.06 04 10 27 0 Ε 1 10 27 0
ΣΙ∆ΕΡΗ ΑΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ04.01 14 07 21 0 ∆ 5 7 21 2
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΤΕ01 08 06 24 0 Ε 5 6 24 2
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ05 15 11 03 0 Γ 0 11 3 0
ΣΙΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ04.01 29 01 08 0 Β 8 1 8 2
ΣΙΟΥΛΑΣ Σ ΤΗΡΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝ Ν∆ΑΣ   ΠΕ02 27 08 10 0 Β 6 8 10 2
ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ18 10 01 28 0 ∆ 1 1 28 0
ΣΚΑΖΑ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 07 05 21 0 Ε 4 5 21 2
ΣΚΛΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ19 10 10 01 2 ∆ 3 10 1 1
ΣΚΟΡ∆ΥΛΑΚΗΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ04.01 23 08 25 0 Β 2 8 25 0
ΣΚΟΥΠΑΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ12.01 18 02 06 0 Γ 3 2 6 1
ΣΚΟΥΡΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ      ΠΕ02 20 02 25 0 Γ 5 2 25 2
ΣΚΟΥΡΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤ ΝΙΟΣ       ΠΕ18.02 23 05 07 0 Β 2 5 7 0
ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ03 11 02 01 0 ∆ 2 2 1 1
ΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ01 26 01 28 0 Β 5 1 28 1
ΣΚΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ06 10 10 23 0 ∆ 1 10 23 0
ΣΜΥΡΝΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ04.02 23 08 08 2 Β 4 8 8 1
ΣΟΥΓΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑΚ ΒΟΣ ΠΕ02 08 10 14 0 Ε 5 10 14 2
ΣΟΥΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤ ΝΙΟΣ       ΠΕ19 24 00 11 0 Β 3 0 11 1
ΣΟΥΚΑΡΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΠΕ05 11 10 24 0 ∆ 2 10 24 1
ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΓΕ ΡΓΙΑ ΣΠΥΡΙ∆ Ν       ΠΕ13 20 00 06 0 Γ 5 0 6 2
ΣΟΥΛΤΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ19 07 02 20 2 ∆ 0 2 20 0
ΣΟΥΝΤΗ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ06 24 04 21 0 Β 3 4 21 1
ΣΟΥΡΛΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ21 09 00 00 0 ∆ 0 0 0 0
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 28 02 09 0 Β 7 2 9 2
ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΠΕ02 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0
ΣΠΑΝΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ03 04 00 00 0 Ε 1 0 0 0
ΣΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ04.04 22 09 20 0 Β 1 9 20 0
ΣΠΑΝΟΥ∆Η Ζ Η ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ02 02 02 18 0 ΣΤ 2 2 18 0
ΣΠΗΛΙ ΤΗΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ        ΤΕ01 23 06 06 0 Β 0 6 6 0
ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ13 22 02 00 0 Β 1 2 0 0
ΣΠΟΥΝΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ04.02 22 11 10 0 Β 1 11 10 0
ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16 06 02 26 0 Ε 3 2 26 1
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΚ ΒΟΣ        ΠΕ10 21 00 16 0 Β 0 0 16 0
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ19 18 03 28 0 Γ 3 3 28 1
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ17.02 19 08 18 0 Γ 4 8 18 2
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ13 28 11 12 0 Β 7 11 12 2
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18 12 02 03 0 ∆ 3 2 3 1
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ19 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΣΤΑΘΕΛΑΚΗΣ Θ ΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ02 14 11 15 2 Γ 1 11 15 0
ΣΤΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 17 05 24 0 Γ 2 5 24 1
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΗΛΙΑΣ          ΠΕ02 24 10 00 0 Β 3 10 0 1
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ02 03 02 11 0 Ε 0 2 11 0
ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙ ΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ06 13 07 10 0 ∆ 4 7 10 2
ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 09 07 10 0 ∆ 0 7 10 0
ΣΤΑΜΟΥ ΓΚΑΣΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.02 21 11 09 0 Β 0 11 9 0
ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΤΟΥ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΤΕ01 22 08 28 0 Γ 7 8 28 3
ΣΤΑΜΠΟΛΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ20 09 08 04 0 ∆ 0 8 4 0
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ05 15 04 12 0 Γ 0 4 12 0
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ11 27 05 17 0 Β 6 5 17 2
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ01 27 10 29 0 Β 6 10 29 2
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ03 04 02 15 0 Ε 1 2 15 0
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ12.02 15 04 15 6 Β 0 4 15 0
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ07 10 08 04 0 ∆ 1 8 4 0
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ02 03 11 13 0 Ε 0 11 13 0ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.05 24 10 12 0 Β 3 10 12 1
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ03 03 06 21 0 Ε 0 6 21 0
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΕΛΠΙ∆Α ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ18 03 06 08 0 Ε 0 6 8 0
ΣΤΟΥΚΑ ΓΕ ΡΓΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ05 11 02 01 0 ∆ 2 2 1 1
ΣΤΡΑΒΟ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ18.12 21 04 23 0 Β 0 4 23 0
ΣΤΡΑΒΟΠΟ∆Η ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ06 06 10 27 0 Ε 3 10 27 1
ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΠΕ04.01 07 05 06 2 ∆ 0 5 6 0
ΣΤΡΟΥΜΠΑ Ι ΑΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΕ01 03 06 08 2 Ε 2 6 8 1
ΣΥΡΙΓΟΥ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 07 02 03 2 ∆ 0 2 3 0
Σ ΤΗΡΙΟΥ Ι ΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04 06 10 02 0 Ε 3 10 2 1
Σ ΤΗΡΙΟΥ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ09 29 02 09 0 Β 8 2 9 2
Σ ΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01 31 11 12 0 Β 8 11 12 2
Σ ΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ01 17 06 16 0 Γ 2 6 16 1
Σ ΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ10 05 02 01 2 Ε 4 2 1 2
Σ ΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ20 06 04 15 0 Ε 3 4 15 1
Σ ΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ02 25 03 29 0 Β 4 3 29 1
Σ ΤΗΡΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ14 09 10 17 2 Γ 0 0 0 0
ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΤΑΓΓΙΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ01 27 07 10 0 Β 6 7 10 2
ΤΑΓΓΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 06 03 11 0 Ε 3 3 11 1
ΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ΠΕ03 13 00 24 0 ∆ 4 0 24 2
ΤΑΡΝΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΞΕΝΟΦ Ν ΠΕ02 04 11 23 0 Ε 1 11 23 0
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04 03 08 03 0 Ε 0 8 3 0
ΤΑΧΤΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ08 24 02 04 0 Β 3 2 4 1
ΤΕΚΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ08 16 11 05 0 Γ 1 11 5 0
ΤΕΡΖΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ       ΠΕ02 17 03 20 0 Γ 2 3 20 1
ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 17 11 00 0 Γ 2 11 0 1
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ19 14 08 01 0 ∆ 5 8 1 2
ΤΕΣΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ19 11 05 11 0 ∆ 2 5 11 1
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆Ε04 04 07 04 0 Ε 1 7 4 0
ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ14 10 07 21 0 ∆ 1 7 21 0
ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙ ΤΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ02 07 06 04 0 Ε 4 6 4 2
ΤΖΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ       ΠΕ14.04 22 11 24 0 Β 1 11 24 0
ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ19 06 00 27 0 Ε 3 0 27 1
ΤΖΙΤΖΙΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ02 17 10 02 0 Γ 2 10 2 1
ΤΖΟΥΒΑΡΑ Α∆ΕΛΑΪ∆Α ΠΕΤΡΟΣ         ΠΕ04.01 28 04 15 2 Β 9 4 15 3
ΤΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ04 05 06 07 2 Ε 4 6 7 2
ΤΟΓΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ ΠΕ01 06 00 16 2 Ε 5 0 16 2
ΤΟΓΙΑ ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ19 11 05 21 0 ∆ 2 5 21 1
ΤΟΜΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ18 10 07 08 0 ∆ 1 7 8 0
ΤΟΝΤΙΚΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ05 11 08 09 0 ∆ 2 8 9 1
ΤΟΥΡΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙ ΤΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ02 09 09 27 2 ∆ 2 9 27 1
ΤΟΥΡΙΜΠΑΜΠΑ ΑΓΛΑΪΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 03 05 01 2 Ε 2 5 1 1
ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ02 23 08 28 2 Β 4 8 28 1
ΤΡΕΝΤΙ∆ΟΥ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ20 09 08 01 0 ∆ 0 8 1 0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 30 06 07 0 Β 9 6 7 3
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 06 07 12 0 Ε 3 7 12 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ06 07 08 18 0 Ε 4 8 18 2
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ06 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ07 08 08 24 0 Ε 5 8 24 2
ΤΡΙΜΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ02 04 07 17 0 Ε 1 7 17 0
ΤΡΙΠΙΚΕΛΗΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΕ03 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΤΡΟΥΜΠΕΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ03 13 00 09 0 ∆ 4 0 9 2
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ11 34 01 08 0 Β 13 1 8 4
ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 09 08 16 0 ∆ 0 8 16 0
ΤΣΑΚΟΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΠΕ17.04 12 09 16 0 ∆ 3 9 16 1
ΤΣΑΛΙΚΟΥΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 03 09 28 0 Ε 0 9 28 0
ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ03 11 02 20 0 ∆ 2 2 20 1
ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ02 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΤΣΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ16.01 21 01 28 0 Β 0 1 28 0
ΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ       ΠΕ18 27 09 26 0 Β 6 9 26 2
ΤΣΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ03 10 07 22 0 ∆ 1 7 22 0
ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ01 18 03 23 0 Γ 3 3 23 1
ΤΣΕΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ10 18 00 23 0 Γ 3 0 23 1
ΤΣΕΚΟΥ ΦΕΡΝΑΝ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18 04 07 13 0 Ε 1 7 13 0
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΓΝΟΥΛΑ Σ ΤΗΡΙΟΣ       ΠΕ02 29 00 02 0 Β 8 0 2 2
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΒΟΣ         ΠΕ08 19 09 28 0 Γ 4 9 28 2
ΤΣΕΛΕΠΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ01 06 01 22 0 Ε 3 1 22 1
ΤΣΕΝΤΕΜΕΪ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ11 10 01 29 0 ∆ 1 1 29 0
ΤΣΕΡ ΝΗ ΑΛΕΞΑ ΜΑΡΙΑ ΤΑΝΙΑ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΠΕ07 05 06 03 2 Ε 4 6 3 2
ΤΣΕΤΑΣ Φ ΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 12 03 27 0 ∆ 3 3 27 1
ΤΣΙΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 08 04 21 0 Ε 5 4 21 2
ΤΣΙΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ02 26 11 01 0 Β 5 11 1 1
ΤΣΙΓΚΛΙΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΠΕ16 08 03 16 2 ∆ 1 3 16 0
ΤΣΙΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ07 12 11 05 0 ∆ 3 11 5 1
ΤΣΙΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ09 07 02 19 0 Ε 4 2 19 2
ΤΣΙΜΠΟΥΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ02 10 07 09 6 Γ 1 7 9 0
ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ03 22 04 01 0 Β 1 4 1 0
ΤΣΙΟΠΕΛΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ19 05 07 21 2 Ε 4 7 21 2
ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΤΕ16 12 07 00 0 ∆ 3 7 0 1
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ02 20 06 15 0 Γ 5 6 15 2
ΤΣΙΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ03 32 01 23 0 Β 11 1 23 3
ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ17.03 09 02 01 0 ∆ 0 2 1 0
ΤΣΙΤΣΑ ΚΑΡΑΛΗ ΒΗΣΣΑΡΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 27 02 09 0 Β 6 2 9 2
ΤΣΙ ΛΗ ΛΑΥΚΙ ΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ ΠΕ17.06 05 03 23 2 Ε 4 3 23 2
ΤΣΙ ΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ19 09 02 02 2 ∆ 2 2 2 1
ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΓΕ ΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ07 04 04 09 2 Ε 3 4 9 1
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18 05 02 01 0 Ε 2 2 1 1
ΤΣΟΥΚΑΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ19 05 05 14 0 Ε 2 5 14 1
ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ04.02 10 02 01 2 ∆ 3 2 1 1
ΤΣΟΥΝΤΑ ΕΥΑΝΘΙΑ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ05 30 05 25 0 Β 9 5 25 3
ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ13 01 02 08 2 Ε 0 2 8 0
ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ12.10 26 00 27 0 Β 5 0 27 1
ΤΣ ΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 29 05 28 0 Β 8 5 28 2
ΤΣ ΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ15 05 04 20 0 Ε 2 4 20 1
ΤΥΡΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 07 07 00 0 Ε 4 7 0 2ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠ ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ ΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΕΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΛΟΓ
ΜΕΤΑΠ/ΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
ΤΥΦΤΙΚΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ20 10 06 20 0 ∆ 1 6 20 0
ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ     ΠΕ02 25 11 07 0 Β 4 11 7 1
ΦΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΕ02 04 10 00 2 Ε 3 10 0 1
ΦΑΡΙΛΕΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΘΕΟ∆ ΡΟΣ       ΠΕ19 11 07 26 2 ∆ 4 7 26 2
ΦΕΙ∆ΑΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ01 17 08 26 6 Β 2 8 26 0
ΦΕΡΦΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ     ΠΕ11 18 03 08 0 Γ 3 3 8 1
ΦΙΛΗ ΒΙΚΤ ΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 17 06 22 0 Γ 2 6 22 1
ΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 17 09 05 0 Γ 2 9 5 1
ΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ08 11 07 25 0 ∆ 2 7 25 1
ΦΙΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ18 06 02 00 0 Ε 3 2 0 1
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ17.03 24 00 12 0 Β 3 0 12 1
ΦΛ ΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ02 20 02 05 0 Γ 5 2 5 2
ΦΟΥΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ19 15 07 22 2 Γ 2 7 22 1
ΦΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κ Ν/ΝΟΣ ΠΕ10 23 05 24 2 Β 4 5 24 1
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ06 07 08 29 0 Ε 4 8 29 2
ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 11 07 24 0 ∆ 2 7 24 1
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 07 05 20 0 Ε 4 5 20 2
ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ02 24 01 13 0 Β 3 1 13 1
ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 16 09 01 0 Γ 1 9 1 0
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΛΕ ΝΙ∆ΑΣ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ04.02 17 06 20 0 Γ 2 6 20 1
ΦΡΟΝΙΜΙ∆ΟΥ NULL NULL ΠΕ17.03 12 03 10 0 ∆ 3 3 10 1
Φ ΚΑΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ Σ ΤΗΡΙΟΣ ΠΕ06 05 11 29 2 Ε 4 11 29 2
Φ ΤΕΙΑ∆ΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤ ΝΙΟΣ       ΠΕ05 14 02 00 0 ∆ 5 2 0 2
Φ ΤΙΑ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ05 30 02 00 0 Β 9 2 0 3
Φ ΤΙΟΥ ΦΑΝΟΥΛΑ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ02 28 09 24 0 Β 7 9 24 2
Φ ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ        ΠΕ19 17 00 21 0 Γ 2 0 21 1
ΧΑΪ∆ΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ12.04 12 00 11 0 ∆ 3 0 11 1
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΥΡΙΟΣ       ΠΕ11 09 02 02 0 ∆ 0 2 2 0
ΧΑΛΙ ΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΙΣ ΠΕ07 03 05 00 0 Ε 0 5 0 0
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ ΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ19 06 02 13 2 Ε 5 2 13 2
ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΕ01 11 11 01 0 ∆ 2 11 1 1
ΧΑΝΙΑΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ19 10 02 01 2 ∆ 3 2 1 1
ΧΑΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ04.01 23 02 00 0 Β 2 2 0 0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ        ΠΕ02 18 07 16 0 Γ 3 7 16 1
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ04 25 01 28 2 Β 6 1 28 2
ΧΑΡΑΜΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ04 05 11 29 0 Ε 2 11 29 1
ΧΑΡΑΜΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ03 12 02 01 0 ∆ 3 2 1 1
ΧΑΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ02 10 02 00 0 ∆ 1 2 0 0
ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΠΕ02 24 01 09 0 Β 3 1 9 1
ΧΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ08 13 01 29 0 ∆ 4 1 29 2
ΧΑΣΙΑΚΗ ΘΕΟ∆ ΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ06 08 06 24 0 Ε 5 6 24 2
ΧΑΣΟΥΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΠΕ02 19 11 24 6 Β 4 11 24 1
ΧΑΤΖΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 10 01 08 0 ∆ 1 1 8 0
ΧΑΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ13 03 09 26 0 Ε 0 9 26 0
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ05 21 09 03 0 Β 0 9 3 0
ΧΑΤΖΗΚ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 09 11 05 2 ∆ 2 11 5 1
ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ19 05 02 01 2 Ε 4 2 1 2
ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ06 08 01 29 0 Ε 5 1 29 2
ΧΑΤΖΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ19 22 08 15 0 Β 1 8 15 0
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ11 09 09 08 0 ∆ 0 9 8 0
ΧΑΨΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ02 05 01 07 6 ∆ 2 1 7 1
ΧΙ ΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      ΠΕ19 29 07 01 0 Β 8 7 1 2
ΧΟΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Θ ΜΑΣ          ΠΕ02 31 09 26 0 Β 10 9 26 3
ΧΟΛΕΒΑΣ ∆ΡΟΣΟΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ17.04 09 05 21 0 ∆ 0 5 21 0
ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ10 08 11 29 2 ∆ 1 11 29 0
ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ    ΠΕ05 17 11 05 0 Γ 2 11 5 1
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ04.01 31 02 06 2 Β 12 2 6 4
ΧΡΙΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 02 03 18 0 ΣΤ 2 3 18 0
ΧΡΙΣΤΙΝΙ∆ΟΥ Σ ΤΗΡΙΑ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ02 04 02 23 2 Ε 3 2 23 1
ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ09 07 06 29 0 Ε 4 6 29 2
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΠΕ06 06 06 03 0 Ε 3 6 3 1
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΠΕ03 07 04 17 0 Ε 4 4 17 2
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕ ΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 05 00 21 0 Ε 2 0 21 1
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ04 04 09 16 0 Ε 1 9 16 0
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ ΤΗΡΙΟΣ ΠΕ04 04 09 20 0 Ε 1 9 20 0
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ ΤΗΡΙΟΣ       ΠΕ04.01 17 01 26 0 Γ 2 1 26 1
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙ ΤΑ ΑΝ∆ΡΕΑΣ        ΠΕ06 17 01 26 0 Γ 2 1 26 1
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ Ν ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ     ΠΕ03 23 09 05 0 Β 2 9 5 0
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ06 09 11 07 0 ∆ 0 11 7 0
ΧΡΥΣΑΙ∆ΟΣ Ι ΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ03 27 07 10 0 Β 6 7 10 2
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ΠΕ16.01 21 01 28 0 Β 0 1 28 0
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ Ι ΑΝΝΗΣ        ΠΕ02 19 02 19 0 Γ 4 2 19 2
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ       ΠΕ02 18 03 26 0 Γ 3 3 26 1
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 07 02 01 0 Ε 4 2 1 2
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙ∆ΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΛΕ ΝΙ∆ΑΣ       ΠΕ10 18 07 25 0 Γ 3 7 25 1
Χ ΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ         ΠΕ02 28 01 28 0 Β 7 1 28 2
ΨΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΤΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΕ03 17 08 26 0 Γ 2 8 26 1
ΨΑΡΑΥΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 11 07 09 0 ∆ 2 7 9 1
ΨΑΡΡΑΚΟΥ Φ ΤΕΙΝΗ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΠΕ02 15 00 00 0 Γ 0 0 0 0
ΨΑΡΡΗ ΓΕ ΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ05 14 06 22 0 ∆ 5 6 22 2
ΨΑΡΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ ΗΛΙΑΣ          ΠΕ02 25 11 20 0 Β 4 11 20 1
ΨΑΡΡΟΥ ΑΝΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 12 00 10 0 ∆ 3 0 10 1
ΨΕΥΤΗ ΓΕ ΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕ01 14 10 17 0 ∆ 5 10 17 2
Ψ ΜΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 08 03 16 0 Ε 5 3 16 2
Ψ ΜΟ∆ΟΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ17.02 06 09 12 0 Ε  3 9 12 1