Σάββατο, 25 Αυγούστου 2012

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ή ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)


  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.)  ή  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  (ΓΕ.Λ.)
 

του Κερασιώτη Σεραφείμ

Εκπαιδευτικού - Μαθηματικού
Διευθυντή 2ου ΕΠΑ.Λ Γαλατσίου
      Οι μαθητές που είναι απόφοιτοι γυμνασίων ή έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη των Γενικών Λυκείων, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των δύο σχολείων και θα πρέπει να γνωρίζουν το περιεχόμενο των σπουδών, τις διεξόδους, τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά εφόδια που τους παρέχει ο κάθε τύπος σχολείου.
      Παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι λόγοι τους οποίους ένας μαθητής που είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή έχει προαχθεί από την Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου θα θεωρήσει σημαντικούς για να επιλέξει το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.). 

 

Για ποιους σημαντικούς λόγους, ο μαθητής που είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή έχει προαχθεί από την Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου(ΓΕ.Λ.), θα επιλέξει το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.).

 

1.      Θα αναπτύξει μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα των γενικών μαθημάτων και των μαθημάτων ειδικοτήτων, τις ιδιαίτερες ικανότητές του, τις προσωπικές πρωτοβουλίες, την δημιουργικότητά του και την κριτική σκέψη.

2.      Θα γνωρίσει και θα διδαχτεί τις απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις που θα τον βοηθήσουν να αναπτύξει συναφείς δεξιότητες.

3.      Μετά την τριετή φοίτηση στο ΕΠΑ.Λ., θα αποκτήσει ισότιμο και ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το ΓΕ.Λ.

4.      Θα αποκτήσει ισχυρό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου ΙΙΙ με τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα.

5.      Θα μπορεί να εργαστεί στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως τεχνικός, εργοδηγός ή υπάλληλος σε συναφή επαγγέλματα σύμφωνα με το πτυχίο ειδικότητάς του ή να ασκήσει ιδιωτικό έργο.

6.      Θα μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του κατά προτεραιότητα στα Ι.Ε.Κ  για την απόκτηση εξειδίκευσης σε σύγχρονες ειδικότητες.

7.      Θα έχει την δυνατότητα όπως και οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ΑΕΙ – Α.ΤΕΙ και στρατιωτικές –αστυνομικές σχολές και Αστυνομικές Σχολές μέσω πανελληνίων εξετάσεων σε μαθήματα που θα διδάσκεται στην τρίτη τάξη, που θα είναι τέσσερα(4) μαθήματα γενικής παιδείας και δύο(2) μαθήματα της ειδικότητάς του.

8.      Θα έχει την επιπλέον επιλογή και δυνατότητα να εισαχθεί με ειδικό ποσοστό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Α.ΤΕΙ και στρατιωτικές σχολές και Αστυνομικές Σχολές Υπαξιωματικών μέσω ειδικών πανελληνίων εξετάσεων σε τέσσερα(4) μαθήματα (Μαθηματικά, Νέα Ελληνικά και δύο(2) μαθήματα της Ειδικότητάς του) που θα διδάσκεται στην τρίτη τάξη.

9.      Με τις γενικές, επαγγελματικές και τεχνικές γνώσεις που θα αποκτήσει στο ΕΠΑ.Λ. θα μπορεί να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία τις σπουδές του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συναφών και όχι μόνο ανωτάτων σχολών με την ειδικότητα που απέκτησε στο ΕΠΑ.Λ.

  

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ.  ΜΕ ΤΟ ΓΕ.Λ.

 
ΕΠΑ.Λ.
ΓΕ.Λ.
Χορηγεί στους αποφοίτους Πτυχίο ειδικότητας.
-----------------------------
Χορηγεί στους αποφοίτους Απολυτήριο με ενδοσχολικές
 εξετάσεις.
Χορηγεί στους αποφοίτους Απολυτήριο με ενδοσχολικές και πανελλήνιες  εξετάσεις. 
Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα επαγγελματικών τομέων & ειδικοτήτων - γενικής παιδείας & ωφελιμότητας  (εκτός των Αρχαίων Ελληνικών) και παράλληλα εκπαιδεύονται στα εργαστήρια τομέων και ειδικοτήτων.
Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και ωφελιμότητας.
------------------------------------
------------------------------------
Οι απόφοιτοι εγγράφονται στα ΙΕΚ κατά  προτεραιότητα σε σχέση με τους απόφοιτους των ΓΕ.Λ.
Οι απόφοιτοι εγγράφονται στα ΙΕΚ.
-----------------------------------------------
Οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος επιπέδου 3 της ειδικότητας που αναφέρεται στο πτυχίο τους.
-----------------------------------------
Οι απόφοιτοι έχουν όλα τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το απολυτήριο Λυκείου.
Οι απόφοιτοι έχουν όλα τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το απολυτήριο Λυκείου.
Οι απόφοιτοι εισάγονται με πανελλήνιες εξετάσεις στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές Σχολές – Αστυνομικές Σχολές.
Οι απόφοιτοι εισάγονται με πανελλήνιες εξετάσεις στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές Σχολές – Αστυνομικές Σχολές.
Οι απόφοιτοι εισάγονται με ειδικές πανελλήνιες εξετάσεις και με ειδικό ποσοστό στα ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές Σχολές – Αστυνομικές Σχολές Υπαξιωματικών.
------------------------------------
 
 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ   ΛΥΚΕΙΑ   (ΕΠΑ.Λ)

Κ Υ Κ Λ Ο Ι   Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν   Σ Τ Η Ν   Α΄   Τ Α Ξ Η

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ - ΝΑΥΤΙΚΟΣ
 
Τ Ο Μ Ε Ι Σ   Σ Τ Η    Β΄   Τ Α Ξ Η
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ –
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ –
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ - ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 
Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Η Τ Ε Σ   Σ Τ Η    Γ΄   Τ Α Ξ Η
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ -  ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ –

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 

Ο Ι   Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι   Ε Χ Ο Υ Ν  Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α   Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ   (Β΄  ΟΜΑΔΑ)
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΕΙ & ΑΤΕΙ, ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΙ -6- ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Ο Ι   Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι   Ε Χ Ο Υ Ν   Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α   Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ   (Α΄  ΟΜΑΔΑ)

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΕΙ, ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ -4- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 

Ο Ι   Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι   Ε Χ Ο Υ Ν   Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΙΕΚ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Η΄ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΟ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ)

 

Τ  Ι  Τ Λ Ο Ι   Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΟΤΙΜΟ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΕ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

&

ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

 

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ  Σ.Ε.Κ ΚΑΙ Σ.Ε

 
Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Η   Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η Σ   Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α Σ

ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α   Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ   Σ Τ Η Ν   Α΄   Τ Α Ξ Η

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ή
ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α   Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ   Σ Τ Η    Β΄   Τ Α Ξ Η
ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ  ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ ή
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ  ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕ.Λ.

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Γ ΤΑΞΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ
Β ΤΑΞΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ -ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ - ΑΝΥΨΩΡΙΚΕΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ

2Θ+5Ε
4(Θ+Ε)
3Θ+3ΕΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
2Θ+7Ε
3Θ+4Ε
3(Θ+Ε)

3(Θ+Ε)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΙΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ

3Θ+4Ε
3Θ+4Ε
6(Θ+Ε)
 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
3Θ+3Ε

3Θ+5Ε
2Θ+4Ε

ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ -
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ
3Θ+3Ε

ΒΟΗΘΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι
2Θ+2Ε
3Θ+3Ε
2Θ+2Ε
2Θ+2Ε


ΒΟΗΘΩΝ
ΒΡΕΦΟ-
ΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ-ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΘΕΑΤΡΙΚΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ -
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ
1Θ+2Ε1Θ+1Ε2Θ+4ΕΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
4Θ+3Ε

2Θ+3Ε

2Θ+2Ε
2Θ+2Ε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΖΩΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3Θ+2Ε
3Θ+2Ε
3Θ+2Ε
2Θ+2Ε
2Θ+1Ε

ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
3Θ+2Ε
1Θ+2Ε
2Θ+2Ε

2Θ+2Ε
2Θ+2Ε
2Θ+2Ε

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
ΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Ο Η/Υ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΙΚΟΦΟΜΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2Θ+2Ε

ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ -
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ( visual)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

2Θ+1Ε

3Θ+1Ε


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ

2Θ+2Ε

2Θ+3Ε

2Θ+2Ε

2Θ+3ΕΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ

2Θ+2Ε

2Θ+2Ε

2Θ+3Ε

2Θ+3ΕΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΓΓΛΙΚ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Γ΄ ΚΑΤΗΓ.
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ


 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 ΤΟΜΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤ. ΝΑΥΛΟΙ  ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ
2Θ+2Ε


3Θ+1Ε

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΙΙ
ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
3Θ+2Ε
2Θ+1Ε
2Θ+1Ε
2Θ+1Ε
2Θ+1Ε


ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ (ΑΤΜΟΣΤΡΟ- ΒΙΛΟΙ - ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΕΣ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΟΥ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ    Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν

ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ  ΚΑΙ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Δημοσίευση σχολίου