Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016΄Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων των ΕΠΑ.Λ.ΕΛΤΕΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑξιότιμε κ. Διευθυντά,
Όπως γνωρίζετε, η φετινή χρονιά είναι μια δύσκολη χρονιά για την εκπαιδευτική κοινότητα και ειδικά για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Είναι μια μεταβατική  περίοδος για τα  ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ. όπου :
    η Α΄ και Β΄ τάξη θα λειτουργούν με τον ν.4386/2016 που εφαρμόζεται για πρώτη φορά
    η Γ΄ τάξη θα λειτουργεί για τελευταία χρονιά με τον ν.4186/2013
    άλλαξε η δομή και ο χάρτης των ΕΠΑ.Λ.
    τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις των  εγγραφών διαφοροποιήθηκαν  μέσα στο καλοκαίρι
    επαναλειτούργησαν μετά την άρση της διαθεσιμότητας ειδικότητες  που χρειάζονται στήριξη
    η μαθητική διαρροή και η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου έχει αρχίσει να αυξάνεται
    η μετακίνηση ανηλίκων μαθητών και η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος συνήθως  είναι  πράξη τιμωρίας
    μειώθηκε ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών λόγω και του γενικότερου δημογραφικού προβλήματος
    δεν έχουν λάβει την τελική τους μορφή τα τμήματα αφού βρισκόμαστε σε περίοδο μετεγγραφών
Ειδικότερα στην Κορινθία :
    έχουμε κτιριακές υποδομές  και  εργαστηριακό εξοπλισμό, αναμφισβήτητα σύγχρονο και πλήρη
    υπάρχουν έμπειροι καθηγητές που επιμορφώνονται και παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο της Παιδείας των Ειδικοτήτων τους και της Τεχνικής 
    οι αποστάσεις και το ανάγλυφο της περιοχής δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις των μαθητών
    διαφαίνεται ο κίνδυνος πολλοί τομείς και ειδικότητες να προσφέρονται μόνο σε ένα σχολείο και να  εξαναγκάζονται οι μαθητές  σε μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων για να φοιτήσουν στην ειδικότητα που επιθυμούν που μπορεί να έχει αποτέλεσμα την εγκατάλειψη του σχολείου η να ακολουθήσουν κάποια ειδικότητα διαφορετική από αυτή που πραγματικά επιθυμούν
    την προηγούμενη περίοδο είχαμε την κατάργηση του ΕΠΑ.Λ. Ζευγολατιού, της  ΕΠΑ.Σ. Κιάτου και της ΕΠΑ.Σ. Λουτρακίου,


Για όλα τα παραπάνω σας καλούμε

Να εγκρίνετε τη λειτουργία  όλων των ολιγομελών τμημάτων  των ΕΠΑ.Λ. που υπάγονται στην Δ.Δ.Ε. Κορινθίας

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  ΕΛΤΕΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δημοσίευση σχολίου