Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Για την καλύτερη φόρτωση και επεξεργασία των πινάκων:
   1) Κατεβάστε τη συμπιεσμένη έκδοση του αρχείου (Δεξί click/ Αποθήκευση ως)
   2) Ανοίξτε το αρχείο με εφαρμογή διαχείρισης λογιστικού φύλλου (MS Excel ή αντίστοιχο)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2010-2011 

   Πίνακες κατάταξης κατηγοριών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ'Α)
      Ενημερώσεις:
     06-08-2010: Πρώτη Ανάρτηση
     10-08-2010
     11-08-2010
     20-08-2010: Ανάρτηση πινάκων κλάδων Δ/θμιας Εκπ/σης για τους οποίους δεν έγιναν μόνιμοι διορισμοί.

   Πίνακες κατάταξης κατηγοριών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ'Α), βάσει της εγκυκλίου 151295/Δ2/30-11-2010.
      Ενημερώσεις:
     21-12-2010: Πρώτη Ανάρτηση
     23-12-2010
     27-12-2010

   Ανανεωμένοι πίνακες κατάταξης κατηγοριών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ'Α), βάσει της εγκυκλίου Φ.361.1/6/2701/Δ1/11-01-2011 (ΑΔΑ:4Α9Ι9-6Ο).
      Ενημερώσεις:
     31-01-2011: Πρώτη Ανάρτηση

   Ενιαίος Πίνακας Διορισμών
      Ενημερώσεις:
     23-07-2010: Πρώτη Ανάρτηση
     26-07-2010
     02-08-2010
     03-08-2010
     05-08-2010
     11-08-2010

   Πίνακες κατάταξης 30μηνου