Παρασκευή, 1 Μαΐου 2009

ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Αιρετό μέλος ΠΥΣΔΕ Ν. Κορινθίας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Αιρετό μέλος ΠΥΣΔΕ Ν. Κορινθίας
Τηλ.: 2742032191
6976647096

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 5

Συναδέλφισες – συνάδελφοι,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Στις 25 Απριλίου ημέρα Σάββατο και ώρες 10:00 ως 16:00 συνήλθε το ΠΥΣΔΕ Ν. Κορινθί-ας με παρόντα μέλη τους κ.κ. Λουμάνη Κων/νο, Πανούση Ιωάννη, Ασβεστόπουλο Δημήτριο, Κλω-νιζάκη Μάρκο και Ευαγγελίου Γεώργιο, με θέμα: «Οργανικά κενά και υπεραριθμίες εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κορινθίας».
Στην προαναφερθείσα συνεδρίαση, οι θέσεις που υποστήριξα ήταν:
1. Διεύρυνση κάθε περιοχής σχολείων, γιατί έτσι θα προκύψουν περισσότερες οργανικές θέσεις.
2. Κάλυψη των θέσεων των στελεχών της εκπαίδευσης με οργανικές θέσεις αν υπάρχει κενό μίας τουλάχιστον ώρας.
3. Οι οργανικές θέσεις να υπολογίζονται με βάση τις 9 κενές ώρες ανά σχολείο ή ανά περιοχή σχολείων.

Μετά τη σχετική ψηφοφορία, κατά πλειοψηφία 3 ψήφων (διορισμένα μέλη του ΠΥΣΔΕ), έναντι 2 ψήφων (αιρετά μέλη του ΠΥΣΔΕ), ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις για το επόμενο σχολικό έτος:

1. Η διεύρυνση κάθε περιοχής σχολείων, μετατίθεται για το επόμενο σχολικό έτος.
2. Η κάλυψη των στελεχών εκπαίδευσης να γίνει μόνο για τις θέσεις των Διευθυντών που συντα-ξιοδοτούνται μέσα στο επόμενο καλοκαίρι και εφ’ όσον το σχολείο παρουσιάζει κενό τουλάχι-στον 5 ωρών, πέρα από το πλήρες ωράριο του Διευθυντή.
3. Τα οργανικά κενά να υπολογίζονται εφ’ όσον στο σχολείο υπάρχουν τουλάχιστον 11 κενές ώρες, με εξαίρεση τα απομακρυσμένα σχολεία που τα οργανικά κενά θα υπολογίζονται εφ’ όσον υπάρχουν τουλάχιστον 7 κενές ώρες.

Αποτέλεσμα των παραπάνω αποφάσεων ήταν να προκύψουν πολύ λίγα οργανικά κενά (123 στο σύνολο τους), εκ των οποίων τα πραγματικά κενά ήταν λιγότερα από 100, γιατί δεν υπάρχουν καθηγητές αντιστοίχων ειδικοτήτων. Σημειώνω ότι με την πρόταση των αιρετών, τα οργανικά κενά θα ξεπερνούσαν τα 180.
Έτσι η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα γίνει με πολλούς συναδέλφους να είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και αν συνυπολογίσουμε και τους νεοδιόριστους, θα έχουμε μια κατάσταση παρόμοια με την περσινή (συνάδελφοι δηλαδή με αρκετά χρόνια υπηρεσίας να μην μπορούν να το-ποθετηθούν μόνιμα σε κάποιο σχολείο). Αυτο το ποσοστό συναδέλφων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, ανέρχεται σε 25% περίπου.
Όπως φαίνεται, κάποιοι αρέσκονται στο θεσμό των αποσπάσεων – διαθέσεων. Αν αναλογι-στούμε και την καταγγελία της ΟΛΜΕ για το πώς γίνονται οι μεταθέσεις, καταλαβαίνουμε καλύτερα που αντιμετωπίζεται από κάποιους η όλη διαδικασία μεταθέσεων – τοποθετήσεων – αποσπάσεων. Η θέση του κλάδου την οποία πάντα υποστηρίζω, είναι να διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο για το σύ-νολο των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών.
Τέλος θα ήθελα να σας ενημερώσω να υποβάλλετε αιτήσεις τοποθέτησης σε οργανική θέση για τα σχολεία της προτίμησης σας, γιατί είναι πιθανό να προκύψουν και άλλα λίγα οργανικά κενά, λόγω βελτίωσης θέσης ή λόγω μείωσης ωραρίου διδασκαλίας των εκπαιδευτικών.

Με εκτίμηση

Ο αιρετός

Γιώργος Ευαγγελίου
Δημοσίευση σχολίου